Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
304 390€ 245 538€ 275 107€ 296 422€ 239 320€ 206 641€ 217 753€ 251 251€ 246 333€ 177 068€ 287 874€ 291 882€
02
501
Spotreba materiálu
171 936€ 107 516€ 180 582€ 167 984€ 105 922€ 87 066€ 53 710€ 60 431€ 55 791€ 81 122€ 118 312€ 123 808€
03
502
Spotreba energie
127 211€ 132 967€ 94 525€ 125 667€ 128 655€ 119 574€ 164 042€ 190 820€ 190 542€ 95 946€ 169 562€ 168 074€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
5 243€ 5 055€ 0€ 2 772€ 4 743€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
1 050 415€ 3 113 829€ 865 641€ 739 744€ 747 214€ 688 647€ 695 488€ 639 688€ 692 351€ 1 823 320€ 3 472 215€ 1 078 847€
07
511
Opravy a udržiavanie
401 525€ 2 440 151€ 235 238€ 150 852€ 138 238€ 111 467€ 116 046€ 52 284€ 114 727€ 1 126 848€ 2 755 335€ 325 278€
08
512
Cestovné
11 770€ 7 311€ 6 394€ 6 520€ 5 068€ 12 931€ 6 445€ 8 228€ 8 955€ 14 461€ 19 866€ 17 804€
09
513
Náklady na reprezentáciu
36 605€ 37 921€ 29 923€ 20 412€ 11 777€ 15 638€ 14 531€ 9 521€ 27 441€ 32 050€ 29 387€ 47 269€
10
518
Ostatné služby
600 516€ 628 446€ 594 085€ 561 960€ 592 131€ 548 611€ 558 467€ 569 655€ 541 228€ 649 961€ 667 627€ 688 496€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
3 147 908€ 2 897 487€ 2 689 123€ 2 551 667€ 2 309 581€ 2 296 029€ 2 138 187€ 2 137 164€ 2 177 478€ 2 158 918€ 2 110 017€ 1 845 315€
12
521
Mzdové náklady
2 153 737€ 1 973 459€ 1 836 513€ 1 735 493€ 1 579 341€ 1 572 753€ 1 456 322€ 1 458 088€ 1 482 282€ 1 486 235€ 1 471 639€ 1 305 327€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
736 523€ 680 878€ 631 911€ 597 689€ 528 733€ 537 084€ 505 804€ 490 693€ 503 012€ 490 097€ 470 762€ 419 475€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
64 569€ 64 830€ 64 332€ 60 921€ 59 305€ 60 335€ 55 679€ 55 735€ 58 739€ 64 626€ 62 040€ 29 813€
15
527
Zákonné sociálne náklady
193 078€ 178 320€ 156 367€ 157 564€ 142 202€ 125 857€ 120 382€ 132 648€ 133 445€ 117 960€ 105 576€ 90 700€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
75 716€ 38 393€ 23 312€ 25 748€ 23 165€ 36 230€ 39 342€ 34 313€ 25 491€ 26 914€ 23 931€ 22 003€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
22 025€ 22 030€ 9 624€ 22 086€ 22 001€ 35 143€ 35 146€ 33 497€ 24 243€ 24 100€ 19 505€ 19 075€
20
538
Ostatné dane a poplatky
53 691€ 16 363€ 13 688€ 3 661€ 1 164€ 1 086€ 4 195€ 816€ 1 248€ 2 814€ 4 426€ 2 928€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
309 201€ 449 772€ 213 879€ 482 686€ 128 716€ 105 908€ 964 290€ 164 191€ 101 985€ 667 658€ 813 689€ 491 841€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
64 537€ 176 849€ 44 191€ 183 397€ 7 683€ 15 390€ 97 447€ 52 523€ 2 009€ 458 604€ 358 841€ 337 493€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
169€ 39€ 18 107€ 3€ 64€ 130€ 0€ 0€ 0€ 133€ 0€ 266€
26
546
Odpis pohľadávky
1 025€ 107 425€ 0€ 1 752€ 3 910€ 10 572€ 95 440€ 29 745€ 15 825€ 19 279€ 222 322€ 46 728€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
243 469€ 165 219€ 151 581€ 297 533€ 117 059€ 79 815€ 771 402€ 81 923€ 84 151€ 189 642€ 232 526€ 107 354€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
966 565€ 893 944€ 982 645€ 752 994€ 1 198 954€ 577 290€ 505 427€ 460 172€ 1 465 541€ 859 933€ 407 814€ 341 645€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
882 142€ 838 651€ 687 456€ 701 323€ 583 518€ 444 093€ 386 231€ 335 480€ 325 644€ 333 481€ 346 606€ 318 092€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
