Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Bánovce nad Bebravou

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
36 765 112€ 36 777 417€ 34 889 017€ 34 783 283€ 33 618 228€ 28 611 161€ 28 568 190€ 28 916 995€ 30 062 705€ 28 231 551€ 28 441 888€ 27 615 640€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
25 603 972€ 26 267 170€ 24 918 807€ 25 379 596€ 26 217 646€ 21 199 372€ 21 368 307€ 23 670 343€ 24 798 928€ 23 851 065€ 22 771 933€ 22 175 376€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
1 266€ 13 806€ 26 346€ 36 806€ 54 304€ 63 237€ 2 740€ 5 823€ 11 137€ 11 070€ 12 374€ 7 428€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 991€ 2 740€ 5 823€ 11 137€ 11 070€ 12 374€ 3 320€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
1 266€ 13 806€ 26 346€ 36 806€ 54 304€ 62 246€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 108€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
21 648 839€ 22 299 497€ 20 938 594€ 21 388 923€ 22 209 475€ 17 182 268€ 17 411 700€ 19 710 654€ 20 833 924€ 19 886 128€ 18 805 692€ 18 213 623€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
4 482 229€ 4 490 920€ 4 499 758€ 4 476 927€ 4 371 734€ 4 277 954€ 4 203 352€ 4 195 042€ 4 195 560€ 4 224 876€ 4 184 534€ 3 739 216€
014
3.
Predmety z drahých kovov
(033) -
(092AÚ))
2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€ 2 589€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
16 208 414€ 16 376 232€ 15 716 597€ 16 158 752€ 15 052 729€ 10 988 018€ 11 398 545€ 10 585 360€ 12 214 413€ 12 772 573€ 12 698 261€ 12 144 897€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
309 588€ 336 628€ 321 339€ 364 618€ 417 764€ 401 494€ 408 338€ 399 208€ 463 478€ 512 833€ 471 660€ 545 550€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
35 661€ 36 944€ 40 986€ 74 388€ 15 013€ 27 848€ 22 309€ 40 072€ 15 203€ 22 474€ 12 656€ 7 695€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
41 016€ 45 756€ 35 206€ 27 962€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
569 343€ 1 010 427€ 322 119€ 283 687€ 2 349 646€ 1 484 365€ 1 376 567€ 4 488 382€ 3 942 681€ 2 350 783€ 1 435 992€ 1 776 265€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
3 953 867€ 3 953 867€ 3 953 867€ 3 953 867€ 3 953 867€ 3 953 867€ 3 953 867€ 3 953 867€ 3 953 867€ 3 953 867€ 3 953 867€ 3 954 325€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 277€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
3 940 590€ 3 940 590€ 3 940 590€ 3 940 590€ 3 940 590€ 3 940 590€ 3 940 590€ 3 940 590€ 3 940 589€ 3 940 589€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 940 589€ 3 941 048€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
11 125 833€ 10 473 634€ 9 928 485€ 9 372 035€ 7 379 178€ 7 389 877€ 7 176 139€ 5 227 185€ 5 240 003€ 4 365 381€ 5 651 779€ 5 420 101€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
16 546€ 17 467€ 14 657€ 15 164€ 9 765€ 9 471€ 10 759€ 15 773€ 6 945€ 3 579€ 3 435€ 3 692€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
12 789€ 12 502€ 11 728€ 11 523€ 4 345€ 3 695€ 3 999€ 6 285€ 6 945€ 3 579€ 3 435€ 3 692€
037
3.
