Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
9 627 104€ 9 838 685€ 10 262 500€ 10 688 462€ 11 061 684€ 11 796 492€ 12 326 517€ 12 909 993€ 11 375 560€ 8 890 367€ 7 438 331€ 4 141 388€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
8 563 054€ 8 975 914€ 9 309 476€ 9 655 264€ 10 191 420€ 11 382 032€ 11 930 154€ 12 492 349€ 11 157 723€ 8 360 044€ 6 900 262€ 3 630 901€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
884€ 2 600€ 4 796€ 5 515€ 2 665€ 3 836€ 301€ 1 095€ 1 889€ 2 526€ 2 873€ 201€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
0€ 0€ 0€ 13€ 73€ 129€ 242€ 423€ 508€ 496€ 135€ 201€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
884€ 2 600€ 4 796€ 5 502€ 2 592€ 3 707€ 59€ 673€ 1 381€ 2 030€ 2 738€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
8 043 183€ 8 454 328€ 8 785 693€ 9 130 762€ 9 669 768€ 10 859 210€ 11 410 867€ 11 972 267€ 10 636 847€ 7 838 531€ 6 378 402€ 3 111 713€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
886 704€ 886 704€ 872 705€ 868 526€ 868 526€ 744 713€ 744 836€ 747 440€ 747 440€ 747 895€ 747 057€ 742 612€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
7 073 357€ 7 393 306€ 7 849 311€ 8 200 673€ 8 784 613€ 9 944 075€ 10 496 801€ 11 043 816€ 6 502 374€ 6 884 839€ 1 227 209€ 1 281 285€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
78 131€ 70 316€ 62 977€ 60 623€ 16 548€ 15 024€ 9 062€ 14 537€ 19 228€ 28 671€ 37 481€ 33 202€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
220€ 460€ 700€ 940€ 80€ 254€ 470€ 400€ 16€ 547€ 1 255€ 1 975€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
4 772€ 6 596€ 0€ 0€ 0€ 73€ 3 538€ 8 327€ 15 126€ 21 508€ 17 755€ 16 446€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
0€ 96 946€ 0€ 0€ 0€ 155 071€ 156 160€ 157 747€ 3 352 663€ 155 071€ 4 347 645€ 1 036 193€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€ 518 987€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 060 065€ 858 380€ 949 527€ 1 029 557€ 864 219€ 408 294€ 390 075€ 414 506€ 214 536€ 525 918€ 535 525€ 508 098€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
470 951€ 367 221€ 385 464€ 412 782€ 438 055€ 42 773€ 46 073€ 49 868€ 54 836€ 60 126€ 65 466€ 70 806€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
470 951€ 367 221€ 385 464€ 411 592€ 438 055€ 42 773€ 46 073€ 49 868€ 54 836€ 60 126€ 65 466€ 70 806€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 1 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
25 013€ 21 690€ 18 952€ 17 161€ 13 705€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
25 013€ 21 690€ 18 952€ 17 161€ 13 705€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
37 953€ 33 865€ 29 977€ 34 808€ 28 717€ 24 045€ 22 660€ 19 783€ 15 255€ 14 567€ 22 942€ 3 372€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
686€ 697€ 753€ 956€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
26 646€ 24 481€ 24 351€ 25 273€ 19 953€ 17 114€ 13 154€ 12 812€ 6 958€ 5 220€ 1 682€ 840€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
4 330€ 3 765€ 3 060€ 2 870€ 3 338€ 2 293€ 1 908€ 1 285€ 4 090€ 7 404€ 2 424€ 2 008€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 2 652€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 814€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 86€ 0€ 2 246€ 1 823€ 135€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení
(396AÚ))
6 291€ 4 921€ 1 813€ 3 056€ 5 426€ 4 550€ 5 783€ 3 440€ 2 384€ 1 808€ 2 030€ 524€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 806€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
526 149€ 435 604€ 515 133€ 564 807€ 383 741€ 341 476€ 321 343€ 344 855€ 144 445€ 451 225€ 447 117€ 433 920€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
1 389€ 676€ 1 534€ 643€ 1 662€ 1 326€ 409€ 24€ 472€ 97€ 20€ 0€
087
2.
