Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Bánovce nad Bebravou

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
678 919€ 772 622€ 767 430€ 643 886€ 753 511€ 781 101€ 734 240€ 747 877€ 884 373€ 765 424€ 805 584€ 766 857€ 741 956€
02
501
Spotreba materiálu
419 389€ 518 177€ 441 360€ 405 763€ 404 891€ 388 237€ 369 060€ 353 550€ 453 627€ 316 990€ 415 690€ 329 696€ 376 913€
03
502
Spotreba energie
259 530€ 254 445€ 326 070€ 238 123€ 346 536€ 392 508€ 364 195€ 391 600€ 430 745€ 448 434€ 389 894€ 437 161€ 365 043€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 2 083€ 356€ 984€ 2 728€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 668 695€ 1 925 998€ 3 226 494€ 1 706 979€ 1 642 478€ 1 484 433€ 1 382 055€ 1 596 584€ 1 557 019€ 1 557 279€ 1 934 838€ 1 573 551€ 1 871 309€
07
511
Opravy a udržiavanie
382 961€ 672 493€ 2 159 781€ 667 008€ 712 093€ 487 326€ 469 524€ 599 366€ 545 393€ 434 170€ 586 333€ 556 956€ 420 742€
08
512
Cestovné
1 491€ 3 010€ 3 524€ 2 659€ 1 990€ 2 978€ 2 348€ 2 621€ 2 991€ 2 957€ 2 955€ 5 835€ 4 379€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 274€ 10 284€ 10 232€ 10 701€ 7 308€ 3 884€ 4 988€ 3 385€ 5 768€ 3 626€ 4 956€ 5 765€ 3 781€
10
518
Ostatné služby
1 276 969€ 1 240 211€ 1 052 956€ 1 026 611€ 921 087€ 990 245€ 905 195€ 991 212€ 1 002 867€ 1 116 526€ 1 340 594€ 1 004 995€ 1 442 407€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 600 955€ 4 369 667€ 3 841 855€ 3 485 608€ 3 247 595€ 3 041 834€ 2 970 040€ 2 808 991€ 2 727 046€ 2 694 817€ 2 662 843€ 2 653 731€ 2 452 731€
12
521
Mzdové náklady
3 296 250€ 3 107 917€ 2 725 178€ 2 470 952€ 2 304 525€ 2 169 376€ 2 122 208€ 1 994 647€ 1 990 952€ 1 959 674€ 1 918 957€ 1 935 292€ 1 808 792€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 068 931€ 1 059 201€ 938 839€ 866 253€ 793 393€ 740 182€ 729 449€ 699 981€ 618 280€ 632 818€ 636 253€ 630 197€ 605 636€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
36 355€ 32 837€ 30 252€ 15 693€ 11 957€ 10 684€ 5 248€ 3 997€ 4 342€ 4 571€ 5 470€ 5 286€ 5 411€
15
527
Zákonné sociálne náklady
195 800€ 161 088€ 143 795€ 128 386€ 129 079€ 115 724€ 100 952€ 104 358€ 103 543€ 91 538€ 101 585€ 38 209€ 25 724€
16
528
Ostatné sociálne náklady
3 619€ 8 625€ 3 790€ 4 323€ 8 639€ 5 869€ 12 183€ 6 008€ 9 930€ 6 216€ 578€ 44 747€ 7 168€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
13 903€ 12 657€ 13 299€ 13 316€ 13 594€ 10 707€ 9 059€ 7 664€ 8 196€ 4 686€ 5 219€ 20 271€ 12 276€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
406€ 347€ 347€ 0€ 0€ 0€ 0€ 104€ 347€ 0€ 0€ 244€ 244€
20
538
Ostatné dane a poplatky
13 497€ 12 310€ 12 952€ 13 316€ 13 594€ 10 707€ 9 059€ 7 561€ 7 849€ 4 686€ 5 219€ 20 027€ 12 032€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
83 329€ 83 780€ 130 292€ 660 486€ 139 829€ 321 767€ 152 013€ 158 284€ 1 034 986€ 383 106€ 200 201€ 1 294 003€ 578 722€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
14 841€ 30 798€ 26 515€ 27 061€ 42 957€ 12 074€ 15 988€ 7 097€ 884 087€ 250 393€ 37 108€ 1 184 717€ 502 749€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 21 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1 004€ 3 310€ 3 000€ 0€ 1 000€ 0€ 400€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 367€ 0€ 28 660€ 537 154€ 672€ 5 708€ 1 974€ 873€ 955€ 0€ 64 318€ 205€ 33€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
66 660€ 51 979€ 71 807€ 93 271€ 96 199€ 281 136€ 134 051€ 149 914€ 149 444€ 132 713€ 98 775€ 109 081€ 75 940€
28
549
Manká a škody
461€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
