Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Trenčianske Bohuslavice

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 240 417€ 2 165 348€ 2 189 062€ 2 168 586€ 2 137 360€ 2 126 838€ 2 197 629€ 2 255 713€ 2 305 509€ 2 358 095€ 1 934 259€ 1 324 306€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 151 043€ 2 102 475€ 2 140 039€ 2 087 039€ 2 075 737€ 2 061 286€ 2 125 132€ 2 193 352€ 2 241 600€ 2 294 852€ 1 858 933€ 1 282 580€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
17 306€ 12 620€ 13 578€ 16 832€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
3 938€ 8 236€ 12 534€ 16 832€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
13 368€ 4 384€ 1 044€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 770 379€ 1 726 497€ 1 763 103€ 1 706 849€ 1 712 379€ 1 697 928€ 1 761 774€ 1 829 994€ 1 878 242€ 1 931 494€ 1 495 575€ 1 282 580€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 031 981€ 954 696€ 977 850€ 978 335€ 978 507€ 978 852€ 984 423€ 989 668€ 956 175€ 959 153€ 959 148€ 918 276€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
689 526€ 724 965€ 742 276€ 688 090€ 719 582€ 715 058€ 773 898€ 834 651€ 885 213€ 934 852€ 282 322€ 311 492€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
7 560€ 7 222€ 8 873€ 2 721€ 579€ 1 179€ 2 373€ 3 913€ 5 508€ 2 902€ 4 771€ 6 805€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
10 363€ 15 601€ 24 672€ 26 077€ 12 400€ 0€ 0€ 682€ 3 643€ 6 884€ 13 611€ 13 510€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
30 949€ 24 013€ 9 432€ 11 625€ 1 310€ 2 839€ 1 080€ 1 080€ 27 703€ 27 703€ 235 723€ 32 497€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 363 358€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 363 358€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
81 766€ 57 397€ 44 289€ 77 316€ 58 272€ 61 614€ 69 500€ 59 343€ 60 698€ 60 195€ 72 971€ 35 983€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
4 339€ 3 400€ 1 203€ 489€ 713€ 1 098€ 1 088€ 551€ 441€ 280€ 240€ 166€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
4 339€ 3 400€ 1 203€ 489€ 713€ 1 098€ 1 088€ 551€ 441€ 280€ 240€ 166€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 0€ 213€ 2 542€ 2 226€ 0€ 1 296€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 213€ 2 542€ 2 226€ 0€ 1 296€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
2 951€ 4 261€ 6 484€ 5 449€ 3 411€ 2 574€ 4 805€ 9 190€ 7 138€ 4 680€ 7 902€ 432€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
146€ 986€ 2 560€ 2 244€ 981€ 99€ 29€ 50€ 19€ 941€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
2 699€ 3 221€ 3 827€ 3 194€ 2 383€ 2 468€ 1 302€ 4 250€ 1 995€ 1 529€ 1 425€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
107€ 54€ 97€ 10€ 47€ 8€ 3 475€ 4 890€ 5 111€ 368€ 5 000€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 1 842€ 1 477€ 432€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
74 475€ 49 736€ 36 602€ 71 379€ 54 148€ 57 942€ 63 394€ 47 060€ 50 893€ 55 235€ 63 533€ 35 385€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
357€ 295€ 557€ 516€ 580€ 253€ 147€ 814€ 335€ 708€ 410€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
58€ 618€ 30€ 99€ 27€ 0€ 0€ 408€ 334€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
74 060€ 48 823€ 36 016€ 70 764€ 53 541€ 57 689€ 63 247€ 45 838€ 50 224€ 54 527€ 63 123€ 35 385€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
7 608€ 5 476€ 4 733€ 4 232€ 3 351€ 3 938€ 2 997€ 3 017€ 3 211€ 3 048€ 2 355€ 5 743€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
5 267€ 4 731€ 4 699€ 4 228€ 3 350€ 3 084€ 2 997€ 2 911€ 2 926€ 3 026€ 2 355€ 2 258€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
