Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
266 631 274€ 263 038 203€ 262 832 385€ 254 542 019€ 209 786 896€ 200 219 290€ 198 114 058€ 193 841 801€ 194 158 243€ 195 562 156€ 197 764 278€ 207 085 965€ 209 209 078€ 161 303 968€ 162 284 645€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
174 668 991€ 167 214 040€ 169 876 639€ 168 065 547€ 132 615 124€ 122 281 533€ 129 041 867€ 128 048 335€ 139 538 368€ 138 975 414€ 142 972 906€ 184 795 237€ 194 985 275€ 157 942 189€ 154 553 499€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
175 176€ 149 900€ 217 574€ 232 831€ 256 484€ 134 129€ 175 120€ 150 617€ 174 799€ 75 721€ 613 964€ 1 126 922€ 1 698 423€ 2 336 979€ 136 379€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
36 973€ 31 771€ 63 403€ 118 348€ 171 905€ 80 891€ 76 612€ 32 456€ 50 577€ 75 370€ 90 355€ 21 319€ 29 385€ 95 890€ 129 928€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
31 549€ 25 789€ 39 244€ 52 699€ 0€ 14 087€ 45 446€ 51 187€ 69 737€ 335€ 523 286€ 1 094 656€ 1 666 117€ 2 234 021€ 4 063€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
5 386€ 4 789€ 7 288€ 9 787€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 323€ 1 227€ 2 921€ 4 226€ 2 388€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
92 191€ 87 550€ 107 639€ 51 996€ 84 579€ 39 152€ 53 062€ 66 973€ 54 484€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
9 078€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 720€ 0€ 2 842€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
158 402 041€ 150 972 367€ 153 567 292€ 151 740 943€ 116 266 866€ 106 066 306€ 112 785 649€ 111 816 621€ 123 632 774€ 121 674 045€ 125 382 211€ 168 497 290€ 178 284 646€ 143 002 535€ 141 831 946€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
67 838 690€ 67 483 106€ 71 531 600€ 71 721 301€ 74 485 980€ 73 703 314€ 75 631 920€ 75 270 768€ 76 410 540€ 78 282 186€ 79 427 890€ 112 295 996€ 114 372 778€ 82 756 566€ 78 107 636€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
43 425€ 43 517€ 44 047€ 44 047€ 44 047€ 36 744€ 36 744€ 36 744€ 55 893€ 36 744€ 36 744€ 48 595€ 28 680€ 53 769€ 40 435€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
77 496 214€ 74 171 779€ 74 904 149€ 73 029 755€ 36 263 679€ 26 614 194€ 26 844 422€ 26 448 197€ 37 690 307€ 33 820 591€ 37 886 641€ 43 199 356€ 44 392 994€ 49 840 294€ 37 377 094€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
446 344€ 263 114€ 254 784€ 261 500€ 164 688€ 346 492€ 228 079€ 388 537€ 446 576€ 611 674€ 758 157€ 990 655€ 1 083 875€ 1 486 837€ 1 591 362€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
150 640€ 185 669€ 219 181€ 117 777€ 85 220€ 85 220€ 71 895€ 141 325€ 66 350€ 68 418€ 49 094€ 26 964€ 48 941€ 103 959€ 102 557€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 429€ 2 743€ 4 058€ 5 372€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
418 698€ 474 641€ 10 337€ 18 602€ 96 422€ 420 218€ 650 253€ 985 447€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
12 006 601€ 8 347 797€ 6 599 137€ 6 542 590€ 5 126 830€ 4 860 124€ 9 322 336€ 8 545 603€ 8 963 108€ 8 854 431€ 7 223 685€ 11 935 724€ 18 357 378€ 8 761 110€ 24 612 862€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
16 091 773€ 16 091 773€ 16 091 773€ 16 091 773€ 16 091 773€ 16 081 097€ 16 081 097€ 16 081 097€ 15 730 795€ 17 225 648€ 16 976 730€ 15 171 025€ 15 002 206€ 12 602 675€ 12 585 174€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€ 27 500€ 48 526€ 93 962€ 57 867€ 18 927€ 31 639€ 6 638€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
16 060 954€ 16 060 954€ 16 060 954€ 16 060 954€ 16 060 954€ 16 050 278€ 16 050 278€ 16 050 278€ 15 699 976€ 16 702 087€ 16 879 449€ 15 113 158€ 14 983 279€ 12 570 703€ 12 570 703€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 471 716€ 0€ 0€ 0€ 333€ 7 833€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
