Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
65 356€ 69 733€ 129 443€ 31 497€ 27 077€ 30 262€ 31 735€ 39 946€ 45 259€ 37 253€ 40 584€ 85 289€ 68 654€ 35 616€
02
501
Spotreba materiálu
48 869€ 57 666€ 118 037€ 21 097€ 16 900€ 18 236€ 11 103€ 14 572€ 10 098€ 7 085€ 8 352€ 60 625€ 43 915€ 18 415€
03
502
Spotreba energie
16 487€ 12 067€ 11 406€ 10 400€ 10 177€ 12 026€ 20 632€ 25 374€ 35 161€ 30 168€ 32 232€ 24 664€ 24 739€ 17 201€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
123 268€ 154 297€ 118 558€ 109 774€ 100 490€ 100 403€ 62 874€ 59 507€ 81 495€ 80 564€ 59 270€ 86 604€ 85 255€ 83 488€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 679€ 43 779€ 18 277€ 8 200€ 7 603€ 17 752€ 2 929€ 3 872€ 6 643€ 2 519€ 5 916€ 26 434€ 20 581€ 13 023€
08
512
Cestovné
0€ 20€ 81€ 1 871€ 2 224€ 1 862€ 1 640€ 1 910€ 1 436€ 1 709€ 1 601€ 2 346€ 3 258€ 1 784€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 847€ 2 650€ 3 790€ 2 286€ 3 552€ 3 992€ 4 331€ 4 844€ 3 085€ 2 709€ 3 795€ 2 270€ 4 448€ 3 919€
10
518
Ostatné služby
106 742€ 107 848€ 96 410€ 97 416€ 87 111€ 76 797€ 53 973€ 48 881€ 70 331€ 73 627€ 47 958€ 55 554€ 56 968€ 64 762€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
260 684€ 228 357€ 193 163€ 153 790€ 121 740€ 120 707€ 121 042€ 104 566€ 97 477€ 94 419€ 98 279€ 107 312€ 118 353€ 84 335€
12
521
Mzdové náklady
187 358€ 165 944€ 141 418€ 114 130€ 87 806€ 87 023€ 87 168€ 74 621€ 69 609€ 67 989€ 72 463€ 81 775€ 94 118€ 63 364€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
65 132€ 55 445€ 45 776€ 35 160€ 30 319€ 30 092€ 30 430€ 25 887€ 24 131€ 22 631€ 22 174€ 21 781€ 21 529€ 18 921€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 316€ 2 050€ 1 442€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 858€ 900€ 525€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
5 878€ 4 918€ 4 527€ 3 600€ 2 714€ 2 692€ 2 545€ 3 158€ 2 836€ 2 882€ 2 784€ 2 856€ 2 181€ 2 050€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
408€ 903€ 313€ 261€ 223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
408€ 903€ 313€ 261€ 223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
64 740€ 16 366€ 15 752€ 13 273€ 13 787€ 12 156€ 10 214€ 11 226€ 7 132€ 17 306€ 5 526€ 5 652€ 10 298€ 5 892€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5€ 11€ 179€ 11€ 0€ 0€ 116€ 0€ 0€ 541€ 0€ 292€ 1 044€ 0€
23
542
Predaný materiál
16 608€ 0€ 1 335€ 1 166€ 759€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 761€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 777€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
48 128€ 16 356€ 14 238€ 12 097€ 13 028€ 12 156€ 9 338€ 10 449€ 7 132€ 16 405€ 5 526€ 5 360€ 9 254€ 5 892€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 361€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
276 843€ 283 816€ 268 706€ 260 593€ 249 966€ 222 747€ 166 282€ 273 362€ 331 815€ 164 739€ 199 998€ 106 914€ 93 356€ 94 378€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
265 259€ 263 502€ 250 948€ 232 028€ 216 389€ 193 675€ 165 282€ 272 136€ 324 017€ 149 523€ 188 968€ 100 374€ 88 788€ 88 376€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
11 585€ 20 314€ 17 758€ 28 565€ 33 578€ 29 072€ 1 000€ 1 226€ 7 766€ 15 217€ 11 030€ 6 540€ 4 568€ 6 002€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 030€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 900€ 1 600€ 1 600€ 1 300€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 7 766€ 12 608€ 0€ 6 519€ 4 568€ 6 002€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 685€ 18 714€ 16 158€ 27 265€ 32 578€ 28 072€ 0€ 226€ 0€ 2 609€ 0€ 21€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
14 699€ 19 975€ 14 456€ 15 494€ 15 772€ 13 673€ 14 074€ 14 046€ 13 627€ 14 709€ 16 504€ 12 523€ 12 697€ 13 126€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
9 649€ 10 195€ 10 689€ 11 289€ 11 740€ 10 258€ 10 644€ 11 048€ 11 037€ 11 390€ 11 756€ 12 107€ 12 445€ 12 770€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 252€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 051€ 9 780€ 3 767€ 4 205€ 4 032€ 3 415€ 3 429€ 2 999€ 2 590€ 3 319€ 4 748€ 416€ 0€ 356€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
374 360€ 319 884€ 368 269€ 308 073€ 219 119€ 213 557€ 200 688€ 185 544€ 157 948€ 148 106€ 306 575€ 587 325€ 665 482€ 612 555€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
371 360€ 319 884€ 363 769€ 303 573€ 217 619€ 213 557€ 198 688€ 183 544€ 157 948€ 148 106€ 306 575€ 587 325€ 665 482€ 612 555€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
