Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
313 645€ 278 434€ 169 453€ 195 702€ 183 189€ 170 640€ 203 597€ 170 368€ 165 052€ 290 096€ 231 728€ 243 057€ 432 617€ 287 725€ 255 142€
02
501
Spotreba materiálu
172 582€ 170 547€ 88 460€ 100 694€ 95 540€ 84 803€ 107 522€ 63 074€ 55 832€ 118 366€ 89 995€ 68 963€ 299 190€ 97 795€ 121 327€
03
502
Spotreba energie
141 063€ 107 888€ 80 992€ 95 008€ 87 649€ 85 836€ 96 075€ 107 294€ 109 220€ 171 730€ 141 733€ 174 094€ 133 427€ 189 930€ 133 815€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
636 537€ 555 875€ 596 864€ 419 801€ 532 279€ 440 295€ 366 043€ 349 604€ 423 607€ 294 420€ 303 080€ 267 660€ 376 848€ 390 388€ 594 293€
07
511
Opravy a udržiavanie
61 793€ 67 405€ 160 334€ 33 746€ 146 924€ 108 949€ 80 611€ 57 814€ 26 063€ 51 240€ 11 473€ 4 737€ 25 872€ 43 145€ 40 593€
08
512
Cestovné
582€ 102€ 33€ 845€ 1 701€ 466€ 603€ 265€ 259€ 249€ 296€ 126€ 531€ 8 616€ 6 752€
09
513
Náklady na reprezentáciu
25 711€ 11 356€ 19 265€ 18 831€ 17 588€ 19 357€ 15 077€ 15 128€ 14 572€ 8 182€ 11 022€ 11 321€ 16 579€ 26 305€ 9 768€
10
518
Ostatné služby
548 450€ 477 013€ 417 232€ 366 379€ 366 067€ 311 523€ 269 752€ 276 398€ 382 713€ 234 749€ 280 290€ 251 476€ 333 866€ 312 322€ 537 180€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 483 333€ 1 258 809€ 1 080 203€ 964 939€ 878 163€ 751 416€ 770 395€ 675 493€ 605 853€ 815 237€ 801 471€ 799 817€ 825 410€ 802 777€ 713 511€
12
521
Mzdové náklady
1 054 874€ 898 680€ 778 136€ 688 757€ 624 623€ 532 270€ 539 995€ 477 179€ 432 768€ 579 901€ 580 645€ 581 677€ 619 701€ 599 860€ 531 325€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
354 083€ 301 339€ 247 145€ 225 875€ 207 184€ 179 006€ 183 108€ 160 741€ 144 190€ 198 423€ 187 124€ 186 435€ 175 420€ 174 341€ 165 726€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
23 108€ 19 782€ 18 419€ 15 680€ 15 346€ 12 999€ 12 253€ 11 208€ 10 613€ 12 676€ 12 096€ 9 208€ 10 109€ 9 817€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
51 267€ 39 009€ 36 502€ 34 627€ 31 010€ 27 140€ 35 039€ 26 365€ 18 282€ 24 238€ 21 606€ 22 497€ 20 180€ 18 759€ 16 460€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
16 651€ 16 019€ 1 989€ 2 736€ 2 973€ 2 642€ 3 559€ 1 564€ 2 096€ 1 986€ 1 409€ 884€ 2 282€ 3 873€ 1 995€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
979€ 13€ 42€ 35€ 23€ 0€ 0€ 26€ 26€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 13€
20
538
Ostatné dane a poplatky
15 672€ 16 006€ 1 947€ 2 702€ 2 951€ 2 642€ 3 559€ 1 538€ 2 071€ 1 986€ 1 409€ 884€ 2 275€ 3 873€ 1 982€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
810 946€ 512 767€ 33 079€ 22 801€ 27 161€ 43 294€ 31 294€ 60 357€ 67 519€ 74 382€ 53 815€ 158 927€ 196 112€ 83 746€ 92 748€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
530 824€ 484 574€ 3 232€ 159€ 4 154€ 619€ 7 560€ 17 820€ 41 159€ 4 723€ 5 262€ 121 237€ 148 818€ 39 695€ 73 454€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 3€ 11€ 62€ 13€ 0€ 0€ 0€ 235€ 19 715€ 28€ 191€ 55€ 144€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 100€ 0€ 135€ 19 568€ 289€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
39 481€ 0€ 0€ 0€ 142€ 24 047€ 0€ 0€ 260€ 2 332€ 484€ 738€ 12 735€ 4 233€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
234 019€ 27 995€ 29 836€ 22 580€ 22 853€ 18 628€ 22 234€ 42 437€ 25 865€ 47 477€ 28 473€ 36 472€ 33 985€ 39 674€ 19 294€
28
549
Manká a škody