91 908 247€ 95 787 982€ 92 935 954€ 86 467 957€ 77 160 119€ 77 929 743€ 69 068 485€ 65 790 693€ 54 584 769€ 56 532 940€ 54 770 382€ 22 264 385€ 14 169 855€ 3 321 982€ 7 695 752€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
31 100€ 26 718€ 21 274€ 22 074€ 16 555€ 18 735€ 19 717€ 19 952€ 18 777€ 11 202€ 10 463€ 11 904€ 17 417€ 28 600€ 41 295€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
23 172€ 21 004€ 16 095€ 15 879€ 15 087€ 16 564€ 16 709€ 16 373€ 16 228€ 10 263€ 9 827€ 11 904€ 17 417€ 28 600€ 41 295€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
7 928€ 5 714€ 5 179€ 6 195€ 1 468€ 2 171€ 3 008€ 3 579€ 2 549€ 939€ 636€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
80 062 893€ 79 355 075€ 78 732 169€ 78 254 554€ 69 439 038€ 69 184 344€ 61 361 661€ 59 612 068€ 50 374 104€ 52 577 527€ 50 994 474€ 15 980 099€ 11 815 973€ 77 454€ 4 399 940€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
155 266€ 115 662€ 119 567€ 123 496€ 92 763€ 108 501€ 101 264€ 105 915€ 112 524€ 138 563€ 120 199€ 0€ 99 648€ 74 985€ 79 740€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
79 907 627€ 79 239 413€ 78 612 602€ 78 131 058€ 69 346 274€ 69 075 843€ 60 982 174€ 59 506 153€ 50 261 579€ 52 438 964€ 50 874 274€ 15 980 099€ 11 716 325€ 0€ 4 266 639€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 469€ 53 561€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 278 224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
432 432€ 450 743€ 505 641€ 464 939€ 477 043€ 545 566€ 613 877€ 531 978€ 551 910€ 608 023€ 659 466€ 605 223€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
432 432€ 450 743€ 469 055€ 458 732€ 477 043€ 495 355€ 513 666€ 531 978€ 550 289€ 568 600€ 605 223€ 605 223€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 36 586€ 6 207€ 0€ 50 211€ 100 211€ 0€ 1 621€ 39 423€ 54 243€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
868 511€ 900 529€ 911 194€ 574 569€ 600 277€ 655 078€ 605 397€ 1 016 363€ 1 866 395€ 2 196 693€ 2 188 980€ 2 318 276€ 2 063 425€ 1 660 259€ 1 618 092€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 255€ 1 403€ 545€ 997€ 2 725€ 1 596€ 1 258€ 1 116€ 1 075€ 129€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 531€ 1 193€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
321 386€ 333 227€ 336 412€ 182 080€ 221 314€ 274 381€ 199 294€ 488 683€ 1 227 458€ 1 141 411€ 974 907€ 1 090 980€ 1 089 650€ 1 052 552€ 986 717€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
267 261€ 512 445€ 519 567€ 265 836€ 238 185€ 201 475€ 206 737€ 170 864€ 282 139€ 696 487€ 733 240€ 528 511€ 289 854€ 175 822€ 299 311€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 489€ 71 629€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
2 724€ 9 120€ 10 404€ 29 485€ 22 741€ 112 398€ 147 276€ 219 722€ 292 022€ 302 761€ 341 650€ 367 386€ 354 106€ 365 168€ 330 231€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
169 040€ 25 483€ 43 408€ 96 624€ 117 040€ 64 099€ 50 494€ 135 836€ 63 660€ 53 471€ 13 424€ 331 399€ 329 815€ 66 186€ 640€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
108 100€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 54 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
10 513 312€ 15 054 916€ 12 765 677€ 7 151 821€ 6 627 205€ 7 526 021€ 6 467 833€ 4 610 332€ 1 773 584€ 1 139 494€ 916 999€ 3 348 883€ 273 040€ 1 555 337€ 1 623 645€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
6 058€ 3 816€ 5 320€ 6 181€ 3 862€ 900€ 1 856€ 1 048€ 663€ 434€ 3 844€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
5 220€ 5 220€ 5 220€ 5 220€ 5 220€ 5 318€ 5 318€ 5 417€ 5 548€ 6 491€ 6 439€ 7 657€ 8 673€ 10 092€ 10 452€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
