Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
742 885 € 784 799 € 655 113 € 483 333 € 463 936 € 490 090 € 548 147 € 519 082 € 416 871 € 569 730 € 720 826 € 979 466 €
02
501
Spotreba materiálu
417 654 € 460 643 € 324 718 € 182 125 € 141 402 € 175 535 € 150 963 € 190 102 € 137 415 € 148 984 € 238 203 € 336 832 €
03
502
Spotreba energie
325 231 € 324 156 € 330 395 € 301 208 € 322 534 € 314 555 € 397 184 € 328 980 € 279 456 € 420 746 € 482 623 € 642 634 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
4 883 129 € 4 665 435 € 4 208 570 € 4 058 691 € 3 871 528 € 5 354 190 € 5 256 477 € 4 812 910 € 4 675 102 € 4 517 607 € 4 429 821 € 4 042 142 €
07
511
Opravy a udržiavanie
1 567 137 € 1 477 445 € 1 248 796 € 1 104 581 € 755 736 € 1 700 836 € 1 430 940 € 1 175 111 € 1 128 939 € 948 714 € 1 077 778 € 996 620 €
08
512
Cestovné
7 266 € 5 615 € 5 728 € 5 407 € 2 737 € 3 730 € 5 567 € 7 951 € 6 780 € 12 432 € 10 150 € 5 724 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
36 107 € 37 108 € 23 612 € 18 818 € 7 459 € 13 308 € 47 846 € 63 187 € 54 711 € 39 604 € 53 896 € 41 653 €
10
518
Ostatné služby
3 272 619 € 3 145 267 € 2 930 434 € 2 929 884 € 3 105 597 € 3 636 316 € 3 772 124 € 3 566 661 € 3 484 672 € 3 516 857 € 3 287 997 € 2 998 145 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
4 679 409 € 4 116 693 € 3 726 988 € 3 501 332 € 3 343 532 € 3 796 160 € 3 420 509 € 3 344 978 € 3 451 541 € 3 265 912 € 3 316 682 € 2 908 278 €
12
521
Mzdové náklady
3 202 196 € 2 835 254 € 2 556 724 € 2 408 160 € 2 233 050 € 2 572 449 € 2 260 315 € 2 243 519 € 2 383 611 € 2 286 437 € 2 363 914 € 2 133 972 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 145 044 € 1 016 910 € 935 216 € 882 107 € 844 281 € 918 123 € 871 954 € 825 501 € 801 439 € 712 425 € 718 257 € 658 490 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
82 312 € 70 434 € 61 832 € 59 693 € 59 858 € 95 003 € 85 789 € 83 274 € 78 705 € 78 381 € 78 984 € 72 118 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
249 857 € 194 095 € 173 216 € 151 373 € 206 343 € 210 585 € 202 450 € 192 684 € 187 786 € 188 669 € 155 527 € 43 698 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
102 838 € 74 452 € 73 835 € 4 687 € 3 021 € 7 492 € 7 643 € 4 468 € 2 494 € 2 617 € 855 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
102 838 € 74 452 € 73 835 € 4 687 € 3 021 € 7 492 € 7 643 € 4 468 € 2 494 € 2 617 € 855 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
356 451 € 1 570 526 € 247 014 € 328 136 € 185 105 € 367 311 € 592 441 € 385 127 € 139 864 € 151 312 € 622 848 € 183 114 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
51 912 € 717 543 € 40 783 € 94 301 € 13 280 € 150 708 € 118 008 € 171 832 € 108 423 € 84 304 € 602 375 € 162 786 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 879 € 267 475 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 071 € 200 € 2 020 € 0 € 90 € 0 € 0 € 27 € 2 500 € 0 € 0 € 24 €
26
546
Odpis pohľadávky
299 € 11 364 € 14 506 € 36 391 € 0 € 0 € 248 918 € 1 635 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
288 290 € 573 944 € 189 706 € 197 444 € 163 320 € 213 470 € 225 412 € 211 633 € 28 941 € 67 008 € 20 473 € 20 304 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 8 415 € 3 133 € 104 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
2 636 547 € 1 982 663 € 1 480 282 € 1 778 921 € 2 365 188 € 1 893 076 € 1 442 475 € 1 310 661 € 1 245 480 € 1 378 337 € 2 095 388 € 1 621 544 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 745 587 € 1 298 004 € 1 272 177 € 1 287 529 € 1 306 471 € 1 547 862 € 1 285 407 € 1 165 377 € 1 176 545 € 1 286 511 € 1 512 853 € 1 329 516 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
720 131 € 646 450 € 208 105 € 491 392 € 1 058 717 € 42 369 € 157 068 € 145 284 € 68 935 € 91 826 € 130 329 € 292 028 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