588 608€ 587 679€ 693 742€ 1 165 637€ 952 365€ 816 882€ 779 079€ 878 125€ 930 971€ 932 136€ 899 756€ 883 081€ 975 241€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
531 338€ 572 631€ 601 352€ 915 661€ 907 500€ 756 739€ 735 567€ 720 661€ 732 788€ 735 701€ 742 575€ 726 735€ 843 458€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
57 270€ 15 048€ 92 391€ 249 976€ 44 865€ 60 143€ 43 513€ 157 465€ 198 183€ 196 435€ 157 181€ 156 346€ 131 783€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 971€ 5 570€ 5 500€ 149 042€ 5 460€ 18 407€ 21 918€ 121 491€ 144 423€ 157 062€ 121 255€ 144 181€ 124 736€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
43 298€ 9 478€ 86 891€ 100 934€ 39 405€ 41 736€ 21 595€ 35 973€ 53 760€ 39 373€ 35 926€ 12 165€ 7 047€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
62 602€ 71 576€ 71 404€ 75 760€ 80 779€ 55 998€ 52 337€ 56 885€ 64 113€ 66 407€ 60 583€ 77 157€ 69 561€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
40 034€ 42 820€ 47 364€ 53 283€ 60 581€ 33 102€ 31 808€ 36 773€ 45 999€ 49 269€ 43 773€ 60 683€ 59 276€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 471€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
22 568€ 28 756€ 24 040€ 22 477€ 20 198€ 22 896€ 20 528€ 20 112€ 18 114€ 17 138€ 16 810€ 16 003€ 10 285€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 105 676€ 3 076 333€ 2 616 616€ 2 261 796€ 1 993 327€ 1 950 162€ 1 825 606€ 1 620 099€ 1 607 870€ 1 468 548€ 1 439 715€ 1 466 393€ 1 480 937€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 329 538€ 2 266 188€ 2 102 457€ 1 653 663€ 1 491 267€ 1 419 584€ 1 410 441€ 1 250 380€ 1 189 288€ 1 019 508€ 985 871€ 996 235€ 1 005 621€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
221 356€ 209 656€ 15 477€ 11 294€ 9 888€ 9 183€ 9 275€ 9 361€ 6 457€ 0€ 0€ 0€ 10 014€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
554 782€ 600 489€ 498 681€ 596 839€ 492 171€ 521 395€ 405 890€ 360 357€ 412 125€ 449 040€ 453 366€ 469 763€ 465 154€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 478€ 395€ 148€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
10 802 687€ 10 900 312€ 11 361 131€ 10 013 468€ 8 823 478€ 8 462 884€ 7 904 429€ 7 874 510€ 8 814 573€ 7 872 403€ 8 008 739€ 8 735 044€ 8 182 733€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
225 444€ 237 988€ 248 391€ 286 399€ 269 385€ 271 504€ 264 332€ 234 512€ 233 534€ 216 513€ 191 871€ 176 642€ 199 944€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 500€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
225 444€ 236 368€ 248 391€ 285 754€ 268 740€ 271 369€ 263 552€ 231 107€ 226 034€ 216 513€ 191 871€ 176 642€ 199 944€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 1 620€ 0€ 645€ 645€ 135€ 780€ 3 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 2 506€ 3 157€ 0€ 1 155€ 0€ 0€ 0€ 11 860€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 2 506€ 3 157€ 0€ 1 155€ 0€ 0€ 0€ 11 860€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
10 113 297€ 9 693 657€ 8 968 553€ 8 211 252€ 7 716 598€ 7 055 589€ 6 464 870€ 6 247 183€ 6 013 389€ 6 068 650€ 5 371 393€ 6 225 850€ 6 633 729€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
9 241 096€ 9 006 749€ 8 331 135€ 7 553 700€ 7 064 611€ 6 410 342€ 5 814 604€ 5 582 887€ 5 370 769€ 5 342 529€ 4 596 362€ 5 518 691€ 5 948 232€
82
633
Výnosy z poplatkov
872 200€ 686 908€ 637 418€ 657 552€ 651 987€ 645 247€ 650 266€ 664 296€ 642 620€ 726 121€ 775 031€ 707 159€ 685 497€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 048 213€ 539 081€ 519 170€ 686 758€ 668 982€ 582 683€ 513 251€ 338 169€ 468 879€ 549 257€ 342 286€ 795 685€ 1 470 517€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
