Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Cífer

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
227 447€ 223 548€ 205 335€ 185 660€ 171 234€ 214 536€ 296 145€ 169 500€ 177 688€ 149 239€ 167 867€ 140 257€
02
501
Spotreba materiálu
99 626€ 109 139€ 112 395€ 100 534€ 81 683€ 127 184€ 182 250€ 54 082€ 48 687€ 39 504€ 34 701€ 35 694€
03
502
Spotreba energie
127 821€ 114 410€ 92 940€ 85 125€ 88 989€ 83 185€ 113 895€ 115 418€ 129 001€ 109 735€ 133 166€ 104 563€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 562€ 4 168€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
409 417€ 306 543€ 282 753€ 253 022€ 188 549€ 229 408€ 260 448€ 321 725€ 285 532€ 225 018€ 232 549€ 221 415€
07
511
Opravy a udržiavanie
49 649€ 49 138€ 40 316€ 57 983€ 28 821€ 50 437€ 89 915€ 132 360€ 58 277€ 71 495€ 42 438€ 63 211€
08
512
Cestovné
1 472€ 24€ 24€ 875€ 1 052€ 54€ 189€ 47€ 7€ 39€ 1€ 1 170€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 273€ 4 285€ 2 490€ 4 151€ 1 605€ 2 365€ 2 159€ 2 180€ 1 657€ 1 820€ 1 679€ 1 561€
10
518
Ostatné služby
355 022€ 253 096€ 239 924€ 190 012€ 157 071€ 176 553€ 168 185€ 187 138€ 225 591€ 151 664€ 188 431€ 155 473€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
747 205€ 383 204€ 342 368€ 325 055€ 292 683€ 293 722€ 269 562€ 243 255€ 265 143€ 321 849€ 289 682€ 286 253€
12
521
Mzdové náklady
550 973€ 284 314€ 252 399€ 239 160€ 213 941€ 216 315€ 196 513€ 178 027€ 195 963€ 222 138€ 216 321€ 214 266€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
174 668€ 89 293€ 81 143€ 76 732€ 69 923€ 65 880€ 65 516€ 48 366€ 53 479€ 63 878€ 57 882€ 55 369€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 62€ 160€ 164€ 820€ 5 998€ 5 996€ 6 023€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 253€ 9 160€ 8 021€ 9 081€ 8 404€ 11 092€ 6 061€ 15 882€ 13 394€ 26 024€ 9 035€ 8 126€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 438€ 804€ 83€ 415€ 373€ 1 311€ 817€ 1 487€ 3 811€ 448€ 2 469€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
2 482€ 2 788€ 4 356€ 3 684€ 3 223€ 3 885€ 1 841€ 1 266€ 103€ 512€ 1 768€ 521€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 1 112€ 1 370€ 2 225€ 2 940€ 651€ 600€ 0€ 447€ 413€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 240€
20
538
Ostatné dane a poplatky
2 482€ 2 788€ 3 244€ 2 314€ 998€ 944€ 1 190€ 665€ 103€ 65€ 1 355€ 281€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
17 979€ 30 609€ 48 270€ 37 092€ 81 986€ 143 583€ 7 498€ 19 297€ 18 072€ 27 181€ 21 806€ 17 529€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 146€ 673€ 14 449€ 3 750€ 7 197€ 114 059€ 2 170€ 0€ 852€ 11 842€ 2 442€ 1 908€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 318€ 170€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 3€ 19€ 154€ 309€ 0€ 0€ 0€ 1 275€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 110€ 158€ 60€ 0€ 0€ 82€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 723€ 29 779€ 33 440€ 28 273€ 74 636€ 23 182€ 5 328€ 19 297€ 17 220€ 14 064€ 19 364€ 15 621€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 4 880€ 0€ 5 950€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
525 063€ 532 051€ 502 842€ 521 702€ 469 085€ 487 131€ 410 947€ 326 394€ 291 963€ 288 974€ 273 396€ 254 637€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
515 918€ 507 908€ 493 370€ 519 402€ 467 285€ 485 631€ 389 482€ 306 625€ 271 954€ 258 019€ 249 165€ 227 952€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
9 145€ 24 143€ 9 472€ 2 300€ 1 800€ 1 500€ 21 464€ 19 769€ 20 009€ 30 955€ 24 231€ 26 685€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 280€ 2 200€ 2 300€ 2 300€ 1 800€ 1 500€ 21 464€ 19 769€ 20 009€ 30 955€ 24 231€ 26 685€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
6 865€ 21 943€ 7 172€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
40 166€ 37 022€ 29 829€ 31 331€ 28 621€ 29 207€ 32 037€ 20 592€ 20 074€ 22 799€ 15 974€ 12 131€
42
562
Úroky
29 271€ 26 336€ 19 177€ 20 869€ 14 443€ 17 145€ 19 107€ 9 485€ 9 071€ 9 397€ 9 719€ 10 406€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 29€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 895€ 10 686€ 10 652€ 10 462€ 14 148€ 12 063€ 12 929€ 11 108€ 11 003€ 13 402€ 6 255€ 1 725€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 031€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 031€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
