Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
69 131 937€ 67 003 354€ 64 971 842€ 64 209 991€ 63 390 797€ 64 689 834€ 66 633 863€ 66 126 340€ 63 813 418€ 65 356 696€ 63 639 621€ 63 049 739€ 54 651 222€ 49 349 806€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
58 038 962€ 56 972 964€ 56 413 465€ 56 448 445€ 56 201 037€ 57 582 910€ 58 515 617€ 58 500 887€ 57 465 280€ 59 596 308€ 59 083 300€ 58 962 610€ 49 972 309€ 41 683 752€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
15 468€ 16 068€ 24 888€ 20 476€ 25 864€ 4 387€ 9 199€ 14 643€ 20 463€ 20 395€ 3 656€ 5 035€ 1 247€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
15 468€ 14 708€ 20 348€ 11 349€ 14 964€ 4 387€ 9 199€ 14 011€ 18 823€ 15 247€ 0€ 371€ 1 247€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
1 360€ 4 540€ 7 720€ 632€ 1 640€ 2 648€ 3 656€ 4 664€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
1 407€ 10 900€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
49 784 549€ 48 967 951€ 48 404 632€ 48 444 025€ 48 191 228€ 49 694 579€ 51 222 473€ 51 702 299€ 51 019 372€ 53 270 468€ 52 909 199€ 44 881 903€ 37 381 588€ 30 458 842€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
7 933 261€ 7 721 301€ 7 610 205€ 7 517 154€ 7 367 599€ 8 173 239€ 9 689 905€ 9 669 626€ 9 528 304€ 9 529 965€ 9 590 695€ 5 108 050€ 5 298 360€ 5 066 416€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
5 848€ 5 848€ 5 848€ 5 848€ 5 848€ 5 848€ 5 848€ 5 848€ 5 848€ 5 848€ 5 848€ 5 848€ 5 848€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
39 360 719€ 39 404 658€ 39 095 652€ 39 033 946€ 38 702 487€ 39 533 217€ 38 573 483€ 39 418 934€ 38 655 289€ 39 163 993€ 41 569 983€ 31 479 684€ 20 978 662€ 17 786 381€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
866 137€ 974 521€ 957 020€ 1 071 167€ 1 228 118€ 1 178 777€ 1 296 594€ 1 408 968€ 1 509 255€ 1 562 555€ 182 815€ 240 491€ 233 914€ 105 375€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
134 064€ 153 529€ 297 361€ 423 685€ 594 509€ 738 902€ 920 222€ 1 104 826€ 1 290 610€ 1 476 031€ 978 650€ 27 527€ 35 207€ 16 802€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
32 497€ 20 096€ 22 652€ 20 780€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 457 872€ 687 998€ 415 894€ 371 445€ 292 669€ 64 596€ 736 421€ 94 098€ 30 067€ 1 532 077€ 581 208€ 8 020 303€ 10 829 597€ 7 478 020€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
8 238 945€ 7 988 945€ 7 983 945€ 7 983 945€ 7 983 945€ 7 883 945€ 7 283 945€ 6 783 945€ 6 425 445€ 6 305 445€ 6 170 445€ 14 075 672€ 12 589 474€ 11 224 910€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
6 723 492€ 6 473 492€ 6 468 492€ 6 468 492€ 6 368 492€ 5 768 492€ 5 768 492€ 5 029 992€ 4 909 992€ 4 789 992€ 4 654 992€ 4 654 992€ 4 655 158€ 3 238 325€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
1 370 828€ 1 505 952€ 1 505 952€ 1 505 952€ 1 505 952€ 1 509 271€ 1 509 271€ 1 509 271€ 1 509 271€ 19 587€ 19 588€ 19 587€ 19 587€ 19 584€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
5 982€ 5 982€ 5 982€ 5 982€ 5 982€ 6 181€ 6 181€ 6 181€ 6 181€ 1 495 865€ 1 495 865€ 9 401 093€ 3 990€ 9 294€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
138 643€ 3 519€ 3 519€ 3 519€ 3 519€ 0€ 0€ 0€ 7 910 739€ 7 957 707€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
