Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
68 518 202 € 64 376 355 € 61 785 720 € 61 013 928 € 60 107 342 € 56 257 257 € 58 223 164 € 59 506 012 € 59 135 704 € 61 223 942 € 60 809 861 € 58 083 581 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
51 781 547 € 49 696 620 € 46 385 825 € 46 745 617 € 47 633 110 € 48 142 813 € 50 121 782 € 51 739 522 € 48 683 942 € 49 073 638 € 47 715 615 € 50 793 218 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
17 120 € 11 423 € 12 716 € 5 052 € 8 189 € 44 672 € 2 950 € 4 491 € 6 032 € 261 € 8 904 € 18 265 €
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
7 760 € 11 423 € 12 716 € 5 052 € 2 331 € 4 540 € 2 950 € 4 491 € 6 032 € 261 € 8 904 € 18 265 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
9 360 € 0 € 0 € 0 € 5 858 € 40 132 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
38 977 453 € 36 727 395 € 33 386 902 € 33 754 358 € 34 638 715 € 35 111 934 € 36 407 103 € 37 968 653 € 34 583 842 € 34 865 331 € 33 837 504 € 36 038 844 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
12 263 562 € 11 318 770 € 11 828 116 € 11 828 784 € 11 904 844 € 11 903 836 € 12 000 104 € 12 034 266 € 11 875 248 € 11 908 667 € 11 911 757 € 11 979 560 €
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
1 019 233 € 1 000 729 € 979 729 € 935 779 € 936 611 € 945 026 € 945 026 € 945 026 € 948 345 € 837 442 € 837 442 € 837 442 €
014
3.
Predmety z drahých kovov
(033) -
(092AÚ))
1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 1 062 € 0 € 0 € 0 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
22 467 632 € 20 402 039 € 18 838 626 € 19 384 232 € 19 812 323 € 20 682 200 € 21 700 851 € 17 737 090 € 17 793 024 € 18 160 788 € 17 850 878 € 21 018 893 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
2 242 383 € 1 726 827 € 546 163 € 507 743 € 518 585 € 537 416 € 640 783 € 514 859 € 474 151 € 379 456 € 500 218 € 630 130 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
113 320 € 108 495 € 132 927 € 130 716 € 96 962 € 54 414 € 25 245 € 7 498 € 15 873 € 43 753 € 67 294 € 97 031 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25 057 € 54 245 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
870 260 € 2 169 474 € 1 060 280 € 966 043 € 996 312 € 987 979 € 1 094 031 € 6 728 853 € 3 476 139 € 3 535 225 € 2 644 858 € 1 421 543 €
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
(052) -
(095AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 372 015 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
12 786 973 € 12 957 801 € 12 986 206 € 12 986 206 € 12 986 206 € 12 986 206 € 13 711 728 € 13 766 377 € 14 094 068 € 14 208 046 € 13 869 207 € 14 736 109 €
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
4 213 163 € 4 383 991 € 4 412 396 € 4 412 396 € 4 412 396 € 4 412 396 € 4 850 226 € 4 805 824 € 5 216 389 € 5 405 026 € 5 295 396 € 6 161 356 €
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
597 491 € 597 491 € 597 491 € 597 491 € 597 491 € 597 491 € 885 182 € 984 232 € 901 359 € 826 700 € 597 491 € 597 491 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
7 976 320 € 7 976 320 € 7 976 320 € 7 976 320 € 7 976 320 € 7 976 320 € 7 976 320 € 7 976 320 € 7 976 320 € 0 € 0 € 0 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 976 320 € 7 976 320 € 7 977 262 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
16 690 716 € 14 644 226 € 15 383 079 € 14 242 024 € 12 456 963 € 8 089 342 € 8 080 814 € 7 746 388 € 10 416 580 € 12 128 259 € 13 062 551 € 7 275 207 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
11 351 € 10 948 € 6 929 € 5 533 € 4 354 € 4 090 € 2 641 € 3 574 € 3 904 € 4 170 € 6 090 € 6 226 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
11 351 € 10 948 € 6 929 € 5 533 € 4 354 € 4 090 € 2 641 € 3 574 € 3 904 € 4 170 € 6 090 € 6 226 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
12 425 589 € 10 533 570 € 10 270 120 € 9 881 796 € 9 859 799 € 6 643 502 € 6 847 390 € 6 299 201 € 7 101 933 € 11 099 150 € 11 380 725 € 3 280 411 €
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
1 424 € 430 € 72 € 0 € 61 € 31 € 25 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
12 424 166 € 10 533 141 € 10 269 535 € 9 881 796 € 9 859 737 € 6 643 470 € 6 847 365 € 6 299 201 € 7 101 933 € 11 099 150 € 11 380 725 € 3 280 411 €
