Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
69 203 680€ 67 106 451€ 64 387 934€ 62 794 054€ 61 637 644€ 61 989 148€ 57 463 025€ 56 633 817€ 58 707 964€ 57 567 167€ 56 788 204€ 56 005 816€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
49 993 719€ 49 730 336€ 47 331 280€ 47 973 560€ 48 101 601€ 49 002 337€ 48 521 454€ 49 758 205€ 53 268 911€ 50 412 358€ 47 435 635€ 46 847 170€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
25 054€ 27 525€ 33 081€ 17 544€ 7 615€ 14 812€ 24 535€ 39 406€ 53 682€ 66 183€ 76 741€ 74 428€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
10 899€ 8 553€ 12 215€ 15 919€ 5 352€ 1 958€ 3 368€ 3 921€ 7 117€ 10 313€ 13 787€ 11 026€
006
3.
Oceniteľné práva
(014) -
(074+091AÚ))
0€ 349€ 987€ 1 625€ 2 263€ 2 901€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
14 155€ 18 623€ 9 164€ 0€ 0€ 9 953€ 21 167€ 35 485€ 42 545€ 55 870€ 16 132€ 16 580€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
0€ 0€ 10 715€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 020€ 0€ 46 822€ 46 822€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
44 289 338€ 43 785 476€ 41 601 112€ 42 388 929€ 42 586 900€ 43 480 439€ 42 989 833€ 44 211 713€ 47 708 501€ 44 871 662€ 41 882 740€ 41 301 588€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
2 856 378€ 2 854 228€ 2 862 456€ 2 786 008€ 2 549 428€ 2 523 142€ 2 414 552€ 2 402 973€ 2 503 884€ 2 543 485€ 2 551 800€ 2 518 272€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
93 020€ 92 536€ 91 923€ 88 973€ 90 677€ 87 727€ 84 994€ 74 127€ 63 094€ 63 094€ 63 094€ 58 929€
014
3.
Predmety z drahých kovov
(033) -
(092AÚ))
1 281€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€ 816€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
37 397 826€ 37 464 769€ 37 049 835€ 38 288 672€ 38 737 309€ 39 950 297€ 38 864 534€ 39 435 712€ 38 906 361€ 35 627 956€ 36 950 696€ 36 957 116€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 726 869€ 1 858 855€ 890 640€ 881 729€ 589 708€ 660 033€ 710 199€ 767 213€ 758 944€ 696 488€ 853 393€ 795 099€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
97 004€ 101 489€ 57 597€ 27 170€ 50 001€ 74 798€ 78 404€ 125 002€ 160 851€ 136 304€ 184 621€ 223 148€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
2 116 961€ 1 412 784€ 647 846€ 315 561€ 568 961€ 183 626€ 836 335€ 1 405 870€ 5 314 551€ 5 803 519€ 1 278 320€ 748 208€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
5 679 327€ 5 917 335€ 5 697 086€ 5 567 086€ 5 507 086€ 5 507 086€ 5 507 086€ 5 507 086€ 5 506 728€ 5 474 513€ 5 476 154€ 5 471 154€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
(061) -
(096AÚ))
37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 560€ 37 202€ 5 000€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
(062) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 526€ 5 469 513€ 5 471 154€ 5 471 154€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
(066) -
(096AÚ))
172 241€ 410 249€ 190 000€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
19 174 086€ 17 315 367€ 17 011 031€ 14 761 629€ 13 463 973€ 12 920 359€ 8 886 433€ 6 813 900€ 5 378 335€ 7 084 056€ 9 286 396€ 9 101 575€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
8 355€ 9 205€ 5 246€ 3 216€ 4 021€ 3 841€ 4 800€ 5 625€ 5 877€ 7 896€ 11 087€ 11 718€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
8 355€ 9 205€ 5 246€ 3 216€ 4 021€ 3 841€ 4 800€ 5 625€ 5 877€ 7 896€ 11 087€ 11 718€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
8 385 637€ 7 648 249€ 7 854 680€ 8 189 716€ 8 408 784€ 8 602 492€ 3 774 343€ 3 716 690€ 3 022 887€ 2 255 399€ 2 105 529€ 1 630 927€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
6 750€ 6 832€ 11 092€ 11 554€ 14 656€ 20 662€ 15 851€ 15 383€ 11 084€ 7 947€ 2 493€ 3 566€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
