Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Trenčianske Teplice

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
165 734€ 178 084€ 173 446€ 173 181€ 183 347€ 278 235€ 179 728€ 179 006€ 172 550€ 180 872€ 191 898€ 212 459€ 211 337€ 250 082€ 248 622€
02
501
Spotreba materiálu
117 879€ 125 108€ 113 694€ 98 147€ 118 459€ 104 723€ 106 216€ 96 801€ 89 155€ 71 964€ 85 130€ 93 313€ 95 128€ 92 124€ 95 363€
03
502
Spotreba energie
47 856€ 52 976€ 59 752€ 75 034€ 64 888€ 82 847€ 73 511€ 82 205€ 83 395€ 108 907€ 106 769€ 119 146€ 116 209€ 157 958€ 153 259€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90 665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
581 188€ 503 029€ 437 058€ 380 519€ 399 528€ 500 463€ 394 264€ 446 235€ 417 223€ 453 714€ 413 830€ 302 949€ 409 237€ 389 263€ 345 679€
07
511
Opravy a udržiavanie
135 616€ 108 426€ 65 850€ 56 995€ 81 947€ 74 371€ 82 703€ 97 592€ 96 568€ 156 932€ 88 042€ 18 177€ 65 538€ 19 151€ 26 974€
08
512
Cestovné
1 626€ 1 213€ 1 326€ 1 952€ 3 034€ 4 045€ 3 846€ 2 863€ 4 382€ 1 155€ 1 992€ 1 067€ 2 878€ 4 019€ 2 603€
09
513
Náklady na reprezentáciu
11 892€ 10 138€ 6 583€ 9 805€ 4 412€ 3 545€ 2 260€ 2 137€ 1 747€ 1 112€ 2 282€ 4 358€ 8 743€ 4 559€ 7 475€
10
518
Ostatné služby
432 054€ 383 253€ 363 299€ 311 767€ 310 136€ 418 503€ 305 455€ 343 643€ 314 527€ 294 514€ 321 514€ 279 347€ 332 078€ 361 534€ 308 627€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 292 294€ 1 225 452€ 1 211 297€ 1 131 051€ 1 078 393€ 942 745€ 902 456€ 844 814€ 812 852€ 724 084€ 681 325€ 678 381€ 727 541€ 719 019€ 701 112€
12
521
Mzdové náklady
940 895€ 879 990€ 874 028€ 807 451€ 759 262€ 674 212€ 644 870€ 602 213€ 580 833€ 515 616€ 489 308€ 486 439€ 522 394€ 534 074€ 517 184€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
307 322€ 303 470€ 280 918€ 269 178€ 257 941€ 229 025€ 217 906€ 205 871€ 198 714€ 176 294€ 164 892€ 162 663€ 171 041€ 170 088€ 172 282€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 836€ 8 084€ 7 847€ 6 317€ 4 202€ 3 238€ 2 756€ 2 638€ 2 543€ 2 490€ 2 616€ 2 943€ 3 156€ 3 317€ 3 531€
15
527
Zákonné sociálne náklady
32 621€ 32 483€ 47 154€ 45 631€ 55 729€ 35 140€ 35 993€ 33 303€ 29 842€ 28 763€ 23 029€ 24 996€ 27 336€ 7 604€ 7 156€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 620€ 1 425€ 1 350€ 2 475€ 1 260€ 1 130€ 930€ 790€ 920€ 920€ 1 480€ 1 340€ 3 614€ 3 936€ 959€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
20 741€ 22 614€ 16 391€ 13 758€ 9 312€ 10 305€ 8 696€ 14 462€ 8 510€ 4 614€ 18 803€ 2 505€ 3 732€ 7 013€ 8 537€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
51€ 51€ 77€ 62€ 62€ 55€ 55€ 57€ 57€ 57€ 51€ 51€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
20 690€ 22 563€ 16 315€ 13 696€ 9 250€ 10 251€ 8 641€ 14 406€ 8 453€ 4 557€ 18 752€ 2 454€ 3 732€ 7 013€ 8 537€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
182 592€ 236 598€ 130 050€ 117 791€ 330 073€ 192 600€ 279 114€ 107 557€ 267 070€ 185 838€ 30 392€ 165 682€ 142 175€ 132 028€ 2 408 594€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 641€ 17 671€ 5 203€ 29€ 139 026€ 0€ 23 619€ 20 905€ 198 616€ 111 581€ 14€ 77 885€ 121 916€ 112 946€ 2 398 036€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 183€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 699€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 000€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 150€ 0€ 0€ 163€ 600€ 5€
26
546
Odpis pohľadávky
1 936€ 13 236€ 486€ 0€ 0€ 0€ 112 358€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 194€ 12 448€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
157 016€ 205 408€ 124 361€ 117 762€ 191 044€ 192 600€ 143 138€ 86 652€ 68 441€ 74 108€ 30 378€ 54 600€ 6 811€ 18 482€ 9 854€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 835€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
