Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Skalica

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
74 187 683€ 74 926 184€ 75 065 500€ 74 130 106€ 72 809 898€ 75 192 889€ 74 119 270€ 60 866 487€ 60 747 470€ 55 239 420€ 52 613 806€ 48 520 755€ 46 832 091€ 39 997 627€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
66 273 123€ 67 303 316€ 67 417 327€ 66 604 124€ 65 361 374€ 66 790 350€ 66 151 493€ 52 747 508€ 57 350 842€ 51 727 044€ 51 039 292€ 47 038 187€ 45 682 654€ 38 952 622€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
56 415€ 57 097€ 58 841€ 60 286€ 63 849€ 68 151€ 60 426€ 52 628€ 55 709€ 66 843€ 96 569€ 131 853€ 130 990€ 117 996€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
18 577€ 16 919€ 16 323€ 15 428€ 15 486€ 16 284€ 8 589€ 7 063€ 7 276€ 15 542€ 42 400€ 70 692€ 72 246€ 60 720€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
37 838€ 40 178€ 42 518€ 44 858€ 48 362€ 51 866€ 42 697€ 45 565€ 48 433€ 51 301€ 54 169€ 57 037€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 124€ 58 744€ 57 276€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
49 094 229€ 50 135 740€ 50 248 008€ 49 433 359€ 48 187 047€ 47 225 824€ 46 594 692€ 33 698 504€ 38 298 758€ 33 125 826€ 33 224 480€ 31 741 474€ 31 235 835€ 26 901 346€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
18 540 296€ 18 294 105€ 18 162 983€ 18 088 255€ 17 972 256€ 17 879 582€ 17 899 927€ 3 745 698€ 3 527 232€ 3 163 923€ 3 116 650€ 3 114 248€ 2 595 211€ 1 486 939€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
271 343€ 271 343€ 271 343€ 271 343€ 271 343€ 271 343€ 256 943€ 257 674€ 257 674€ 257 674€ 282 801€ 282 801€ 282 801€ 267 534€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
27 990 309€ 28 882 801€ 29 612 100€ 28 797 921€ 27 664 561€ 25 849 131€ 26 359 400€ 27 718 842€ 33 219 941€ 26 381 872€ 28 742 414€ 26 998 315€ 23 931 955€ 23 445 861€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
46 660€ 40 200€ 53 556€ 110 831€ 216 393€ 343 998€ 503 157€ 674 307€ 886 390€ 418 497€ 386 862€ 215 613€ 91 217€ 132 903€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
14 242€ 17 446€ 1 595€ 2 003€ 14 529€ 36 777€ 55 366€ 86 285€ 83 384€ 105 656€ 27 125€ 15 237€ 28 881€ 42 525€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
85 786€ 103 018€ 120 250€ 137 482€ 157 486€ 169 471€ 188 803€ 194 552€ 212 804€ 61 951€ 587€ 1 247€ 2 514€ 4 698€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
9 645€ 12 942€ 11 034€ 12 573€ 2 064€ 3 241€ 1 929€ 1 205€ 2 333€ 1 205€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
1 531 100€ 1 573 832€ 1 551 623€ 1 557 383€ 1 585 146€ 1 146 770€ 1 072 391€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
604 848€ 940 053€ 463 524€ 455 568€ 303 269€ 1 525 512€ 256 776€ 1 019 941€ 109 000€ 2 735 049€ 668 041€ 1 114 013€ 4 303 256€ 1 520 886€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
17 122 479€ 17 110 479€ 17 110 479€ 17 110 479€ 17 110 479€ 19 496 376€ 19 496 376€ 18 996 376€ 18 996 376€ 18 534 376€ 17 718 243€ 15 164 860€ 14 315 829€ 11 933 280€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
8 443 181€ 8 443 181€ 8 443 181€ 8 443 181€ 8 443 181€ 10 829 078€ 10 829 078€ 10 329 078€ 10 329 078€ 9 992 078€ 9 192 078€ 8 292 078€ 7 892 078€ 6 243 577€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
279 324€ 267 324€ 267 324€ 1 263 142€ 1 263 142€ 1 263 142€ 1 263 142€ 1 263 142€ 1 263 142€ 1 761 904€ 1 763 087€ 739 299€ 739 299€ 4 581€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
8 399 974€ 8 399 974€ 8 399 974€ 7 404 156€ 7 404 156€ 7 404 156€ 7 404 156€ 7 404 156€ 7 404 156€ 6 780 393€ 6 763 078€ 6 133 483€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 684 452€ 5 685 122€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
7 906 173€ 7 618 520€ 7 640 928€ 7 524 004€ 7 440 345€ 8 392 293€ 7 950 606€ 8 094 488€ 3 372 048€ 3 486 803€ 1 553 692€ 1 465 961€ 1 131 242€ 1 026 168€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 379€ 1 024€ 1 050€ 1 263€ 1 105€ 1 049€ 909€ 934€ 917€ 851€ 947€ 936€ 772€ 1 015€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 379€ 1 024€ 1 050€ 1 263€ 1 105€ 1 049€ 909€ 934€ 917€ 851€ 947€ 936€ 772€ 1 015€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
