Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
74 231€ 54 383€ 67 918€ 72 346€ 76 927€ 81 545€ 47 711€ 38 798€ 42 346€ 44 721€ 41 562€ 43 288€ 45 074€ 71 100€ 45 442€
02
501
Spotreba materiálu
34 989€ 27 288€ 43 009€ 47 682€ 54 370€ 61 006€ 23 921€ 19 216€ 18 143€ 24 545€ 10 190€ 16 775€ 12 369€ 36 179€ 18 954€
03
502
Spotreba energie
39 241€ 27 095€ 24 909€ 24 664€ 22 557€ 20 539€ 23 790€ 19 582€ 24 203€ 20 176€ 31 371€ 26 513€ 32 347€ 34 575€ 26 488€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 346€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 358€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
99 259€ 116 897€ 79 672€ 104 694€ 66 913€ 64 919€ 80 924€ 62 045€ 95 901€ 93 281€ 47 762€ 69 779€ 52 895€ 58 753€ 58 653€
07
511
Opravy a udržiavanie
19 451€ 21 999€ 13 430€ 7 602€ 4 511€ 3 650€ 11 477€ 11 523€ 34 154€ 37 687€ 4 803€ 12 689€ 12 190€ 14 855€ 16 066€
08
512
Cestovné
21€ 17 380€ 1 261€ 0€ 404€ 396€ 2 469€ 853€ 800€ 446€ 490€ 138€ 431€ 674€ 232€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 917€ 1 319€ 1 112€ 3 025€ 3 951€ 3 148€ 1 102€ 885€ 1 034€ 2 511€ 845€ 2 132€ 774€ 1 021€ 896€
10
518
Ostatné služby
77 869€ 76 199€ 63 869€ 94 067€ 58 047€ 57 725€ 65 877€ 48 784€ 59 912€ 52 638€ 41 623€ 54 820€ 39 500€ 42 203€ 41 459€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
289 946€ 260 275€ 261 215€ 234 121€ 192 218€ 170 218€ 171 560€ 150 389€ 154 686€ 135 046€ 128 287€ 144 899€ 132 404€ 120 004€ 103 598€
12
521
Mzdové náklady
206 533€ 184 224€ 186 383€ 168 760€ 136 677€ 120 356€ 120 573€ 104 960€ 105 780€ 95 968€ 92 545€ 100 993€ 96 071€ 88 439€ 77 475€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
70 843€ 63 896€ 63 258€ 54 437€ 46 546€ 41 265€ 41 600€ 36 751€ 35 734€ 32 477€ 29 015€ 34 966€ 30 626€ 26 390€ 22 107€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 628€ 3 181€ 3 117€ 2 707€ 2 319€ 1 853€ 1 831€ 1 579€ 917€ 917€ 721€ 0€ 847€ 917€ 763€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 942€ 8 973€ 8 457€ 8 217€ 6 676€ 6 744€ 7 556€ 7 099€ 12 255€ 5 684€ 6 006€ 8 940€ 4 860€ 4 258€ 3 253€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
846€ 1 366€ 1 336€ 1 953€ 2 242€ 1 346€ 1 374€ 1 074€ 873€ 856€ 1 131€ 14€ 1 754€ 2 311€ 1 129€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
846€ 1 366€ 1 336€ 1 953€ 2 242€ 1 346€ 1 374€ 1 074€ 873€ 856€ 1 131€ 14€ 1 754€ 2 311€ 1 129€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 040€ 1 121€ 1 234€ 5 139€ 2 838€ 1 456€ 825€ 756€ 997€ 1 677€ 2 546€ 5 758€ 630€ 4 287€ 1 792€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 87€ 200€ 2 986€ 1 552€ 851€ 0€ 223€ 0€ 1 385€ 788€ 405€ 0€ 591€ 896€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 300€ 10€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 779€ 0€ 0€ 0€ 0€ 196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 040€ 1 034€ 1 028€ 1 374€ 1 286€ 606€ 525€ 522€ 742€ 292€ 1 758€ 5 353€ 630€ 3 696€ 896€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
262 421€ 261 503€ 258 703€ 260 168€ 258 999€ 254 906€ 238 983€ 203 619€ 199 105€ 203 075€ 213 772€ 216 616€ 226 779€ 193 216€ 123 083€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
