Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
20 168 183€ 20 437 347€ 20 012 759€ 19 860 673€ 20 323 028€ 21 915 409€ 22 555 185€ 23 178 348€ 22 211 624€ 22 604 332€ 22 943 667€ 23 244 908€ 19 004 956€ 18 722 958€ 18 793 601€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
19 101 364€ 19 068 008€ 19 067 263€ 19 024 606€ 19 873 171€ 21 343 721€ 22 266 663€ 22 969 026€ 21 983 140€ 22 327 265€ 22 651 424€ 22 829 265€ 18 236 485€ 17 504 102€ 17 062 861€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
10 899€ 16 317€ 18 362€ 22 127€ 10 918€ 1 229€ 258€ 13 732€ 27 209€ 42 538€ 57 087€ 76 176€ 97 611€ 86 258€ 53 482€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
2 542€ 5 627€ 5 338€ 8 128€ 10 918€ 0€ 258€ 13 732€ 27 209€ 42 538€ 57 087€ 72 290€ 5 036€ 10 627€ 18 421€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
8 357€ 10 691€ 13 025€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 886€ 8 237€ 12 589€ 1 394€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 14 000€ 0€ 1 229€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 84 338€ 63 042€ 33 667€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
19 072 937€ 19 034 162€ 19 031 373€ 18 984 951€ 19 844 018€ 20 076 966€ 21 000 878€ 21 689 767€ 20 690 404€ 21 019 201€ 21 328 817€ 21 487 568€ 16 866 233€ 16 148 603€ 15 740 138€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
8 270 980€ 8 283 276€ 8 299 900€ 8 291 803€ 8 284 631€ 8 423 657€ 8 461 863€ 8 478 029€ 8 445 622€ 8 527 621€ 8 592 733€ 8 592 747€ 8 815 324€ 8 927 590€ 9 031 012€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
55 613€ 49 563€ 50 543€ 50 543€ 46 143€ 46 143€ 46 143€ 46 143€ 46 143€ 46 143€ 46 143€ 46 143€ 46 143€ 46 143€ 46 143€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 780 496€ 9 905 146€ 9 759 344€ 10 378 397€ 10 389 469€ 11 222 269€ 12 069 693€ 11 710 926€ 11 883 597€ 12 126 189€ 12 495 205€ 5 584 737€ 7 363 442€ 6 886 276€ 6 501 115€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
225 393€ 144 220€ 115 536€ 115 709€ 149 015€ 96 177€ 127 852€ 182 566€ 233 173€ 216 928€ 102 852€ 23 890€ 19 829€ 43 664€ 79 744€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
142 276€ 24€ 5 531€ 50 014€ 97 817€ 151 074€ 208 227€ 104 652€ 33 504€ 42 854€ 52 204€ 0€ 5 869€ 31 796€ 27 217€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
8 704€ 13 249€ 17 794€ 22 339€ 26 884€ 4 067€ 10 355€ 16 643€ 22 931€ 0€ 0€ 0€ 172€ 172€ 172€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
589 475€ 638 683€ 782 725€ 76 145€ 850 059€ 133 579€ 76 746€ 1 150 808€ 25 434€ 59 466€ 39 680€ 7 240 051€ 615 454€ 212 962€ 54 735€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
17 528€ 17 528€ 17 528€ 17 528€ 18 236€ 1 265 526€ 1 265 526€ 1 265 526€ 1 265 526€ 1 265 526€ 1 265 520€ 1 265 521€ 1 272 641€ 1 269 241€ 1 269 241€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
16 678€ 16 678€ 16 678€ 16 678€ 17 386€ 17 386€ 17 386€ 17 386€ 17 386€ 17 386€ 17 380€ 17 380€ 24 749€ 21 349€ 21 349€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
850€ 850€ 850€ 850€ 850€ 1 248 141€ 1 248 141€ 1 248 141€ 1 248 141€ 1 248 141€ 1 248 141€ 1 248 141€ 1 247 892€ 1 247 892€ 1 247 892€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 053 098€ 1 356 675€ 929 640€ 820 760€ 431 855€ 556 779€ 278 269€ 199 567€ 214 769€ 265 843€ 283 556€ 405 870€ 762 553€ 1 204 638€ 1 724 514€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
796€ 1 225€ 1 533€ 1 459€ 2 128€ 660€ 769€ 670€ 682€ 464€ 510€ 554€ 567€ 431€ 431€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
796€ 1 225€ 1 533€ 1 459€ 2 128€ 660€ 769€ 670€ 682€ 464€ 510€ 554€ 567€ 431€ 431€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
