Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
7 690 135€ 7 733 350€ 7 767 597€ 8 015 993€ 8 032 181€ 8 705 135€ 8 790 645€ 9 294 264€ 8 514 868€ 6 805 666€ 6 941 626€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
6 237 804€ 6 128 687€ 6 152 939€ 6 541 249€ 7 073 279€ 7 798 997€ 7 675 175€ 7 888 089€ 7 635 340€ 5 920 208€ 5 787 350€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
10 733€ 742€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 455€ 23 091€ 36 439€ 49 788€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
6 119€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 712€ 1 425€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
494€ 742€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 455€ 23 091€ 35 727€ 48 363€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
4 120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
6 207 481€ 6 108 355€ 6 133 349€ 6 521 660€ 7 053 690€ 7 779 408€ 7 655 586€ 7 858 045€ 7 592 660€ 5 864 180€ 5 717 978€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 706 616€ 1 707 679€ 1 460 413€ 1 599 263€ 1 648 377€ 2 038 491€ 2 038 317€ 2 030 096€ 2 020 518€ 2 014 590€ 1 208 106€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
3 407 295€ 3 705 341€ 3 880 523€ 3 817 736€ 3 913 745€ 3 193 785€ 3 348 906€ 3 089 898€ 2 540 979€ 2 579 467€ 2 689 422€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
488 575€ 606 409€ 689 355€ 864 761€ 859 861€ 983 350€ 1 005 567€ 1 113 400€ 150 494€ 152 472€ 85 044€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
55 968€ 72 706€ 82 815€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 414€ 2 347€ 7 837€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
549 029€ 16 220€ 20 244€ 239 900€ 631 707€ 1 563 782€ 1 262 796€ 1 624 651€ 2 880 255€ 1 115 304€ 1 727 569€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 584€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 19 589€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 589€ 19 584€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 445 479€ 1 581 183€ 1 592 268€ 1 467 735€ 958 452€ 895 488€ 1 115 213€ 1 403 992€ 879 331€ 884 928€ 1 058 880€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
713€ 2 064€ 842€ 87€ 227€ 361€ 663€ 50€ 208€ 399€ 54€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
713€ 2 064€ 842€ 87€ 227€ 361€ 663€ 50€ 208€ 399€ 54€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
858 660€ 915 338€ 975 108€ 803 000€ 370 651€ 409 719€ 448 949€ 488 289€ 527 665€ 566 973€ 787 264€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
858 660€ 915 338€ 975 108€ 803 000€ 370 651€ 409 719€ 448 949€ 488 289€ 527 665€ 566 973€ 787 264€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
124 605€ 168 825€ 235 410€ 263 564€ 254 144€ 257 036€ 224 550€ 203 959€ 158 430€ 133 426€ 86 215€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
5 694€ 2 720€ 3 233€ 2 319€ 0€ 0€ 20 213€ 15 527€ 7 389€ 17 378€ 13 987€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 420€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
18 631€ 8 299€ 54 113€ 58 633€ 58 378€ 56 450€ 30 020€ 23 905€ 22 351€ 18 178€ 16 586€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
10 413€ 13 583€ 15 140€ 27 189€ 25 446€ 22 636€ 18 859€ 9 266€ 5 958€ 2 612€ 1 572€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 497€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 2 197€ 3 841€ 8 011€ 0€ 6 196€ 0€ 27€ 6€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty
(343) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 473€ 0€ 7 793€ 2 782€ 3 186€ 2 044€ 13 991€ 12 293€
075
15.