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 0 € 512 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
906 013 € 1 365 218 € 1 333 566 € 1 438 840 € 1 217 915 € 1 243 465 € 1 071 364 € 1 008 445 € 901 963 € 906 137 € 668 802 € 1 346 240 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
2 690 € 68 493 € 4 190 € 2 690 € 6 830 € 3 622 € 2 690 € 0 € 0 € 0 € 2 € 89 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
6 129 € 7 597 € 10 793 € 28 147 € 3 768 € 3 698 € 6 159 € 4 015 € 10 856 € 8 438 € 14 262 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
431 843 € 712 312 € 813 120 € 855 861 € 699 784 € 945 567 € 842 630 € 746 810 € 705 281 € 749 444 € 545 101 € 1 291 393 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
328 871 € 571 080 € 505 303 € 551 958 € 506 800 € 290 393 € 219 886 € 176 638 € 185 826 € 148 255 € 109 437 € 54 758 €
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
48 € 529 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 80 982 € 0 € 0 € 0 € 0 €
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
136 431 € 5 208 € 160 € 185 € 190 € 185 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 543 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
3 347 762 € 2 734 490 € 3 772 464 € 2 915 853 € 1 374 895 € 198 285 € 159 419 € 435 168 € 2 408 780 € 118 802 € 1 006 934 € 2 607 599 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
2 716 € 1 963 € 1 903 € 1 846 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
087
2.
Ceniny
(213))
2 112 € 2 734 € 893 € 0 € 1 265 € 14 702 € 1 064 € 3 652 € 3 063 € 2 661 € 14 472 € 13 784 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
3 342 934 € 2 729 793 € 3 769 668 € 2 914 008 € 1 373 630 € 183 584 € 158 355 € 431 516 € 2 405 717 € 116 141 € 992 462 € 2 593 815 €
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34 731 €
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom
(274AÚ) -
(291AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34 731 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
45 939 € 35 508 € 16 817 € 26 288 € 17 270 € 25 102 € 20 569 € 20 102 € 35 182 € 22 045 € 31 695 € 15 156 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
36 225 € 27 416 € 6 154 € 18 197 € 9 050 € 15 256 € 13 139 € 11 910 € 28 100 € 15 983 € 6 320 € 15 156 €
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
9 714 € 8 092 € 10 662 € 8 091 € 8 219 € 9 846 € 7 430 € 8 192 € 7 082 € 6 062 € 25 375 € 0 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
68 518 202 € 64 376 355 € 61 785 720 € 61 013 928 € 60 107 342 € 56 257 257 € 58 223 164 € 59 506 012 € 59 135 704 € 61 223 942 € 60 809 861 € 58 083 581 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
49 202 764 € 47 712 687 € 46 463 572 € 45 020 414 € 43 316 638 € 42 158 986 € 43 193 808 € 44 006 272 € 45 683 368 € 50 702 109 € 52 408 235 € 46 713 872 €
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -158 722 € -104 073 € 223 619 € 337 596 € -1 242 € 0 €
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(+/– 414))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -158 722 € -104 073 € 223 619 € 337 596 € -1 242 € 0 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
49 202 764 € 47 712 687 € 46 463 572 € 45 020 414 € 43 316 638 € 42 158 986 € 43 352 530 € 44 110 345 € 45 459 749 € 50 364 513 € 52 409 477 € 46 713 872 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
47 696 090 € 46 452 420 € 45 138 016 € 43 313 489 € 42 144 217 € 42 776 195 € 44 122 595 € 45 152 167 € 46 937 956 € 52 380 160 € 54 426 743 € 42 823 078 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
1 506 674 € 1 260 267 € 1 325 556 € 1 706 925 € 1 172 422 € -617 210 € -770 066 € -1 041 822 € -1 478 207 € -2 015 647 € -2 017 266 € 3 890 794 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
11 386 369 € 10 485 459 € 9 368 038 € 9 827 397 € 10 865 254 € 10 329 763 € 11 215 063 € 13 158 945 € 10 988 192 € 8 168 065 € 5 829 674 € 8 954 696 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
774 795 € 873 120 € 1 157 602 € 1 169 588 € 740 454 € 31 862 € 60 545 € 116 623 € 59 658 € 66 817 € 118 743 € 296 851 €
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
752 160 € 864 720 € 1 146 660 € 1 150 388 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
22 635 € 8 400 € 10 942 € 19 200 € 740 454 € 31 862 € 60 545 € 116 623 € 59 658 € 66 817 € 118 743 € 296 851 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
