Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
49 251 668€ 49 057 681€ 48 846 471€ 49 031 878€ 48 401 145€ 47 315 635€ 47 274 618€ 43 932 836€ 43 015 794€ 40 677 444€ 9 489 325€ 9 253 357€ 7 731 128€ 7 856 624€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
45 377 122€ 45 322 322€ 45 277 926€ 45 500 535€ 45 785 748€ 45 068 397€ 44 828 189€ 41 950 265€ 40 928 399€ 38 621 382€ 7 490 290€ 7 166 883€ 6 388 916€ 6 266 439€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
20 392€ 14 738€ 21 562€ 32 358€ 43 153€ 53 949€ 62 953€ 0€ 0€ 0€ 0€ 421€ 1 053€ 1 685€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 421€ 1 053€ 1 685€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
20 392€ 14 738€ 21 562€ 32 358€ 43 153€ 53 949€ 35 745€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 208€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
43 316 696€ 43 267 551€ 43 216 330€ 43 428 143€ 43 702 561€ 43 339 642€ 43 568 402€ 40 746 779€ 39 752 969€ 37 445 953€ 6 314 860€ 5 991 032€ 5 212 433€ 5 089 324€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
32 553 379€ 32 595 419€ 32 596 885€ 32 658 570€ 32 850 468€ 33 080 387€ 33 136 505€ 30 646 493€ 30 917 856€ 30 956 065€ 439 343€ 436 370€ 50 112€ 49 740€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 556 202€ 9 777 168€ 9 855 463€ 10 035 798€ 9 710 704€ 9 588 698€ 9 855 049€ 9 283 733€ 5 417 475€ 5 646 006€ 5 610 015€ 4 677 227€ 4 891 072€ 4 797 790€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
63 322€ 79 599€ 60 797€ 87 684€ 73 430€ 72 855€ 65 366€ 66 847€ 28 543€ 32 837€ 20 345€ 14 028€ 17 973€ 2 843€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
1 875€ 0€ 69€ 2 344€ 5 556€ 10 081€ 5 438€ 7 688€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 141 918€ 815 364€ 703 117€ 643 748€ 1 062 403€ 587 621€ 506 045€ 742 019€ 3 389 095€ 811 044€ 245 157€ 863 407€ 253 276€ 238 951€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 040 034€ 2 040 034€ 2 040 034€ 2 040 034€ 2 040 034€ 1 674 806€ 1 196 834€ 1 203 486€ 1 175 430€ 1 175 430€ 1 175 430€ 1 175 430€ 1 175 430€ 1 175 430€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
2 040 034€ 2 040 034€ 2 040 034€ 2 040 034€ 2 040 034€ 1 674 806€ 1 196 834€ 1 203 486€ 1 175 430€ 1 175 430€ 1 175 430€ 1 175 430€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 175 430€ 1 175 430€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 862 030€ 3 718 974€ 3 555 039€ 3 520 500€ 2 605 040€ 2 237 135€ 2 436 686€ 1 975 034€ 2 076 290€ 2 048 012€ 1 994 701€ 2 083 649€ 1 337 527€ 1 586 988€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
36 398€ 31 823€ 29 648€ 5 359€ 6 528€ 3 759€ 4 204€ 4 596€ 4 656€ 4 988€ 6 494€ 6 676€ 7 723€ 6 866€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
36 398€ 31 823€ 29 648€ 5 359€ 6 528€ 3 759€ 4 204€ 4 596€ 4 656€ 4 988€ 6 494€ 6 676€ 7 723€ 6 866€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 396 624€ 2 495 480€ 2 585 327€ 2 641 074€ 1 595 465€ 1 576 036€ 1 886 742€ 1 617 809€ 1 704 992€ 1 740 948€ 1 736 432€ 1 787 614€ 720 436€ 757 464€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
781€ 4 522€ 3 109€ 6 165€ 822€ 7 567€ 0€ 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 395 843€ 2 490 959€ 2 582 217€ 2 634 186€ 1 594 644€ 1 566 642€ 1 558 715€ 1 617 190€ 1 671 432€ 1 740 948€ 1 736 432€ 1 787 614€ 720 436€ 757 464€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 723€ 0€ 328 026€ 0€ 33 560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 827€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 36 813€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 36 813€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
