Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
136 994€ 156 638€ 127 565€ 142 870€ 155 383€ 142 691€ 161 319€ 165 662€ 252 171€ 205 543€ 213 636€ 199 795€
02
501
Spotreba materiálu
79 307€ 101 924€ 67 349€ 81 627€ 82 043€ 61 821€ 71 417€ 68 475€ 130 221€ 84 432€ 87 486€ 83 698€
03
502
Spotreba energie
57 687€ 54 715€ 60 216€ 61 242€ 73 340€ 80 870€ 89 902€ 97 187€ 121 950€ 121 111€ 126 150€ 116 097€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
390 010€ 293 142€ 316 165€ 373 282€ 168 645€ 218 460€ 122 802€ 163 441€ 149 952€ 357 479€ 221 390€ 178 099€
07
511
Opravy a udržiavanie
183 989€ 105 887€ 163 656€ 201 494€ 45 346€ 87 827€ 32 569€ 62 300€ 41 592€ 200 291€ 123 928€ 45 806€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 740€ 6 928€ 4 678€ 6 740€ 4 349€ 5 132€ 2 905€ 3 614€ 4 017€ 1 074€ 0€ 212€
10
518
Ostatné služby
198 282€ 180 328€ 147 831€ 165 047€ 118 950€ 125 502€ 87 328€ 97 528€ 104 343€ 156 114€ 97 462€ 132 081€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
587 057€ 519 816€ 460 838€ 434 518€ 402 074€ 378 333€ 362 950€ 358 417€ 356 152€ 320 479€ 299 703€ 248 375€
12
521
Mzdové náklady
401 788€ 367 245€ 325 645€ 308 732€ 283 663€ 270 471€ 258 145€ 255 164€ 252 304€ 235 696€ 221 712€ 183 470€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
138 997€ 124 901€ 111 223€ 105 654€ 96 746€ 91 627€ 87 286€ 84 602€ 83 601€ 68 758€ 64 501€ 54 027€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 880€ 2 325€ 1 767€ 40€ 40€ 45€ 78€ 71€ 60€ 105€ 120€ 119€
15
527
Zákonné sociálne náklady
28 588€ 25 345€ 22 203€ 20 093€ 21 626€ 16 190€ 17 441€ 18 579€ 20 187€ 15 920€ 13 370€ 10 759€
16
528
Ostatné sociálne náklady
14 804€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 681€ 831€ 881€ 1 574€ 7 567€ 4 768€ 5 648€ 5 335€ 1 012€ 2 448€ 3 641€ 7 288€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 681€ 831€ 881€ 1 574€ 7 567€ 4 768€ 5 648€ 5 335€ 1 012€ 2 448€ 3 641€ 7 288€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
19 662€ 14 695€ 15 135€ 10 603€ 10 769€ 1 977€ 2 761€ 2 000€ 833€ 2 440€ 4 849€ 3 193€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 139€ 840€ 79€ 1 090€ 252€ 617€ 765€ 0€ 0€ 4 764€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 228€ 95€ 0€ 389€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 3 781€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
19 662€ 13 557€ 12 795€ 10 524€ 5 898€ 1 496€ 2 050€ 1 235€ 444€ 2 440€ 85€ 3 193€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
241 526€ 239 277€ 228 736€ 216 263€ 211 562€ 355 689€ 370 134€ 388 757€ 334 289€ 338 673€ 303 570€ 245 172€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
239 405€ 236 026€ 225 799€ 213 372€ 208 729€ 350 472€ 361 114€ 376 181€ 327 562€ 327 790€ 290 816€ 232 593€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
2 121€ 3 251€ 2 938€ 2 891€ 2 833€ 5 217€ 9 020€ 12 576€ 6 727€ 10 883€ 12 754€ 12 579€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 825€ 0€ 4 998€ 3 904€ 6 727€ 10 883€ 12 754€ 12 579€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
221€ 1 351€ 1 038€ 991€ 1 008€ 5 217€ 4 022€ 8 672€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
40 916€ 11 905€ 12 150€ 15 593€ 18 340€ 18 441€ 14 792€ 17 203€ 31 404€ 16 496€ 11 094€ 11 309€
42
562
Úroky
9 907€ 10 465€ 10 877€ 11 779€ 14 377€ 12 635€ 234€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
31 009€ 1 441€ 1 272€ 3 814€ 3 963€ 5 807€ 14 558€ 17 203€ 31 404€ 16 496€ 11 094€ 11 309€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
690 858€ 610 437€ 536 750€ 528 237€ 471 005€ 536 561€ 500 449€ 413 060€ 368 135€ 367 747€ 369 510€ 262 451€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
