Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
524 516 € 489 435 € 556 225 € 465 493 € 460 150 € 477 466 € 447 715 € 466 681 € 493 831 € 585 511 € 597 897 €
02
501
Spotreba materiálu
131 916 € 106 802 € 184 193 € 125 050 € 120 120 € 112 186 € 90 125 € 122 426 € 76 612 € 118 490 € 99 283 €
03
502
Spotreba energie
392 600 € 382 633 € 372 031 € 340 444 € 340 031 € 365 280 € 357 590 € 344 255 € 417 219 € 467 021 € 498 614 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
608 087 € 536 208 € 595 369 € 523 219 € 448 840 € 440 837 € 413 097 € 323 731 € 455 841 € 606 480 € 575 837 €
07
511
Opravy a udržiavanie
326 366 € 203 449 € 223 823 € 132 339 € 123 079 € 88 908 € 61 139 € 63 894 € 159 219 € 217 951 € 194 764 €
08
512
Cestovné
2 322 € 4 033 € 6 407 € 7 349 € 2 633 € 2 727 € 2 213 € 1 975 € 2 280 € 2 297 € 1 943 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
9 668 € 6 821 € 3 453 € 3 799 € 4 613 € 6 052 € 2 920 € 4 331 € 4 215 € 2 745 € 3 408 €
10
518
Ostatné služby
269 730 € 321 905 € 361 686 € 379 732 € 318 515 € 343 150 € 346 825 € 253 531 € 290 127 € 383 487 € 375 722 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
720 654 € 656 186 € 634 096 € 512 437 € 501 106 € 488 163 € 425 195 € 458 913 € 428 469 € 430 889 € 392 045 €
12
521
Mzdové náklady
503 423 € 457 367 € 444 773 € 352 041 € 348 313 € 345 576 € 308 798 € 326 137 € 298 969 € 302 214 € 287 066 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
167 500 € 155 983 € 150 854 € 118 360 € 115 935 € 111 556 € 83 879 € 94 856 € 87 859 € 85 636 € 76 428 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 124 € 3 645 € 3 623 € 3 854 € 3 954 € 2 365 € 2 688 € 2 856 € 3 010 € 3 402 € 1 348 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
45 608 € 39 190 € 34 846 € 38 183 € 32 904 € 26 497 € 28 258 € 33 405 € 36 936 € 38 268 € 26 085 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 169 € 1 572 € 1 659 € 1 695 € 1 369 € 1 118 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
3 115 € 4 200 € 2 815 € 3 543 € 2 608 € 3 275 € 1 197 € 1 736 € 2 467 € 5 435 € 4 395 €
18
531
Daň z motorových vozidiel
0 € 100 € 0 € 0 € 0 € 336 € 0 € 336 € 0 € 0 € 292 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 387 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 115 € 4 100 € 2 815 € 3 543 € 2 608 € 2 939 € 1 197 € 1 400 € 2 080 € 5 435 € 4 103 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
108 634 € 51 859 € 140 070 € 66 290 € 411 925 € 169 € 17 864 € 27 928 € 48 798 € 38 526 € 41 428 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
104 781 € 0 € 139 570 € 49 114 € 391 257 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 € 50 391 € 0 € 10 545 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
500 € 0 € 500 € 0 € 508 € 0 € 0 € 124 € 0 € 0 € 0 €
26
546
Odpis pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 € 7 499 € 0 € 0 € 6 851 € 0 € 332 € 831 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 344 € 1 468 € 0 € 6 631 € 6 864 € 169 € 7 828 € 20 953 € 27 824 € 26 522 € 27 460 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 0 € 0 € 5 798 € 0 € 10 035 € 0 € 20 974 € 11 672 € 13 137 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
465 843 € 457 671 € 552 316 € 557 432 € 1 061 328 € 496 299 € 707 990 € 383 170 € 184 872 € 179 892 € 153 815 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
425 376 € 432 541 € 545 192 € 548 435 € 1 052 780 € 424 358 € 425 758 € 358 800 € 165 604 € 162 545 € 141 192 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
40 467 € 25 130 € 7 124 € 8 997 € 8 547 € 71 941 € 282 232 € 24 370 € 19 268 € 17 347 € 12 623 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 776 € 0 € 0 € 1 373 € 1 124 € 826 € 826 € 18 603 € 17 336 € 0 € 11 708 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 500 € 2 300 € 19 858 € 18 695 € 0 € 0 € 17 347 € 0 €
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 5 124 € 5 124 € 5 124 € 0 € 5 767 € 5 767 € 1 932 € 0 € 0 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
34 691 € 23 130 € 0 € 0 € 0 € 51 256 € 256 944 € 0 € 0 € 0 € 915 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
34 637 € 34 536 € 37 925 € 44 577 € 47 499 € 41 881 € 54 175 € 53 068 € 29 102 € 27 529 € 25 561 €
42
562
Úroky
21 768 € 21 979 € 24 667 € 30 961 € 32 346 € 27 283 € 44 632 € 34 940 € 24 964 € 25 872 € 21 693 €
43
563
Kurzové straty
1 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
12 867 € 12 557 € 13 258 € 13 616 € 15 153 € 14 598 € 9 543 € 18 128 € 4 138 € 1 654 € 3 868 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
1 887 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 732 € 0 € 0 € 0 € 0 €
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
1 887 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 732 € 0 € 0 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
852 323 € 825 120 € 731 580 € 726 811 € 551 958 € 475 058 € 431 622 € 436 423 € 403 349 € 417 616 € 396 822 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