Výrobky
(123) -
(194))
3 757€ 4 965€ 2 929€ 3 641€ 5 420€ 5 776€ 6 760€ 9 488€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
7 457 542€ 6 407 837€ 6 346 872€ 6 278 493€ 4 591 579€ 4 781 825€ 5 038 287€ 3 374 012€ 3 042 124€ 2 255 413€ 2 377 024€ 2 475 862€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
3 028€ 10 541€ 13 424€ 13 947€ 4 656€ 359€ 460€ 478€ 864€ 6€ 910€ 5 317€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
7 397 122€ 6 397 296€ 6 333 449€ 6 264 546€ 4 586 923€ 4 781 465€ 5 037 827€ 3 373 534€ 3 041 260€ 2 251 178€ 2 376 114€ 2 470 545€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
57 392€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 229€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
278 862€ 348 680€ 435 263€ 509 181€ 503 883€ 524 597€ 453 376€ 402 700€ 411 221€ 357 113€ 502 605€ 240 228€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
32€ 1 411€ 8 897€ 3 949€ 4 301€ 266€ 2 626€ 0€ 6 704€ 12 355€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
164 949€ 156 293€ 244 500€ 289 134€ 271 638€ 255 746€ 248 041€ 209 946€ 228 171€ 175 717€ 123 444€ 141 297€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
56 997€ 52 242€ 92 206€ 128 354€ 146 388€ 192 115€ 127 120€ 122 033€ 86 844€ 96 567€ 84 913€ 53 877€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
56 884€ 44 977€ 89 661€ 87 745€ 81 556€ 76 471€ 75 589€ 70 721€ 89 502€ 72 474€ 294 248€ 45 054€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 93 757€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
3 372 883€ 3 699 650€ 3 131 692€ 2 569 196€ 2 273 951€ 2 073 985€ 1 673 717€ 1 434 700€ 1 779 713€ 1 749 276€ 2 768 715€ 2 699 223€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 7 119€
087
2.
Ceniny
(213))
0€ 768€ 626€ 540€ 533€ 299€ 595€ 707€ 412€ 0€ 1 350€ 2 335€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
3 372 883€ 3 698 882€ 3 131 066€ 2 568 656€ 2 273 418€ 2 073 686€ 1 673 122€ 1 433 992€ 1 779 296€ 1 749 276€ 2 767 365€ 2 689 769€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 096€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám
(275AÚ) -
(291AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 096€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
35 307€ 36 613€ 41 725€ 31 652€ 21 404€ 21 913€ 23 744€ 19 467€ 23 774€ 15 105€ 18 176€ 20 163€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
31 738€ 32 407€ 38 709€ 27 819€ 17 609€ 18 439€ 20 580€ 15 452€ 19 745€ 13 462€ 12 447€ 14 895€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
3 569€ 4 206€ 3 016€ 3 833€ 3 795€ 3 474€ 3 163€ 4 015€ 4 029€ 1 643€ 5 729€ 5 268€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
36 765 112€ 36 777 417€ 34 889 017€ 34 783 283€ 33 618 228€ 28 611 161€ 28 568 190€ 28 916 995€ 30 062 705€ 28 231 551€ 28 441 888€ 27 615 640€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
22 043 739€ 21 133 814€ 21 665 062€ 20 276 923€ 19 668 032€ 19 449 638€ 19 157 695€ 19 210 437€ 19 744 364€ 20 064 652€ 20 815 330€ 21 592 415€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
22 043 739€ 21 133 814€ 21 665 062€ 20 276 923€ 19 668 032€ 19 449 638€ 19 157 695€ 19 210 437€ 19 744 364€ 20 064 652€ 20 815 330€ 21 592 415€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
21 133 814€ 21 543 162€ 21 194 463€ 19 654 378€ 19 449 638€ 19 166 103€ 19 215 510€ 19 711 991€ 20 064 652€ 20 815 330€ 21 592 415€ 20 770 347€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
909 925€ -409 348€ 470 599€ 622 545€ 218 394€ 283 535€ -57 815€ -501 553€ -320 288€ -750 678€ -777 085€ 822 068€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 406 985€ 6 383 247€ 4 197 068€ 5 319 787€ 5 064 820€ 2 861 468€ 3 011 536€ 3 482 930€ 4 375 381€ 3 528 286€ 3 606 368€ 3 266 343€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