8 378 887€ 7 641 416€ 7 843 588€ 8 178 162€ 8 394 129€ 8 581 830€ 3 758 492€ 3 701 307€ 3 011 803€ 2 247 452€ 2 103 036€ 1 627 361€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
50 000€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 423€
052
4.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 423€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
50 000€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
314 145€ 314 270€ 356 837€ 296 824€ 282 804€ 306 654€ 455 519€ 448 456€ 570 146€ 378 063€ 300 706€ 204 664€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€ 3 353€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
2 637€ 2 119€ 16 979€ 1 694€ 7 118€ 10 729€ 28 578€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
194 754€ 173 678€ 238 942€ 188 063€ 136 217€ 169 178€ 186 852€ 226 504€ 444 270€ 67 953€ 57 849€ 80 150€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
65 294€ 71 224€ 35 766€ 33 466€ 35 289€ 66 892€ 95 581€ 98 384€ 121 432€ 305 832€ 237 566€ 121 161€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
19€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov
(341) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 293€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
48 088€ 63 869€ 47 462€ 70 249€ 100 826€ 56 503€ 141 155€ 112 879€ 1 091€ 925€ 1 938€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0€ 28€ 14 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
10 296 946€ 9 283 643€ 8 794 268€ 6 271 872€ 4 768 363€ 4 007 372€ 4 651 772€ 2 643 129€ 1 779 425€ 4 442 698€ 6 869 074€ 7 253 843€
087
2.
Ceniny
(213))
11 294€ 9 337€ 9 924€ 8 774€ 6 966€ 7 657€ 8 019€ 8 765€ 8 148€ 11 499€ 7 875€ 11 699€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
10 285 652€ 9 274 306€ 8 784 344€ 6 263 098€ 4 761 397€ 3 999 715€ 4 643 753€ 2 634 364€ 1 771 277€ 4 431 199€ 6 861 199€ 7 242 144€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet
(r. 105 až r. 109))
119 004€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku
(271AÚ) -
(291AÚ))
119 004€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
35 874€ 60 747€ 45 623€ 58 866€ 72 070€ 66 452€ 55 138€ 61 712€ 60 718€ 70 753€ 66 173€ 57 071€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
31 657€ 58 307€ 22 787€ 22 404€ 21 689€ 22 852€ 18 838€ 21 612€ 18 118€ 20 553€ 14 298€ 14 921€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
4 218€ 2 441€ 22 836€ 36 462€ 50 381€ 43 600€ 36 300€ 40 100€ 42 600€ 50 200€ 51 875€ 42 150€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
69 203 680€ 67 106 451€ 64 387 934€ 62 794 054€ 61 637 644€ 61 989 148€ 57 463 025€ 56 633 817€ 58 707 964€ 57 567 167€ 56 788 204€ 56 005 816€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
41 361 016€ 40 145 498€ 38 807 633€ 37 820 872€ 36 417 148€ 35 757 766€ 35 805 667€ 35 633 180€ 35 988 909€ 38 260 418€ 37 300 797€ 38 999 754€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
41 361 016€ 40 145 498€ 38 807 633€ 37 820 872€ 36 417 148€ 35 757 766€ 35 805 667€ 35 633 180€ 35 988 909€ 38 260 418€ 37 300 797€ 38 999 754€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
40 151 530€ 38 807 633€ 37 820 872€ 36 411 945€ 35 755 253€ 35 805 553€ 35 724 587€ 35 832 020€ 36 331 644€ 37 134 207€ 37 013 932€ 40 196 634€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
1 209 486€ 1 337 866€ 986 761€ 1 408 927€ 661 895€ -47 787€ 81 080€ -198 840€ -342 735€ 1 126 211€ 286 865€ -1 196 880€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
12 004 408€ 11 590 297€ 11 258 452€ 10 194 082€ 10 480 416€ 11 002 218€ 11 546 254€ 11 629 908€ 12 548 731€ 12 585 970€ 12 368 434€ 10 979 860€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
24 167€ 29 099€ 18 549€ 17 813€ 15 812€ 8 987€ 97 882€ 78 636€ 136 734€ 168 762€ 192 224€ 184 891€
129
2.