744 501 € 714 419 € 647 518 € 641 740 € 486 369 € 436 428 € 405 340 € 409 161 € 383 240 € 389 921 € 367 802 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
345 € 357 € 156 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 660 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
107 477 € 110 344 € 83 906 € 85 070 € 65 589 € 38 630 € 26 282 € 27 262 € 20 109 € 27 695 € 27 360 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
3 319 696 € 3 055 216 € 3 250 396 € 2 899 802 € 3 485 413 € 2 423 147 € 2 499 586 € 2 151 650 € 2 046 729 € 2 291 878 € 2 187 800 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
541 100 € 592 847 € 591 126 € 591 282 € 570 657 € 599 149 € 688 747 € 530 663 € 635 849 € 690 775 € 767 045 €
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 346 € 0 € 0 €
67
602
Tržby z predaja služieb
541 100 € 592 847 € 591 126 € 591 282 € 570 657 € 599 149 € 688 747 € 530 663 € 635 503 € 690 775 € 767 045 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
4 943 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
4 943 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
1 925 029 € 1 819 053 € 1 732 764 € 1 616 470 € 1 492 099 € 1 435 801 € 1 414 845 € 1 217 531 € 1 145 146 € 1 265 517 € 1 304 632 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 806 657 € 1 697 268 € 1 609 679 € 1 488 968 € 1 373 486 € 1 310 879 € 1 289 911 € 1 101 458 € 1 055 899 € 1 176 305 € 1 234 954 €
82
633
Výnosy z poplatkov
118 372 € 121 784 € 123 085 € 127 502 € 118 613 € 124 921 € 124 934 € 116 073 € 89 247 € 89 212 € 69 678 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
190 316 € 307 472 € 511 995 € 341 925 € 905 522 € 289 725 € 128 859 € 444 485 € 207 295 € 148 830 € 83 298 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 199 € 171 474 € 366 538 € 221 026 € 793 980 € 133 269 € 42 201 € 385 018 € 119 416 € 2 893 € 12 477 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 000 € 0 € 0 € 0 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 2 868 € 0 € 0 € 0 € 33 € 0 € 0 € 0 € 99 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
177 117 € 133 130 € 145 457 € 120 900 € 111 542 € 156 423 € 86 658 € 57 467 € 87 879 € 145 838 € 70 821 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
2 000 € 3 373 € 5 834 € 3 424 € 336 383 € 19 521 € 18 603 € 19 756 € 17 347 € 11 708 € 6 063 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
2 000 € 3 373 € 5 834 € 3 424 € 336 383 € 19 521 € 18 603 € 19 756 € 17 347 € 11 708 € 6 063 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 1 124 € 826 € 628 € 628 € 17 337 € 17 347 € 996 € 6 063 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 000 € 3 373 € 2 500 € 2 300 € 19 858 € 18 893 € 17 974 € 0 € 0 € 10 712 € 0 €
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 3 334 € 0 € 7 499 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 308 200 € 0 € 0 € 2 419 € 0 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
601 € 771 € 487 € 16 289 € 819 € 688 € 1 340 € 642 € 242 € 234 € 68 399 €
102
662
Úroky
601 € 771 € 365 € 198 € 819 € 567 € 1 211 € 642 € 242 € 227 € 572 €
103
663
Kurzové zisky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7 € 129 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0 € 0 € 122 € 134 € 0 € 0 € 130 € 0 € 0 € 0 € 67 698 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 0 € 0 € 15 957 € 0 € 122 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 755 € 1 543 € 0 € 0 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 755 € 1 543 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
387 703 € 310 638 € 452 457 € 419 763 € 758 683 € 336 344 € 343 602 € 405 149 € 185 315 € 227 207 € 175 178 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
35 908 € 42 917 € 50 667 € 15 994 € 36 611 € 36 884 € 14 058 € 32 419 € 67 166 € 115 158 € 32 434 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
39 437 € 37 249 € 163 786 € 168 491 € 159 550 € 159 550 € 168 896 € 169 171 € 29 242 € 28 201 € 52 164 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7 333 € 4 332 € 11 400 € 0 € 50 200 € 764 € 21 477 € 82 511 € 45 859 € 22 406 € 63 068 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
171 750 € 164 668 € 163 877 € 188 882 € 486 518 € 102 887 € 102 934 € 80 510 € 25 681 € 37 705 € 0 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
133 275 € 61 472 € 62 726 € 46 396 € 25 804 € 36 259 € 36 238 € 40 538 € 17 367 € 23 737 € 27 512 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
3 051 693 € 3 034 154 € 3 294 663 € 2 989 154 € 4 064 163 € 2 681 228 € 2 595 996 € 2 618 981 € 2 192 737 € 2 344 271 € 2 404 615 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-268 003 € -21 061 € 44 268 € 89 352 € 578 749 € 258 082 € 96 410 € 467 331 € 146 008 € 52 393 € 216 815 €
136
591
Splatná daň z príjmov
995 € 147 € 445 € 1 680 € 1 493 € 5 557 € 11 435 € 42 € 2 034 € 110 € 0 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-268 998 € -21 208 € 43 823 € 87 672 € 577 256 € 252 525 € 84 975 € 467 289 € 143 974 € 52 283 € 216 815 €