Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
2 916 082 € 3 013 457 € 3 035 442 € 3 832 166 € 2 840 097 € 3 192 338 € 3 039 244 € 2 845 758 €
02
501
Spotreba materiálu
1 455 042 € 1 365 775 € 1 325 482 € 1 378 182 € 1 129 458 € 1 194 833 € 1 107 804 € 1 049 789 €
03
502
Spotreba energie
1 436 157 € 1 638 091 € 1 698 925 € 2 438 807 € 1 696 548 € 1 983 923 € 1 922 845 € 1 786 823 €
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
24 883 € 9 591 € 11 035 € 15 177 € 14 091 € 13 581 € 8 595 € 9 146 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
12 637 066 € 9 582 417 € 9 665 668 € 9 406 657 € 10 015 464 € 9 063 470 € 8 129 023 € 14 110 576 €
07
511
Opravy a udržiavanie
6 279 221 € 3 849 050 € 3 696 189 € 3 508 638 € 4 019 443 € 3 152 662 € 2 624 080 € 8 079 110 €
08
512
Cestovné
18 643 € 15 076 € 22 392 € 7 651 € 16 216 € 15 394 € 13 900 € 15 530 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
26 525 € 22 656 € 21 018 € 13 541 € 18 884 € 16 545 € 17 899 € 15 390 €
10
518
Ostatné služby
6 312 676 € 5 695 635 € 5 926 069 € 5 876 827 € 5 960 922 € 5 878 869 € 5 473 143 € 6 000 546 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
13 989 048 € 13 129 875 € 12 194 518 € 10 813 764 € 10 536 622 € 9 710 469 € 9 703 991 € 9 329 751 €
12
521
Mzdové náklady
9 950 237 € 9 375 579 € 8 720 827 € 7 726 083 € 7 591 570 € 6 929 257 € 6 960 217 € 6 710 164 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
3 431 911 € 3 227 350 € 3 003 283 € 2 673 905 € 2 585 178 € 2 411 079 € 2 365 557 € 2 279 256 €
14
525
Ostatné sociálne poistenie
119 390 € 112 321 € 99 252 € 86 384 € 75 409 € 70 265 € 67 192 € 65 027 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
487 229 € 414 625 € 371 156 € 327 391 € 284 466 € 299 867 € 311 025 € 275 304 €
16
528
Ostatné sociálne náklady
281 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
129 057 € 130 603 € 128 731 € 115 870 € 112 404 € 109 888 € 104 059 € 94 711 €
19
532
Daň z nehnuteľnosti
83 962 € 83 962 € 83 930 € 74 485 € 72 582 € 72 582 € 66 133 € 60 157 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
45 095 € 46 641 € 44 801 € 41 385 € 39 822 € 37 306 € 37 926 € 34 554 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
420 589 € 478 783 € 436 456 € 372 952 € 1 723 600 € 1 060 056 € 1 046 749 € 331 140 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
278 439 € 150 245 € 310 102 € 85 485 € 1 528 142 € 893 155 € 211 065 € 265 636 €
23
542
Predaný materiál
89 € 72 € 205 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
284 € 0 € 0 € 15 € 53 € 33 € 393 154 € 8 145 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
442 € 39 € 261 € 39 406 € 997 € 0 € 385 € 1 200 €
26
546
Odpis pohľadávky
13 783 € 10 661 € 1 623 € 11 924 € 5 736 € 13 059 € 15 540 € 2 210 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
127 553 € 317 766 € 124 147 € 236 122 € 181 810 € 153 676 € 418 508 € 51 287 €
28
549
Manká a škody
0 € 0 € 118 € 0 € 6 862 € 133 € 8 097 € 2 662 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
20 326 284 € 24 657 575 € 22 968 795 € 18 045 089 € 20 607 656 € 33 336 389 € 18 947 251 € 5 160 760 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 482 108 € 3 677 748 € 3 387 895 € 2 886 110 € 3 514 696 € 3 254 017 € 3 228 412 € 3 253 015 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
16 844 177 € 20 979 827 € 19 580 899 € 15 158 979 € 17 092 960 € 30 082 373 € 15 718 839 € 1 905 886 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
13 426 656 € 18 076 862 € 17 215 778 € 14 845 857 € 16 886 034 € 16 889 750 € 15 538 121 € 1 680 956 €
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 16 € 16 € 22 € 22 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 417 521 € 2 902 964 € 2 365 121 € 313 122 € 206 909 € 13 192 606 € 180 695 € 224 908 €
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 859 €
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 859 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
122 224 € 146 836 € 28 359 213 € 265 578 € 365 934 € 462 628 € 467 258 € 467 138 €
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0 € 0 € 28 189 227 € 2 143 € 0 € 0 € 0 € 0 €
42
562
Úroky
50 960 € 64 956 € 90 599 € 159 859 € 266 362 € 343 002 € 369 586 € 356 779 €
43
563
Kurzové straty
27 € 18 € 18 € 51 € 77 € 55 € 9 € 33 €
47
568
Ostatné finančné náklady
71 237 € 81 862 € 79 368 € 103 526 € 99 495 € 119 571 € 97 664 € 110 326 €
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 315 € 0 € 0 €
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 315 € 0 € 0 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
17 427 614 € 15 129 117 € 13 670 065 € 12 791 389 € 12 655 284 € 13 063 540 € 12 783 623 € 11 049 519 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
7 976 415 € 7 485 520 € 6 728 520 € 6 419 316 € 6 449 161 € 6 603 807 € 6 714 471 € 6 440 176 €
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
51 752 € 15 544 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
9 399 447 € 7 619 252 € 6 863 133 € 6 372 073 € 6 206 122 € 6 459 733 € 6 069 152 € 4 609 343 €
61
587
Náklady na ostatné transfery
