Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
47 530 € 48 710 € 40 964 € 32 642 € 54 410 € 112 111 € 77 299 € 81 519 € 55 536 € 61 920 € 56 615 €
02
501
Spotreba materiálu
21 494 € 16 857 € 16 628 € 17 218 € 24 241 € 71 114 € 14 127 € 15 944 € 27 840 € 28 012 € 27 610 €
03
502
Spotreba energie
18 760 € 27 560 € 23 090 € 15 424 € 30 169 € 40 997 € 63 172 € 65 575 € 27 696 € 33 908 € 28 736 €
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
6 699 € 4 294 € 758 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 199 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
577 € 0 € 488 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 70 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
122 814 € 63 383 € 57 593 € 73 759 € 95 645 € 73 531 € 43 371 € 62 491 € 72 771 € 98 355 € 95 497 €
07
511
Opravy a udržiavanie
69 470 € 7 606 € 4 396 € 5 380 € 36 274 € 19 340 € 3 563 € 3 150 € 6 081 € 12 746 € 18 010 €
08
512
Cestovné
377 € 264 € 3 735 € 5 475 € 5 800 € 5 009 € 1 338 € 683 € 2 221 € 2 494 € 1 823 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
966 € 1 026 € 1 199 € 868 € 840 € 870 € 214 € 691 € 1 115 € 1 734 € 93 €
10
518
Ostatné služby
52 000 € 54 486 € 48 263 € 62 036 € 52 731 € 48 312 € 38 256 € 57 967 € 63 354 € 81 381 € 75 571 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
266 081 € 231 360 € 205 905 € 193 367 € 165 511 € 164 467 € 175 334 € 174 524 € 197 395 € 205 647 € 192 434 €
12
521
Mzdové náklady
194 935 € 165 772 € 150 034 € 135 749 € 118 586 € 115 809 € 120 088 € 128 447 € 147 990 € 154 018 € 144 389 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
67 214 € 56 016 € 47 946 € 47 284 € 41 091 € 41 814 € 40 871 € 40 510 € 45 939 € 48 074 € 45 185 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0 € 0 € 100 € 640 € 800 € 990 € 1 280 € 1 320 € 1 380 € 1 265 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 932 € 9 571 € 7 924 € 10 233 € 5 194 € 6 006 € 13 385 € 4 155 € 1 792 € 1 653 € 1 450 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 38 € 0 € 132 € 354 € 522 € 145 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
84 € 563 € 3 096 € 3 573 € 3 792 € 3 234 € 0 € 0 € 1 314 € 0 € 1 009 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
84 € 563 € 3 096 € 3 573 € 3 792 € 3 234 € 0 € 0 € 1 314 € 0 € 1 009 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
6 631 € 3 220 € 3 135 € 9 268 € 5 231 € 15 104 € 8 871 € 9 729 € 104 066 € 9 954 € 6 456 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 364 € 0 € 0 € 227 € 848 € 95 105 € 0 € 2 613 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 000 € 0 € 0 € 0 € 2 € 553 € 587 € 41 € 8 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 180 € 17 € 73 € 228 € 214 € 99 € 40 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 631 € 3 220 € 3 135 € 8 725 € 5 207 € 12 617 € 7 862 € 8 041 € 8 672 € 9 906 € 3 843 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 6 € 2 413 € 0 € 39 € 149 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
101 628 € 97 615 € 87 500 € 93 331 € 112 439 € 113 531 € 110 768 € 110 778 € 77 261 € 46 914 € 45 880 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
99 928 € 96 915 € 87 500 € 83 249 € 110 739 € 113 031 € 109 334 € 108 520 € 63 633 € 46 914 € 45 880 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 700 € 700 € 10 083 € 1 700 € 500 € 1 434 € 2 258 € 550 € 0 € 0 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 700 € 700 € 700 € 700 € 500 € 1 434 € 2 258 € 550 € 0 € 0 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 1 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 9 383 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 078 € 0 € 0 €
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 078 € 0 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
1 441 € 3 034 € 3 308 € 3 873 € 5 190 € 4 360 € 4 615 € 5 125 € 4 832 € 6 265 € 9 983 €
42
562
Úroky
823 € 1 040 € 1 609 € 1 618 € 3 385 € 1 473 € 2 145 € 3 226 € 1 652 € 2 632 € 4 075 €
47
568
Ostatné finančné náklady
618 € 1 994 € 1 699 € 2 255 € 1 804 € 2 887 € 2 470 € 1 899 € 3 180 € 3 633 € 5 908 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
94 632 € 85 750 € 22 353 € 57 130 € 47 106 € 45 565 € 39 360 € 43 333 € 50 590 € 35 481 € 39 303 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
81 092 € 71 500 € 10 000 € 46 209 € 43 162 € 36 460 € 32 699 € 30 192 € 38 768 € 29 715 € 25 924 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