1 182 115€ 917 623€ 823 173€ 639 744€ 524 897€ 420 848€ 360 826€ 331 339€ 314 734€ 312 563€ 329 749€ 271 882€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 004 401€ 886 639€ 792 675€ 611 569€ 498 198€ 393 594€ 327 563€ 315 089€ 291 734€ 295 180€ 303 833€ 253 834€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
143 128€ 62€ 124€ 186€ 109€ 186€ 310€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
34 586€ 30 922€ 30 374€ 27 990€ 26 590€ 26 771€ 23 963€ 16 250€ 23 000€ 17 383€ 25 916€ 18 048€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 298€ 8 990€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
3 151 874€ 2 433 388€ 2 238 926€ 1 997 289€ 1 760 277€ 1 822 320€ 1 639 304€ 1 433 368€ 1 373 309€ 1 348 135€ 1 335 822€ 1 204 625€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
12 666€ 11 489€ 48 547€ 680€ 5 482€ 49 206€ 28 044€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
12 444€ 11 489€ 48 547€ 680€ 4 950€ 43 356€ 28 044€ 0€ 0€ 30€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
223€ 0€ 0€ 0€ 532€ 5 850€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
7 806€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 841€ 45 719€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
7 806€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 841€ 45 719€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
2 478 209€ 2 071 873€ 1 858 645€ 1 658 310€ 1 522 652€ 1 252 621€ 1 183 228€ 1 065 672€ 1 050 058€ 966 346€ 1 128 426€ 1 137 486€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 168 349€ 1 934 893€ 1 730 399€ 1 527 666€ 1 414 001€ 1 146 308€ 1 077 107€ 963 512€ 939 631€ 846 633€ 1 015 632€ 1 014 172€
82
633
Výnosy z poplatkov
309 860€ 136 980€ 128 247€ 130 644€ 108 651€ 106 313€ 106 121€ 102 161€ 110 427€ 119 713€ 112 794€ 123 314€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
303 768€ 579 762€ 366 175€ 380 070€ 167 038€ 244 679€ 108 438€ 1 022 305€ 126 908€ 102 273€ 269 141€ 132 107€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
112 347€ 137 735€ 216 112€ 224 622€ 64 025€ 117 033€ 4 654€ 52 184€ 20 976€ 1€ 98€ 10 352€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 52€ 318€ 370€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
232€ 23 832€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 405€ 302€ 322€ 3 588€ 169€ 798€ 5 226€ 347€ 376€ 393€ 1 139€ 412€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
189 784€ 417 841€ 149 424€ 151 490€ 102 843€ 126 847€ 98 548€ 969 774€ 105 556€ 101 879€ 267 904€ 121 343€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
3 234€ 20€ 2 300€ 0€ 540€ 21 464€ 19 785€ 20 029€ 30 955€ 24 231€ 26 685€ 19 084€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
3 234€ 20€ 2 300€ 0€ 540€ 21 464€ 19 785€ 20 029€ 30 955€ 24 231€ 26 685€ 19 084€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 200€ 20€ 2 300€ 0€ 540€ 21 464€ 19 785€ 20 029€ 30 955€ 24 231€ 26 685€ 19 084€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 034€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
375€ 103€ 3€ 77€ 171€ 54€ 42€ 76€ 88€ 299€ 564€ 1 629€
102
662
Úroky
341€ 103€ 3€ 77€ 157€ 41€ 42€ 76€ 88€ 299€ 564€ 840€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 789€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
713 534€ 342 371€ 384 150€ 344 950€ 291 249€ 295 200€ 274 033€ 195 878€ 167 139€ 202 464€ 197 812€ 110 853€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
385 885€ 31 697€ 25 503€ 33 254€ 26 235€ 46 339€ 34 418€ 49 074€ 39 640€ 81 017€ 76 561€ 8 217€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
224 646€ 217 945€ 281 661€ 245 591€ 208 296€ 123 706€ 198 369€ 119 830€ 109 174€ 95 561€ 88 287€ 76 112€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 75 041€ 0€ 0€ 0€ 5 311€ 5 312€ 5 312€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 200€ 5 000€ 6 036€ 5 700€ 0€ 1 455€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
833€ 69€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
98 971€ 87 659€ 70 951€ 60 405€ 56 718€ 48 659€ 41 247€ 26 974€ 18 325€ 20 575€ 27 652€ 21 212€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
3 519 592€ 3 005 617€ 2 659 821€ 2 384 086€ 1 987 131€ 1 880 065€ 1 659 289€ 2 304 081€ 1 375 148€ 1 295 643€ 1 622 628€ 1 401 159€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
367 718€ 572 229€ 420 895€ 386 798€ 226 854€ 57 745€ 19 985€ 870 714€ 1 839€ -52 492€ 286 806€ 196 534€
136
591
Splatná daň z príjmov
107€ 19€ 70€ 75€ 193€ 126€ 63€ 15€ 4 538€ 93€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
367 611€ 572 210€ 420 825€ 386 723€ 226 660€ 57 619€ 19 922€ 870 699€ -2 699€ -52 585€ 286 806€ 196 534€