Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Trenčianske Bohuslavice

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
65 565€ 60 962€ 66 648€ 68 965€ 63 309€ 75 239€ 75 058€ 76 420€ 78 715€ 66 017€ 81 566€ 92 810€
02
501
Spotreba materiálu
45 849€ 41 390€ 43 483€ 48 951€ 39 436€ 51 172€ 49 874€ 48 407€ 47 472€ 38 507€ 50 291€ 64 861€
03
502
Spotreba energie
19 716€ 19 572€ 23 164€ 20 014€ 23 873€ 24 067€ 25 184€ 28 013€ 31 243€ 27 510€ 31 275€ 27 949€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
92 303€ 57 886€ 63 876€ 70 108€ 60 081€ 45 077€ 42 916€ 44 252€ 35 353€ 36 016€ 40 513€ 40 596€
07
511
Opravy a udržiavanie
18 046€ 5 348€ 9 582€ 12 907€ 14 810€ 4 057€ 4 816€ 8 028€ 2 557€ 3 036€ 5 400€ 3 618€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 119€ 1€ 20€ 10€ 305€ 66€
09
513
Náklady na reprezentáciu
338€ 359€ 141€ 835€ 538€ 250€ 69€ 470€ 407€ 573€ 829€ 365€
10
518
Ostatné služby
73 918€ 52 179€ 54 154€ 56 365€ 44 733€ 40 770€ 37 912€ 35 753€ 32 369€ 32 397€ 33 979€ 36 547€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
244 727€ 223 020€ 181 476€ 153 780€ 173 953€ 179 456€ 190 062€ 172 460€ 179 532€ 163 949€ 156 738€ 164 210€
12
521
Mzdové náklady
173 965€ 153 043€ 129 599€ 109 919€ 124 542€ 127 537€ 134 611€ 127 811€ 132 240€ 117 332€ 116 886€ 125 938€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
58 805€ 52 492€ 43 451€ 36 459€ 41 613€ 43 296€ 45 983€ 39 384€ 41 186€ 35 147€ 35 238€ 33 924€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 173€ 2 275€ 1 874€ 956€ 1 056€ 1 215€ 1 305€ 1 295€ 1 345€ 1 295€ 1 404€ 1 394€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 785€ 15 211€ 6 552€ 6 446€ 6 743€ 7 407€ 8 163€ 3 969€ 4 761€ 10 175€ 3 210€ 2 954€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
1 932€ 1 187€ 1 244€ 2 172€ 1 862€ 3 789€ 963€ 420€ 520€ 261€ 467€ 100€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 932€ 1 187€ 1 244€ 2 172€ 1 862€ 3 789€ 963€ 420€ 520€ 261€ 467€ 100€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
42 815€ 38 773€ 13 027€ 1 591€ 19 291€ 14 939€ 10 631€ 4 591€ 21 354€ 2 988€ 32 634€ 52 214€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 858€ 486€ 0€ 957€ 0€ 5 246€ 0€ 9 752€ 0€ 6 089€ 45 210€
23
542
Predaný materiál
540€ 735€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 50€ 152€ 0€ 0€ 0€ 0€ 335€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
12€ 14€ 5 747€ 0€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
42 275€ 35 180€ 12 541€ 1 115€ 18 271€ 377€ 5 385€ 4 591€ 11 577€ 2 988€ 3 604€ 7 004€
28
549
Manká a škody
463€ 0€ 8 663€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 606€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
47 857€ 51 283€ 44 929€ 40 320€ 35 383€ 61 919€ 74 208€ 106 006€ 73 336€ 48 011€ 51 344€ 45 840€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
47 024€ 50 563€ 44 179€ 37 678€ 35 123€ 61 808€ 62 974€ 65 842€ 66 873€ 41 908€ 42 072€ 38 405€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
833€ 720€ 750€ 2 642€ 260€ 111€ 11 234€ 40 164€ 6 463€ 6 103€ 9 272€ 7 435€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
833€ 720€ 750€ 2 557€ 183€ 50€ 8 980€ 11 669€ 6 463€ 6 103€ 9 272€ 7 435€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
85€ 77€ 61€ 2 254€ 28 495€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
8 225€ 10 360€ 9 676€ 10 011€ 9 080€ 8 505€ 6 918€ 5 803€ 7 029€ 12 456€ 14 274€ 3 220€
42
562
Úroky
3 346€ 4 020€ 3 909€ 4 137€ 4 244€ 4 156€ 4 433€ 4 763€ 5 088€ 4 762€ 3 614€ 1 162€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
4 878€ 6 340€ 5 767€ 5 874€ 4 836€ 4 348€ 2 485€ 1 040€ 1 941€ 7 694€ 10 657€ 2 058€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
7 446€ 7 442€ 7 147€ 2 664€ 2 679€ 2 165€ 1 387€ 854€ 1 072€ 741€ 1 406€ 2 025€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 732€ 781€ 998€ 812€ 626€ 743€ 0€ 624€ 637€ 391€ 750€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 619€ 4 847€ 6 148€ 1 852€ 2 053€ 1 422€ 1 387€ 230€ 435€ 350€ 656€ 2 025€