10 502 034€ 15 045 881€ 12 755 137€ 7 140 421€ 6 618 124€ 7 519 802€ 6 460 658€ 4 603 867€ 1 767 373€ 1 132 569€ 906 716€ 3 341 226€ 264 367€ 1 545 245€ 1 613 193€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 12 780€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 12 780€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
54 037€ 36 181€ 19 791€ 8 514€ 11 653€ 8 013€ 3 706€ 2 773€ 35 105€ 53 803€ 20 991€ 26 343€ 53 948€ 39 797€ 35 394€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
51 024€ 35 104€ 19 791€ 8 514€ 11 653€ 8 013€ 3 141€ 2 773€ 2 856€ 9 588€ 18 791€ 7 941€ 22 925€ 36 252€ 31 850€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
3 012€ 1 077€ 0€ 0€ 0€ 0€ 564€ 0€ 32 249€ 44 215€ 2 200€ 18 402€ 31 023€ 3 545€ 3 544€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
266 631 274€ 263 038 203€ 262 832 385€ 254 542 019€ 209 786 896€ 200 219 290€ 198 114 058€ 193 841 801€ 194 158 243€ 195 562 156€ 197 764 278€ 207 085 965€ 209 209 078€ 161 303 968€ 162 284 645€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
188 100 304€ 183 701 040€ 185 061 351€ 178 660 189€ 176 524 583€ 172 879 581€ 171 077 670€ 166 726 831€ 164 049 006€ 166 883 293€ 166 419 827€ 170 182 360€ 166 386 455€ 128 324 900€ 134 150 595€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
-1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ 93 368€ 888 164€ -917 543€ -1 083 859€ -1 245 978€ -1 245 978€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 552 789€ 1 768 948€ -36 759€ -203 075€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
-1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -1 459 421€ -880 784€ -880 784€ -880 784€ -1 245 978€ -1 245 978€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
189 559 724€ 185 160 461€ 186 520 771€ 180 119 610€ 177 984 003€ 174 339 002€ 172 537 091€ 168 186 251€ 165 508 427€ 166 789 925€ 165 531 663€ 171 099 903€ 167 470 314€ 129 570 878€ 135 396 573€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
185 161 376€ 186 520 771€ 180 246 197€ 177 938 172€ 174 304 483€ 171 396 552€ 168 343 352€ 164 694 404€ 163 879 890€ 165 541 027€ 170 342 622€ 168 692 458€ 173 703 602€ 135 338 388€ 134 653 997€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
4 398 348€ -1 360 310€ 6 274 575€ 2 181 438€ 3 679 521€ 2 942 449€ 4 193 738€ 3 491 848€ 1 628 537€ 1 248 898€ -4 810 959€ 2 407 445€ -6 233 288€ -5 767 510€ 742 576€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
17 559 431€ 18 837 644€ 19 172 438€ 17 900 877€ 18 467 237€ 15 621 196€ 15 475 870€ 17 069 772€ 20 161 731€ 22 410 484€ 25 099 647€ 30 782 933€ 39 943 707€ 30 947 221€ 26 813 108€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
206 118€ 1 096 661€ 590 430€ 367 766€ 611 768€ 962 312€ 949 483€ 314 108€ 667 333€ 699 217€ 1 195 525€ 163 278€ 195 278€ 261 349€ 263 740€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
113€ 193€ 616€ 1 151€ 1 121€ 0€ 1 053€ 599€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
206 005€ 1 096 468€ 589 814€ 366 615€ 610 647€ 962 312€ 948 430€ 313 509€ 667 333€ 699 217€ 1 195 525€ 163 278€ 195 278€ 261 349€ 263 740€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
380 763€ 765 341€ 470 110€ 222 781€ 149 778€ 96 929€ 133 228€ 307 148€ 78 540€ 612 941€ 312 750€ 476 803€ 22 283€ 3 036 397€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 036 397€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
373 530€ 684 896€ 453 044€ 222 781€ 149 778€ 96 929€ 133 228€ 239 241€ 44 971€ 589 953€ 312 750€ 78 381€ 22 283€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