Ostatné dane a poplatky
(345) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 230€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
89 867€ 144 223€ 162 925€ 172 752€ 166 479€ 162 146€ 152 676€ 137 649€ 118 268€ 81 240€ 41 274€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
461 501€ 494 957€ 380 908€ 401 085€ 333 430€ 228 372€ 441 051€ 711 694€ 193 028€ 184 130€ 185 347€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
3 363€ 9 796€ 4 211€ 12 273€ 3 847€ 10 264€ 4 395€ 1 801€ 1 752€ 2 021€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
458 138€ 485 161€ 376 697€ 388 812€ 329 583€ 218 108€ 436 656€ 709 893€ 191 276€ 182 109€ 185 347€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
6 852€ 23 481€ 22 391€ 7 008€ 451€ 10 650€ 257€ 2 183€ 197€ 530€ 95 396€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
6 852€ 11 580€ 4 531€ 7 008€ 451€ 10 650€ 257€ 31€ 197€ 530€ 439€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 11 901€ 17 860€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 152€ 0€ 0€ 94 957€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
7 690 135€ 7 733 350€ 7 767 597€ 8 015 993€ 8 032 181€ 8 705 135€ 8 790 645€ 9 294 264€ 8 514 868€ 6 805 666€ 6 941 626€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 734 657€ 5 004 849€ 5 012 436€ 4 968 614€ 4 880 942€ 4 999 064€ 4 580 570€ 4 452 071€ 3 966 365€ 3 830 788€ 3 854 061€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
4 734 657€ 5 004 849€ 5 012 436€ 4 968 614€ 4 880 942€ 4 999 064€ 4 580 570€ 4 452 071€ 3 966 365€ 3 830 788€ 3 854 061€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
5 003 654€ 5 026 057€ 4 968 614€ 4 880 942€ 4 303 686€ 4 746 539€ 4 495 595€ 3 984 782€ 3 822 391€ 3 778 505€ 3 637 246€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-268 998€ -21 208€ 43 823€ 87 672€ 577 256€ 252 525€ 84 975€ 467 289€ 143 974€ 52 283€ 216 815€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 349 454€ 1 118 914€ 1 028 542€ 1 017 361€ 770 154€ 1 638 698€ 1 916 867€ 2 342 533€ 2 330 330€ 2 040 398€ 2 008 190€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
5 776€ 2 000€ 3 373€ 3 873€ 3 424€ 20 685€ 19 521€ 18 603€ 17 337€ 17 347€ 11 708€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 708€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
5 776€ 2 000€ 3 373€ 3 873€ 3 424€ 20 685€ 19 521€ 18 603€ 17 337€ 17 347€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
95€ 1 700€ 3 688€ 7 208€ 2 588€ 138€ 781€ 590€ 50€ 20 452€ 58€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
95€ 1 700€ 3 688€ 7 208€ 2 588€ 138€ 781€ 590€ 50€ 20 452€ 58€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
355 535€ 377 722€ 390 784€ 403 519€ 419 329€ 600 387€ 630 985€ 730 419€ 762 172€ 756 179€ 825 973€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
349 759€ 372 834€ 385 770€ 399 179€ 415 198€ 597 024€ 627 714€ 727 266€ 759 121€ 752 261€ 820 928€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
5 776€ 4 889€ 5 014€ 4 340€ 4 131€ 3 362€ 3 271€ 3 153€ 3 051€ 3 918€ 5 045€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
302 567€ 148 223€ 199 540€ 135 650€ 78 318€ 232 047€ 454 322€ 405 577€ 420 064€ 373 481€ 394 737€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
170 482€ 58 695€ 74 436€ 44 780€ 20 625€ 114 953€ 157 296€ 137 386€ 135 430€ 152 738€ 116 846€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82 985€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
38 105€ 17 002€ 15 738€ 15 738€ 15 170€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 2 749€ 0€ 0€ 20 648€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
14 856€ 8 158€ 15 726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 138€ 35 137€ 25 966€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
1 830€ 1 533€ 1 372€ 1 120€ 1 336€ 57 136€ 256 809€ 167 030€ 167 230€ 167 630€ 176 871€
163
12.
Zamestnanci
(331))
26 714€ 22 678€ 23 757€ 18 141€ 17 533€ 15 971€ 15 878€ 17 373€ 16 871€ 14 492€ 5 306€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
23 401€ 20 793€ 21 256€ 16 343€ 16 176€ 13 764€ 10 548€ 13 119€ 11 696€ 9 625€ 8 987€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
877€ 40€ 380€ 0€ 0€ 0€ 11 039€ 0€ 1 847€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
6 601€ 5 556€ 5 680€ 4 527€ 3 927€ 2 539€ 2 416€ 3 254€ 3 853€ 3 030€ 3 742€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
17 700€ 2 434€ 2 446€ 0€ 3 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 0€ 0€ 0€ 336€ 336€ 336€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
2 000€ 11 333€ 36 000€ 35 000€ 0€ 6 700€ 0€ 51 277€ 48 000€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
685 481€ 589 269€ 431 157€ 467 111€ 266 495€ 785 442€ 811 259€ 1 187 344€ 1 130 707€ 872 939€ 775 714€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
407 704€ 498 261€ 365 157€ 436 731€ 216 692€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
277 778€ 91 008€ 66 000€ 30 380€ 49 803€ 785 442€ 811 259€ 1 187 344€ 1 130 707€ 872 939€ 775 714€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
1 606 025€ 1 609 588€ 1 726 619€ 2 030 018€ 2 381 086€ 2 067 373€ 2 293 208€ 2 499 660€ 2 218 173€ 934 480€ 1 079 375€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
17 758€ 1 843€ 0€ 26 542€ 25 836€ 8 535€ 31 732€ 17 155€ 9 836€ 616€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
1 588 267€ 1 607 745€ 1 726 619€ 2 003 477€ 2 355 250€ 2 058 838€ 2 261 476€ 2 482 505€ 2 208 337€ 933 864€ 1 079 375€