555 € 0 € 1 000 € 545 € 480 € 350 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 307 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
12 985 € 14 250 € 11 275 € 10 276 € 3 344 € 7 160 € 5 410 € 13 021 € 11 792 € 5 766 € 11 072 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
0 € 0 € 78 € 100 € 120 € 1 595 € 1 251 € 120 € 30 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
640 842 € 533 635 € 423 854 € 466 943 € 489 324 € 531 903 € 459 618 € 487 499 € 563 765 € 464 536 € 447 177 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
1 408 € 386 € 580 € 3 183 € 6 986 € 33 225 € 32 663 € 32 938 € 34 804 € 18 957 € 27 381 €
67
602
Tržby z predaja služieb
1 408 € 386 € 580 € 3 183 € 6 986 € 33 225 € 32 663 € 32 938 € 34 804 € 18 957 € 27 381 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
556 031 € 512 793 € 490 104 € 439 459 € 410 849 € 395 107 € 364 870 € 348 735 € 303 307 € 374 822 € 391 663 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
535 697 € 493 807 € 470 682 € 420 408 € 389 922 € 374 744 € 343 616 € 339 064 € 299 562 € 369 617 € 386 507 €
82
633
Výnosy z poplatkov
20 334 € 18 987 € 19 423 € 19 050 € 20 926 € 20 363 € 21 254 € 9 671 € 3 745 € 5 205 € 5 156 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
28 863 € 22 930 € 3 308 € 5 588 € 12 767 € 10 225 € 8 600 € 17 572 € 106 068 € 12 004 € 7 719 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 € 0 € 727 € 303 € 2 164 € 227 € 848 € 95 105 € 2 121 € 2 704 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
0 € 0 € 0 € 416 € 1 797 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 25 € 0 € 63 € 50 € 243 € 0 € 13 € 83 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 50 € 30 € 280 € 65 € 103 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
28 849 € 22 930 € 3 308 € 4 836 € 11 999 € 6 171 € 8 043 € 16 416 € 10 860 € 9 870 € 4 932 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 10 € 700 € 0 € 1 434 € 2 258 € 13 628 € 0 € 0 € 0 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 10 € 700 € 0 € 1 434 € 2 258 € 550 € 0 € 0 € 0 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 700 € 0 € 1 434 € 2 258 € 550 € 0 € 0 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 10 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 078 € 0 € 0 € 0 €
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13 078 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
2 671 € 985 € 1 365 € 520 € 333 € 245 € 185 € 3 122 € 717 € 189 € 90 €
102
662
Úroky
273 € 147 € 211 € 107 € 55 € 88 € 9 € 5 € 5 € 0 € 0 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
2 399 € 838 € 1 154 € 414 € 278 € 156 € 176 € 3 117 € 712 € 189 € 90 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 372 € 40 € 0 € 475 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
110
672
Náhrady škôd
0 € 50 € 0 € 475 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0 € 322 € 40 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
72 912 € 49 635 € 39 426 € 65 552 € 78 115 € 93 321 € 88 343 € 90 743 € 162 619 € 54 862 € 52 175 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 061 € 0 € 0 €
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 84 838 € 0 € 0 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
21 012 € 6 578 € 3 645 € 22 432 € 18 261 € 31 694 € 32 657 € 35 097 € 64 440 € 49 796 € 51 325 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
42 378 € 42 306 € 35 030 € 42 370 € 50 254 € 55 016 € 50 885 € 50 881 € 0 € 0 € 0 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 75 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 9 300 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
750 € 750 € 750 € 750 € 300 € 52 € 0 € 0 € 0 € 778 € 850 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
8 772 € 0 € 0 € 0 € 6 560 € 4 726 € 4 765 € 4 280 € 4 288 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
661 886 € 587 101 € 534 833 € 515 002 € 509 526 € 533 557 € 496 919 € 506 738 € 607 515 € 460 834 € 479 028 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
21 044 € 53 466 € 110 979 € 48 059 € 20 201 € 1 653 € 37 301 € 19 239 € 43 750 € -3 702 € 31 851 €
136
591
Splatná daň z príjmov
48 € 84 € 60 € 20 € 6 € 77 € 273 € 2 393 € 2 284 € 5 460 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
20 996 € 53 381 € 110 919 € 48 039 € 20 195 € 1 577 € 37 028 € 16 846 € 41 466 € -9 162 € 31 851 €