22 635 € 427 986 € 10 942 € 439 221 € 740 454 € 31 862 € 59 522 € 113 962 € 58 246 € 61 087 € 113 920 € 292 028 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
697 496 € 218 464 € 197 163 € 52 171 € 318 264 € 10 506 € 97 546 € 31 322 € 10 689 € 30 739 € 16 409 € 0 €
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
170 828 € 38 210 € 0 € 0 € 0 € 302 846 € 0 € 0 € 0 € 0 € 452 206 € 0 €
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
170 828 € 38 210 € 0 € 0 € 0 € 302 846 € 0 € 0 € 0 € 0 € 452 206 € 0 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
144 780 € 156 278 € 161 660 € 181 464 € 215 596 € 235 554 € 261 592 € 292 293 € 242 590 € 171 892 € 167 127 € 193 624 €
42
562
Úroky
115 468 € 125 521 € 127 090 € 148 274 € 157 759 € 178 857 € 212 245 € 230 904 € 183 680 € 112 936 € 128 206 € 163 980 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14 € 390 €
47
568
Ostatné finančné náklady
29 311 € 30 757 € 34 570 € 33 190 € 57 837 € 56 697 € 49 347 € 61 389 € 58 910 € 58 956 € 38 907 € 29 254 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 634 € 17 895 € 0 € 0 € 133 060 € 8 385 €
50
572
Škody
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 133 060 € 0 €
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11 634 € 17 895 € 0 € 0 € 0 € 8 385 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
8 941 400 € 8 078 997 € 7 239 890 € 6 516 980 € 5 553 866 € 5 225 509 € 5 030 619 € 5 137 492 € 5 050 205 € 4 838 849 € 5 322 093 € 4 517 566 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
7 657 892 € 7 038 657 € 6 065 374 € 5 590 962 € 4 711 369 € 4 520 085 € 4 246 797 € 4 251 465 € 4 377 265 € 4 281 616 € 4 761 774 € 4 067 333 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0 € 1 066 € 2 254 € 1 460 € 1 760 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 283 507 € 1 039 274 € 1 172 261 € 924 558 € 840 737 € 705 424 € 783 822 € 886 026 € 672 940 € 557 233 € 560 319 € 450 233 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
22 487 439 € 21 429 843 € 17 793 351 € 16 853 543 € 16 001 772 € 17 369 381 € 16 571 536 € 15 824 906 € 15 224 147 € 14 896 256 € 16 808 700 € 14 454 119 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
403 299 € 337 825 € 336 717 € 304 861 € 276 952 € 271 377 € 281 845 € 231 287 € 202 864 € 228 689 € 251 576 € 0 €
67
602
Tržby z predaja služieb
403 299 € 337 825 € 336 717 € 304 861 € 276 952 € 271 377 € 281 845 € 231 287 € 202 864 € 228 689 € 251 576 € 0 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0 € 11 999 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0 € 11 999 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
18 468 582 € 17 301 188 € 15 761 024 € 14 841 190 € 13 572 535 € 12 481 174 € 11 909 844 € 11 537 383 € 11 005 622 € 9 678 778 € 11 337 097 € 12 462 751 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
17 032 053 € 15 811 545 € 14 296 517 € 13 379 877 € 12 107 593 € 10 981 251 € 10 384 481 € 10 095 845 € 9 685 292 € 8 305 042 € 9 827 507 € 7 594 259 €
82
633
Výnosy z poplatkov
1 436 528 € 1 489 642 € 1 464 507 € 1 461 314 € 1 464 941 € 1 499 923 € 1 525 364 € 1 441 539 € 1 320 330 € 1 373 736 € 1 509 590 € 4 868 492 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
3 006 743 € 2 039 886 € 1 405 581 € 1 701 885 € 1 487 042 € 2 159 896 € 1 660 735 € 1 385 280 € 1 451 672 € 1 058 329 € 1 047 783 € 4 557 769 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
158 291 € 757 073 € 229 580 € 586 770 € 297 630 € 781 304 € 740 505 € 248 660 € 656 112 € 425 401 € 338 319 € 3 901 448 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
0 € 1 650 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
