Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Nové Mesto nad Váhom

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
196 560€ 212 336€ 119 895€ 180 256€ 178 603€ 206 721€ 447 154€ 111 283€ 414 404€ 121 113€ 431 813€ 255 851€ 114 287€
02
501
Spotreba materiálu
141 170€ 157 253€ 70 961€ 128 884€ 128 205€ 149 973€ 398 232€ 51 350€ 353 981€ 73 328€ 389 714€ 208 471€ 67 184€
03
502
Spotreba energie
55 389€ 55 083€ 48 934€ 51 372€ 50 398€ 56 748€ 48 921€ 59 933€ 60 423€ 47 785€ 42 099€ 47 380€ 47 103€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
986 759€ 948 638€ 810 693€ 750 937€ 737 792€ 633 498€ 603 661€ 604 345€ 1 102 922€ 1 003 440€ 1 126 729€ 859 888€ 820 421€
07
511
Opravy a udržiavanie
547 457€ 473 842€ 390 926€ 368 995€ 351 809€ 309 207€ 274 685€ 254 703€ 585 061€ 539 878€ 491 443€ 364 659€ 491 967€
08
512
Cestovné
1 113€ 3 155€ 2 712€ 2 645€ 2 430€ 1 846€ 1 760€ 1 285€ 4 070€ 3 524€ 3 414€ 5 319€ 7 203€
09
513
Náklady na reprezentáciu
5 250€ 13 226€ 12 281€ 11 756€ 12 373€ 10 761€ 11 547€ 8 996€ 12 593€ 7 161€ 9 420€ 12 287€ 8 896€
10
518
Ostatné služby
432 939€ 458 415€ 404 775€ 367 542€ 371 181€ 311 684€ 315 669€ 339 361€ 501 198€ 452 877€ 622 452€ 477 623€ 312 355€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 111 026€ 2 001 694€ 1 722 576€ 1 556 537€ 1 484 713€ 1 399 990€ 1 365 263€ 1 312 232€ 1 263 858€ 1 233 451€ 1 177 973€ 1 653 230€ 1 492 432€
12
521
Mzdové náklady
1 502 193€ 1 424 410€ 1 225 386€ 1 103 701€ 1 060 631€ 997 039€ 972 968€ 931 844€ 915 173€ 895 704€ 859 979€ 1 201 124€ 1 082 188€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
503 503€ 474 014€ 411 665€ 372 288€ 356 159€ 335 255€ 325 091€ 317 289€ 289 654€ 282 653€ 260 626€ 366 163€ 341 997€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
15
527
Zákonné sociálne náklady
81 557€ 80 047€ 63 882€ 60 935€ 49 339€ 51 721€ 52 939€ 50 856€ 47 399€ 43 533€ 46 128€ 72 647€ 56 662€
16
528
Ostatné sociálne náklady
23 774€ 23 222€ 21 643€ 19 612€ 18 583€ 15 975€ 14 265€ 12 243€ 11 632€ 11 561€ 11 240€ 13 296€ 11 519€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
20 944€ 1 361€ 1 738€ 1 003€ 753€ 734€ 1 024€ 694€ 483€ 622€ 900€ 1 855€ 4 813€
20
538
Ostatné dane a poplatky
20 944€ 1 361€ 1 738€ 1 003€ 753€ 734€ 1 024€ 694€ 483€ 622€ 900€ 1 855€ 4 813€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
442 391€ 664 601€ 607 003€ 233 429€ 231 019€ 509 302€ 2 420 759€ 332 717€ 422 718€ 221 606€ 243 890€ 234 249€ 194 616€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
361 937€ 581 187€ 536 599€ 160 596€ 166 473€ 441 792€ 2 404 539€ 130 328€ 396 740€ 193 996€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 3 370€ 0€ 0€ 90€ 18€ 0€ 0€ 3 453€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
533€ 1 749€ 913€ 0€ 390€ 1 080€ 35€ 185 020€ 0€ 3 494€ 191 876€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
79 921€ 78 295€ 69 491€ 72 199€ 64 020€ 66 412€ 16 185€ 17 369€ 22 525€ 24 116€ 52 014€ 234 249€ 194 616€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 633€ 46€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 136 258€ 1 104 292€ 1 131 172€ 944 694€ 990 728€ 990 202€ 1 601 585€ 2 619 152€ 2 295 718€ 2 103 772€ 1 593 511€ 1 519 751€ 1 978 026€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 083 778€ 1 054 210€ 1 056 484€ 906 949€ 899 586€ 877 375€ 1 572 920€ 2 539 085€ 2 183 038€ 1 992 369€ 1 375 231€ 1 449 619€ 1 893 515€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
