Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
190 231€ 198 252€ 196 154€ 161 257€ 216 824€ 181 816€ 153 765€ 153 302€ 211 046€ 181 634€ 200 317€ 200 795€
02
501
Spotreba materiálu
128 007€ 137 066€ 133 205€ 109 421€ 166 177€ 124 892€ 96 874€ 103 201€ 131 982€ 117 497€ 137 503€ 145 755€
03
502
Spotreba energie
62 224€ 61 186€ 62 949€ 51 835€ 50 647€ 56 924€ 56 891€ 50 101€ 79 064€ 64 137€ 62 814€ 55 040€
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
328 349€ 447 359€ 358 169€ 212 109€ 193 711€ 247 572€ 244 744€ 226 549€ 143 366€ 156 661€ 186 906€ 305 510€
07
511
Opravy a udržiavanie
174 850€ 325 087€ 233 996€ 82 619€ 47 391€ 66 463€ 72 366€ 108 639€ 36 681€ 36 307€ 65 506€ 69 089€
08
512
Cestovné
945€ 648€ 566€ 549€ 816€ 545€ 735€ 522€ 678€ 954€ 776€ 1 570€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 070€ 4 576€ 4 082€ 5 081€ 2 157€ 3 679€ 3 091€ 2 799€ 2 610€ 4 386€ 3 120€ 3 753€
10
518
Ostatné služby
150 486€ 117 048€ 119 525€ 123 859€ 143 347€ 176 885€ 168 552€ 114 588€ 103 397€ 115 014€ 117 504€ 231 098€
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
1 103 035€ 920 393€ 890 709€ 859 596€ 759 313€ 687 850€ 589 141€ 579 025€ 643 963€ 612 691€ 644 261€ 651 858€
12
521
Mzdové náklady
776 997€ 646 918€ 622 819€ 596 424€ 529 521€ 474 108€ 414 084€ 409 858€ 451 618€ 434 103€ 464 788€ 470 756€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
270 535€ 223 971€ 216 915€ 207 684€ 184 259€ 167 155€ 144 897€ 139 723€ 153 649€ 142 539€ 149 334€ 156 181€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 943€ 8 619€ 7 831€ 6 289€ 5 786€ 5 797€ 5 508€ 5 467€ 5 359€ 5 059€ 5 834€ 5 966€
15
527
Zákonné sociálne náklady
45 560€ 40 886€ 43 144€ 49 199€ 39 747€ 40 789€ 24 651€ 23 977€ 33 337€ 30 990€ 24 305€ 18 955€
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
39 369€ 39 364€ 34 480€ 39 150€ 45 424€ 53 193€ 52 593€ 50 244€ 55 011€ 50 688€ 48 219€ 39 205€
20
538
Ostatné dane a poplatky
39 369€ 39 364€ 34 480€ 39 150€ 45 424€ 53 193€ 52 593€ 50 244€ 55 011€ 50 688€ 48 219€ 39 205€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
154 739€ 109 144€ 117 061€ 251 539€ 140 941€ 122 573€ 115 788€ 84 532€ 94 448€ 70 867€ 74 945€ 67 448€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 250€ 2 913€ 16 320€ 149 192€ 32 578€ 4 404€ 13 718€ 3 778€ 3 727€ 6 163€ 10 653€ 21 087€
23
542
Predaný materiál
882€ 972€ 986€ 912€ 836€ 1 444€ 1 869€ 1 675€ 1 134€ 1 399€ 954€ 2 001€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
80€ 0€ 30€ 0€ 525€ 0€ 604€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
98€ 0€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 659€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
149 429€ 105 260€ 99 611€ 101 436€ 107 003€ 116 726€ 99 598€ 79 080€ 86 928€ 63 305€ 63 336€ 44 360€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
500 845€ 327 617€ 325 518€ 301 839€ 279 186€ 276 983€ 294 776€ 254 377€ 226 918€ 221 325€ 218 726€ 210 266€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
496 821€ 323 494€ 320 768€ 297 399€ 274 750€ 271 609€ 267 274€ 230 032€ 206 031€ 204 257€ 198 949€ 191 894€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
4 024€ 4 122€ 4 750€ 4 439€ 4 436€ 5 374€ 27 502€ 24 345€ 20 887€ 17 068€ 19 777€ 18 372€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 372€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 24 708€ 22 097€ 20 887€ 17 068€ 19 777€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
2 524€ 2 622€ 3 250€ 2 939€ 2 936€ 3 874€ 2 794€ 2 248€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
14 589€ 15 792€ 14 473€ 16 553€ 27 452€ 23 846€ 19 722€ 23 482€ 17 471€ 13 440€ 17 862€ 22 310€
42
562
Úroky
5 523€ 5 265€ 6 947€ 6 511€ 7 932€ 8 767€ 9 828€ 9 936€ 1 350€ 147€ 3 298€ 7 582€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 066€ 10 527€ 7 526€ 10 042€ 19 521€ 15 079€ 9 894€ 13 546€ 16 121€ 13 293€ 14 563€ 14 728€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
522 916€ 511 782€ 477 161€ 439 981€ 425 814€ 398 032€ 407 669€ 424 320€ 370 050€ 388 089€ 337 488€ 135 025€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
468 903€ 450 184€ 420 049€ 385 821€ 380 223€ 355 156€ 356 309€ 379 535€ 323 515€ 334 573€ 268 919€ 55 271€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 582€ 3 748€ 3 748€ 3 748€ 3 748€ 3 758€ 3 748€ 3 748€ 3 668€ 3 628€ 4 039€ 24 364€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
51 431€ 57 850€ 53 365€ 50 412€ 41 843€ 39 118€ 47 612€ 41 037€ 42 867€ 49 888€ 64 530€ 55 390€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