34 983€ 34 334€ 29 691€ 32 528€ 38 631€ 59 515€ 54 468€ 40 338€ 53 624€ 88 172€ 93 818€ 117 027€ 13€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
3 138€ 3 747€ 4 241€ 4 601€ 4 650€ 18 088€ 26 632€ 6 882€ 13 078€ 5 488€ 9 128€ 6 070€ 13€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
31 845€ 30 587€ 25 450€ 27 927€ 33 981€ 41 427€ 26 368€ 33 456€ 40 547€ 82 684€ 84 690€ 110 957€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 468€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 402€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 402€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
141 254€ 176 016€ 168 651€ 159 993€ 74 921€ 57 064€ 21 076€ 42 222€ 36 434€ 53 323€ 84 695€ 122 209€ 288 575€ 434 755€ 240 043€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
53 416€ 42 146€ 62 053€ 69 676€ 10 234€ 11 712€ 9 087€ 9 545€ 18 405€ 20 975€ 55 681€ 76 550€ 119 770€ 113 098€ 63 335€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
86 841€ 133 399€ 106 581€ 89 726€ 64 029€ 44 904€ 11 928€ 32 677€ 17 968€ 31 168€ 29 009€ 45 659€ 32 721€ 44 671€ 55 224€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
326€ 471€ 17€ 591€ 652€ 449€ 61€ 0€ 62€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 181€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
671€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 020€ 10 020€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 136 084€ 266 966€ 111 464€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
876 066€ 1 145 100€ 729 764€ 626 779€ 316 175€ 439 540€ 201 956€ 116 338€ 124 028€ 123 884€ 104 533€ 166 080€ 457 996€ 769 452€ 1 484 040€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
845€ 1 036€ 1 977€ 1 557€ 749€ 1 682€ 1 656€ 1 811€ 892€ 50€ 309€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
1 699€ 1 665€ 3 128€ 359€ 4 063€ 3 528€ 53€ 0€ 62€ 40€ 5€ 60€ 263€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
873 522€ 1 142 400€ 724 659€ 624 864€ 311 362€ 434 330€ 200 247€ 114 526€ 123 074€ 123 794€ 104 220€ 166 020€ 457 733€ 769 452€ 1 484 040€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
13 720€ 12 664€ 15 856€ 15 308€ 18 001€ 14 909€ 10 253€ 9 755€ 13 716€ 11 224€ 8 687€ 9 773€ 5 918€ 14 218€ 6 226€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
13 720€ 12 664€ 15 856€ 15 308€ 18 001€ 14 909€ 10 253€ 9 755€ 13 716€ 11 224€ 8 687€ 9 773€ 5 918€ 14 218€ 6 226€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
20 168 183€ 20 437 347€ 20 012 759€ 19 860 673€ 20 323 028€ 21 915 409€ 22 555 185€ 23 178 348€ 22 211 624€ 22 604 332€ 22 943 667€ 23 244 908€ 19 004 956€ 18 722 958€ 18 793 601€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
13 030 118€ 13 265 409€ 13 165 947€ 13 289 972€ 13 279 029€ 14 456 781€ 14 498 628€ 14 723 495€ 15 043 020€ 15 541 865€ 16 084 367€ 16 530 815€ 18 375 568€ 18 129 617€ 18 549 488€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 649€ 3 649€ 3 649€ 3 400€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 249€ 249€ 249€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
13 026 718€ 13 262 009€ 13 162 547€ 13 286 572€ 13 275 629€ 14 453 381€ 14 495 228€ 14 720 095€ 15 039 620€ 15 538 216€ 16 080 719€ 16 527 166€ 18 372 168€ 18 129 617€ 18 549 488€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
13 262 009€ 13 162 547€ 13 286 572€ 13 274 989€ 14 453 276€ 14 486 795€ 14 738 204€ 15 040 723€ 15 504 565€ 16 075 065€ 16 562 347€ 17 145 610€ 18 509 214€ 18 542 460€ 18 953 968€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-235 290€ 99 461€ -124 025€ 11 584€ -1 177 647€ -33 414€ -242 975€ -320 627€ -464 945€ -536 849€ -481 628€ -618 444€ -137 046€ -412 843€ -404 480€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 839 374€ 1 778 709€ 1 587 086€ 880 407€ 886 215€ 994 076€ 1 075 204€ 1 818 888€ 973 899€ 998 678€ 616 469€ 676 986€ 615 828€ 481 678€ 214 481€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
