Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Zavar

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
147 278€ 109 792€ 97 625€ 98 388€ 103 849€ 116 016€ 123 183€ 115 667€ 115 766€ 74 673€ 131 563€ 74 353€
02
501
Spotreba materiálu
74 111€ 50 736€ 32 392€ 37 850€ 37 587€ 44 766€ 50 433€ 41 035€ 26 020€ 33 478€ 57 205€ 13 436€
03
502
Spotreba energie
73 168€ 59 055€ 65 232€ 60 538€ 66 262€ 71 250€ 72 750€ 74 632€ 89 746€ 41 195€ 74 358€ 60 917€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
213 078€ 160 083€ 214 804€ 138 512€ 180 115€ 183 919€ 228 460€ 136 851€ 167 385€ 129 015€ 196 949€ 74 996€
07
511
Opravy a udržiavanie
26 928€ 29 607€ 75 359€ 24 998€ 69 830€ 67 505€ 111 679€ 37 246€ 91 526€ 22 125€ 110 678€ 11 718€
08
512
Cestovné
164€ 768€ 360€ 64€ 1 288€ 801€ 1 065€ 1 540€ 745€ 953€ 190€ 250€
09
513
Náklady na reprezentáciu
8 703€ 10 419€ 8 688€ 9 802€ 7 302€ 11 116€ 6 963€ 3 817€ 1 688€ 1 737€ 1 436€ 130€
10
518
Ostatné služby
177 284€ 119 288€ 130 397€ 103 649€ 101 694€ 104 496€ 108 753€ 94 249€ 73 426€ 104 200€ 84 645€ 62 898€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
364 122€ 361 484€ 302 987€ 287 633€ 275 688€ 263 341€ 221 879€ 203 166€ 185 107€ 172 897€ 166 153€ 134 297€
12
521
Mzdové náklady
255 398€ 245 744€ 215 014€ 205 974€ 196 323€ 186 469€ 157 739€ 148 211€ 141 152€ 133 647€ 130 152€ 103 563€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
89 037€ 84 482€ 73 528€ 70 401€ 68 054€ 64 488€ 55 037€ 45 704€ 37 599€ 33 223€ 31 022€ 25 633€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 404€ 3 323€ 1 693€ 1 793€ 1 793€ 1 793€ 1 793€ 1 677€ 1 511€ 1 394€ 1 062€ 581€
15
527
Zákonné sociálne náklady
16 284€ 27 934€ 12 751€ 9 466€ 9 519€ 10 591€ 7 310€ 7 575€ 4 845€ 4 633€ 3 917€ 2 858€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 662€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
17 697€ 14 952€ 14 881€ 14 677€ 13 571€ 11 459€ 10 433€ 12 011€ 1 746€ 916€ 1 114€ 1 000€
20
538
Ostatné dane a poplatky
17 697€ 14 952€ 14 881€ 14 677€ 13 571€ 11 459€ 10 433€ 12 011€ 1 746€ 916€ 1 114€ 1 000€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
15 108€ 13 466€ 27 053€ 34 776€ 11 559€ 11 388€ 19 371€ 8 881€ 18 437€ 14 325€ 350€ 4 299€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 068€ 107€ 1 621€ 20 882€ 8€ 14€ 126€ 36€ 0€ 0€ 15€ 3 103€
23
542
Predaný materiál
98€ 122€ 245€ 224€ 640€ 102€ 122€ 122€ 20€ 538€ 122€ 604€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 16€ 0€ 8€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ 147€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 269€ 0€ 0€ 0€ 9 261€ 0€ 9 261€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 941€ 13 083€ 24 919€ 13 661€ 10 911€ 11 272€ 9 861€ 8 489€ 9 156€ 13 370€ 213€ 592€
28
549
Manká a škody
0€ 138€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 270€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
563 427€ 509 812€ 442 644€ 454 905€ 400 717€ 299 258€ 267 268€ 274 658€ 222 395€ 213 334€ 194 507€ 122 822€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
547 058€ 500 307€ 432 544€ 442 105€ 390 217€ 291 158€ 241 761€ 223 057€ 205 314€ 180 385€ 155 884€ 114 785€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
16 369€ 9 505€ 10 100€ 12 800€ 10 500€ 8 100€ 25 506€ 51 600€ 17 081€ 32 949€ 38 623€ 8 037€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 265€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
11 200€ 9 505€ 10 100€ 12 800€ 10 500€ 8 100€ 25 506€ 41 383€ 17 081€ 14 427€ 18 623€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 217€ 0€ 18 522€ 20 000€ 1 772€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
10 601€ 5 902€ 4 735€ 5 112€ 6 180€ 4 790€ 5 384€ 9 918€ 9 788€ 9 067€ 15 749€ 4 267€
42
562
Úroky
4 579€ 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 020€ 4 994€ 5 820€ 5 042€ 12 308€ 684€
43
563
Kurzové straty
0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 56€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 022€ 5 475€ 4 735€ 5 112€ 6 180€ 4 790€ 4 364€ 4 925€ 3 963€ 3 969€ 3 441€ 3 583€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
432 456€ 412 024€ 344 812€ 352 231€ 316 578€ 309 854€ 322 174€ 292 557€ 273 031€ 285 893€ 261 960€ 249 170€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