100 000€ 600 000€ 238 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 078 263€ 10 013 451€ 8 541 516€ 7 746 009€ 7 171 035€ 7 091 876€ 8 103 536€ 7 612 755€ 6 337 781€ 5 750 093€ 4 541 260€ 4 060 478€ 4 666 540€ 7 642 447€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
15 182€ 6 583€ 6 222€ 7 810€ 3 911€ 8 676€ 3 899€ 4 117€ 4 809€ 5 010€ 4 981€ 4 929€ 5 668€ 7 117€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
15 182€ 6 583€ 6 222€ 7 810€ 3 911€ 8 676€ 3 899€ 3 917€ 4 610€ 4 810€ 4 782€ 4 730€ 5 469€ 6 918€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
199€ 199€ 199€ 199€ 199€ 199€ 199€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
7 229 471€ 7 138 504€ 6 761 570€ 6 523 064€ 6 110 128€ 6 104 176€ 6 150 252€ 5 499 783€ 5 621 620€ 4 987 922€ 3 099 338€ 2 960 810€ 2 694 064€ 6 045 926€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
916€ 1 128€ 147€ 320€ 3 375€ 1 441€ 2 198€ 140€ 1 098€ 6 465€ 3 940€ 1 279€ 2 257€ 1 924€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
7 228 555€ 7 137 377€ 6 761 040€ 6 522 744€ 6 106 753€ 6 102 735€ 6 148 054€ 5 499 643€ 5 620 522€ 4 981 456€ 3 091 508€ 2 639 513€ 2 690 353€ 6 035 492€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 3 890€ 320 018€ 1 454€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
384€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 510€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
90 557€ 140 557€ 190 557€ 2 624€ 2 557€ 2 557€ 1 164 357€ 2 557€ 2 557€ 2 557€ 0€ 0€ 165 970€ 331 939€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
90 557€ 140 557€ 190 557€ 2 624€ 2 557€ 2 557€ 1 164 357€ 2 557€ 2 557€ 2 557€ 0€ 0€ 165 970€ 331 939€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
571 156€ 475 580€ 289 821€ 439 843€ 553 685€ 647 459€ 417 999€ 1 576 479€ 398 195€ 378 044€ 1 074 926€ 786 212€ 1 184 946€ 844 186€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
353€ 265€ 253€ 192€ 2 831€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
12 451€ 13 882€ 3 050€ 14 677€ 20€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
263 014€ 176 889€ 83 873€ 337 857€ 377 981€ 452 337€ 164 049€ 1 294 641€ 209 570€ 278 085€ 765 950€ 515 090€ 398 825€ 538 798€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
245 365€ 234 132€ 152 660€ 86 894€ 175 477€ 194 565€ 252 598€ 275 068€ 188 117€ 99 479€ 305 934€ 267 050€ 651 541€ 274 729€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
326€ 324€ 239€ 413€ 213€ 272€ 244€ 244€ 255€ 288€ 211€ 160€ 198€ 179€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
50 000€ 50 000€ 50 000€ 2€ 14€ 1€ 1 108€ 0€ 0€ 3 912€ 134 382€ 30 480€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
6 507€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 121 898€ 2 252 227€ 1 293 346€ 772 666€ 500 754€ 329 007€ 367 029€ 529 819€ 310 601€ 376 560€ 362 015€ 291 345€ 564 346€ 413 279€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
61€ 63€ 62€ 71€ 71€ 80€ 21€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 278€ 1 104€ 312€ 692€ 194€ 10 833€ 133€ 210€ 0€ 796€ 288€ 24€ 72€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 121 898€ 2 250 888€ 1 292 179€ 772 292€ 500 062€ 328 814€ 356 196€ 529 686€ 310 391€ 376 489€ 361 148€ 290 977€ 564 301€ 413 207€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
37 500€ 0€ 0€ 0€ 51 546€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
37 500€ 0€ 0€ 0€ 51 546€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