5 994 916€ 6 191 149€ 6 392 151€ 6 590 417€ 6 807 243€ 7 076 867€ 7 350 194€ 7 631 805€ 2 930 056€ 3 181 713€ 662 623€ 698 885€ 401 888€ 312 342€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
1 479€ 2 853€ 4 420€ 3 006€ 1 981€ 1 051€ 1 797€ 2 373€ 8 656€ 3 902€ 3 215€ 269€ 880€ 878€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
5 993 437€ 6 188 296€ 6 387 731€ 6 587 410€ 6 805 262€ 7 075 816€ 7 348 396€ 7 629 432€ 2 901 823€ 3 024 928€ 370 959€ 393 123€ 401 008€ 311 464€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 578€ 152 883€ 288 449€ 305 493€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
2 549€ 2 549€ 2 549€ 2 549€ 2 549€ 2 549€ 162 549€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 549€ 2 549€ 2 549€ 2 549€ 2 549€ 2 549€ 162 549€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
234 278€ 181 914€ 176 368€ 218 652€ 295 646€ 470 277€ 190 582€ 245 096€ 308 994€ 163 987€ 107 627€ 93 087€ 527 147€ 293 463€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 549€ 2 549€ 2 549€ 2 549€ 2 549€ 1 162€ 1 162€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
985€ 1 134€ 1 629€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
169 598€ 152 922€ 139 420€ 145 548€ 74 515€ 72 784€ 72 051€ 213 789€ 255 680€ 71 959€ 46 352€ 57 203€ 441 929€ 252 698€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
54 923€ 27 858€ 35 318€ 73 104€ 165 131€ 237 493€ 118 531€ 28 758€ 50 765€ 89 479€ 58 726€ 33 335€ 52 256€ 39 603€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
8 772€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 56 000€ 160 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31 800€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 673 052€ 1 241 885€ 1 068 810€ 711 122€ 333 803€ 841 552€ 246 372€ 216 653€ 132 081€ 140 253€ 782 495€ 673 053€ 201 435€ 419 348€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 302€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
6 265€ 9 420€ 9 796€ 9 601€ 8 714€ 968€ 1 409€ 218€ 1 223€ 1 041€ 1 587€ 8 358€ 1 512€ 1 182€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 666 787€ 1 232 465€ 1 059 013€ 701 522€ 325 089€ 840 583€ 244 964€ 216 436€ 130 858€ 135 910€ 780 908€ 664 695€ 199 923€ 418 166€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
8 387€ 4 348€ 7 245€ 1 978€ 8 180€ 10 245€ 17 171€ 24 491€ 24 580€ 25 573€ 20 822€ 16 607€ 18 195€ 18 837€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 387€ 4 348€ 7 245€ 1 978€ 8 180€ 10 245€ 17 171€ 24 262€ 24 350€ 25 344€ 20 543€ 15 198€ 15 122€ 17 256€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 229€ 229€ 229€ 279€ 1 409€ 3 073€ 1 581€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
74 187 683€ 74 926 184€ 75 065 500€ 74 130 106€ 72 809 898€ 75 192 889€ 74 119 270€ 60 866 487€ 60 747 470€ 55 239 420€ 52 613 806€ 48 520 755€ 46 832 091€ 39 997 627€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
43 962 503€ 43 955 399€ 43 341 549€ 42 628 541€ 41 502 633€ 44 036 988€ 43 192 309€ 28 989 317€ 29 266 214€ 27 786 143€ 28 696 804€ 25 493 011€ 26 746 199€ 24 385 986€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 12 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
43 950 098€ 43 942 994€ 43 329 144€ 42 616 136€ 41 490 228€ 44 024 583€ 43 179 904€ 28 976 912€ 29 253 809€ 27 786 143€ 28 696 804€ 25 493 011€ 26 746 199€ 24 385 986€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
43 942 994€ 43 330 644€ 42 425 511€ 41 490 444€ 44 023 719€ 43 233 518€ 43 178 979€ 29 207 639€ 27 798 799€ 28 691 327€ 29 784 663€ 26 745 482€ 25 429 514€ 22 178 025€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
7 104€ 612 351€ 903 632€ 1 125 692€ -2 533 491€ 791 066€ 925€ -230 726€ 1 455 009€ -905 185€ -1 087 859€ -1 252 471€ 1 316 685€ 2 207 961€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
14 247 911€ 14 384 327€ 14 583 500€ 14 637 895€ 14 091 514€ 14 164 789€ 13 680 822€ 13 642 962€ 12 507 321€ 13 604 780€ 10 465 852€ 10 964 838€ 9 554 662€ 6 482 220€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
