Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
95 298€ 89 268€ 73 277€ 106 337€ 90 001€ 84 852€ 84 903€ 83 923€ 99 206€ 77 007€ 89 623€ 83 258€ 74 313€
02
501
Spotreba materiálu
60 336€ 55 319€ 38 811€ 65 068€ 54 377€ 48 462€ 45 215€ 46 255€ 52 105€ 32 695€ 48 583€ 40 470€ 37 252€
03
502
Spotreba energie
34 962€ 33 950€ 34 466€ 41 269€ 35 625€ 36 389€ 39 689€ 37 667€ 47 101€ 44 312€ 41 040€ 42 788€ 37 061€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
144 501€ 162 917€ 110 135€ 124 351€ 112 981€ 96 604€ 87 168€ 75 038€ 64 809€ 55 560€ 65 351€ 89 374€ 55 038€
07
511
Opravy a udržiavanie
23 331€ 41 791€ 13 529€ 35 091€ 18 143€ 15 667€ 12 196€ 20 563€ 7 733€ 6 745€ 16 896€ 40 292€ 6 685€
08
512
Cestovné
116€ 599€ 368€ 611€ 434€ 652€ 371€ 377€ 1 411€ 1 022€ 340€ 439€ 586€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 099€ 2 214€ 200€ 366€ 147€ 905€ 1 294€ 2 451€ 2 342€ 1 654€ 2 236€ 2 867€ 1 908€
10
518
Ostatné služby
119 956€ 118 312€ 96 038€ 88 283€ 94 256€ 79 380€ 73 306€ 51 647€ 53 322€ 46 139€ 45 879€ 45 776€ 45 859€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
445 142€ 432 619€ 359 402€ 326 304€ 313 003€ 305 116€ 282 018€ 249 744€ 241 333€ 241 919€ 239 844€ 238 062€ 215 728€
12
521
Mzdové náklady
325 036€ 311 191€ 261 495€ 233 582€ 224 246€ 218 255€ 201 263€ 179 646€ 175 002€ 176 694€ 176 203€ 175 041€ 159 506€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
106 586€ 106 763€ 87 006€ 81 313€ 78 215€ 76 189€ 69 893€ 61 508€ 58 668€ 59 220€ 57 044€ 56 093€ 50 516€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
359€ 359€ 448€ 478€ 478€ 478€ 478€ 478€ 478€ 478€ 478€ 478€ 468€
15
527
Zákonné sociálne náklady
13 161€ 14 307€ 10 453€ 10 932€ 10 064€ 9 912€ 9 513€ 7 402€ 6 978€ 5 239€ 5 754€ 6 450€ 5 238€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 282€ 870€ 709€ 206€ 288€ 365€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
375€ 223€ 223€ 223€ 271€ 231€ 1 174€ 313€ 3 392€ 2 297€ 2 262€ 2 329€ 1 903€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
375€ 223€ 223€ 223€ 271€ 231€ 1 174€ 313€ 3 392€ 2 297€ 2 262€ 2 329€ 1 903€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5 747€ 8 307€ 5 725€ 5 869€ 8 824€ 5 068€ 17 438€ 3 872€ 2 562€ 5 927€ 3 061€ 9 246€ 2 846€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 3 834€ 224€ 13 485€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 682€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 28€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 682€ 7 839€ 5 725€ 5 869€ 4 962€ 4 781€ 3 947€ 3 872€ 2 509€ 5 927€ 3 061€ 2 564€ 2 836€
28
549
Manká a škody
65€ 468€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
94 032€ 84 092€ 82 253€ 79 122€ 93 881€ 83 113€ 134 205€ 146 803€ 141 517€ 129 259€ 87 696€ 82 599€ 76 173€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
92 112€ 82 172€ 82 153€ 78 799€ 92 184€ 75 414€ 131 640€ 132 531€ 128 814€ 117 767€ 73 206€ 71 844€ 67 755€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 920€ 1 920€ 100€ 324€ 1 697€ 7 699€ 2 565€ 14 272€ 12 703€ 11 492€ 14 490€ 10 755€ 8 418€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 920€ 1 920€ 100€ 300€ 1 650€ 2 065€ 2 565€ 14 272€ 12 703€ 11 492€ 14 490€ 10 755€ 8 418€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 5 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
7 992€ 11 232€ 5 310€ 5 174€ 5 505€ 5 453€ 5 604€ 6 033€ 6 564€ 9 165€ 10 236€ 5 537€ 7 392€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
3 423€ 3 714€ 3 759€ 3 895€ 4 062€ 4 204€ 4 441€ 4 832€ 5 447€ 5 744€ 5 820€ 3 260€ 5 117€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 568€ 7 518€ 1 551€ 1 279€ 1 443€ 1 249€ 1 163€ 1 201€ 1 117€ 3 421€ 4 416€ 2 244€ 2 275€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
23 281€ 30 456€ 25 217€ 25 306€ 21 605€ 30 080€ 15 917€ 38 393€ 36 745€ 26 357€ 12 110€ 8 669€ 13 982€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
10€ 30€ 10€ 25€ 0€ 0€ 0€ 145€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
23 271€ 30 426€ 25 207€ 25 281€ 21 605€ 30 080€ 15 917€ 38 248€ 36 745€ 26 357€ 12 110€ 8 669€ 13 982€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
