Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
233 516€ 226 279€ 210 449€ 220 460€ 194 357€ 226 980€ 175 235€ 147 002€ 126 572€ 103 211€ 104 711€ 88 993€
02
501
Spotreba materiálu
26 466€ 43 525€ 22 663€ 17 804€ 19 922€ 44 069€ 16 167€ 22 274€ 8 254€ 21 360€ 26 535€ 26 522€
03
502
Spotreba energie
207 050€ 182 754€ 187 786€ 202 656€ 174 435€ 182 911€ 159 068€ 124 728€ 118 318€ 81 851€ 78 176€ 62 471€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
196 626€ 182 762€ 149 882€ 185 347€ 174 520€ 161 298€ 164 037€ 113 184€ 110 630€ 131 785€ 214 455€ 182 036€
07
511
Opravy a udržiavanie
27 299€ 19 145€ 10 734€ 11 532€ 39 780€ 1 581€ 12 654€ 3 215€ 3 936€ 5 081€ 31 813€ 14 240€
08
512
Cestovné
2 998€ 442€ 585€ 634€ 820€ 2 169€ 1 658€ 1 823€ 1 657€ 1 131€ 1 054€ 1 328€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 513€ 2 108€ 1 122€ 1 399€ 1 383€ 834€ 1 304€ 1 564€ 1 108€ 1 766€ 3 796€ 1 925€
10
518
Ostatné služby
163 817€ 161 067€ 137 441€ 171 782€ 132 537€ 156 714€ 148 421€ 106 581€ 103 929€ 123 807€ 177 792€ 164 543€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
301 350€ 253 521€ 237 702€ 226 580€ 201 765€ 194 008€ 167 072€ 156 072€ 141 936€ 199 136€ 174 080€ 163 148€
12
521
Mzdové náklady
219 419€ 186 360€ 173 713€ 165 332€ 150 605€ 145 965€ 124 816€ 117 048€ 107 392€ 143 599€ 135 373€ 126 402€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
69 777€ 57 715€ 56 272€ 53 654€ 50 046€ 47 058€ 41 475€ 38 336€ 33 859€ 41 276€ 38 314€ 36 646€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 154€ 9 447€ 7 717€ 7 593€ 1 114€ 986€ 780€ 688€ 685€ 14 261€ 393€ 100€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
283€ 283€ 263€ 283€ 378€ 281€ 244€ 347€ 284€ 243€ 581€ 199€
20
538
Ostatné dane a poplatky
283€ 283€ 263€ 283€ 378€ 281€ 244€ 347€ 284€ 243€ 581€ 199€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
16 921€ 15 938€ 16 638€ 13 275€ 13 849€ 12 256€ 13 474€ 9 693€ 10 266€ 7 812€ 6 447€ 5 709€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 120€ 123€ 2 604€ 0€ 455€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6€ 637€ 214€ 0€ 480€ 0€ 0€ 4€ 0€ 3€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 915€ 15 301€ 16 291€ 13 275€ 12 249€ 12 133€ 10 870€ 9 690€ 9 811€ 7 809€ 6 447€ 5 643€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
647 803€ 633 736€ 619 730€ 622 047€ 757 254€ 676 754€ 620 436€ 417 485€ 407 812€ 138 951€ 371 858€ 106 055€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
646 003€ 631 936€ 618 030€ 620 347€ 755 654€ 675 254€ 618 936€ 413 937€ 400 949€ 133 400€ 108 125€ 99 914€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
1 800€ 1 800€ 1 700€ 1 700€ 1 600€ 1 500€ 1 500€ 3 548€ 6 863€ 5 551€ 263 733€ 6 141€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 141€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 800€ 1 700€ 1 700€ 1 600€ 1 500€ 1 500€ 3 548€ 6 863€ 5 551€ 263 733€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
36 402€ 38 547€ 43 246€ 47 971€ 42 231€ 44 508€ 46 297€ 39 720€ 38 494€ 63 319€ 11 798€ 5 279€
42
562
Úroky
24 216€ 26 103€ 27 312€ 28 594€ 30 255€ 32 080€ 33 459€ 32 252€ 30 614€ 49 133€ 0€ 134€
47
568
Ostatné finančné náklady
12 185€ 12 444€ 15 933€ 19 377€ 11 976€ 12 428€ 12 838€ 7 467€ 7 880€ 14 186€ 11 798€ 5 145€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
384 990€ 376 908€ 330 510€ 301 535€ 295 765€ 231 085€ 211 828€ 215 372€ 217 839€ 219 620€ 255 250€ 182 898€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
343 957€ 328 625€ 298 398€ 273 439€ 256 417€ 200 807€ 174 363€ 181 527€ 177 091€ 177 730€ 173 641€ 157 638€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 2 081€ 3 383€ 1 414€ 2 360€ 2 706€ 2 498€ 653€ 785€ 1 446€ 1 327€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