52 479€ 50 081€ 74 687€ 37 745€ 91 142€ 112 827€ 28 665€ 80 067€ 112 680€ 111 403€ 218 280€ 70 132€ 84 511€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
48 700€ 22 415€ 40 898€ 23 360€ 34 740€ 20 100€ 20 100€ 73 674€ 80 577€ 78 815€ 67 912€ 65 331€ 84 279€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 779€ 27 666€ 33 789€ 14 385€ 56 402€ 92 727€ 8 565€ 6 394€ 32 103€ 32 588€ 150 368€ 4 801€ 232€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
166 351€ 160 789€ 223 742€ 177 256€ 148 832€ 177 370€ 157 548€ 161 745€ 149 179€ 144 608€ 190 470€ 127 822€ 103 697€
42
562
Úroky
145 993€ 135 769€ 140 231€ 136 489€ 129 883€ 134 978€ 126 486€ 130 793€ 126 832€ 126 889€ 173 541€ 116 303€ 92 047€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 263€ 4€ 25€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
20 359€ 25 021€ 83 511€ 40 767€ 18 950€ 42 392€ 31 018€ 30 951€ 22 347€ 17 456€ 16 925€ 11 494€ 11 650€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
9 285 714€ 9 516 997€ 8 840 193€ 8 022 136€ 7 882 467€ 7 291 666€ 6 776 901€ 6 302 027€ 5 906 646€ 5 678 190€ 5 773 395€ 5 854 425€ 5 071 002€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
8 587 054€ 8 699 132€ 8 294 829€ 7 574 621€ 7 424 332€ 6 922 009€ 6 416 309€ 5 982 179€ 5 599 902€ 5 397 248€ 5 470 511€ 5 564 115€ 4 726 117€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 060€ 11 506€ 19 983€ 10 000€ 10 043€ 10 066€ 10 000€ 20 749€ 34 373€ 6 279€ 10 091€ 2 987€ 10 357€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
695 600€ 806 359€ 525 381€ 437 516€ 448 086€ 359 561€ 350 566€ 299 051€ 272 334€ 272 662€ 292 793€ 287 323€ 334 528€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 30€ 27€ 48€ 37€ 2 001€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
14 346 003€ 14 610 707€ 13 457 011€ 11 866 248€ 11 654 908€ 11 209 483€ 13 373 895€ 11 444 196€ 11 555 929€ 10 506 802€ 10 538 681€ 10 507 071€ 9 779 294€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
79 739€ 100 546€ 101 840€ 97 701€ 110 201€ 109 221€ 102 545€ 109 845€ 115 304€ 101 772€ 95 040€ 518 774€ 427 007€
67
602
Tržby z predaja služieb
79 739€ 100 546€ 101 840€ 97 701€ 110 201€ 109 221€ 102 545€ 109 845€ 115 304€ 101 772€ 95 040€ 518 774€ 427 007€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
12 281 283€ 11 720 480€ 11 019 036€ 10 211 973€ 9 743 005€ 8 771 121€ 8 115 839€ 7 699 270€ 7 550 828€ 7 700 292€ 6 655 798€ 7 666 964€ 8 093 474€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
11 136 120€ 10 750 508€ 10 045 095€ 9 222 043€ 8 735 999€ 7 780 821€ 7 134 477€ 6 687 173€ 6 604 605€ 6 530 582€ 5 729 932€ 6 682 549€ 6 961 362€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 145 163€ 969 972€ 973 941€ 989 929€ 1 007 006€ 990 301€ 981 362€ 1 012 097€ 946 223€ 1 169 710€ 925 866€ 984 415€ 1 132 112€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 433 191€ 2 735 296€ 2 261 484€ 1 514 140€ 1 280 182€ 2 018 117€ 3 272 373€ 1 960 353€ 1 790 803€ 1 593 361€ 5 699 229€ 1 784 376€ 1 245 834€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