7 233€ 80 444€ 17 066€ 0€ 0€ 0€ 0€ 67 907€ 33 569€ 22 988€ 0€ 398 422€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 849 286€ 2 950 062€ 3 005 819€ 3 152 693€ 3 315 594€ 1 218 584€ 1 323 489€ 1 432 354€ 5 475 447€ 7 477 350€ 8 894 040€ 11 173 633€ 11 302 886€ 10 814 500€ 12 071 115€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 803 139€ 2 912 467€ 2 983 832€ 3 134 522€ 3 309 275€ 1 208 578€ 1 318 396€ 1 429 104€ 5 471 122€ 7 470 815€ 8 883 350€ 11 167 918€ 11 302 596€ 10 811 331€ 12 062 858€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
46 147€ 37 595€ 21 987€ 18 171€ 6 319€ 10 006€ 5 093€ 3 250€ 4 325€ 6 535€ 10 690€ 5 715€ 290€ 3 169€ 8 257€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 749 372€ 2 345 426€ 1 419 662€ 1 320 806€ 1 777 341€ 949 099€ 1 016 992€ 979 348€ 3 738 331€ 4 327 841€ 6 048 699€ 7 974 638€ 13 605 803€ 4 206 195€ 3 176 048€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
881 182€ 706 360€ 436 612€ 542 060€ 923 772€ 438 067€ 391 270€ 543 311€ 825 963€ 1 561 973€ 3 368 936€ 4 692 481€ 12 698 747€ 3 606 135€ 2 595 600€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
122 186€ 118 747€ 180 614€ 179 786€ 350 455€ 110 738€ 110 298€ 128 195€ 2 567 118€ 2 497 861€ 2 414 301€ 2 841 499€ 614 510€ 236 551€ 305 260€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
2 046€ 419 111€ 58 285€ 2 274€ 0€ 4 829€ 583€ 1 638€ 536€ 0€ 0€ 4 159€ 17 655€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
249 483€ 635 495€ 268 356€ 124 918€ 147 421€ 47 110€ 214 983€ 44 013€ 76 408€ 24 816€ 23 968€ 1 773€ 178€ 129 003€ 23 740€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 174€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
622€ 427€ 1 049€ 1 166€ 2 701€ 1 786€ 2 004€ 1 000€ 1 425€ 1 293€ 473€ 3 051€ 1 194€ 1 210€ 2 670€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
268 765€ 245 019€ 215 061€ 223 610€ 188 720€ 187 258€ 159 662€ 142 176€ 134 944€ 131 895€ 133 846€ 87 552€ 166 924€ 137 647€ 145 629€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
182 004€ 165 482€ 152 126€ 155 787€ 132 757€ 127 976€ 113 667€ 97 130€ 90 153€ 89 246€ 88 554€ 127 400€ 85 454€ 79 595€ 85 483€
166
15.
Daň z príjmov (341)
594€ 324€ 36€ 2 021€ 160€ 763€ 226€ 1 376€ 849€ 0€ 0€ 180 884€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
41 098€ 37 583€ 34 351€ 37 524€ 31 303€ 30 530€ 24 298€ 20 379€ 17 648€ 17 386€ 18 621€ 34 939€ 21 141€ 16 054€ 17 666€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
1 392€ 1 476€ 884€ 51 661€ 52€ 42€ 0€ 131€ 115€ 3 371€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 15 400€ 72 287€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
12 373 892€ 11 680 155€ 13 686 418€ 12 836 831€ 12 612 756€ 12 394 272€ 12 052 678€ 14 036 814€ 10 202 079€ 9 293 135€ 8 648 632€ 10 994 581€ 14 817 457€ 12 628 780€ 11 302 205€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
8 889 962€ 8 393 372€ 10 399 635€ 10 805 898€ 10 786 831€ 9 402 756€ 9 274 272€ 11 054 678€ 7 865 096€ 7 294 621€ 6 993 078€ 9 694 581€ 10 843 587€ 12 628 780€ 11 302 205€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
2 203 410€ 2 006 263€ 2 006 263€ 2 030 933€ 1 825 925€ 2 991 516€ 2 778 405€ 2 982 136€ 2 336 983€ 1 998 514€ 1 655 554€ 1 300 000€ 3 973 870€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
1 280 520€ 1 280 520€ 1 280 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
60 971 540€ 60 499 519€ 58 598 596€ 57 980 953€ 14 795 076€ 11 718 513€ 11 560 518€ 10 045 199€ 9 947 506€ 6 268 379€ 6 244 805€ 6 120 672€ 2 878 916€ 2 031 847€ 1 320 942€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 775€ 2 914€ 16 179€ 7 313€ 10 275€ 35 828€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
60 971 540€ 60 499 519€ 58 598 596€ 57 980 953€ 14 795 076€ 11 718 513€ 11 560 518€ 10 045 199€ 9 947 506€ 6 267 604€ 6 241 891€ 6 104 493€ 2 871 603€ 2 021 572€ 1 285 114€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€