80 983€ 55 293€ 295 189€ 51 671€ 615 437€ 128 197€ 119 196€ 124 692€ 1 139 897€ 526 452€ 61 208€ 23 553€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 3 440€ 7 440€ 11 900€ 5 800€ 13 000€ 59 530€ 54 097€ 47 323€ 46 257€ 38 400€ 23 553€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
80 983€ 51 853€ 287 749€ 39 771€ 609 637€ 115 197€ 59 666€ 70 595€ 1 092 574€ 480 195€ 22 808€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037+ r. 038)
3 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
3 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
138 273€ 131 290€ 133 116€ 182 552€ 173 208€ 181 726€ 209 378€ 225 398€ 293 062€ 194 326€ 181 734€ 212 465€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 8 500€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 6 639€
42
562
Úroky
75 157€ 76 493€ 85 679€ 127 006€ 124 025€ 141 618€ 156 266€ 182 347€ 168 956€ 156 621€ 136 285€ 166 330€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 213€ 30€
47
568
Ostatné finančné náklady
63 116€ 54 797€ 47 437€ 47 045€ 46 782€ 40 109€ 53 113€ 43 050€ 124 106€ 37 705€ 38 597€ 39 466€
49
57
Mimoriadne náklady
(r. 050 až r. 053)
0€ 150€ 0€ 0€ 742€ 3 945€ 0€ 0€ 144€ 350€ 0€ 748€
50
572
Škody
0€ 150€ 0€ 0€ 742€ 3 945€ 0€ 0€ 144€ 350€ 0€ 748€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
7 728 352€ 7 146 691€ 5 712 876€ 5 076 816€ 4 666 360€ 4 440 252€ 3 967 797€ 4 059 011€ 4 043 441€ 4 294 925€ 4 403 182€ 4 162 415€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
7 191 051€ 6 701 950€ 5 382 914€ 4 829 586€ 4 521 836€ 4 303 668€ 3 833 660€ 3 961 741€ 3 926 820€ 4 118 509€ 4 262 226€ 3 988 763€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 000€ 20 640€ 20 728€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 6 857€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
500 178€ 390 633€ 284 148€ 230 169€ 140 791€ 136 267€ 133 894€ 96 063€ 109 329€ 175 498€ 139 523€ 172 360€
61
587
Náklady na ostatné transfery
34 123€ 33 468€ 25 087€ 17 060€ 3 234€ 317€ 243€ 1 208€ 435€ 918€ 1 381€ 1 292€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
13 720 820€ 14 917 095€ 10 895 699€ 10 108 627€ 9 487 260€ 8 536 666€ 8 737 662€ 7 971 187€ 9 045 826€ 10 203 412€ 11 700 456€ 8 447 161€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
32 663€ 40 674€ 39 262€ 37 282€ 20 810€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
102€ 0€ 0€ 1 742€ 1 292€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
23 759€ 30 717€ 28 981€ 23 478€ 12 580€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
8 802€ 9 957€ 10 281€ 12 061€ 6 939€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
10 111 007€ 9 347 245€ 8 755 918€ 8 145 792€ 7 417 855€ 6 844 288€ 6 647 265€ 6 228 326€ 6 208 626€ 5 633 201€ 6 341 034€ 7 033 710€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
9 095 900€ 8 349 721€ 7 653 995€ 7 145 871€ 6 467 090€ 5 884 293€ 5 570 683€ 5 379 660€ 5 340 053€ 4 679 289€ 6 035 538€ 6 471 221€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 015 108€ 997 524€ 1 101 923€ 999 922€ 950 765€ 959 994€ 1 076 582€ 848 666€ 868 573€ 953 912€ 305 496€ 562 489€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
1 728 081€ 3 643 900€ 1 778 464€ 1 384 344€ 778 838€ 644 963€ 809 640€ 1 307 281€ 1 187 317€ 2 101 027€ 1 835 451€ 2 200 056€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
868 336€ 866 561€ 238 434€ 491 195€ 7 387€ 32 071€ 167 162€ 514 807€ 22 402€ 1 199 750€ 530 388€ 633 737€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 2 157€ 3 249€ 671€ 381€ 2 178€ 4 755€ 1 959€ 65 739€ 8 186€ 5 937€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
17 357€ 7 857€ 10 762€ 9 820€ 18 745€ 20 892€ 13 236€ 18 178€ 15 027€ 17 170€ 15 178€ 15 719€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