647 971€ 539 434€ 493 186€ 468 527€ 440 714€ 507 065€ 473 137€ 388 449€ 339 346€ 333 327€ 337 285€ 228 398€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
42 888€ 71 003€ 43 564€ 59 710€ 30 291€ 29 496€ 27 313€ 24 611€ 28 789€ 34 420€ 32 225€ 34 053€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 108 705€ 1 846 743€ 1 698 221€ 1 722 940€ 1 445 345€ 1 656 921€ 1 540 856€ 1 513 874€ 1 493 948€ 1 611 305€ 1 427 393€ 1 155 682€
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
1 742 837€ 1 608 156€ 1 451 447€ 1 318 601€ 1 205 498€ 1 079 391€ 955 269€ 883 191€ 870 938€ 775 153€ 933 113€ 964 093€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 626 667€ 1 492 833€ 1 345 420€ 1 273 720€ 1 155 573€ 1 041 317€ 914 317€ 875 485€ 863 522€ 737 173€ 874 765€ 951 737€
82
633
Výnosy z poplatkov
116 169€ 115 323€ 106 027€ 44 881€ 49 925€ 38 074€ 40 952€ 7 706€ 7 416€ 37 980€ 58 348€ 12 356€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
656 718€ 344 848€ 247 467€ 379 502€ 402 303€ 157 581€ 209 264€ 236 787€ 237 917€ 249 974€ 232 512€ 419 773€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
444 168€ 9 985€ 5 040€ 395€ 16 799€ 8 010€ 3 615€ 2 830€ 10 481€ 1 889€ 4 811€ 9 531€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 260€ 1 170€ 1 350€ 2 060€ 890€ 800€ 800€ 690€ 660€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 51€ 391€ 401€ 288€ 393€ 254€ 124€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
702€ 475€ 313€ 216€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
210 588€ 333 218€ 240 764€ 376 780€ 384 223€ 148 370€ 204 562€ 232 874€ 226 522€ 247 961€ 227 701€ 410 242€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
307€ 1 118€ 327€ 119€ 1 048€ 5 400€ 4 511€ 6 727€ 10 883€ 12 754€ 11 849€ 8 713€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
307€ 1 118€ 327€ 119€ 1 048€ 5 400€ 4 511€ 6 727€ 10 883€ 12 754€ 11 849€ 8 713€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 754€ 11 849€ 8 713€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 998€ 3 904€ 6 727€ 10 883€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
307€ 1 118€ 327€ 119€ 1 048€ 402€ 606€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 20€ 78 177€ 39€ 34€ 85€ 60€ 136€ 161€ 871€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 20€ 40€ 39€ 34€ 85€ 60€ 136€ 161€ 871€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 78 137€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
309 154€ 240 292€ 240 927€ 248 107€ 261 655€ 383 979€ 393 698€ 411 223€ 403 647€ 316 237€ 296 865€ 98 965€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
85 408€ 31 043€ 31 538€ 36 821€ 58 413€ 69 796€ 69 168€ 78 540€ 165 557€ 105 679€ 109 774€ 40 370€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
171 923€ 164 109€ 161 930€ 159 762€ 156 172€ 284 802€ 289 739€ 292 960€ 227 224€ 202 337€ 187 091€ 58 475€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 031€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 000€ 500€ 3 005€ 1 800€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
50 824€ 44 641€ 44 454€ 49 724€ 46 569€ 29 381€ 34 791€ 14 692€ 10 866€ 8 221€ 0€ 120€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 709 016€ 2 194 415€ 1 940 169€ 1 946 349€ 1 948 680€ 1 626 390€ 1 562 775€ 1 538 012€ 1 523 445€ 1 354 254€ 1 474 500€ 1 492 415€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
600 311€ 347 672€ 241 948€ 223 410€ 503 335€ -30 531€ 21 919€ 24 138€ 29 497€ -257 051€ 47 107€ 336 733€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 4€ 7€ 7€ 6€ 16€ 29€ 26€ 31€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
600 311€ 347 672€ 241 948€ 223 406€ 503 328€ -30 538€ 21 913€ 24 122€ 29 468€ -257 077€ 47 076€ 336 733€