3 000€ 0€ 4 500€ 4 500€ 1 500€ 0€ 2 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 180 358€ 1 093 333€ 1 108 660€ 892 757€ 748 174€ 713 505€ 606 909€ 688 197€ 734 753€ 557 096€ 726 784€ 991 619€ 1 054 095€ 929 390€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
74 707€ 54 585€ 47 242€ 50 094€ 37 469€ 23 156€ 19 990€ 14 690€ 9 233€ 2 772€ 3 900€ 9 090€ 13 515€ 8 728€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 1 921€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
74 707€ 54 585€ 47 242€ 50 094€ 37 454€ 21 235€ 19 990€ 14 690€ 9 233€ 2 772€ 3 900€ 9 090€ 13 515€ 8 728€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
836 967€ 809 722€ 780 322€ 682 368€ 616 543€ 567 170€ 510 135€ 490 633€ 458 708€ 421 021€ 393 829€ 356 741€ 390 095€ 515 223€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
754 238€ 734 445€ 722 680€ 633 472€ 563 596€ 517 199€ 463 854€ 440 439€ 411 947€ 374 972€ 348 756€ 335 882€ 367 394€ 505 018€
82
633
Výnosy z poplatkov
82 729€ 75 277€ 57 641€ 48 896€ 52 947€ 49 971€ 46 281€ 50 193€ 46 761€ 46 049€ 45 073€ 20 859€ 22 701€ 10 205€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
65 539€ 49 086€ 52 763€ 50 446€ 52 096€ 270 286€ 44 555€ 43 841€ 118 449€ 59 653€ 36 485€ 37 868€ 57 260€ 31 449€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
280€ 103€ 1 080€ 100€ 0€ 0€ 5 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 581€ 12 712€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
16 619€ 1 069€ 1 557€ 1 337€ 759€ 0€ 0€ 0€ 53 923€ 29 437€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
48 639€ 47 915€ 50 126€ 49 009€ 51 337€ 270 286€ 39 365€ 43 841€ 64 526€ 30 216€ 36 485€ 34 287€ 44 548€ 31 449€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
19 123€ 21 837€ 17 351€ 25 484€ 48 128€ 1 169€ 1 287€ 7 799€ 13 188€ 11 037€ 9 328€ 1 781€ 6 002€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
19 123€ 21 837€ 17 351€ 25 484€ 48 128€ 1 169€ 1 287€ 7 766€ 13 188€ 11 037€ 9 328€ 1 781€ 6 002€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 328€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 600€ 1 600€ 1 300€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 7 766€ 12 613€ 11 037€ 0€ 1 759€ 6 002€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 523€ 20 237€ 16 051€ 24 484€ 47 128€ 169€ 287€ 0€ 575€ 0€ 0€ 22€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
66€ 58€ 41€ 26€ 20€ 32€ 69€ 181€ 64€ 122€ 696€ 217€ 1 624€ 5 755€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
66€ 58€ 41€ 26€ 20€ 32€ 69€ 181€ 64€ 47€ 195€ 217€ 1 624€ 5 226€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 75€ 501€ 0€ 0€ 529€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
264 793€ 178 988€ 277 916€ 210 715€ 159 946€ 146 882€ 116 235€ 208 012€ 214 821€ 185 690€ 208 687€ 556 097€ 608 122€ 482 316€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 277€ 0€ 0€ 1 172€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
89 264€ 22 454€ 19 189€ 7 545€ 23 903€ 22 066€ 20 299€ 18 454€ 10 682€ 37 329€ 164 526€ 400 621€ 411 536€ 343 667€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
122 181€ 121 746€ 122 762€ 112 268€ 101 793€ 90 331€ 66 418€ 73 275€ 65 499€ 135 840€ 34 745€ 0€ 270€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 83 058€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
18 739€ 12 795€ 12 882€ 10 996€ 9 929€ 9 929€ 17 384€ 101 719€ 127 558€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 165€ 6 489€ 706€ 618€ 2 655€ 3 908€ 2 226€ 1 772€ 3 130€ 5 524€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 34 230€ 48 900€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
31 609€ 18 993€ 37 025€ 76 906€ 21 156€ 18 066€ 11 428€ 13 946€ 8 427€ 8 612€ 5 913€ 119 474€ 144 286€ 131 953€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 261 195€ 1 114 276€ 1 175 634€ 1 019 132€ 914 203€ 1 008 695€ 692 271€ 765 156€ 814 462€ 680 294€ 652 925€ 961 794€ 1 076 618€ 1 043 471€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
80 837€ 20 944€ 66 974€ 126 375€ 166 029€ 295 190€ 85 362€ 76 959€ 79 709€ 123 198€ -73 859€ -29 825€ 22 523€ 114 081€
136
591
Splatná daň z príjmov
10€ 11€ 531€ 299€ 298€ 248€ 464€ 386€ 12€ 13€ 8€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
80 827€ 20 933€ 66 444€ 126 076€ 165 732€ 294 942€ 84 898€ 76 572€ 79 697€ 123 185€ -73 867€ -29 825€ 22 523€ 114 081€