41 033€ 48 283€ 30 031€ 24 713€ 37 934€ 27 919€ 34 759€ 29 379€ 40 095€ 41 105€ 78 663€ 23 933€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 968€ 0€ 0€ 1 500€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
1 817 890€ 1 727 975€ 1 608 419€ 1 617 497€ 1 680 120€ 1 547 171€ 1 398 623€ 1 098 874€ 1 053 833€ 864 077€ 1 139 180€ 734 317€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 22 588€ 20 283€ 25 096€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 22 588€ 20 283€ 25 096€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
1 102 038€ 1 012 717€ 928 726€ 866 685€ 747 998€ 660 020€ 632 260€ 595 369€ 503 250€ 433 491€ 527 668€ 588 893€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 043 089€ 954 576€ 870 375€ 808 449€ 688 468€ 602 869€ 570 558€ 538 637€ 470 260€ 432 018€ 526 157€ 586 935€
82
633
Výnosy z poplatkov
58 949€ 58 141€ 58 351€ 58 236€ 59 530€ 57 151€ 61 702€ 56 733€ 32 990€ 1 473€ 1 511€ 1 958€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
389 027€ 320 896€ 309 527€ 304 097€ 305 379€ 478 715€ 265 297€ 267 773€ 226 656€ 232 170€ 268 944€ 222 731€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 6 294€ 1 621€ 4 063€ 1 120€ 123€ 2 604€ 0€ 455€ 85 069€ 71 259€ 4 348€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 103 323€ 80 064€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
192€ 232€ 0€ 1 780€ 381€ 31€ 15€ 119€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 026€ 50€ 30€ 135€ 127€ 80€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
384 810€ 314 319€ 307 876€ 298 120€ 303 751€ 478 481€ 262 663€ 267 654€ 226 201€ 147 101€ 94 362€ 138 319€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
1 800€ 1 700€ 1 700€ 1 600€ 1 500€ 1 500€ 1 510€ 3 360€ 5 563€ 5 551€ 263 733€ 6 805€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
1 800€ 1 700€ 1 700€ 1 600€ 1 500€ 1 500€ 1 510€ 3 360€ 5 563€ 5 551€ 263 733€ 6 805€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 805€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 700€ 1 700€ 1 600€ 1 500€ 1 500€ 1 510€ 3 360€ 5 563€ 5 551€ 263 733€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
5€ 2€ 14€ 127€ 195€ 207€ 123€ 125€ 308€ 680€ 1 082€ 7 436€
102
662
Úroky
5€ 2€ 14€ 127€ 162€ 207€ 123€ 125€ 308€ 680€ 1 082€ 7 436€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
286 719€ 276 759€ 277 079€ 292 852€ 365 570€ 329 403€ 242 270€ 256 676€ 45 487€ 97 268€ 23 866€ 22 074€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
11 811€ 8 781€ 17 173€ 34 821€ 42 905€ 13 611€ 8 637€ 8 953€ 18 366€ 77 805€ 7 679€ 6 274€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
54 505€ 47 424€ 63 972€ 60 467€ 53 580€ 48 297€ 42 751€ 42 917€ 11 641€ 2 553€ 994€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 989€ 0€ 12 750€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
191 134€ 188 678€ 171 796€ 173 795€ 244 843€ 216 104€ 168 512€ 168 946€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 6 326€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 551€ 365€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
29 268€ 25 550€ 24 138€ 23 770€ 24 241€ 24 401€ 22 370€ 23 109€ 15 480€ 16 910€ 13 642€ 15 435€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
1 779 589€ 1 612 073€ 1 539 634€ 1 485 644€ 1 445 737€ 1 469 845€ 1 141 459€ 1 123 304€ 781 264€ 769 160€ 1 085 293€ 847 939€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-38 302€ -115 902€ -68 786€ -131 852€ -234 382€ -77 326€ -257 164€ 24 430€ -272 569€ -94 917€ -53 887€ 113 622€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 16€ 24€ 25€ 23€ 21€ 116€ 128€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-38 302€ -115 902€ -68 786€ -131 868€ -234 406€ -77 351€ -257 186€ 24 409€ -272 685€ -95 045€ -53 887€ 113 622€