90 238€ 87 851€ 41 995€ 52 568€ 53 285€ 52 351€ 56 895€ 67 128€ 60 808€ 75 307€ 69 436€ 64 187€ 6 398€ 35 135€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
49 485€ 40 560€ 0€ 47 009€ 45 054€ 43 997€ 48 376€ 47 934€ 50 128€ 58 489€ 48 568€ 43 241€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
5 129€ 6 731€ 6 549€ 5 558€ 6 249€ 6 099€ 8 195€ 5 542€ 9 938€ 6 607€ 6 921€ 9 716€ 3 698€ 31 451€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 7€ 13€ 0€ 84€ 51€ 68€ 27€ 75€ 2 322€ 4 324€ 2 257€ 2 700€ 3 684€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 594€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
34 136€ 39 704€ 35 433€ 0€ 1 898€ 2 205€ 256€ 13 625€ 667€ 1 295€ 9 623€ 8 973€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 338 771€ 1 103 820€ 861 257€ 821 499€ 949 761€ 604 989€ 488 844€ 285 500€ 305 834€ 226 769€ 182 339€ 225 172€ 602 970€ 787 523€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 164€ 289€ 1 533€ 1 906€ 1 133€ 873€ 824€ 967€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
106€ 0€ 77€ 24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 63€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 336 502€ 1 103 531€ 859 647€ 819 569€ 948 628€ 604 116€ 488 021€ 284 533€ 305 834€ 226 769€ 182 339€ 225 172€ 602 907€ 787 523€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
12 516€ 16 384€ 13 506€ 10 843€ 10 357€ 10 103€ 9 744€ 7 538€ 11 105€ 8 050€ 4 334€ 2 825€ 4 685€ 3 197€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
10 477€ 13 795€ 11 085€ 9 800€ 8 823€ 9 183€ 6 666€ 6 104€ 3 782€ 3 968€ 4 334€ 2 825€ 4 685€ 3 197€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
2 039€ 2 589€ 2 421€ 1 042€ 1 534€ 920€ 3 078€ 1 434€ 7 323€ 4 082€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
49 251 668€ 49 057 681€ 48 846 471€ 49 031 878€ 48 401 145€ 47 315 635€ 47 274 618€ 43 932 836€ 43 015 794€ 40 677 444€ 9 489 325€ 9 253 357€ 7 731 128€ 7 856 624€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
41 630 965€ 41 123 944€ 40 679 415€ 40 500 184€ 40 129 865€ 39 274 940€ 38 940 218€ 36 089 422€ 35 748 269€ 35 475 412€ 4 903 221€ 4 886 483€ 5 052 338€ 4 851 533€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 44 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
41 586 665€ 41 079 644€ 40 635 116€ 40 455 885€ 40 085 565€ 39 230 640€ 38 895 918€ 36 045 122€ 35 703 970€ 35 431 112€ 4 858 921€ 4 842 183€ 5 008 038€ 4 807 233€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
41 079 644€ 40 635 116€ 40 455 885€ 40 085 565€ 39 230 640€ 38 781 816€ 36 034 541€ 35 710 231€ 35 440 569€ 35 393 610€ 4 856 767€ 5 006 368€ 5 083 078€ 3 921 628€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
507 021€ 444 529€ 179 231€ 370 319€ 854 925€ 448 825€ 2 861 377€ 334 891€ 263 401€ 37 501€ 2 154€ -164 185€ -75 040€ 885 605€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
855 448€ 858 730€ 896 116€ 996 820€ 1 188 399€ 1 583 255€ 1 431 871€ 1 250 711€ 1 492 079€ 1 564 459€ 1 703 690€ 2 237 650€ 1 329 058€ 1 367 143€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 240€ 4 055€ 2 040€ 2 050€ 2 070€ 1 900€ 2 070€ 2 000€ 16 538€ 13 236€ 9 877€ 2 107€ 3 768€ 8 305€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 240€ 4 055€ 2 040€ 2 050€ 2 070€ 1 900€ 2 070€ 2 000€ 16 538€ 13 236€ 9 877€ 2 107€ 3 768€ 8 305€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