260 021€ 260 003€ 257 503€ 258 968€ 257 799€ 253 806€ 237 883€ 202 614€ 198 100€ 197 827€ 208 536€ 211 649€ 198 341€ 178 790€ 123 083€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 400€ 1 500€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 100€ 1 100€ 1 005€ 1 005€ 5 248€ 5 236€ 4 967€ 28 438€ 14 426€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 935€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 400€ 1 500€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 100€ 1 100€ 1 005€ 1 005€ 4 958€ 4 945€ 4 967€ 0€ 14 426€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 503€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 290€ 290€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
29 351€ 31 071€ 32 884€ 34 214€ 35 861€ 37 656€ 38 576€ 41 141€ 37 346€ 39 371€ 40 633€ 40 431€ 43 482€ 39 417€ 36 148€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 389€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
23 712€ 25 468€ 27 195€ 28 754€ 30 577€ 31 981€ 33 565€ 33 578€ 32 874€ 34 285€ 36 444€ 37 365€ 37 588€ 37 759€ 34 223€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 639€ 5 603€ 5 689€ 5 460€ 5 285€ 5 674€ 5 011€ 3 174€ 4 472€ 5 086€ 4 189€ 3 060€ 5 864€ 1 658€ 1 925€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
280 199€ 247 598€ 210 462€ 239 693€ 217 039€ 178 633€ 166 769€ 164 578€ 162 856€ 144 096€ 134 447€ 139 200€ 143 457€ 120 455€ 98 188€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
259 820€ 237 275€ 192 658€ 217 015€ 196 804€ 160 594€ 152 423€ 149 146€ 147 508€ 129 944€ 121 622€ 115 192€ 120 267€ 99 826€ 80 097€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
7 829€ 6 423€ 7 393€ 6 238€ 4 969€ 5 115€ 4 518€ 3 907€ 3 589€ 4 521€ 3 913€ 11 512€ 12 328€ 14 358€ 14 705€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
12 550€ 3 900€ 10 411€ 16 440€ 15 265€ 12 924€ 9 828€ 11 525€ 11 760€ 9 631€ 8 911€ 12 496€ 10 362€ 6 271€ 3 386€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 037 294€ 974 214€ 913 425€ 952 328€ 853 037€ 790 677€ 746 722€ 662 400€ 694 111€ 662 123€ 610 139€ 659 985€ 646 475€ 609 543€ 468 033€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
4 561€ 5 630€ 3 699€ 6 947€ 2 635€ 1 541€ 12 678€ 12 302€ 22 026€ 20 394€ 835€ 1 905€ 798€ 667€ 531€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
3 136€ 4 270€ 2 256€ 3 584€ 1 527€ 189€ 0€ 78€ 0€ 0€ 316€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 425€ 1 360€ 1 430€ 3 363€ 1 107€ 1 337€ 12 678€ 12 225€ 22 026€ 20 394€ 519€ 1 905€ 689€ 667€ 531€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 13€ 0€ 0€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 109€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 949€ 2 067€ 1 139€ 1 916€ 0€ 0€ 5 940€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 949€ 2 067€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 139€ 1 916€ 0€ 0€ 5 940€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
632 790€ 608 003€ 603 963€ 612 246€ 557 944€ 507 074€ 471 246€ 437 767€ 385 530€ 380 583€ 370 428€ 365 808€ 300 515€ 337 071€ 351 291€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
587 208€ 563 341€ 558 745€ 575 960€ 521 287€ 476 839€ 439 530€ 405 156€ 359 178€ 352 955€ 347 885€ 343 691€ 298 251€ 333 294€ 298 579€
82
633
Výnosy z poplatkov
45 582€ 44 662€ 45 218€ 36 286€ 36 658€ 30 236€ 31 716€ 32 612€ 26 353€ 27 628€ 22 542€ 22 117€ 2 264€ 3 777€ 52 712€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