934 575€ 909 890€ 937 980€ 945 019€ 976 943€ 967 372€ 956 107€ 921 200€ 942 922€ 1 174 468€ 767 241€ 1 173 922€ 517 790€ 522 722€ 510 914€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
893 232€ 880 390€ 933 480€ 923 636€ 936 808€ 963 372€ 952 107€ 876 940€ 936 304€ 1 100 359€ 708 255€ 985 635€ 517 790€ 486 567€ 504 011€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
41 343€ 29 500€ 4 500€ 21 383€ 40 135€ 4 000€ 4 000€ 44 259€ 6 619€ 74 109€ 58 986€ 180 918€ 0€ 36 155€ 6 903€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 800€ 29 500€ 4 500€ 4 200€ 40 135€ 4 000€ 0€ 4 000€ 4 000€ 39 493€ 40 978€ 33 974€ 0€ 36 155€ 6 903€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36 543€ 0€ 0€ 17 183€ 0€ 0€ 0€ 40 259€ 2 619€ 34 616€ 18 008€ 146 944€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 369€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 369€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
32 410€ 29 670€ 27 046€ 27 189€ 1 276 533€ 28 367€ 38 812€ 37 218€ 32 246€ 29 444€ 27 395€ 21 024€ 16 610€ 10 724€ 15 234€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 1 247 291€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
8 425€ 6 125€ 5 989€ 6 840€ 8 278€ 10 402€ 19 634€ 19 980€ 15 034€ 13 983€ 15 079€ 10 629€ 3 014€ 4 474€ 7 809€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
23 986€ 23 545€ 21 058€ 20 349€ 20 964€ 17 965€ 19 178€ 17 238€ 17 212€ 15 461€ 12 316€ 10 395€ 13 579€ 6 250€ 7 425€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
735 508€ 603 853€ 619 263€ 635 483€ 658 106€ 589 252€ 615 995€ 544 876€ 554 219€ 517 468€ 602 213€ 559 841€ 597 443€ 518 534€ 512 842€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
667 798€ 593 303€ 604 333€ 606 493€ 596 277€ 534 712€ 601 855€ 488 163€ 494 692€ 461 040€ 470 154€ 477 035€ 495 483€ 461 319€ 477 180€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
48 148€ 0€ 0€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 520€ 0€ 1 328€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
19 562€ 10 550€ 14 930€ 28 190€ 61 828€ 54 540€ 14 140€ 56 713€ 59 528€ 56 428€ 132 059€ 82 806€ 97 440€ 57 215€ 34 334€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 945 042€ 3 709 190€ 3 552 532€ 3 423 993€ 4 912 237€ 3 509 339€ 3 375 171€ 3 095 368€ 3 207 593€ 3 270 500€ 2 733 096€ 3 116 763€ 2 625 865€ 2 549 385€ 4 751 534€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
151 525€ 100 108€ 92 924€ 144 830€ 191 242€ 183 778€ 104 089€ 78 290€ 67 451€ 43 947€ 15 654€ 16 072€ 15 654€ 15 967€ 16 447€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
151 525€ 100 108€ 92 924€ 144 830€ 191 242€ 183 778€ 104 089€ 78 290€ 67 451€ 43 947€ 15 654€ 16 072€ 15 654€ 15 967€ 16 447€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
2 596 923€ 2 388 044€ 2 368 888€ 2 365 845€ 2 231 287€ 2 059 003€ 1 924 726€ 1 689 023€ 1 572 896€ 1 398 535€ 1 547 234€ 1 456 280€ 1 468 260€ 1 569 104€ 1 587 613€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 390 555€ 2 177 358€ 2 157 909€ 2 219 894€ 2 085 580€ 1 918 956€ 1 766 721€ 1 539 472€ 1 425 138€ 1 271 977€ 1 404 128€ 1 317 938€ 1 329 857€ 1 434 004€ 1 409 244€
82
633
Výnosy z poplatkov
206 368€ 210 686€ 210 979€ 145 950€ 145 707€ 140 047€ 158 005€ 149 550€ 147 759€ 126 558€ 143 106€ 138 342€ 138 403€ 135 100€ 178 369€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
226 230€ 545 041€ 279 470€ 297 116€ 483 366€ 514 534€ 369 490€ 362 530€ 486 742€ 680 170€ 190 696€ 832 459€ 277 468€ 407 451€ 2 616 396€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 818€ 306 473€ 14 071€ 27 920€ 194 588€ 178 670€ 82 924€ 17 268€ 209 878€ 157 738€ 4 466€ 42 813€ 77 996€ 181 708€ 2 447 030€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 296 989€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 165€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 054€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