4 800€ 29 500€ 40 435€ 40 135€ 40 135€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 39 493€ 40 978€ 33 974€ 35 560€ 36 155€ 6 903€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
4 800€ 29 500€ 40 435€ 40 135€ 40 135€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 39 493€ 40 978€ 33 974€ 35 560€ 36 155€ 6 903€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
80 359€ 203 792€ 494 938€ 48 705€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47€ 13 749€ 45€ 35 272€ 0€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
68 934€ 203 792€ 494 938€ 48 705€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47€ 13 749€ 45€ 35 272€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
11 425€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
492 878€ 528 105€ 549 081€ 567 179€ 585 749€ 605 260€ 623 880€ 722€ 1 030€ 4 196€ 3 173€ 1 269€ 224€ 8 256€ 0€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
485 856€ 525 763€ 545 416€ 564 870€ 584 145€ 603 177€ 622 048€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
7 023€ 2 342€ 3 666€ 2 309€ 1 604€ 2 083€ 1 832€ 722€ 1 030€ 4 196€ 3 173€ 1 269€ 224€ 8 256€ 0€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
178 842€ 208 893€ 269 497€ 201 668€ 192 094€ 216 311€ 177 671€ 202 562€ 159 610€ 188 819€ 175 663€ 160 759€ 128 734€ 324 416€ 73 217€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
40 787€ 32 367€ 81 088€ 56 171€ 32 742€ 77 574€ 40 432€ 117 036€ 84 610€ 103 444€ 97 321€ 68 884€ 49 535€ 222 997€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
20 055€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 857€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
4 329€ 64 578€ 87 004€ 49 138€ 41 151€ 58 725€ 54 186€ 14 942€ 8 972€ 19 372€ 14 519€ 23 551€ 24 023€ 5 758€ 17 560€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
55 630€ 55 117€ 56 422€ 53 289€ 67 170€ 52 403€ 32 123€ 38 703€ 36 792€ 27 841€ 29 501€ 31 622€ 32 201€ 68 799€ 32 296€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
35 588€ 36 519€ 36 424€ 34 398€ 38 393€ 20 715€ 39 613€ 26 029€ 23 707€ 30 730€ 26 238€ 24 249€ 19 256€ 19 366€ 19 328€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132€ 231€ 616€ 0€ 1 466€ 1 232€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 559€ 8 311€ 8 559€ 8 672€ 12 637€ 6 895€ 11 185€ 5 621€ 4 914€ 7 432€ 6 618€ 6 221€ 3 719€ 3 639€ 4 033€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 12 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
12 894€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 082 495€ 808 419€ 233 134€ 22 721€ 68 237€ 168 505€ 269 653€ 1 611 603€ 809 212€ 752 421€ 396 609€ 445 712€ 451 310€ 112 851€ 134 361€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
919 033€ 644 957€ 135 000€ 0€ 22 721€ 68 237€ 168 577€ 1 537 379€ 753 652€ 269 174€ 290 452€ 367 082€ 451 310€ 112 851€ 134 361€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
80 328€ 80 328€ 15 000€ 22 721€ 45 516€ 100 268€ 101 076€ 74 224€ 55 560€ 483 247€ 106 157€ 78 630€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
83 134€ 83 134€ 83 134€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
5 298 690€ 5 393 229€ 5 259 725€ 5 690 294€ 6 157 784€ 6 464 551€ 6 981 352€ 6 635 966€ 6 194 705€ 6 063 788€ 6 242 831€ 6 037 107€ 13 560€ 111 663€ 29 632€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 111 663€ 29 632€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 298 690€ 5 393 229€ 5 259 725€ 5 690 294€ 6 157 784€ 6 464 551€ 6 981 352€ 6 635 966€ 6 194 705€ 6 063 788€ 6 242 831€ 6 037 107€ 13 560€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€