61
587
Náklady na ostatné transfery
2 095€ 1 814€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
510 870€ 450 913€ 388 023€ 349 610€ 365 638€ 391 089€ 402 142€ 410 805€ 396 911€ 330 439€ 378 942€ 401 015€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
12 555€ 10 783€ 8 739€ 61 776€ 55 225€ 42 634€ 42 998€ 60 295€ 59 151€ 57 334€ 63 097€ 49 060€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
323€ 243€ 217€ 594€ 270€ 459€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
12 555€ 10 783€ 8 739€ 61 308€ 54 982€ 42 417€ 42 404€ 60 025€ 58 692€ 56 864€ 62 628€ 49 060€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
146€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 470€ 469€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
1 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 311€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 488€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 311€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
374 415€ 335 900€ 282 168€ 265 001€ 240 862€ 224 326€ 218 293€ 201 960€ 195 979€ 165 750€ 194 705€ 252 606€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
354 755€ 315 572€ 259 507€ 241 823€ 220 217€ 202 517€ 197 970€ 193 777€ 188 201€ 157 428€ 188 141€ 203 844€
82
633
Výnosy z poplatkov
19 660€ 20 328€ 22 661€ 23 179€ 20 646€ 21 809€ 20 323€ 8 183€ 7 778€ 8 322€ 6 564€ 48 762€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
175 135€ 106 926€ 87 380€ 33 640€ 35 548€ 37 749€ 45 268€ 64 876€ 53 046€ 15 035€ 89 454€ 27 584€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 330€ 522€ 0€ 1 025€ 0€ 12 600€ 0€ 18 713€ 300€ 8 765€ 13 742€
85
642
Tržby z predaja materiálu
510€ 685€ 308€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 232€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
40€ 0€ 80€ 590€ 10€ 37€ 50€ 10€ 45€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
174 625€ 103 912€ 86 510€ 33 640€ 34 443€ 37 159€ 32 658€ 64 839€ 34 283€ 14 725€ 80 642€ 13 610€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
720€ 750€ 13 110€ 183€ 17 423€ 4 732€ 12 339€ 9 426€ 6 103€ 9 272€ 7 772€ 6 174€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
720€ 750€ 13 110€ 183€ 17 423€ 4 732€ 12 339€ 9 426€ 6 103€ 9 272€ 7 772€ 6 174€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
720€ 750€ 2 557€ 183€ 50€ 4 685€ 11 547€ 9 426€ 6 103€ 9 272€ 7 772€ 6 174€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 553€ 0€ 17 373€ 48€ 792€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
24€ 24€ 11€ 22€ 1€ 8€ 7€ 7€ 7€ 13€ 28€ 33€
102
662
Úroky
24€ 24€ 11€ 22€ 1€ 8€ 7€ 7€ 7€ 13€ 25€ 33€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
53 439€ 20 105€ 15 132€ 12 929€ 32 354€ 40 775€ 56 892€ 50 213€ 69 657€ 71 323€ 51 215€ 45 509€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
44 067€ 5 598€ 5 147€ 3 872€ 27 431€ 30 871€ 44 468€ 40 988€ 60 318€ 68 754€ 50 383€ 44 447€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
9 247€ 13 082€ 9 703€ 5 827€ 4 799€ 9 455€ 11 948€ 8 977€ 9 091€ 2 021€ 583€ 564€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 300€ 158€ 3 105€ 0€ 200€ 227€ 0€ 0€ 300€ 0€ 166€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
125€ 125€ 125€ 125€ 125€ 248€ 248€ 248€ 248€ 248€ 249€ 332€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
616 287€ 475 976€ 406 539€ 373 552€ 381 414€ 350 223€ 375 796€ 386 777€ 383 943€ 318 727€ 406 271€ 394 277€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
105 418€ 25 063€ 18 515€ 23 942€ 15 776€ -40 865€ -26 346€ -24 028€ -12 968€ -11 712€ 27 329€ -6 738€
136
591
Splatná daň z príjmov
4€ 5€ 2€ 4€ 0€ 1€ 1€ 1€ 1 730€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
105 413€ 25 059€ 18 513€ 23 938€ 15 776€ -40 867€ -26 348€ -24 029€ -14 698€ -11 712€ 27 329€ -6 738€