563 404€ 156 948€ 148 806€ 1 500€ 11 500€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 69 517€ 66 720€ 65 164€ 62 657€ 69 010€ 70 250€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
456 866€ 137 578€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
106 538€ 19 370€ 148 806€ 1 500€ 11 500€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 69 517€ 66 720€ 65 164€ 62 657€ 69 010€ 70 250€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
297 738€ 237 406€ 125 280€ 46 610€ 23 590€ 98 595€ 21 613€ 23 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 911€ 112 042€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
297 738€ 237 406€ 125 280€ 46 610€ 23 590€ 98 595€ 21 613€ 23 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 911€ 112 042€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
9 629 283€ 9 989 628€ 10 499 163€ 11 026 240€ 9 882 373€ 8 686 338€ 8 293 648€ 7 925 971€ 8 573 348€ 7 273 827€ 6 959 707€ 6 348 762€ 5 041 700€ 4 546 629€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
8 088 933€ 8 411 549€ 8 886 108€ 8 499 069€ 7 172 095€ 5 508 233€ 5 574 380€ 5 782 692€ 6 207 776€ 6 454 152€ 6 061 613€ 5 871 807€ 4 495 775€ 3 894 554€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
1 485 652€ 1 485 652€ 1 485 652€ 1 485 652€ 1 485 652€ 1 485 652€ 800 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
17 752€ 11 934€ 4 177€ 5 387€ 6 630€ 8 518€ 9 038€ 9 954€ 13 969€ 11 493€ 10 498€ 6 231€ 1 866€ 5 534€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
36 946€ 80 493€ 123 227€ 1 036 132€ 1 217 996€ 1 683 935€ 1 910 230€ 2 133 326€ 2 351 602€ 808 182€ 887 596€ 470 724€ 544 059€ 646 541€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
925 479€ 857 327€ 795 512€ 1 006 827€ 982 354€ 1 668 512€ 704 604€ 508 243€ 265 114€ 1 955 012€ 329 377€ 387 079€ 1 329 638€ 224 214€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
115 801€ 111 524€ 96 728€ 177 182€ 194 286€ 1 307 585€ 52 687€ 114 357€ 140 864€ 1 803 503€ 146 922€ 260 646€ 1 149 731€ 131 380€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
333 960€ 483 275€ 483 561€ 492 508€ 403 352€ 225 080€ 222 220€ 219 767€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
43 547€ 42 734€ 41 936€ 181 864€ 233 627€ 2 250€ 6 132€ 19 240€ 5 913€ 9 006€ 11 919€ 0€ 11 073€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
153 848€ 27 046€ 10 392€ 5 410€ 15 374€ 6 341€ 5 742€ 10 756€ 6 466€ 5 626€ 22 309€ 5 878€ 25 665€ 6 271€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
110 771€ 106 455€ 90 648€ 80 062€ 76 102€ 71 965€ 66 177€ 63 299€ 63 031€ 84 230€ 84 652€ 73 603€ 93 012€ 49 719€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
69 112€ 69 858€ 58 945€ 51 138€ 48 539€ 45 769€ 42 638€ 61 581€ 41 170€ 39 158€ 44 613€ 37 957€ 35 186€ 30 922€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
15 860€ 16 435€ 13 067€ 11 443€ 10 575€ 9 522€ 9 009€ 19 243€ 7 669€ 13 489€ 13 962€ 8 995€ 14 971€ 5 922€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
82 581€ 0€ 235€ 7 219€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
2 832 007€ 3 143 019€ 3 014 739€ 2 556 719€ 3 191 697€ 3 707 344€ 4 656 957€ 5 181 301€ 3 599 343€ 4 309 221€ 3 111 604€ 4 166 340€ 3 110 403€ 1 529 085€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 722 944€ 2 011 119€ 2 418 403€ 2 064 419€ 2 699 398€ 3 194 956€ 4 177 029€ 5 181 301€ 3 599 343€ 4 309 221€ 3 111 604€ 4 166 340€ 3 110 403€ 1 529 085€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
719 063€ 741 900€ 596 336€ 492 300€ 492 300€ 512 388€ 479 928€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
390 000€ 390 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
15 977 269€ 16 586 458€ 17 140 451€ 16 863 669€ 17 215 752€ 16 991 112€ 17 246 139€ 18 234 207€ 18 973 935€ 13 848 498€ 13 451 150€ 12 062 906€ 10 531 230€ 9 129 421€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 1 044€ 1 250€ 1 591€ 3 099€ 4 108€ 4 802€ 5 607€ 4 621€ 9 261€ 8 455€ 7 369€ 7 328€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
15 977 269€ 16 586 458€ 17 139 408€ 16 862 419€ 17 214 161€ 16 988 013€ 17 242 031€ 18 229 405€ 18 968 329€ 13 843 877€ 13 441 889€ 12 054 451€ 10 523 861€ 9 122 093€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€