4 484 € 915 € 87 183 € 195 734 € 136 999 € 10 824 € 5 059 € 157 558 € 28 316 € 50 663 € 217 697 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
4 484 € 915 € 87 183 € 195 734 € 136 767 € 10 824 € 4 979 € 157 558 € 28 316 € 50 663 € 217 697 € 0 €
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0 € 0 € 0 € 0 € 232 € 0 € 80 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
4 664 878 € 4 679 401 € 2 916 721 € 3 019 232 € 3 016 784 € 3 135 367 € 3 489 087 € 3 909 194 € 3 460 397 € 1 267 810 € 1 358 661 € 4 188 851 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
4 528 489 € 4 561 436 € 2 801 896 € 2 899 377 € 3 014 986 € 3 127 753 € 3 434 012 € 3 841 198 € 3 451 192 € 1 251 947 € 1 287 447 € 4 096 651 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
10 429 € 9 012 € 7 212 € 6 165 € 1 798 € 6 846 € 2 735 € 2 320 € 3 703 € 3 169 € 5 101 € 3 047 €
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 769 € 9 630 € 1 157 € 5 502 € 12 694 € 66 113 € 89 153 €
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
(476AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 42 710 € 64 520 € 0 € 0 € 0 € 0 €
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
125 960 € 108 953 € 107 614 € 113 690 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 061 835 € 1 158 907 € 1 004 187 € 794 692 € 937 871 € 3 728 152 € 3 672 294 € 4 259 535 € 3 256 007 € 2 347 272 € 926 523 € 1 669 176 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
342 434 € 420 751 € 339 128 € 117 474 € 198 701 € 2 591 033 € 2 113 586 € 1 714 740 € 1 983 723 € 972 397 € 190 361 € 138 371 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
56 099 € 114 738 € 48 154 € 89 216 € 121 272 € 195 424 € 504 101 € 95 416 € 16 627 € 53 130 € 6 659 € 0 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
265 504 € 262 376 € 155 460 € 115 609 € 112 769 € 309 534 € 409 874 € 412 165 € 103 281 € 35 618 € 34 262 € 0 €
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
2 631 € 2 591 € 6 841 € 180 034 € 242 411 € 315 295 € 315 448 € 398 823 € 544 665 € 581 382 € 302 484 € 227 877 €
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 769 € 8 860 € 9 379 € 4 345 € 7 132 € 34 835 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
24 980 € 50 717 € 152 530 € 12 613 € 5 418 € 11 598 € 10 672 € 15 244 € 25 161 € 8 283 € 814 € 1 065 046 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
195 547 € 163 141 € 155 541 € 148 269 € 137 989 € 158 980 € 154 448 € 149 866 € 126 822 € 126 847 € 135 497 € 130 353 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
139 106 € 118 353 € 111 834 € 108 286 € 99 131 € 112 515 € 117 428 € 106 808 € 98 501 € 85 134 € 84 326 € 85 414 €
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 88 344 € 0 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
33 289 € 25 874 € 24 532 € 22 881 € 19 411 € 24 913 € 23 901 € 22 883 € 19 754 € 16 710 € 18 415 € 19 686 €
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
1 576 € 0 € 0 € 310 € 0 € 0 € 11 077 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 339 245 € 240 561 € 429 017 € 0 € 0 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
670 € 367 € 10 167 € 0 € 0 € 0 € 2 381 € 0 € 1 436 € 3 919 € 153 705 € 2 429 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
4 880 377 € 3 773 117 € 4 202 344 € 4 648 151 € 6 033 146 € 3 423 558 € 3 988 077 € 4 716 034 € 4 183 814 € 4 435 503 € 3 208 050 € 2 799 818 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
2 724 958 € 2 451 593 € 3 057 665 € 3 472 043 € 4 451 455 € 2 692 469 € 2 798 494 € 3 488 205 € 2 040 944 € 2 293 434 € 1 763 631 € 2 705 343 €
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
2 155 420 € 1 321 524 € 1 144 680 € 1 176 108 € 1 581 691 € 731 088 € 1 189 583 € 1 227 829 € 2 142 870 € 2 142 069 € 1 444 419 € 94 475 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
7 929 068 € 6 178 209 € 5 954 110 € 6 166 117 € 5 925 450 € 3 768 507 € 3 814 293 € 2 340 795 € 2 464 144 € 2 353 768 € 2 571 952 € 2 415 013 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
3 794 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
7 925 274 € 6 178 209 € 5 954 110 € 6 166 117 € 5 925 450 € 3 768 507 € 3 814 293 € 2 340 795 € 2 464 144 € 2 353 768 € 2 571 952 € 2 415 013 €