Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
967 415 € 906 525 € 876 468 € 841 138 € 709 699 € 717 305 € 806 007 € 809 251 € 720 291 € 605 184 € 588 750 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
803 866 € 758 377 € 763 758 € 776 427 € 668 080 € 708 008 € 765 469 € 784 539 € 688 850 € 525 573 € 541 043 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
631 975 € 586 486 € 591 867 € 604 536 € 496 189 € 536 117 € 593 558 € 612 628 € 516 939 € 353 662 € 369 132 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
126 048 € 126 048 € 126 048 € 125 115 € 15 956 € 15 956 € 15 956 € 15 956 € 15 956 € 15 956 € 15 956 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
487 914 € 430 632 € 450 241 € 469 405 € 462 274 € 501 889 € 502 456 € 265 936 € 291 510 € 315 112 € 278 943 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
1 200 € 1 524 € 1 848 € 0 € 150 € 463 € 9 077 € 1 951 € 2 249 € 3 324 € 4 493 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 120 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
16 813 € 28 282 € 13 730 € 10 016 € 17 810 € 17 810 € 66 068 € 328 785 € 207 224 € 19 270 € 69 620 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
171 891 € 171 891 € 171 891 € 171 891 € 171 891 € 171 891 € 171 911 € 171 911 € 171 911 € 171 911 € 171 911 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
171 891 € 171 891 € 171 891 € 171 891 € 171 891 € 171 891 € 171 911 € 171 911 € 171 911 € 171 911 € 171 911 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
162 433 € 147 420 € 112 007 € 64 234 € 40 848 € 9 041 € 40 103 € 24 615 € 31 441 € 79 336 € 47 509 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
573 € 326 € 222 € 291 € 108 € 168 € 1 694 € 1 562 € 1 703 € 2 104 € 2 606 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
573 € 326 € 222 € 291 € 108 € 168 € 1 694 € 1 562 € 1 703 € 2 104 € 2 606 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0 € 0 € 0 € 0 € 386 € 53 € 0 € 0 € 161 € 0 € 0 €
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 0 € 0 € 0 € 386 € 53 € 0 € 0 € 161 € 0 € 0 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
309 € 162 € 816 € 358 € 3 591 € 89 € 10 790 € 2 137 € 2 085 € 4 445 € 0 €
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 180 € 174 € 20 € 4 415 € 0 €
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 21 € 21 € 0 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
224 € 162 € 466 € 314 € 3 453 € 0 € 9 903 € 1 506 € 0 € 0 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
84 € 0 € 350 € 0 € 0 € 0 € 404 € 201 € 33 € 0 € 0 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 214 € 256 € 2 011 € 9 € 0 €
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0 € 0 € 0 € 43 € 138 € 89 € 89 € 0 € 0 € 0 € 0 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
161 551 € 146 933 € 110 969 € 63 584 € 36 763 € 8 731 € 27 619 € 20 916 € 27 492 € 72 787 € 44 903 €
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
571 € 899 € 783 € 1 125 € 611 € 1 428 € 1 301 € 157 € 2 879 € 56 € 17 €
087
2.
Ceniny
(213))
1 456 € 528 € 1 200 € 771 € 106 € 0 € 34 € 0 € 63 € 92 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
159 524 € 145 506 € 108 986 € 61 688 € 36 045 € 7 303 € 26 284 € 20 759 € 24 550 € 72 639 € 44 886 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
1 116 € 727 € 704 € 478 € 770 € 256 € 435 € 97 € 0 € 275 € 198 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
1 116 € 727 € 704 € 478 € 770 € 256 € 435 € 97 € 0 € 275 € 198 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
967 415 € 906 525 € 876 468 € 841 138 € 709 699 € 717 305 € 806 007 € 809 251 € 720 291 € 605 184 € 588 750 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
674 429 € 624 197 € 582 491 € 536 156 € 425 600 € 408 962 € 374 174 € 366 423 € 372 517 € 389 229 € 492 256 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
674 429 € 624 197 € 582 491 € 536 156 € 425 600 € 408 962 € 374 174 € 366 423 € 372 517 € 389 229 € 492 256 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
624 197 € 582 491 € 536 156 € 522 695 € 413 083 € 422 698 € 366 425 € 372 483 € 387 401 € 394 467 € 480 116 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
50 232 € 41 706 € 46 335 € 13 460 € 12 517 € -13 736 € 7 749 € -6 060 € -14 884 € -5 238 € 12 140 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
23 064 € 21 880 € 23 357 € 23 937 € 21 728 € 27 269 € 40 826 € 276 362 € 176 309 € 27 126 € 11 721 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
900 € 3 900 € 3 750 € 900 € 854 € 8 802 € 9 543 € 6 592 € 6 520 € 6 748 € 6 068 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 748 € 6 068 €
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
900 € 3 900 € 3 750 € 900 € 854 € 8 802 € 9 543 € 6 592 € 6 520 € 0 € 0 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
0 € 1 € 0 € 267 € 0 € 0 € 0 € 476 € 0 € 0 € 0 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0 € 1 € 0 € 267 € 0 € 0 € 0 € 476 € 0 € 0 € 0 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
445 € 486 € 722 € 854 € 4 816 € 1 778 € 1 398 € 1 187 € 1 125 € 563 € 741 €
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 3 595 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
445 € 486 € 722 € 854 € 1 221 € 1 778 € 1 398 € 1 187 € 1 125 € 563 € 741 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
21 719 € 17 494 € 18 885 € 21 915 € 16 059 € 16 689 € 20 294 € 17 684 € 32 248 € 19 815 € 4 912 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
4 753 € 1 669 € 4 238 € 4 421 € 1 545 € 928 € 308 € 2 913 € 16 035 € 2 390 € 3 026 €
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 896 € 224 € 328 € 0 € 0 €
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0 € 102 € 0 € 0 € 0 € 3 197 € 2 953 € 3 331 € 3 266 € 0 € 0 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
354 € 160 € 230 € 27 € 523 € 2 933 € 0 € 1 200 € 0 € 0 € 973 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
9 696 € 9 062 € 8 416 € 10 209 € 8 120 € 5 366 € 5 472 € 3 857 € 7 471 € 10 739 € 913 €
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 373 € 0 € 0 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
5 814 € 5 514 € 5 051 € 6 158 € 4 776 € 3 631 € 2 881 € 3 671 € 3 212 € 5 157 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 101 € 986 € 950 € 1 102 € 1 095 € 635 € 688 € 893 € 1 936 € 1 529 € 0 €
170
19.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 126 € 0 € 0 € 0 €
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 096 € 1 096 € 0 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 591 € 250 423 € 136 416 € 0 € 0 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 591 € 250 423 € 136 416 € 0 € 0 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
269 922 € 260 448 € 270 620 € 281 046 € 262 370 € 281 075 € 391 007 € 166 466 € 171 465 € 188 829 € 84 773 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 025 € 0 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
269 922 € 260 448 € 270 620 € 281 046 € 262 370 € 281 075 € 391 007 € 166 466 € 171 465 € 186 804 € 84 773 €