6 622€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 519€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 146 247€ 1 316 002€ 1 059 455€ 1 043 352€ 989 073€ 972 420€ 1 009 810€ 949 933€ 940 459€ 947 688€ 953 395€ 726 404€ 510 210€ 473 850€ 938 485€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 132 256€ 1 092 549€ 1 044 196€ 1 036 100€ 980 890€ 967 341€ 996 904€ 941 820€ 935 849€ 888 389€ 906 668€ 722 803€ 505 317€ 424 893€ 906 644€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
13 991€ 223 453€ 15 259€ 7 251€ 8 183€ 5 079€ 12 906€ 8 113€ 4 610€ 59 299€ 46 726€ 3 601€ 4 893€ 48 957€ 31 841€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 280€ 6 400€ 6 200€ 5 880€ 4 500€ 4 800€ 4 800€ 4 800€ 4 380€ 43 264€ 36 161€ 3 601€ 4 893€ 48 957€ 31 841€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
7 711€ 217 053€ 9 059€ 1 371€ 3 683€ 279€ 8 106€ 3 313€ 230€ 16 035€ 10 566€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
39 905€ 54 676€ 44 045€ 56 693€ 58 274€ 66 083€ 69 872€ 80 692€ 90 477€ 98 318€ 100 847€ 84 340€ 66 515€ 51 832€ 54 145€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
24 642€ 26 910€ 28 353€ 29 456€ 31 681€ 40 806€ 46 663€ 56 710€ 68 213€ 74 604€ 62 919€ 64 965€ 41 530€ 38 288€ 44 940€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 865€ 19€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
15 262€ 27 766€ 15 691€ 27 237€ 26 583€ 25 276€ 23 210€ 23 982€ 22 264€ 23 714€ 37 927€ 19 375€ 24 979€ 12 679€ 9 186€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
2 691 742€ 2 401 762€ 2 255 010€ 2 145 993€ 1 989 606€ 1 755 788€ 1 926 257€ 1 374 994€ 1 286 124€ 899 126€ 908 688€ 753 473€ 673 509€ 640 041€ 642 980€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 394 787€ 2 078 672€ 1 912 802€ 1 820 210€ 1 648 124€ 1 430 228€ 1 293 485€ 1 187 696€ 1 111 582€ 733 448€ 690 403€ 644 115€ 553 642€ 509 622€ 589 517€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
150 745€ 280 840€ 304 138€ 274 577€ 287 080€ 164 647€ 158 017€ 142 126€ 120 651€ 118 326€ 61 242€ 63 064€ 76 450€ 89 600€ 48 783€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
146 209€ 42 250€ 38 070€ 51 206€ 54 402€ 160 913€ 474 755€ 45 171€ 53 889€ 47 352€ 157 042€ 46 294€ 43 417€ 40 819€ 4 680€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
7 139 005€ 6 394 345€ 5 240 097€ 4 852 017€ 4 660 718€ 4 202 578€ 4 380 826€ 3 663 005€ 3 581 186€ 3 421 253€ 3 354 433€ 3 034 562€ 3 083 503€ 2 734 232€ 3 293 299€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
170 803€ 168 192€ 161 459€ 142 302€ 131 367€ 132 473€ 128 871€ 117 298€ 115 816€ 164 810€ 150 000€ 112 688€ 104 788€ 116 862€ 100 842€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
170 803€ 168 192€ 161 459€ 142 302€ 131 367€ 132 473€ 128 871€ 117 298€ 115 816€ 164 810€ 150 000€ 112 688€ 104 788€ 116 862€ 100 842€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
4 318 447€ 4 015 705€ 3 825 403€ 3 783 111€ 3 483 781€ 3 153 395€ 2 961 804€ 2 666 274€ 2 398 322€ 2 308 215€ 2 349 313€ 2 272 724€ 1 827 351€ 2 056 803€ 2 172 245€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
4 140 282€ 3 842 192€ 3 674 530€ 3 619 750€ 3 328 883€ 2 992 103€ 2 796 336€ 2 504 946€ 2 237 681€ 2 133 780€ 2 193 049€ 2 126 937€ 1 670 958€ 1 899 973€ 2 003 062€
82
633
Výnosy z poplatkov
178 166€ 173 512€ 150 873€ 163 360€ 154 898€ 161 292€ 165 468€ 161 328€ 160 641€ 174 435€ 156 265€ 145 787€ 156 393€ 156 830€ 169 183€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 613 356€ 1 684 398€ 396 286€ 622 494€ 415 400€ 372 824€ 363 111€ 369 291€ 597 919€ 384 965€ 449 100€ 1 849 203€ 484 698€ 271 678€ 733 711€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 129 286€ 1 292 875€ 509€ 2 250€ 50 093€ 123€ 9 888€ 56 873€ 149 429€ 17 527€ 67 042€ 190 219€ 167 931€ 44 381€ 492 813€
85
642
