Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
22 053€ 26 254€ 26 672€ 32 253€ 20 951€ 21 694€ 23 142€ 23 302€ 16 870€ 19 748€ 20 492€ 22 129€
02
501
Spotreba materiálu
9 453€ 10 152€ 15 863€ 19 556€ 6 761€ 7 434€ 6 697€ 5 507€ 6 201€ 8 448€ 6 476€ 9 837€
03
502
Spotreba energie
12 341€ 16 102€ 10 809€ 12 697€ 14 190€ 14 260€ 16 445€ 17 794€ 10 669€ 11 300€ 14 016€ 12 292€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
259€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
23 812€ 28 804€ 61 539€ 16 016€ 14 913€ 22 188€ 18 106€ 16 865€ 12 304€ 17 907€ 33 507€ 18 397€
07
511
Opravy a udržiavanie
985€ 3 015€ 527€ 195€ 2 175€ 5 455€ 4 677€ 2 231€ 273€ 4 679€ 18 622€ 1 508€
08
512
Cestovné
1 839€ 1 339€ 1 553€ 1 811€ 1 268€ 1 464€ 1 306€ 1 546€ 1 262€ 976€ 921€ 1 885€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 417€ 1 885€ 1 805€ 668€ 565€ 1 062€ 315€ 398€ 255€ 474€ 328€ 98€
10
518
Ostatné služby
18 571€ 22 564€ 57 654€ 13 342€ 10 906€ 14 206€ 11 808€ 12 689€ 10 514€ 11 778€ 13 636€ 14 906€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
129 785€ 103 542€ 96 553€ 90 807€ 82 861€ 109 419€ 86 602€ 80 826€ 82 209€ 87 915€ 78 887€ 76 061€
12
521
Mzdové náklady
95 754€ 76 458€ 71 090€ 67 080€ 60 526€ 82 949€ 64 237€ 60 922€ 61 182€ 66 341€ 58 890€ 56 491€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
30 788€ 24 700€ 22 831€ 21 828€ 19 914€ 24 693€ 21 085€ 17 150€ 19 814€ 20 001€ 18 518€ 18 230€
15
527
Zákonné sociálne náklady
3 243€ 2 384€ 2 632€ 1 898€ 2 421€ 1 778€ 1 280€ 2 754€ 1 213€ 1 573€ 1 479€ 1 340€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
0€ 5€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 28€ 21€ 25€ 5€ 28€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 5€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1€ 28€ 21€ 25€ 5€ 28€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 093€ 1 270€ 1 076€ 1 078€ 1 068€ 541€ 469€ 467€ 476€ 403€ 589€ 1 718€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 408€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 74€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 093€ 1 270€ 1 076€ 1 078€ 1 024€ 467€ 469€ 467€ 476€ 403€ 589€ 177€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
6 575€ 7 373€ 9 045€ 14 363€ 16 272€ 17 071€ 19 927€ 15 732€ 13 198€ 12 655€ 16 687€ 60 522€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 575€ 7 373€ 9 045€ 14 363€ 16 032€ 16 891€ 13 560€ 8 419€ 8 875€ 8 139€ 10 214€ 55 899€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 240€ 180€ 6 367€ 7 313€ 4 323€ 4 516€ 6 473€ 4 623€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 240€ 180€ 6 367€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 313€ 4 323€ 4 516€ 6 473€ 4 623€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
2 154€ 996€ 1 127€ 805€ 636€ 806€ 1 439€ 1 107€ 827€ 870€ 893€ 1 272€
42
562
Úroky
266€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 889€ 996€ 1 127€ 805€ 636€ 806€ 1 439€ 1 107€ 827€ 870€ 893€ 1 272€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 319€ 317€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 318€ 86€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 166€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
185 873€ 168 244€ 196 012€ 155 323€ 136 702€ 171 720€ 149 686€ 138 326€ 125 905€ 142 842€ 151 377€ 180 127€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
2 275€ 1 848€ 2 262€ 2 654€ 2 360€ 2 931€ 3 337€ 3 544€ 3 394€ 3 434€ 3 218€ 3 038€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 394€ 3 434€ 3 218€ 3 038€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 275€ 1 848€ 2 262€ 2 654€ 2 360€ 2 931€ 3 337€ 3 544€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
186 109€ 165 519€ 151 022€ 154 395€ 148 895€ 140 563€ 134 867€ 131 477€ 123 386€ 112 156€ 133 145€ 120 231€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
173 074€ 164 817€ 150 142€ 152 341€ 146 674€ 137 089€ 132 799€ 129 581€ 121 502€ 110 401€ 109 729€ 117 734€
82
633
Výnosy z poplatkov
13 035€ 702€ 880€ 2 054€ 2 221€ 3 475€ 2 068€ 1 896€ 1 884€ 1 755€ 23 416€ 2 497€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
2 716€ 14 269€ 4 062€ 4 819€ 1 942€ 3 892€ 2 365€ 1 419€ 4 022€ 2 076€ 1 676€ 21 723€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 622€ 337€ 0€ 9 920€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 53€ 10 173€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 716€ 14 269€ 3 612€ 4 819€ 1 852€ 3 892€ 2 365€ 1 419€ 2 400€ 1 739€ 1 623€ 1 580€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 175€ 7 121€ 4 131€ 4 382€ 6 340€ 4 426€ 2 567€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 175€ 7 121€ 4 131€ 4 382€ 6 340€ 4 426€ 2 567€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 175€ 7 121€ 4 131€ 4 382€ 6 340€ 4 426€ 2 567€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
15€ 0€ 0€ 5€ 6€ 86€ 7€ 202€ 113€ 100€ 462€ 384€
102
662
Úroky
15€ 0€ 0€ 5€ 6€ 86€ 7€ 202€ 113€ 100€ 462€ 384€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
11 079€ 52 239€ 7 926€ 8 031€ 4 802€ 8 232€ 10 591€ 8 695€ 18 560€ 20 992€ 14 272€ 35 883€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
8 149€ 50 587€ 6 374€ 6 687€ 4 124€ 5 971€ 7 914€ 5 618€ 15 333€ 17 741€ 9 035€ 7 205€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
66€ 1 652€ 1 552€ 552€ 552€ 2 261€ 2 352€ 2 573€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
2 865€ 0€ 0€ 792€ 126€ 0€ 325€ 504€ 504€ 655€ 774€ 4 327€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 723€ 2 596€ 4 463€ 24 351€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
202 194€ 233 876€ 165 272€ 169 905€ 158 005€ 161 879€ 158 287€ 149 469€ 153 857€ 145 098€ 157 199€ 183 826€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
16 321€ 65 631€ -30 740€ 14 582€ 21 303€ -9 840€ 8 601€ 11 142€ 27 952€ 2 256€ 5 822€ 3 699€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
16 321€ 65 631€ -30 890€ 14 582€ 21 303€ -9 840€ 8 601€ 11 142€ 27 952€ 2 256€ 5 822€ 3 699€