0 € 8 800 € 78 412 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
67 967 963 € 66 268 664 € 90 458 888 € 55 643 464 € 58 857 060 € 70 015 092 € 54 221 197 € 43 389 353 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
4 060 525 € 3 958 777 € 3 704 858 € 3 235 743 € 3 127 164 € 2 852 965 € 2 812 894 € 2 938 477 €
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5 286 € 121 395 € 131 770 €
67
602
Tržby z predaja služieb
4 025 917 € 3 944 714 € 3 689 257 € 3 215 438 € 3 104 904 € 2 830 393 € 2 680 195 € 2 794 914 €
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
34 608 € 14 063 € 15 601 € 20 306 € 22 261 € 17 287 € 11 305 € 11 793 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
16 995 € 15 795 € 14 411 € 13 942 € 13 453 € 13 350 € 13 190 € 12 531 €
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
16 995 € 15 795 € 14 411 € 13 942 € 13 453 € 13 350 € 13 190 € 12 531 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
42 801 061 € 39 197 453 € 37 075 052 € 33 747 794 € 31 409 773 € 30 075 489 € 29 282 051 € 27 225 790 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
38 544 991 € 35 041 342 € 32 798 181 € 29 602 530 € 27 237 744 € 25 732 120 € 25 558 604 € 23 599 469 €
82
633
Výnosy z poplatkov
4 256 070 € 4 156 112 € 4 276 870 € 4 145 264 € 4 172 029 € 4 343 369 € 3 723 447 € 3 626 321 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 423 163 € 1 505 626 € 1 638 978 € 1 249 438 € 3 665 839 € 2 649 197 € 1 253 781 € 542 444 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
997 683 € 678 917 € 638 662 € 652 942 € 1 508 778 € 1 863 652 € 603 674 € 248 715 €
85
642
Tržby z predaja materiálu
175 € 187 € 183 € 0 € 0 € 1 395 € 0 € 618 €
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
639 € 589 € 86 110 € 0 € 0 € 26 € 0 € 243 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
138 749 € 173 638 € 183 476 € 191 093 € 172 190 € 121 404 € 194 546 € 138 687 €
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
136 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
285 781 € 652 294 € 730 548 € 405 403 € 1 984 870 € 662 720 € 455 560 € 154 181 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
20 979 691 € 19 589 867 € 41 863 410 € 16 017 287 € 17 017 496 € 15 846 343 € 1 811 518 € 1 453 311 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
20 979 691 € 19 589 867 € 18 093 079 € 16 017 287 € 17 017 496 € 15 831 844 € 1 811 518 € 1 427 586 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 14 995 € 0 € 0 € 88 € 0 € 0 € 0 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
18 076 862 € 17 200 783 € 15 877 855 € 15 854 036 € 16 876 417 € 15 541 089 € 1 682 606 € 1 194 078 €
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 902 829 € 2 374 089 € 2 215 223 € 163 251 € 140 990 € 290 755 € 128 912 € 233 508 €
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0 € 0 € 23 770 331 € 0 € 0 € 14 499 € 0 € 25 725 €
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0 € 0 € 23 770 331 € 0 € 0 € 14 499 € 0 € 25 725 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
344 093 € 338 214 € 1 380 008 € 352 006 € 779 214 € 391 275 € 292 247 € 412 531 €
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 € 0 € 0 € 2 143 € 0 € 0 € 0 € 0 €
102
662
Úroky
0 € 451 € 816 € 1 650 € 290 036 € 828 € 7 474 € 13 508 €
103
663
Kurzové zisky
1 € 1 € 4 € 8 € 1 € 2 € 5 € 4 €
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
344 092 € 337 755 € 309 310 € 348 204 € 489 174 € 390 443 € 284 562 € 398 885 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
0 € 8 € 1 069 879 € 0 € 3 € 3 € 206 € 134 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 994 € 0 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 994 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
3 689 737 € 3 694 801 € 3 753 161 € 3 344 474 € 3 064 232 € 2 948 679 € 2 708 799 € 2 150 899 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 637 364 € 1 515 587 € 1 632 073 € 2 079 778 € 1 896 750 € 1 993 191 € 1 701 909 € 1 156 872 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
787 691 € 796 727 € 717 877 € 258 984 € 314 704 € 241 709 € 241 391 € 239 227 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
7 096 € 5 033 € 0 € 4 745 € 5 666 € 0 € 0 € 0 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
14 557 € 198 930 € 164 570 € 16 100 € 23 117 € 16 104 € 12 422 € 12 635 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
275 290 € 194 909 € 358 519 € 141 607 € 105 204 € 75 661 € 85 838 € 79 051 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
967 740 € 983 615 € 880 122 € 843 260 € 718 792 € 622 014 € 667 239 € 663 114 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
73 315 265 € 68 300 532 € 89 429 878 € 57 960 685 € 59 077 170 € 54 777 298 € 38 181 474 € 34 735 983 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
5 347 302 € 2 031 869 € -1 029 010 € 2 317 220 € 220 109 € -15 237 794 € -16 039 723 € -8 653 370 €
136
591
Splatná daň z príjmov
1 423 € 0 € 1 050 € 30 € 651 € 271 € 366 € 23 144 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
5 345 880 € 2 031 869 € -1 030 060 € 2 317 190 € 219 459 € -15 238 064 € -16 040 088 € -8 676 514 €