593 449€ 21 840€ 24 674€ 103 307€ 41 032€ 35 022€ 52 480€ 8 074€ 28 806€ 166 416€ 38 846€ 46 318€ 1 219 052€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
16 950€ 14 024€ 18 227€ 16 456€ 18 292€ 15 542€ 13 059€ 11 890€ 14 891€ 27 185€ 4 301€ 4 892€ 4 447€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
437 813€ 503 217€ 476 270€ 566 996€ 609 657€ 532 119€ 447 712€ 318 205€ 425 181€ 355 656€ 299 139€ 744 475€ 247 018€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
7 646€ 73 776€ 125 645€ 548 654€ 18 707€ 57 400€ 130 772€ 144 197€ 159 010€ 193 519€ 226 293€ 157 486€ 146 788€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
7 646€ 73 776€ 125 645€ 548 654€ 18 707€ 57 400€ 130 772€ 144 197€ 159 010€ 193 519€ 226 293€ 157 486€ 146 788€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 559€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
5 570€ 63 614€ 90 928€ 15 418€ 18 407€ 21 190€ 124 665€ 143 383€ 150 148€ 191 973€ 152 675€ 121 188€ 110 408€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 076€ 10 163€ 34 717€ 533 236€ 300€ 36 210€ 6 107€ 814€ 8 862€ 1 546€ 73 618€ 20 739€ 36 380€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
190€ 556€ 486€ 551€ 1 149€ 1 164€ 1 234€ 1 082€ 1 861€ 1 773€ 1 946€ 4 557€ 13 620€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
92€ 29€ 0€ 11€ 717€ 894€ 604€ 452€ 1 231€ 1 143€ 1 316€ 3 666€ 9 433€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 657€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
99€ 528€ 486€ 540€ 432€ 270€ 630€ 630€ 630€ 630€ 630€ 883€ 3 530€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 068€ 0€ 0€ 0€ 1 747€ 552€ 0€ 0€ 1 887€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 1 068€ 0€ 0€ 0€ 1 747€ 552€ 0€ 0€ 1 887€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 489 351€ 1 262 677€ 1 086 380€ 750 452€ 769 103€ 713 091€ 813 592€ 851 608€ 1 422 916€ 521 984€ 1 124 451€ 598 271€ 538 316€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
908 461€ 514 292€ 283 044€ 243 568€ 300 262€ 322 105€ 461 179€ 597 626€ 324 528€ 292 486€ 938 360€ 421 305€ 373 509€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
214 144€ 216 730€ 189 353€ 312 390€ 282 354€ 204 233€ 201 364€ 108 504€ 959 233€ 90 088€ 70 643€ 71 600€ 54 558€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 23 061€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
4 101€ 4 101€ 4 103€ 6 852€ 5 712€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
400€ 650€ 4 682€ 23 544€ 0€ 11 861€ 2 921€ 7 459€ 150€ 150€ 750€ 11 355€ 9 027€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 772€ 10 934€ 16 541€ 11 621€ 11 164€ 11 264€ 11 229€ 10 880€ 9 284€ 13 613€ 13 861€ 12 840€ 12 730€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
352 472€ 515 970€ 565 597€ 152 478€ 169 612€ 163 628€ 136 898€ 127 139€ 129 721€ 125 647€ 100 837€ 81 171€ 88 492€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
12 884 140€ 11 810 242€ 10 951 783€ 10 484 067€ 9 446 147€ 8 681 432€ 8 188 051€ 7 816 751€ 8 313 195€ 7 552 248€ 7 258 240€ 7 958 491€ 9 004 801€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 081 453€ 909 930€ -409 348€ 470 599€ 622 668€ 218 548€ 283 622€ -57 759€ -501 378€ -320 155€ -750 499€ -776 553€ 822 068€
136
591
Splatná daň z príjmov
17€ 5€ 0€ 0€ 124€ 153€ 86€ 56€ 175€ 133€ 179€ 532€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 081 435€ 909 925€ -409 348€ 470 599€ 622 545€ 218 394€ 283 535€ -57 815€ -501 553€ -320 288€ -750 678€ -777 085€ 822 068€