5 570€ 63 614€ 149 042€ 15 418€ 28 365€ 31 148€ 138 659€ 160 551€ 176 276€ 170 994€ 168 757€ 161 323€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
0€ 58 114€ 144 389€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 16 082€ 16 082€ 24 576€ 24 576€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
5 570€ 5 500€ 4 652€ 5 460€ 18 407€ 21 190€ 128 701€ 150 593€ 160 194€ 154 912€ 144 181€ 136 747€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
61 895€ 97 560€ 5 536€ 35 684€ 78 905€ 205 355€ 17 567€ 86 962€ 6 384€ 0€ 138 991€ 495 108€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
61 894€ 97 560€ 5 536€ 35 684€ 78 905€ 205 355€ 17 567€ 86 962€ 6 384€ 0€ 138 991€ 495 108€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 446 100€ 2 248 352€ 1 996 378€ 2 984 540€ 3 013 177€ 1 824 063€ 1 806 398€ 1 800 382€ 1 771 561€ 1 556 744€ 1 683 573€ 1 277 110€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
3 030 537€ 1 910 081€ 1 661 124€ 1 720 001€ 1 778 708€ 636 997€ 669 799€ 701 544€ 733 574€ 604 018€ 794 327€ 603 074€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
43 679€ 40 231€ 30 476€ 26 299€ 20 853€ 16 916€ 16 596€ 17 370€ 18 903€ 19 620€ 20 158€ 13 368€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
73 262€ 0€ 6 679€ 22 294€ 0€ 4 134€ 4 134€ 13 615€ 0€ 0€ 0€ 1 410€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
298 622€ 298 040€ 298 100€ 1 215 946€ 1 213 616€ 1 166 015€ 1 115 870€ 1 067 854€ 1 019 084€ 933 106€ 869 088€ 659 258€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
809 220€ 2 501 253€ 625 333€ 744 376€ 501 610€ 431 047€ 494 174€ 695 412€ 1 496 654€ 691 158€ 469 213€ 176 672€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
40 680€ 1 900 784€ 93 696€ 30 803€ 34 872€ 47 666€ 137 196€ 345 197€ 1 180 676€ 176 606€ 169 689€ 152 835€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
228 620€ 77 558€ 59 584€ 58 651€ 57 452€ 32 855€ 32 240€ 32 029€ 30 610€ 190 309€ 29 519€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
102 804€ 28 456€ 36 848€ 78 128€ 63 303€ 21 421€ 2 723€ 521€ 13 175€ 43 138€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
17 238€ 6 679€ 15 615€ 15 049€ 0€ 0€ 9 510€ 8 944€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
77 498€ 163 541€ 74 512€ 66 038€ 68 336€ 68 031€ 60 106€ 72 800€ 48 181€ 44 061€ 63 560€ 23 837€
163
12.
Zamestnanci
(331))
189 299€ 176 787€ 183 893€ 157 800€ 162 714€ 152 739€ 147 428€ 139 050€ 131 841€ 147 317€ 125 706€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
126 532€ 113 538€ 112 095€ 95 860€ 95 577€ 92 685€ 89 595€ 83 672€ 79 278€ 76 442€ 72 997€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
26 549€ 26 204€ 24 664€ 18 247€ 19 356€ 15 650€ 15 376€ 13 200€ 12 893€ 13 285€ 7 742€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0€ 7 706€ 24 425€ 201 845€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 21 955€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
1 084 200€ 1 472 468€ 1 420 779€ 1 539 769€ 1 442 764€ 369 854€ 554 738€ 739 622€ 924 506€ 1 109 390€ 1 145 834€ 1 156 130€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
803 606€ 1 084 054€ 1 070 728€ 1 219 677€ 1 226 822€ 240 184€ 369 854€ 554 738€ 739 622€ 924 506€ 967 872€ 1 156 130€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
280 593€ 388 414€ 350 051€ 320 092€ 215 942€ 129 670€ 184 884€ 184 884€ 184 884€ 184 884€ 177 962€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
9 314 388€ 9 260 356€ 9 026 888€ 9 186 573€ 8 885 376€ 6 300 056€ 6 398 960€ 6 223 628€ 5 942 960€ 4 638 613€ 4 020 190€ 2 756 882€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 621€ 955€ 1 264€ 2 250€ 2 064€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
9 314 388€ 9 260 356€ 9 026 888€ 9 186 573€ 8 885 338€ 6 299 435€ 6 398 005€ 6 222 363€ 5 940 710€ 4 636 549€ 4 020 190€ 2 756 882€