437 547€ 1 589 090€ 959 747€ 414 479€ 201 902€ 564 290€ 1 829 130€ 748 217€ 260 292€ 231 247€ 297 955€ 114 469€ 257 419€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 213 012€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 522€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
22 458€ 97 739€ 7 449€ 6 048€ 11 603€ 22 064€ 29 272€ 27 192€ 23 490€ 27 972€ 28 526€ 31 346€ 19 153€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
973 186€ 1 048 467€ 1 081 276€ 1 093 612€ 1 066 677€ 1 431 763€ 1 413 971€ 1 184 945€ 1 507 020€ 1 334 142€ 5 372 748€ 1 638 561€ 966 740€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
69 578€ 57 473€ 45 795€ 70 723€ 37 095€ 33 858€ 77 040€ 186 558€ 91 532€ 80 783€ 265 943€ 89 002€ 70 869€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
69 578€ 57 473€ 45 795€ 70 723€ 37 095€ 33 858€ 77 040€ 186 558€ 91 532€ 80 783€ 265 943€ 89 002€ 70 869€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
22 415€ 40 898€ 23 360€ 34 740€ 20 100€ 20 100€ 73 674€ 80 577€ 78 815€ 67 912€ 65 331€ 84 260€ 64 861€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
47 163€ 16 575€ 22 435€ 35 983€ 16 995€ 13 758€ 3 366€ 105 981€ 12 717€ 12 871€ 200 612€ 4 742€ 6 008€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
99 467€ 96 617€ 350 586€ 71 019€ 139 620€ 151 851€ 144 577€ 136 513€ 82 366€ 66 450€ 20 943€ 53 145€ 217 088€
102
662
Úroky
96 167€ 92 017€ 67 450€ 62 819€ 128 620€ 142 981€ 134 457€ 125 013€ 73 733€ 59 770€ 10 193€ 43 744€ 145 987€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3 300€ 4 600€ 5 300€ 8 200€ 11 000€ 8 870€ 10 120€ 11 500€ 8 630€ 6 680€ 10 730€ 9 400€ 71 101€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 277 837€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 20€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 058 702€ 2 171 322€ 2 245 343€ 1 773 892€ 1 902 575€ 1 803 168€ 3 520 155€ 2 936 218€ 1 998 342€ 1 479 563€ 1 584 602€ 1 146 667€ 796 123€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
331 608€ 281 916€ 228 754€ 200 000€ 228 361€ 254 027€ 219 767€ 218 023€ 523 689€ 347 485€ 810 179€ 672 812€ 220 540€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
892 224€ 897 392€ 915 394€ 861 274€ 952 129€ 976 194€ 3 035 364€ 2 483 829€ 1 249 155€ 895 188€ 547 718€ 271 946€ 345 482€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 300€ 0€ 0€ 2 500€ 0€ 0€ 13 439€ 0€ 7 100€ 16 550€ 12 283€ 5 003€ 21 344€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
831 570€ 992 014€ 1 101 195€ 710 117€ 722 085€ 572 946€ 251 585€ 234 366€ 218 399€ 220 340€ 214 422€ 196 906€ 208 757€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
16 021 960€ 16 881 735€ 16 024 084€ 13 739 447€ 13 212 678€ 12 887 336€ 15 232 529€ 13 028 758€ 11 629 175€ 11 022 221€ 14 321 555€ 11 258 928€ 10 850 395€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 675 957€ 2 271 028€ 2 567 073€ 1 873 199€ 1 557 771€ 1 677 854€ 1 858 633€ 1 584 562€ 73 246€ 515 419€ 3 782 874€ 751 857€ 1 071 101€
136
591
Splatná daň z príjmov
18 248€ 17 533€ 13 067€ 11 915€ 24 438€ 27 163€ 25 543€ 23 747€ 14 009€ 16 744€ 1 936€ 8 305€ 27 738€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 657 710€ 2 253 495€ 2 554 006€ 1 861 285€ 1 533 332€ 1 650 691€ 1 833 091€ 1 560 815€ 59 237€ 498 675€ 3 780 938€ 743 552€ 1 043 363€