2 341€ 745€ 34€ 3€ 1€ 854€ 0€ 106€ 285€ 22€ 0€ 3 485€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 240 417€ 2 165 348€ 2 189 062€ 2 168 586€ 2 137 360€ 2 126 838€ 2 197 629€ 2 255 713€ 2 305 509€ 2 358 095€ 1 934 259€ 1 324 306€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 740 678€ 1 635 265€ 1 606 810€ 1 588 642€ 1 565 064€ 1 549 288€ 1 585 861€ 1 619 387€ 1 643 424€ 1 658 791€ 1 670 499€ 1 279 692€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
1 740 678€ 1 635 265€ 1 606 810€ 1 588 642€ 1 565 064€ 1 549 288€ 1 585 861€ 1 619 387€ 1 643 424€ 1 658 791€ 1 670 499€ 1 279 692€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
1 635 265€ 1 610 206€ 1 588 296€ 1 564 704€ 1 549 288€ 1 590 155€ 1 612 208€ 1 643 416€ 1 658 122€ 1 670 503€ 1 643 170€ 1 286 430€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
105 413€ 25 059€ 18 513€ 23 938€ 15 776€ -40 867€ -26 348€ -24 029€ -14 698€ -11 712€ 27 329€ -6 738€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
365 973€ 391 460€ 430 421€ 416 721€ 427 060€ 427 387€ 453 033€ 474 130€ 488 056€ 533 200€ 250 850€ 25 526€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
833€ 720€ 750€ 2 557€ 183€ 50€ 8 297€ 10 874€ 5 506€ 6 103€ 9 272€ 7 933€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
833€ 720€ 750€ 2 557€ 183€ 50€ 8 297€ 10 874€ 5 506€ 6 103€ 9 272€ 7 933€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
629€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 692€ 3 594€ 1 162€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
629€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 692€ 3 594€ 1 162€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
316 318€ 331 059€ 345 738€ 360 415€ 374 326€ 402 106€ 416 113€ 429 634€ 443 378€ 456 532€ 208 997€ 531€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
316 011€ 330 903€ 345 397€ 360 296€ 374 176€ 401 886€ 415 819€ 429 401€ 442 857€ 456 360€ 207 489€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
307€ 155€ 341€ 120€ 150€ 220€ 294€ 233€ 521€ 172€ 218€ 531€
145
5.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 290€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
48 194€ 48 538€ 38 411€ 40 698€ 34 684€ 23 181€ 21 833€ 22 091€ 22 902€ 47 863€ 28 987€ 15 900€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
9 613€ 5 123€ 5 063€ 7 420€ 1 042€ 759€ 1 432€ 1 472€ 189€ 26 286€ 12 197€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 919€ 2 343€ 1 203€ 763€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
14 924€ 14 782€ 14 631€ 14 509€ 14 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 239€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
1 251€ 1 798€ 1 985€ 5 835€ 2 894€ 4 428€ 1 919€ 1 220€ 2 860€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 498€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
33€ 1 228€ 1 491€ 1 175€ 5 650€ 4 546€ 3 772€ 3 585€ 1 797€ 3 968€ 3 086€ 1 494€
163
12.
Zamestnanci
(331))
11 382€ 14 674€ 8 217€ 6 240€ 5 703€ 7 269€ 8 083€ 8 765€ 8 619€ 8 234€ 7 262€ 5 145€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
8 146€ 7 754€ 5 828€ 4 600€ 4 197€ 5 269€ 5 507€ 5 880€ 5 557€ 4 597€ 4 462€ 0€
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 730€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
1 906€ 3 181€ 1 195€ 919€ 837€ 909€ 1 120€ 1 169€ 1 231€ 2 196€ 777€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
940€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
11 143€ 45 522€ 13 050€ 17 867€ 2 050€ 6 790€ 11 530€ 16 270€ 21 010€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
30 015€ 7 829€ 12 633€ 0€ 6 790€ 11 530€ 16 270€ 21 010€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery
(461AÚ, 221AÚ, 231, 232))
11 143€ 15 507€ 5 221€ 5 234€ 2 050€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
133 766€ 138 624€ 151 830€ 163 223€ 145 236€ 150 163€ 158 735€ 162 196€ 174 029€ 166 104€ 12 910€ 19 088€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 22€ 0€ 6 772€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
133 766€ 138 624€ 151 830€ 163 223€ 145 236€ 150 163€ 158 735€ 162 196€ 173 993€ 166 082€ 12 910€ 12 316€