842 388€ 2 769 482€ 1 527 111€ 880 080€ 752 036€ 591 619€ 627 064€ 769 541€ 1 147 929€ 818 368€ 1 281 699€ 1 544 663€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
44 817€ 86 232€ 200 760€ 381 967€ 18 020€ 82 443€ 367 542€ 245 003€ 107 421€ 38 878€ 62 191€ 131 515€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
44 817€ 86 232€ 200 760€ 376 967€ 18 020€ 82 443€ 367 542€ 245 003€ 100 783€ 38 878€ 55 553€ 131 515€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
800€ 7 440€ 11 900€ 5 800€ 13 000€ 59 471€ 54 097€ 47 323€ 46 713€ 38 400€ 23 553€ 38 301€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
44 017€ 78 792€ 188 860€ 371 167€ 5 020€ 22 971€ 313 444€ 197 680€ 54 070€ 478€ 32 000€ 93 214€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti
(r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 638€ 0€ 6 638€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 638€ 0€ 6 638€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
141 768€ 130 109€ 89 093€ 75 645€ 147 123€ 79 754€ 76 127€ 58 389€ 51 506€ 43 543€ 149 142€ 99 165€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 200€ 10 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 640€ 6 639€
102
662
Úroky
6 570€ 18€ 30€ 529€ 3 564€ 500€ 443€ 1 152€ 4 006€ 6 643€ 14 202€ 80 908€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 103 843€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
135 198€ 130 090€ 67 254€ 63 167€ 133 139€ 69 696€ 69 695€ 55 228€ 47 500€ 36 900€ 24 454€ 11 618€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 21 809€ 11 750€ 420€ 9 557€ 5 989€ 2 009€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 453€ 26 043€ 22 679€ 5 035€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 453€ 26 043€ 22 679€ 5 035€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
2 069 000€ 2 006 477€ 1 163 424€ 1 249 633€ 866 276€ 721 721€ 749 234€ 592 059€ 582 794€ 1 454 140€ 569 647€ 435 533€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 500€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
491 983€ 492 826€ 430 970€ 566 706€ 374 980€ 412 188€ 427 238€ 379 130€ 366 199€ 1 181 050€ 286 236€ 214 285€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
979 188€ 870 264€ 644 136€ 611 472€ 457 839€ 279 053€ 258 495€ 167 410€ 171 873€ 128 643€ 132 276€ 59 086€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
4 380€ 2 666€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 000€ 25 000€ 2 684€ 3 523€ 14 992€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 468€ 21 833€ 15 894€ 24 545€ 1 033€ 10 000€ 15 530€ 1 829€ 31 033€ 4 330€ 1 328€ 8 730€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
24 712€ 25 753€ 11 188€ 9 804€ 9 821€ 11 348€ 8 765€ 7 471€ 7 474€ 7 471€ 2 213€ 266€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
558 269€ 593 135€ 61 237€ 37 106€ 22 603€ 9 132€ 14 206€ 11 218€ 3 531€ 129 123€ 126 102€ 153 166€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
14 127 337€ 15 254 637€ 12 026 923€ 11 274 674€ 9 248 924€ 8 373 169€ 8 649 807€ 8 431 057€ 8 141 117€ 9 296 832€ 8 980 144€ 9 905 014€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
406 517€ 337 542€ 1 131 224€ 1 166 047€ -238 337€ -163 498€ -87 855€ 459 870€ -904 709€ -906 580€ -2 720 312€ 1 457 853€
136
591
Splatná daň z príjmov
1 293€ 1 074€ 622€ 118€ 802€ 92€ 99€ 216€ 2 278€ 1 262€ 2 687€ 15 501€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
405 224€ 336 467€ 1 130 603€ 1 165 929€ -239 138€ -163 590€ -87 954€ 459 654€ -906 987€ -907 842€ -2 722 999€ 1 442 352€