Ceniny
(213))
3 240€ 3 884€ 1 015€ 340€ 966€ 79€ 9€ 54€ 24€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
521 519€ 431 044€ 512 584€ 563 824€ 381 114€ 340 072€ 320 925€ 344 777€ 143 949€ 451 128€ 447 097€ 433 920€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
3 985€ 4 391€ 3 497€ 3 640€ 6 045€ 6 166€ 6 287€ 3 137€ 3 301€ 4 405€ 2 544€ 2 389€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
3 985€ 4 391€ 3 497€ 3 640€ 6 045€ 6 166€ 6 287€ 3 137€ 3 301€ 4 405€ 2 544€ 2 389€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
9 627 104€ 9 838 685€ 10 262 500€ 10 688 462€ 11 061 684€ 11 796 492€ 12 326 517€ 12 909 993€ 11 375 560€ 8 890 367€ 7 438 331€ 4 141 388€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 050 046€ 4 093 348€ 4 209 250€ 4 278 036€ 4 315 803€ 4 609 708€ 4 686 862€ 4 944 048€ 2 637 176€ 2 909 860€ 3 004 902€ 3 058 788€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
4 050 046€ 4 093 348€ 4 209 250€ 4 278 036€ 4 315 803€ 4 609 708€ 4 686 862€ 4 944 048€ 2 637 176€ 2 909 860€ 3 004 902€ 3 058 788€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
4 088 348€ 4 209 250€ 4 278 036€ 4 409 903€ 4 550 209€ 4 687 058€ 4 944 048€ 4 919 639€ 2 909 861€ 3 004 905€ 3 058 789€ 2 945 166€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-38 302€ -115 902€ -68 786€ -131 868€ -234 406€ -77 351€ -257 186€ 24 409€ -272 685€ -95 045€ -53 887€ 113 622€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 337 267€ 2 414 798€ 2 566 609€ 2 688 016€ 2 829 210€ 2 971 689€ 3 226 123€ 3 353 229€ 6 733 192€ 5 754 062€ 4 402 711€ 1 082 600€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 800€ 1 800€ 1 700€ 1 700€ 1 600€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 300€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
1 800€ 1 800€ 1 700€ 1 700€ 1 600€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 300€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
27 695€ 0€ 0€ 1 190€ 63 948€ 31 532€ 0€ 0€ 333 350€ 231 245€ 36 450€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
27 695€ 0€ 0€ 1 190€ 63 948€ 31 532€ 0€ 0€ 333 350€ 231 245€ 36 450€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
2 221 192€ 2 321 702€ 2 420 235€ 2 519 279€ 2 617 506€ 2 745 742€ 2 837 915€ 2 928 582€ 5 293 633€ 5 343 529€ 4 358 643€ 1 076 459€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
2 219 151€ 2 320 291€ 2 420 217€ 2 519 261€ 2 616 967€ 2 744 997€ 2 837 226€ 2 927 553€ 5 293 292€ 5 343 075€ 4 358 400€ 1 076 220€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 041€ 1 412€ 17€ 18€ 538€ 745€ 689€ 1 029€ 341€ 454€ 243€ 239€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
28 979€ 12 095€ 42 074€ 41 648€ 2 157€ 27 315€ 199 508€ 214 346€ 1 104 909€ 179 288€ 7 618€ 6 141€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
28 979€ 11 242€ 24 392€ 24 684€ 2 157€ 27 315€ 184 867€ 189 346€ 1 051 247€ 179 168€ 7 618€ 6 141€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 662€ 120€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 400€ 25 000€ 25 000€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
0€ 361€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
0€ 400€ 8 479€ 8 583€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
0€ 93€ 2 877€ 2 571€ 0€ 0€ 241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 6 326€ 5 810€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
57 600€ 79 200€ 102 600€ 124 200€ 143 999€ 165 600€ 187 200€ 208 800€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
57 600€ 79 200€ 102 600€ 124 200€ 143 999€ 165 600€ 187 200€ 208 800€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
3 239 791€ 3 330 540€ 3 486 642€ 3 722 410€ 3 916 672€ 4 215 095€ 4 413 532€ 4 612 716€ 2 005 192€ 226 445€ 30 718€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
3 239 791€ 3 330 540€ 3 486 642€ 3 722 410€ 3 916 672€ 4 215 095€ 4 413 532€ 4 612 716€ 2 005 192€ 226 445€ 30 718€ 0€