44 347€ 0€ 43 268€ 39 609€ 15 818€ 12 350€ 0€ 9 372€ 0€ 214€ 221€ 338€ 236€ 191€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
44 347€ 0€ 43 268€ 39 609€ 15 818€ 12 350€ 0€ 9 372€ 0€ 214€ 221€ 338€ 236€ 191€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
554 329€ 597 624€ 640 039€ 681 640€ 721 915€ 761 302€ 800 221€ 838 629€ 876 167€ 949 306€ 984 314€ 1 019 033€ 1 053 422€ 1 086 595€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
551 374€ 594 995€ 637 687€ 679 474€ 720 428€ 760 399€ 799 625€ 837 998€ 875 577€ 948 705€ 983 957€ 1 018 677€ 1 052 716€ 1 086 092€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 955€ 2 629€ 2 352€ 2 166€ 1 487€ 903€ 596€ 631€ 590€ 601€ 357€ 356€ 706€ 207€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 296€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
182 532€ 171 009€ 182 636€ 198 296€ 392 271€ 171 485€ 169 863€ 172 440€ 387 626€ 224 930€ 123 498€ 397 950€ 83 436€ 31 914€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
27 825€ 14 253€ 14 523€ 49 731€ 243 098€ 22 831€ 21 120€ 8 035€ 221 969€ 122 158€ 11 136€ 283 220€ 57 396€ 11 731€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
61 577€ 67 721€ 68 549€ 68 878€ 73 903€ 73 166€ 74 128€ 72 503€ 73 679€ 72 467€ 64 779€ 61 685€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
45 553€ 43 449€ 43 354€ 41 951€ 41 575€ 40 071€ 38 661€ 37 639€ 36 932€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
225€ 355€ 897€ 613€ 308€ 2 503€ 0€ 0€ 6 350€ 119€ 264€ 7 822€ 0€ 1 945€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 647€ 4 553€ 5 008€ 1 429€ 1 492€ 6 100€ 863€ 26 173€ 20 660€ 524€ 15 564€ 10 738€ 325€ 104€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
20 527€ 23 072€ 27 592€ 19 921€ 15 064€ 15 022€ 19 358€ 14 898€ 11 422€ 16 942€ 13 822€ 23 776€ 13 938€ 7 132€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 484€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
20 048€ 14 120€ 17 507€ 12 831€ 13 702€ 9 910€ 12 805€ 10 921€ 13 404€ 10 477€ 9 166€ 6 339€ 8 902€ 7 333€
166
15.
Daň z príjmov (341)
146€ 146€ 185€ 168€ 147€ 132€ 132€ 0€ 58€ 0€ 6 689€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
4 985€ 3 341€ 5 021€ 2 775€ 2 981€ 1 750€ 2 795€ 2 270€ 3 153€ 2 244€ 2 078€ 4 370€ 2 875€ 3 185€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
72 000€ 86 042€ 28 133€ 75 225€ 56 324€ 636 217€ 459 718€ 228 270€ 211 748€ 376 773€ 585 780€ 818 222€ 188 196€ 240 138€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 14 012€ 28 076€ 42 140€ 56 204€ 105 472€ 166 504€ 127 809€ 376 773€ 585 780€ 818 222€ 188 196€ 240 138€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 14 042€ 14 122€ 47 150€ 14 185€ 580 014€ 354 246€ 61 766€ 83 939€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
72 000€ 72 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 765 256€ 7 075 006€ 7 270 940€ 7 534 873€ 7 082 881€ 6 457 440€ 6 902 529€ 6 592 703€ 5 775 446€ 3 637 574€ 2 882 414€ 2 129 224€ 1 349 732€ 1 637 948€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
160€ 265€ 444€ 834€ 108€ 279€ 102€ 487€ 123€ 0€ 1 815€ 3 121€ 600€ 1 227€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
6 765 096€ 7 074 742€ 7 270 496€ 7 534 039€ 7 082 772€ 6 457 161€ 6 902 427€ 6 592 216€ 5 775 323€ 3 637 574€ 2 880 599€ 2 126 103€ 1 349 132€ 1 636 721€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€