Ostatné rezervy
(459AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 000€ 87 000€ 118 400€ 69 707€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
24 167€ 29 099€ 18 549€ 17 813€ 15 812€ 8 987€ 97 882€ 78 636€ 86 734€ 81 762€ 73 824€ 115 184€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 499 719€ 1 457 619€ 1 501 346€ 27 794€ 1 489€ 101 212€ 174 741€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
1 499 719€ 1 457 619€ 1 501 346€ 27 794€ 1 489€ 101 212€ 174 741€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
9 429 769€ 9 086 332€ 8 788 219€ 9 212 060€ 9 617 271€ 10 020 464€ 10 413 054€ 10 660 490€ 11 046 923€ 11 834 005€ 11 295 589€ 10 176 521€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
9 424 432€ 9 081 586€ 8 783 159€ 9 207 977€ 9 612 533€ 10 014 699€ 10 405 224€ 10 643 198€ 11 020 672€ 11 799 082€ 11 254 657€ 10 129 215€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
5 337€ 4 746€ 5 060€ 4 083€ 4 738€ 5 765€ 7 830€ 17 292€ 26 251€ 34 923€ 40 932€ 47 306€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 050 753€ 1 017 246€ 950 338€ 936 415€ 845 844€ 871 555€ 860 577€ 890 747€ 1 365 074€ 583 203€ 880 621€ 618 448€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
233 906€ 253 495€ 220 775€ 233 657€ 195 747€ 222 959€ 259 482€ 242 908€ 747 578€ 317 714€ 598 324€ 328 781€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
2 910€ 26 480€ 27 050€ 6 680€ 3 650€ 5 780€ 840€ 881€ 0€ 0€ 9 625€ 8 450€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
492 896€ 453 729€ 421 921€ 413 983€ 405 158€ 397 026€ 390 075€ 378 301€ 371 966€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 325€ 8 905€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
27 666€ 22 419€ 5 679€ 8 533€ 4 701€ 5 302€ 5 239€ 59 508€ 30 700€ 28 916€ 117 716€ 154 952€
163
12.
Zamestnanci
(331))
159 716€ 148 866€ 152 926€ 151 384€ 126 940€ 133 187€ 113 747€ 118 594€ 120 781€ 139 040€ 48 124€ 11 898€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0€ 0€ 37€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
101 406€ 86 980€ 97 419€ 95 684€ 79 160€ 86 443€ 74 824€ 73 286€ 76 176€ 77 074€ 86 647€ 85 083€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
534€ 6€ 7€ 8€ 12€ 21€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
24 859€ 25 270€ 24 522€ 24 828€ 18 650€ 20 604€ 16 342€ 17 270€ 17 873€ 20 459€ 18 860€ 20 379€
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
6 861€ 0€ 0€ 1 653€ 6 825€ 233€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
15 838 255€ 15 370 656€ 14 321 850€ 14 779 100€ 14 740 080€ 15 229 165€ 10 111 104€ 9 370 729€ 10 170 324€ 6 720 779€ 7 118 973€ 6 026 202€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 43€ 55€ 10 102€ 9 844€ 1 167€ 557€ 219€ 257€ 36€ 38€ 125€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
15 838 255€ 15 370 613€ 14 321 795€ 14 768 998€ 14 730 236€ 15 227 998€ 10 110 547€ 9 370 510€ 10 170 067€ 6 720 743€ 7 118 935€ 6 026 077€