2 854 073€ 2 569 703€ 2 413 726€ 2 282 022€ 2 088 666€ 1 991 865€ 1 878 198€ 1 795 832€ 1 762 273€ 1 695 395€ 1 728 724€ 1 632 417€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
64 339€ 51 056€ 47 319€ 54 652€ 38 609€ 67 703€ 46 044€ 48 386€ 49 977€ 40 156€ 51 740€ 81 382€
67
602
Tržby z predaja služieb
64 339€ 51 056€ 47 319€ 54 652€ 38 609€ 67 703€ 46 044€ 48 386€ 49 977€ 40 156€ 51 740€ 81 382€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
2 286 093€ 2 075 779€ 1 920 758€ 1 886 896€ 1 712 544€ 1 569 298€ 1 512 872€ 1 400 363€ 1 408 299€ 1 260 285€ 1 468 876€ 1 523 202€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 143 492€ 1 939 500€ 1 786 450€ 1 754 269€ 1 578 621€ 1 442 644€ 1 392 927€ 1 301 616€ 1 306 665€ 1 160 993€ 1 367 039€ 1 416 380€
82
633
Výnosy z poplatkov
142 601€ 136 279€ 134 308€ 132 626€ 133 924€ 126 653€ 119 945€ 98 748€ 101 634€ 99 292€ 101 837€ 106 822€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
102 780€ 178 322€ 181 299€ 188 416€ 222 419€ 122 536€ 111 048€ 86 373€ 98 705€ 98 166€ 102 364€ 157 847€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 690€ 4 649€ 22 346€ 19 490€ 120 495€ 16 418€ 16 212€ 10 009€ 12 213€ 29 295€ 33 985€ 62 961€
85
642
Tržby z predaja materiálu
853€ 891€ 935€ 886€ 760€ 1 420€ 1 485€ 1 675€ 10 610€ 1 403€ 983€ 2 033€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 13 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 720€ 729€ 416€ 649€ 594€ 286€ 743€ 390€ 673€ 260€ 160€ 93€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
93 517€ 158 644€ 157 602€ 167 391€ 100 570€ 104 413€ 92 608€ 74 299€ 75 209€ 67 208€ 67 236€ 92 760€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
7 029€ 29 298€ 5 215€ 4 922€ 7 062€ 35 383€ 30 169€ 20 887€ 17 068€ 19 777€ 19 534€ 16 647€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
7 029€ 29 298€ 5 215€ 4 922€ 7 062€ 35 383€ 30 169€ 20 887€ 17 068€ 19 777€ 19 534€ 16 647€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 1 500€ 24 708€ 22 097€ 20 887€ 16 068€ 18 777€ 18 372€ 16 647€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 1 000€ 1 162€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
5 529€ 27 798€ 3 715€ 3 422€ 5 562€ 10 675€ 8 071€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
397€ 5 237€ 3 530€ 1 259€ 10 851€ 1 238€ 619€ 214€ 173€ 202€ 27 471€ 5 840€
102
662
Úroky
361€ 952€ 1 835€ 1 224€ 301€ 1 215€ 619€ 214€ 173€ 202€ 4 395€ 5 840€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 076€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 1 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
35€ 4 284€ 35€ 35€ 10 550€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 4 519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 4 519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
556 994€ 415 508€ 455 750€ 445 387€ 507 600€ 305 527€ 311 343€ 243 025€ 275 729€ 300 929€ 344 660€ 210 361€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
243 702€ 230 292€ 290 711€ 317 343€ 401 840€ 207 530€ 194 774€ 136 093€ 194 753€ 189 988€ 235 439€ 127 213€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
64 065€ 49 238€ 47 521€ 44 032€ 42 451€ 42 340€ 40 882€ 42 698€ 22 872€ 20 361€ 19 710€ 20 359€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 22 626€ 11 297€ 8 069€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 800€ 36 547€ 36 390€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
147 336€ 69 139€ 64 756€ 52 055€ 44 499€ 43 495€ 43 495€ 43 495€ 43 495€ 43 495€ 43 495€ 43 496€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
34 000€ 35 300€ 33 500€ 14 862€ 4 191€ 2 717€ 24 191€ 4 518€ 900€ 500€ 2 983€ 3 983€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
59 698€ 2 931€ 2 717€ 2 717€ 9 521€ 3 381€ 3 291€ 3 202€ 3 012€ 2 837€ 2 824€ 2 893€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
8 192€ 5 981€ 5 247€ 6 309€ 5 099€ 6 064€ 4 709€ 13 018€ 4 897€ 7 201€ 3 819€ 12 417€
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
3 017 632€ 2 755 199€ 2 613 870€ 2 586 051€ 2 499 085€ 2 101 684€ 2 012 095€ 1 799 249€ 1 849 951€ 1 719 515€ 2 014 645€ 1 995 279€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
163 558€ 185 496€ 200 143€ 304 029€ 410 420€ 109 818€ 133 897€ 3 417€ 87 678€ 24 120€ 285 921€ 362 862€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 371€ 320€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
163 558€ 185 496€ 200 143€ 304 029€ 410 420€ 109 818€ 133 897€ 3 417€ 87 678€ 24 082€ 285 550€ 362 542€