12 500€ 0€ 0€ 17 182€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
12 500€ 0€ 0€ 17 182€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
14 712€ 16 940€ 16 860€ 15 536€ 18 725€ 15 048€ 14 710€ 12 698€ 10 357€ 10 295€ 15 061€ 26 651€ 12 373€ 23 607€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 797€ 13 987€ 13 908€ 12 584€ 15 566€ 12 289€ 12 159€ 9 757€ 8 450€ 8 597€ 12 450€ 9 642€ 9 752€ 12 972€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
2 915€ 2 952€ 2 952€ 2 952€ 3 159€ 2 759€ 2 552€ 2 941€ 1 906€ 1 698€ 2 611€ 17 009€ 2 621€ 10 635€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
69 131 937€ 67 003 354€ 64 971 842€ 64 209 991€ 63 390 797€ 64 689 834€ 66 633 863€ 66 126 340€ 63 813 418€ 65 356 696€ 63 639 621€ 63 049 739€ 54 651 222€ 49 349 806€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
42 303 418€ 40 263 498€ 38 600 548€ 37 306 376€ 36 390 328€ 36 894 604€ 37 075 970€ 36 278 813€ 35 042 057€ 35 033 621€ 35 776 241€ 38 815 197€ 39 073 159€ 38 338 535€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 642€ 1 427 641€ 373 265€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 641€ 1 427 642€ 1 427 641€ 373 265€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
40 875 777€ 38 835 857€ 37 172 906€ 35 878 734€ 34 962 687€ 35 466 962€ 35 648 328€ 34 851 172€ 33 614 416€ 33 605 979€ 34 348 599€ 37 387 556€ 38 699 894€ 38 338 535€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
38 961 956€ 37 178 546€ 35 878 734€ 34 972 742€ 34 431 292€ 33 933 228€ 35 458 492€ 33 614 416€ 33 695 044€ 34 147 378€ 37 042 468€ 38 523 269€ 38 583 714€ 37 714 169€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 913 821€ 1 657 311€ 1 294 172€ 905 992€ 531 395€ 1 533 734€ 189 836€ 1 236 756€ -80 628€ -541 399€ -2 693 869€ -1 135 713€ 116 180€ 624 366€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
12 799 986€ 13 645 078€ 13 137 986€ 13 900 790€ 14 090 173€ 14 483 906€ 16 075 514€ 15 942 096€ 15 213 691€ 16 312 508€ 18 102 560€ 17 837 301€ 11 823 421€ 8 282 004€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
42 571€ 10 089€ 8 314€ 10 018€ 15 508€ 2 956€ 9 877€ 7 120€ 85 310€ 80 287€ 79 858€ 77 215€ 71 841€ 73 955€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
42 571€ 10 089€ 8 314€ 10 018€ 15 508€ 2 956€ 9 877€ 7 120€ 85 310€ 80 287€ 79 858€ 77 215€ 71 841€ 73 955€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
847 384€ 394 096€ 187 900€ 144 378€ 130 747€ 56 066€ 99 068€ 125 354€ 91 708€ 68 561€ 7 825€ 13 131€ 29 717€ 10 363€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
731 080€ 394 096€ 187 900€ 139 837€ 130 443€ 56 042€ 51 420€ 60 014€ 5 714€ 15 912€ 0€ 0€ 0€ 10 363€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
116 304€ 4 541€ 304€ 24€ 47 648€ 65 340€ 85 994€ 52 650€ 7 825€ 13 131€ 29 717€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
6 545 337€ 6 992 233€ 7 430 747€ 7 862 601€ 8 284 334€ 8 591 750€ 9 086 708€ 9 383 087€ 8 288 279€ 8 705 392€ 9 139 792€ 8 239 343€ 4 935 817€ 2 712 170€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
6 000 271€ 6 311 690€ 6 610 792€ 6 918 223€ 7 222 788€ 7 417 626€ 7 804 767€ 8 002 688€ 8 285 798€ 8 703 837€ 9 138 049€ 8 225 277€ 4 920 119€ 2 679 646€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