816 367€ 819 114€ 661 543€ 672 686€ 646 071€ 610 518€ 628 427€ 604 119€ 596 128€ 547 491€ 510 183€ 519 074€ 447 375€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
8 446€ 10 302€ 12 015€ 11 490€ 11 894€ 11 620€ 10 837€ 10 409€ 9 541€ 7 365€ 7 110€ 6 094€ 5 701€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 10 139€ 10 691€ 11 450€ 10 597€ 10 409€ 7 495€ 7 329€ 7 110€ 5 916€ 5 507€
67
602
Tržby z predaja služieb
8 446€ 10 302€ 12 015€ 1 350€ 1 202€ 170€ 240€ 0€ 2 045€ 36€ 0€ 178€ 194€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
805€ 0€ 0€ 0€ 1 573€ 0€ 918€ 2 064€ 14 343€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
805€ 0€ 0€ 0€ 1 573€ 0€ 918€ 2 064€ 14 343€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
442 111€ 469 995€ 439 597€ 410 088€ 403 367€ 356 160€ 337 049€ 322 014€ 294 481€ 298 755€ 278 459€ 303 189€ 352 309€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
423 037€ 447 500€ 416 945€ 387 017€ 378 853€ 338 747€ 307 285€ 303 737€ 276 279€ 283 681€ 264 431€ 287 402€ 334 412€
82
633
Výnosy z poplatkov
19 075€ 22 495€ 22 652€ 23 070€ 24 514€ 17 413€ 29 765€ 18 278€ 18 202€ 15 074€ 14 028€ 15 787€ 17 897€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
242 563€ 204 445€ 176 919€ 175 766€ 195 489€ 213 816€ 208 989€ 153 887€ 174 984€ 154 891€ 143 507€ 122 610€ 120 931€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 300€ 0€ 912€ 13 175€ 52 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
678€ 480€ 517€ 407€ 217€ 340€ 554€ 575€ 788€ 799€ 537€ 1 248€ 1 382€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 280€ 35€ 20€ 140€ 136€ 0€ 90€ 0€ 0€ 233€ 329€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 10 025€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
241 886€ 193 940€ 175 822€ 175 324€ 194 340€ 200 161€ 155 699€ 153 312€ 174 106€ 154 092€ 142 970€ 121 129€ 119 220€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 970€ 100€ 315€ 1 664€ 2 095€ 2 565€ 12 648€ 12 703€ 11 492€ 14 490€ 10 755€ 8 418€ 6 481€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 970€ 100€ 315€ 1 664€ 2 095€ 2 565€ 12 648€ 12 703€ 11 492€ 14 490€ 10 755€ 8 418€ 6 481€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 473€ 8 259€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 920€ 100€ 300€ 1 650€ 2 065€ 2 565€ 12 648€ 12 703€ 11 492€ 5 017€ 2 496€ 8 418€ 6 481€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
50€ 0€ 15€ 14€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
100 017€ 300 004€ 90 001€ 237 154€ 100 099€ 313€ 6 803€ 6 744€ 6 773€ 6 737€ 6 791€ 254€ 567€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
17€ 4€ 1€ 1€ 99€ 313€ 6 803€ 6 744€ 6 773€ 6 737€ 6 791€ 248€ 567€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 300 000€ 90 000€ 237 152€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
117 189€ 93 967€ 83 934€ 79 019€ 100 722€ 94 093€ 102 997€ 102 206€ 87 376€ 91 488€ 78 469€ 99 492€ 54 434€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
97 108€ 71 410€ 59 760€ 57 403€ 65 400€ 74 253€ 70 383€ 70 878€ 56 392€ 69 514€ 69 584€ 88 180€ 45 037€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
19 308€ 18 679€ 19 320€ 17 423€ 23 143€ 14 163€ 32 510€ 31 158€ 30 898€ 21 974€ 8 885€ 11 312€ 9 397€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 386€ 4 638€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 820€ 1 027€ 364€ 2 544€ 110€ 104€ 170€ 86€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
773€ 3 059€ 3 828€ 3 828€ 9 248€ 929€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
913 102€ 1 078 813€ 802 782€ 915 180€ 815 239€ 678 566€ 680 242€ 610 028€ 598 990€ 573 726€ 525 091€ 540 057€ 540 423€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
96 735€ 259 700€ 141 239€ 242 495€ 169 168€ 68 048€ 51 815€ 5 909€ 2 862€ 26 235€ 14 908€ 20 983€ 93 048€
136
591
Splatná daň z príjmov
3€ 1€ 0€ 0€ 18€ 58€ 24€ 13€ 15€ 9€ 18€ 33€ 87€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
96 732€ 259 699€ 141 239€ 242 494€ 169 150€ 67 991€ 51 791€ 5 896€ 2 847€ 26 226€ 14 890€ 20 950€ 92 961€