Tržby z predaja materiálu
32€ 8€ 72€ 41€ 427€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 100€ 0€ 0€ 13€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
849€ 999€ 1 498€ 258€ 525€ 642€ 1 503€ 3 014€ 770€ 724€ 490€ 312€ 523€ 556€ 76€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
37 889€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
445 300€ 390 516€ 394 208€ 619 945€ 364 355€ 372 059€ 351 719€ 309 404€ 447 721€ 366 715€ 381 567€ 1 658 572€ 316 244€ 226 741€ 240 809€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
227 468€ 6 200€ 5 880€ 4 500€ 4 800€ 24 729€ 4 912€ 4 380€ 49 807€ 42 943€ 3 601€ 4 893€ 48 957€ 31 841€ 28 932€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
227 468€ 6 200€ 5 880€ 4 500€ 4 800€ 24 729€ 4 912€ 4 380€ 49 807€ 42 943€ 3 601€ 4 893€ 48 957€ 31 841€ 28 932€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 400€ 6 200€ 5 880€ 4 500€ 4 800€ 4 800€ 4 800€ 4 380€ 43 264€ 36 161€ 3 601€ 4 893€ 48 957€ 31 841€ 28 932€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
221 068€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 929€ 112€ 0€ 6 543€ 6 782€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 111€ 0€ 1 169€ 744€ 3 372€ 882€ 1 143€ 40€ 11 008€ 1 062€ 135€ 77€ 548€ 3 761€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 111€ 0€ 1 169€ 744€ 15€ 882€ 1 143€ 40€ 90€ 1 062€ 135€ 77€ 163€ 146€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 385€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 917€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 615€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 356€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 101 347€ 1 036 797€ 907 722€ 857 102€ 825 396€ 700 696€ 738 137€ 676 040€ 821 279€ 578 558€ 604 166€ 694 497€ 403 408€ 389 083€ 291 708€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
356 026€ 339 536€ 262 494€ 215 290€ 177 313€ 157 442€ 208 193€ 146 304€ 318 339€ 121 134€ 156 091€ 358 426€ 280 028€ 306 914€ 173 050€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
419 163€ 444 417€ 425 505€ 403 408€ 390 539€ 397 347€ 409 700€ 422 382€ 418 281€ 384 906€ 401 876€ 267 991€ 92 329€ 53 433€ 88 402€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 4 129€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 999€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
17 291€ 17 297€ 22 114€ 11 440€ 11 440€ 11 440€ 12 369€ 12 834€ 12 834€ 12 834€ 12 834€ 7 175€ 55€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 595€ 1 230€ 251€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 5 079€ 0€ 7 081€ 809€ 816€ 700€ 250€ 266€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
15 398€ 14 307€ 10 833€ 10 833€ 13 164€ 14 865€ 15 190€ 10 761€ 10 761€ 10 761€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
291 874€ 220 011€ 182 396€ 216 131€ 232 939€ 118 101€ 92 685€ 78 681€ 61 065€ 41 843€ 32 443€ 35 090€ 30 296€ 28 486€ 29 990€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
8 431 422€ 6 911 403€ 5 296 750€ 5 410 677€ 4 861 488€ 4 387 488€ 4 197 715€ 3 834 426€ 3 983 183€ 3 490 499€ 3 557 242€ 4 934 140€ 2 869 279€ 2 866 815€ 3 331 199€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 292 417€ 517 058€ 56 653€ 558 660€ 200 769€ 184 910€ -183 112€ 171 421€ 401 997€ 69 246€ 202 810€ 1 899 578€ -214 224€ 132 583€ 37 900€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 0€ 0€ 141€ 3€ 167€ 216€ 7€ 17€ 201€ 13 031€ 14€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 292 417€ 517 057€ 56 653€ 558 660€ 200 628€ 184 908€ -183 278€ 171 205€ 401 990€ 69 229€ 202 609€ 1 886 547€ -214 238€ 132 583€ 37 900€