20 357€ 4 286€ 2 548€ 2 656€ 2 060€ 2 860€ 2 570€ 2 965€ 2 450€ 9 193€ 2 557€ 2 180€ 2 891€ 18 175€ 5 467€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
194 055€ 234 282€ 262 851€ 266 540€ 286 554€ 333 004€ 283 996€ 342 297€ 274 413€ 513 239€ 183 673€ 490 477€ 196 581€ 207 568€ 160 845€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
46 683€ 40 435€ 4 864€ 50 316€ 4 000€ 4 000€ 136 199€ 22 006€ 39 493€ 77 491€ 37 486€ 35 560€ 595€ 6 903€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
21 683€ 40 435€ 4 864€ 50 316€ 4 000€ 4 000€ 128 836€ 22 006€ 39 493€ 77 485€ 37 486€ 35 560€ 595€ 6 903€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 560€ 595€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 500€ 40 435€ 4 200€ 4 200€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 39 493€ 40 978€ 33 974€ 0€ 0€ 6 903€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 183€ 0€ 664€ 46 116€ 0€ 0€ 124 836€ 18 006€ 0€ 36 506€ 3 513€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
25 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 363€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
25 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 363€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 45€ 15€ 200 000€ 1 905€ 669€ 865€ 115€ 208€ 10 017€ 1 590€ 4 368€ 7 083€ 45 227€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 200 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 45€ 13€ 0€ 0€ 17€ 54€ 115€ 208€ 126€ 160€ 2 481€ 5 876€ 34 219€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 1 905€ 652€ 811€ 0€ 0€ 9 891€ 1 430€ 1 887€ 1 207€ 11 008€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
688 391€ 735 024€ 682 324€ 577 453€ 624 695€ 712 705€ 597 157€ 622 269€ 576 588€ 533 934€ 451 870€ 157 605€ 723 006€ 131 152€ 87 625€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 1 964€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 200€ 0€ 16 777€ 0€ 0€ 155€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 907€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
131 004€ 237 485€ 187 004€ 39 974€ 89 559€ 95 016€ 83 808€ 114 891€ 106 105€ 92 868€ 81 216€ 97 217€ 163 872€ 82 792€ 18 469€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
445 271€ 430 113€ 444 623€ 448 081€ 456 257€ 530 615€ 420 349€ 427 137€ 372 355€ 340 616€ 169 125€ 0€ 494 057€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
16 140€ 4 020€ 300€ 3 952€ 6 040€ 10 433€ 20 963€ 8 253€ 22 638€ 10 010€ 102 822€ 1 118€ 579€ 4 550€ 7 450€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 295€ 4 675€ 3 295€ 5 594€ 275€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
92 681€ 58 731€ 47 102€ 77 888€ 72 563€ 76 641€ 72 037€ 71 988€ 72 290€ 88 940€ 60 023€ 59 270€ 64 498€ 43 655€ 61 706€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 709 752€ 3 808 651€ 3 428 516€ 3 435 576€ 3 734 590€ 3 475 925€ 3 132 331€ 2 774 981€ 2 743 285€ 2 734 285€ 2 252 957€ 2 499 566€ 2 489 351€ 2 137 660€ 4 353 308€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-235 290€ 99 461€ -124 016€ 11 584€ -1 177 647€ -33 414€ -242 840€ -320 387€ -464 308€ -536 215€ -480 139€ -617 197€ -136 514€ -411 725€ -398 226€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 135€ 241€ 637€ 634€ 1 489€ 1 247€ 532€ 1 118€ 6 254€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-235 290€ 99 461€ -124 025€ 11 584€ -1 177 647€ -33 414€ -242 975€ -320 627€ -464 945€ -536 849€ -481 628€ -618 444€ -137 046€ -412 843€ -404 480€