Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
69 109€ 73 245€ 74 866€ 73 621€ 77 709€ 75 949€ 66 192€ 86 304€ 92 639€ 83 973€ 78 022€ 86 009€ 91 538€
02
501
Spotreba materiálu
39 784€ 45 774€ 47 029€ 45 075€ 46 699€ 44 387€ 36 224€ 40 755€ 37 792€ 33 514€ 35 743€ 27 984€ 49 858€
03
502
Spotreba energie
29 325€ 27 471€ 27 837€ 28 546€ 31 011€ 30 941€ 29 968€ 39 852€ 50 278€ 46 076€ 39 914€ 55 595€ 39 507€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 697€ 4 569€ 4 383€ 2 365€ 2 430€ 2 173€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 621€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
75 257€ 105 585€ 85 809€ 118 114€ 107 957€ 105 433€ 76 917€ 101 655€ 97 482€ 92 121€ 87 638€ 68 465€ 81 499€
07
511
Opravy a udržiavanie
7 237€ 14 865€ 8 055€ 9 642€ 25 682€ 6 494€ 6 927€ 92€ 31 719€ 8 629€ 24 255€ 10 673€ 8 146€
08
512
Cestovné
9€ 413€ 361€ 490€ 339€ 1 830€ 3 033€ 3 483€ 3 426€ 669€ 272€ 362€ 535€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 759€ 1 187€ 1 759€ 879€ 1 259€ 203€ 323€ 442€ 274€ 358€ 693€ 1 909€ 1 390€
10
518
Ostatné služby
66 252€ 89 119€ 75 633€ 107 103€ 80 677€ 96 906€ 66 633€ 97 638€ 62 063€ 82 465€ 62 418€ 55 521€ 71 428€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
349 644€ 328 894€ 317 894€ 302 210€ 260 920€ 250 769€ 233 371€ 212 054€ 215 180€ 219 623€ 209 482€ 202 237€ 198 141€
12
521
Mzdové náklady
245 897€ 234 512€ 225 773€ 215 043€ 189 685€ 183 474€ 170 951€ 154 781€ 159 347€ 162 409€ 155 900€ 150 854€ 146 267€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
87 578€ 80 917€ 77 538€ 74 655€ 65 843€ 65 795€ 60 482€ 55 637€ 54 326€ 55 334€ 51 335€ 49 637€ 49 387€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 500€ 3 974€ 3 560€ 3 584€ 2 989€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 487€
15
527
Zákonné sociálne náklady
11 669€ 9 491€ 11 023€ 8 927€ 2 403€ 1 500€ 1 939€ 1 636€ 1 507€ 1 880€ 2 247€ 1 746€ 0€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 000€ 4 146€ 3 609€ 3 513€ 1 797€ 5 157€ 1 449€ 1 697€ 1 392€ 1 399€ 1 464€ 1 621€ 3 457€
18
531
Daň z motorových vozidiel
1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 816€ 963€ 1 124€ 1 124€ 1 123€ 1 168€ 1 168€ 3 020€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 506€ 2 652€ 2 115€ 2 019€ 303€ 3 341€ 486€ 574€ 269€ 276€ 296€ 453€ 437€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
10 930€ 11 168€ 50 078€ 6 080€ 6 583€ 2 081€ 4 834€ 6 071€ 487€ 76€ 581€ 150€ 1 643€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 654€ 3 654€ 6 026€ 2 694€ 3 356€ 560€ 2 845€ 6 071€ 487€ 76€ 558€ 0€ 1 636€
23
542
Predaný materiál
764€ 626€ 866€ 416€ 930€ 621€ 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 38 500€ 0€ 149€ 52€ 60€ 0€ 0€ 0€ 23€ 150€ 7€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
8 512€ 6 793€ 4 686€ 2 808€ 2 147€ 846€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 90€ 0€ 162€ 0€ 0€ 1 377€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
126 778€ 127 662€ 122 453€ 123 533€ 125 206€ 78 047€ 157 547€ 167 379€ 166 278€ 138 807€ 121 284€ 111 220€ 114 016€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
119 109€ 119 771€ 119 117€ 120 117€ 118 827€ 75 715€ 150 781€ 150 619€ 150 388€ 124 043€ 107 268€ 97 817€ 104 004€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
7 669€ 7 891€ 3 335€ 3 416€ 6 378€ 2 332€ 6 767€ 16 760€ 15 890€ 14 764€ 14 016€ 13 403€ 10 012€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
105€ 150€ 131€ 107€ 84€ 52€ 76€ 16 760€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
7 530€ 3 077€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 280€ 2 280€ 0€ 13 492€ 14 764€ 14 016€ 13 403€ 10 012€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
34€ 4 665€ 804€ 909€ 3 894€ 0€ 4 411€ 0€ 2 397€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
11 021€ 11 583€ 11 925€ 12 329€ 14 543€ 13 464€ 12 400€ 13 513€ 14 273€ 16 976€ 11 819€ 8 213€ 8 697€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
6 956€ 7 586€ 7 902€ 8 545€ 10 610€ 10 648€ 11 670€ 12 841€ 13 275€ 14 831€ 10 343€ 6 803€ 8 298€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 066€ 3 997€ 4 023€ 3 783€ 3 933€ 2 816€ 730€ 672€ 998€ 2 145€ 1 476€ 1 410€ 399€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
311 513€ 317 719€ 249 501€ 208 521€ 188 664€ 178 290€ 173 093€ 152 620€ 170 141€ 224 439€ 200 167€ 148 118€ 144 038€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
280 419€ 289 206€ 223 406€ 191 441€ 169 115€ 162 023€ 160 728€ 138 961€ 158 244€ 209 441€ 126 640€ 135 647€ 128 834€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 794€ 2 459€ 1 825€ 841€ 819€ 622€ 679€ 582€ 585€ 1 411€ 2 539€ 3 083€ 2 998€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