180 324 € 175 658 € 62 060 € 68 564 € 90 067 € 75 517 € 63 680 € 68 867 € 49 208 € 45 234 € 36 801 € 56 882 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
73 140 € 51 167 € 30 023 € 28 347 € 25 137 € 26 717 € 15 843 € 18 040 € 18 486 € 5 952 € 17 926 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 594 988 € 1 054 340 € 1 083 918 € 1 018 204 € 1 074 208 € 1 276 358 € 840 707 € 1 049 712 € 727 866 € 581 742 € 654 737 € 599 439 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
120 960 € 736 591 € 23 343 € 145 310 € 145 303 € 64 573 € 476 092 € 73 973 € 105 507 € 209 166 € 329 606 € 570 263 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
120 960 € 726 786 € 23 343 € 145 310 € 145 303 € 64 573 € 476 092 € 73 973 € 105 507 € 209 166 € 329 606 € 570 263 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
120 960 € 712 468 € 22 928 € 10 087 € 31 862 € 60 949 € 115 600 € 56 997 € 65 405 € 113 012 € 292 028 € 344 980 €
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14 049 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 14 318 € 415 € 135 223 € 113 440 € 3 624 € 360 493 € 16 976 € 40 102 € 96 154 € 37 578 € 211 234 €
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0 € 9 805 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0 € 9 805 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
339 002 € 531 408 € 420 904 € 345 403 € 557 111 € 412 303 € 582 870 € 480 224 € 419 679 € 338 295 € 353 298 € 80 178 €
102
662
Úroky
6 € 0 € 85 € 639 € 1 143 € 235 € 219 € 383 € 181 € 491 € 3 532 € 20 020 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 705 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
338 221 € 529 881 € 417 737 € 341 038 € 553 500 € 411 400 € 362 440 € 281 711 € 229 997 € 102 100 € 143 441 € 29 211 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
775 € 1 527 € 3 082 € 3 726 € 2 468 € 668 € 220 211 € 198 131 € 189 501 € 235 704 € 206 325 € 14 242 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
1 655 528 € 1 731 213 € 1 171 382 € 1 221 939 € 1 135 468 € 1 363 437 € 890 125 € 1 075 008 € 648 972 € 1 367 442 € 1 473 540 € 677 349 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
380 925 € 321 464 € 274 913 € 289 703 € 317 699 € 470 727 € 327 817 € 327 621 € 295 459 € 969 683 € 792 055 € 246 777 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
218 035 € 210 362 € 346 139 € 346 053 € 146 664 € 122 312 € 136 044 € 80 113 € 78 478 € 94 565 € 94 544 € 79 105 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 12 027 € 70 316 € 394 681 € 37 846 € 333 425 € 0 € 0 € 21 031 € 9 686 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33 637 € 0 € 0 € 60 326 € 60 362 € 50 286 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
56 195 € 29 795 € 8 910 € 92 919 € 155 043 € 4 166 € 8 751 € 6 218 € 15 746 € 13 076 € 10 884 € 4 022 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
39 426 € 30 707 € 30 725 € 24 600 € 61 958 € 22 945 € 13 643 € 10 703 € 10 790 € 6 557 € 270 531 € 6 356 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
960 947 € 1 138 885 € 510 696 € 456 637 € 383 788 € 348 606 € 332 386 € 316 928 € 248 499 € 223 235 € 224 133 € 281 117 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
23 994 114 € 22 690 110 € 19 118 950 € 18 560 590 € 17 174 410 € 16 752 760 € 15 801 512 € 14 783 155 € 13 834 316 € 12 880 699 € 14 792 900 € 18 348 310 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
1 506 675 € 1 260 267 € 1 325 599 € 1 707 046 € 1 172 638 € -616 621 € -770 025 € -1 041 750 € -1 389 831 € -2 015 557 € -2 015 800 € 3 894 191 €
136
591
Splatná daň z príjmov
1 € 0 € 43 € 121 € 216 € 588 € 41 € 72 € 88 376 € 90 € 1 466 € 3 397 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
1 506 674 € 1 260 267 € 1 325 556 € 1 706 925 € 1 172 422 € -617 210 € -770 066 € -1 041 822 € -1 478 207 € -2 015 647 € -2 017 266 € 3 890 794 €