174 202€ 168 228€ 170 917€ 168 919€ 151 334€ 157 103€ 121 343€ 133 006€ 110 276€ 120 019€ 122 833€ 127 930€ 109 282€ 101 826€ 101 838€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 87€ 13€ 3 186€ 1 552€ 1€ 0€ 799€ 0€ 4 962€ 2 824€ 1 452€ 0€ 2 320€ 1 062€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 805€ 0€ 0€ 824€ 0€ 1 684€ 0€ 0€ 431€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€ 115€ 837€ 1 050€ 20€ 914€ 0€ 756€ 4 783€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
174 202€ 168 141€ 170 904€ 165 733€ 149 782€ 157 022€ 120 423€ 131 370€ 109 225€ 114 214€ 119 096€ 124 794€ 108 526€ 94 723€ 100 345€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 500€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 100€ 1 100€ 1 005€ 1 005€ 5 539€ 4 945€ 5 035€ 28 370€ 14 426€ 28 486€ 7 137€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 500€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 100€ 1 100€ 1 005€ 1 005€ 5 539€ 4 945€ 5 035€ 28 370€ 14 426€ 28 486€ 7 137€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 137€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 100€ 1 100€ 1 005€ 1 005€ 4 958€ 4 945€ 4 967€ 27 935€ 14 426€ 28 486€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 581€ 0€ 68€ 435€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 230€ 5€ 6 624€ 25€ 25€ 40€ 30€ 48€ 92€ 1 991€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 24€ 25€ 25€ 40€ 30€ 41€ 92€ 166€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 230€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 1 825€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 309€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 309€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
195 786€ 219 351€ 188 237€ 197 237€ 201 573€ 169 262€ 150 498€ 117 858€ 136 381€ 115 269€ 111 825€ 114 835€ 127 415€ 132 199€ 72 165€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 188€ 46 175€ 12 770€ 9 816€ 5 738€ 5 743€ 6 495€ 4 063€ 15 375€ 5 425€ 3 422€ 16 379€ 29 388€ 36 272€ 2 722€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
100 105€ 106 085€ 104 674€ 108 722€ 105 016€ 104 900€ 89 829€ 18 740€ 50 630€ 88 108€ 97 435€ 89 459€ 63 710€ 62 355€ 61 641€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€ 5 328€ 2 167€ 195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 864€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
40 050€ 41 476€ 41 945€ 43 195€ 40 445€ 40 289€ 39 820€ 81 422€ 57 954€ 10 933€ 1 520€ 0€ 24 900€ 24 900€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
48 443€ 25 615€ 28 848€ 35 504€ 46 374€ 13 001€ 12 186€ 13 439€ 12 423€ 10 802€ 9 448€ 8 997€ 9 417€ 8 672€ 6 938€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 008 839€ 1 002 413€ 968 326€ 986 550€ 914 586€ 836 311€ 756 776€ 709 511€ 661 844€ 642 375€ 612 911€ 638 878€ 552 484€ 606 281€ 534 953€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-28 454€ 28 199€ 54 901€ 34 222€ 61 549€ 45 634€ 10 053€ 47 112€ -32 267€ -19 749€ 2 773€ -21 107€ -93 991€ -3 262€ 66 920€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 4€ 410€ 47€ 6€ 204€ 7€ 15€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-28 454€ 28 199€ 54 901€ 34 222€ 61 549€ 45 634€ 10 053€ 47 108€ -32 677€ -19 795€ 2 766€ -21 311€ -93 998€ -3 277€ 66 920€