26 300€ 24 554€ 22 470€ 15 539€ 18 430€ 14 936€ 10 690€ 11 785€ 10 324€ 12 085€ 9 372€ 8 658€ 11 124€
61
587
Náklady na ostatné transfery
1 000€ 1 500€ 1 800€ 700€ 300€ 708€ 996€ 1 293€ 988€ 1 502€ 61 616€ 730€ 1 082€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
959 252€ 980 002€ 916 133€ 847 919€ 783 378€ 709 280€ 725 805€ 741 294€ 757 872€ 777 414€ 710 457€ 626 033€ 643 029€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
15 568€ 14 121€ 12 298€ 12 966€ 25 839€ 22 359€ 21 403€ 27 029€ 34 811€ 50 398€ 21 668€ 39 550€ 45 522€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
15 568€ 14 121€ 12 298€ 12 966€ 25 839€ 22 359€ 21 403€ 27 029€ 34 811€ 50 398€ 21 668€ 39 550€ 45 522€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 109€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 109€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
776 414€ 778 123€ 720 667€ 669 551€ 627 640€ 570 270€ 518 920€ 504 520€ 453 845€ 442 491€ 375 989€ 498 223€ 490 738€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
739 145€ 750 267€ 692 669€ 644 786€ 603 185€ 550 232€ 498 802€ 485 167€ 438 514€ 429 519€ 371 965€ 460 931€ 455 501€
82
633
Výnosy z poplatkov
37 269€ 27 856€ 27 998€ 24 766€ 24 454€ 20 038€ 20 118€ 19 353€ 15 331€ 12 972€ 4 024€ 37 292€ 35 237€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
96 137€ 90 791€ 152 029€ 82 022€ 85 251€ 70 000€ 1 588 642€ 79 428€ 84 527€ 63 509€ 68 052€ 22 920€ 61 626€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 136€ 9 072€ 16 051€ 10 786€ 13 942€ 2 014€ 6 727€ 6 071€ 487€ 76€ 558€ 660€ 4 371€
85
642
Tržby z predaja materiálu
764€ 626€ 866€ 416€ 930€ 638€ 617€ 407€ 2 063€ 2 043€ 1 808€ 723€ 16 406€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
23 467€ 374€ 60 480€ 221€ 159€ 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
140€ 193€ 168€ 190€ 344€ 164€ 363€ 197€ 1 014€ 1 084€ 1 138€ 143€ 245€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
65 630€ 80 527€ 74 464€ 70 409€ 69 877€ 66 994€ 1 580 935€ 72 753€ 80 963€ 60 306€ 64 548€ 21 394€ 40 604€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 412€ 2 600€ 2 593€ 2 507€ 2 332€ 2 547€ 15 651€ 15 490€ 12 766€ 13 216€ 13 403€ 9 991€ 9 299€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 412€ 2 600€ 2 593€ 2 507€ 2 332€ 2 547€ 15 651€ 15 490€ 12 766€ 13 216€ 13 403€ 9 991€ 9 299€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
150€ 131€ 107€ 84€ 52€ 76€ 73€ 13 990€ 12 766€ 13 216€ 13 403€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 077€ 2 400€ 2 400€ 2 400€ 2 280€ 2 280€ 15 577€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 9 991€ 9 299€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
185€ 69€ 86€ 23€ 0€ 191€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
46€ 355€ 200€ 198€ 1 691€ 1 620€ 3 116€ 1 620€ 1 605€ 91€ 76€ 541€ 1 669€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
46€ 355€ 200€ 198€ 177€ 94€ 116€ 115€ 105€ 91€ 76€ 63€ 1 669€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 1 514€ 1 526€ 3 000€ 1 505€ 1 500€ 0€ 0€ 478€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
66 599€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
380€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
66 219€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
110 403€ 133 922€ 129 728€ 142 744€ 103 499€ 72 317€ 107 174€ 94 791€ 85 789€ 67 094€ 199 838€ 60 826€ 95 033€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
14 953€ 16 217€ 21 878€ 65 957€ 28 128€ 21 421€ 22 549€ 20 203€ 15 486€ 25 209€ 78 347€ 19 657€ 16 710€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
47 004€ 47 994€ 47 834€ 48 244€ 48 006€ 29 255€ 61 249€ 61 407€ 60 746€ 33 362€ 33 169€ 34 658€ 75 656€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
9 274€ 9 274€ 9 274€ 9 274€ 3 091€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 1 010€ 2 005€ 2 044€ 1 700€ 360€ 440€ 210€ 250€ 665€ 77 818€ 303€ 417€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
753€ 753€ 63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
38 419€ 58 674€ 48 676€ 17 225€ 22 573€ 21 281€ 22 936€ 12 971€ 9 306€ 7 858€ 10 504€ 6 208€ 2 250€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 068 579€ 1 019 963€ 1 017 514€ 909 989€ 846 251€ 739 113€ 2 254 906€ 722 878€ 673 342€ 636 799€ 679 026€ 632 051€ 713 996€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
109 328€ 39 961€ 101 381€ 62 069€ 62 873€ 29 832€ 1 529 101€ -18 416€ -84 530€ -140 615€ -31 431€ 6 018€ 70 967€
136
591
Splatná daň z príjmov
284€ 455€ 128€ 84€ 434€ 167€ 22€ 22€ 20€ 17€ 14€ 12€ 315€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
109 044€ 39 507€ 101 254€ 61 985€ 62 439€ 29 665€ 1 529 079€ -18 438€ -84 549€ -140 632€ -31 445€ 6 006€ 70 652€