4 441€ 4 983€ 2 355€ 4 020€ 3 030€ 1 882€ 236€ 1 961€ 2 480€ 1 555€ 1 743€ 14 066€ 15 698€ 10 921€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
540 626€ 675 559€ 817 600€ 940 359€ 1 058 515€ 1 172 242€ 1 281 705€ 1 378 438€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 603€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
2 093 992€ 1 642 699€ 1 926 414€ 1 902 694€ 1 910 965€ 1 952 346€ 2 068 777€ 1 871 559€ 1 837 360€ 2 459 959€ 3 585 459€ 3 753 943€ 1 021 214€ 823 680€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
1 258 279€ 791 329€ 1 151 375€ 1 116 418€ 1 192 075€ 1 129 400€ 1 116 279€ 1 083 058€ 1 102 124€ 1 615 111€ 2 819 503€ 3 153 582€ 748 292€ 623 338€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
972€ 861€ 1 738€ 2 450€ 1 282€ 1 074€ 719€ 939€ 665€ 480€ 669€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
323 726€ 319 987€ 315 906€ 312 077€ 311 225€ 421 772€ 350 977€ 473 182€ 543 038€ 626 423€ 604 143€ 455 451€ 60 006€ 71 603€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
108€ 146€ 30€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
134 934€ 132 498€ 120 564€ 118 157€ 113 727€ 109 463€ 105 359€ 101 733€ 0€ 0€ 0€ 7 497€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
55 245€ 90 843€ 30 396€ 31 779€ 23 127€ 21 714€ 25 766€ 33 520€ 36 309€ 52 548€ 15 559€ 9 457€ 79 445€ 7 141€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
5 000€ 300 000€ 35 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
131 737€ 112 928€ 130 502€ 129 068€ 113 029€ 94 256€ 92 087€ 99 394€ 85 046€ 75 070€ 71 317€ 72 811€ 71 785€ 69 821€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
50€ 704€ 1 511€ 316€ 186€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
92 362€ 79 041€ 88 950€ 84 050€ 75 925€ 64 064€ 63 075€ 64 603€ 58 344€ 44 688€ 46 293€ 46 601€ 45 232€ 41 012€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 18 157€ 316€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
22 095€ 17 458€ 21 205€ 21 369€ 17 461€ 12 758€ 12 296€ 15 121€ 11 835€ 10 638€ 9 818€ 8 725€ 8 957€ 9 836€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
867€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
74 483€ 91 903€ 64 266€ 87 326€ 62 769€ 97 660€ 1 350€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 929€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
3 270 702€ 4 605 961€ 3 584 611€ 3 981 100€ 3 748 619€ 3 880 788€ 4 811 085€ 4 554 976€ 4 911 034€ 4 998 309€ 5 289 626€ 5 753 669€ 5 764 832€ 4 661 836€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
2 422 511€ 2 808 863€ 3 195 215€ 3 581 567€ 3 266 919€ 3 455 887€ 3 874 920€ 4 178 044€ 4 304 976€ 4 621 908€ 4 796 580€ 5 189 128€ 5 405 240€ 4 661 836€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
388 191€ 1 337 098€ 389 396€ 399 533€ 481 700€ 424 901€ 936 165€ 376 932€ 606 058€ 376 401€ 493 046€ 564 541€ 359 592€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
460 000€ 460 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
14 028 533€ 13 094 779€ 13 233 308€ 13 002 825€ 12 910 295€ 13 311 325€ 13 482 380€ 13 905 430€ 13 557 670€ 14 010 568€ 9 760 820€ 6 397 241€ 3 754 642€ 2 729 267€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
188€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
14 028 533€ 13 094 779€ 13 233 308€ 13 002 825€ 12 910 295€ 13 311 325€ 13 482 380€ 13 905 430€ 13 557 482€ 14 010 568€ 9 760 820€ 6 397 241€ 3 754 642€ 2 729 267€