374 270€ 361 118€ 299 172€ 295 831€ 271 665€ 249 632€ 262 122€ 236 794€ 209 971€ 218 863€ 209 393€ 204 995€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
13 467€ 8 534€ 6 870€ 16 319€ 13 559€ 9 378€ 11 192€ 11 039€ 10 793€ 7 975€ 10 687€ 6 504€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
34 809€ 34 733€ 31 629€ 34 302€ 25 776€ 39 923€ 39 569€ 36 977€ 43 650€ 51 965€ 34 903€ 35 293€
61
587
Náklady na ostatné transfery
9 911€ 7 640€ 7 141€ 5 780€ 5 578€ 10 921€ 9 291€ 7 747€ 8 617€ 7 090€ 6 977€ 2 378€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 763 767€ 1 587 515€ 1 449 539€ 1 386 279€ 1 308 257€ 1 200 026€ 1 198 151€ 1 053 709€ 993 655€ 900 120€ 968 345€ 665 204€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
388€ 300€ 398€ 527€ 523€ 534€ 431€ 444€ 589€ 546€ 44€ 287€
67
602
Tržby z predaja služieb
388€ 300€ 398€ 527€ 523€ 534€ 431€ 444€ 589€ 546€ 44€ 287€
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900€ 500€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900€ 500€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
2 313 031€ 2 253 338€ 2 198 306€ 2 109 829€ 1 986 602€ 1 910 873€ 2 091 333€ 1 874 871€ 1 852 187€ 1 747 658€ 1 838 271€ 1 023 548€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 264 249€ 2 210 800€ 2 158 142€ 2 069 864€ 1 948 643€ 1 873 938€ 1 876 442€ 1 837 471€ 1 820 842€ 1 705 933€ 1 791 118€ 1 002 198€
82
633
Výnosy z poplatkov
48 782€ 42 537€ 40 164€ 39 965€ 37 959€ 36 935€ 214 891€ 37 400€ 31 345€ 41 725€ 47 153€ 21 350€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
78 277€ 24 006€ 20 069€ 696 505€ 28 155€ 27 470€ 27 077€ 38 655€ 20 996€ 21 548€ 211 771€ 276 502€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 950€ 0€ 715€ 21 107€ 120€ 506€ 507€ 785€ 0€ 599€ 1 129€ 236 677€
85
642
Tržby z predaja materiálu
167€ 189€ 426€ 370€ 819€ 821€ 183€ 168€ 97€ 608€ 4 117€ 4 009€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 533€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
287€ 278€ 884€ 235€ 517€ 237€ 611€ 10 219€ 126€ 172€ 166€ 96€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
75 873€ 23 538€ 18 043€ 674 793€ 26 700€ 25 906€ 25 776€ 27 483€ 20 773€ 20 169€ 206 359€ 35 187€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
9 505€ 10 100€ 23 017€ 10 500€ 8 100€ 27 490€ 30 751€ 17 081€ 23 688€ 43 823€ 5 900€ 6 078€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
9 505€ 10 100€ 23 017€ 10 500€ 8 100€ 27 490€ 30 751€ 17 081€ 23 688€ 43 823€ 5 900€ 6 078€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 900€ 6 078€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 505€ 10 100€ 12 800€ 10 500€ 8 100€ 27 490€ 21 490€ 17 081€ 14 427€ 23 823€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 10 217€ 0€ 0€ 0€ 9 261€ 0€ 9 261€ 20 000€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
3€ 0€ 0€ 222€ 561€ 2 441€ 15 455€ 12 728€ 7 911€ 1 582€ 854€ 8 157€
102
662
Úroky
3€ 0€ 0€ 222€ 561€ 2 441€ 15 455€ 12 728€ 7 911€ 1 582€ 854€ 8 157€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
152 576€ 141 685€ 88 139€ 93 377€ 57 138€ 58 582€ 57 666€ 56 916€ 51 444€ 46 716€ 58 700€ 21 375€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
18 137€ 10 206€ 14 427€ 17 318€ 11 670€ 14 720€ 12 196€ 15 315€ 9 758€ 36 409€ 47 993€ 5 695€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
72 848€ 60 282€ 58 265€ 57 385€ 33 791€ 30 609€ 30 609€ 30 609€ 30 609€ 1 533€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 322€ 4 534€ 0€ 0€ 0€ 1 470€ 1 602€ 952€ 953€ 1 939€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
154€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 699€ 0€ 1 992€ 166€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
61 437€ 71 196€ 15 125€ 14 139€ 11 678€ 13 254€ 14 862€ 9 522€ 7 776€ 7 822€ 7 762€ 13 575€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
2 553 780€ 2 429 428€ 2 329 929€ 2 910 961€ 2 081 079€ 2 027 391€ 2 222 713€ 2 000 695€ 1 957 715€ 1 862 373€ 2 115 540€ 1 335 947€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
790 014€ 841 913€ 880 389€ 1 524 682€ 772 823€ 827 365€ 1 024 562€ 946 986€ 964 060€ 962 253€ 1 147 195€ 670 743€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 0€ 0€ 42€ 106€ 464€ 3 226€ 2 701€ 1 160€ 319€ 181€ 1 656€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
790 013€ 841 913€ 880 389€ 1 524 640€ 772 717€ 826 901€ 1 021 336€ 944 285€ 962 900€ 961 934€ 1 147 014€ 669 087€