Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
210 426€ 195 991€ 190 231€ 198 252€ 196 154€ 161 257€ 216 824€ 181 816€ 153 765€ 153 302€ 211 046€ 181 634€ 200 317€ 200 795€
02
501
Spotreba materiálu
129 233€ 119 381€ 128 007€ 137 066€ 133 205€ 109 421€ 166 177€ 124 892€ 96 874€ 103 201€ 131 982€ 117 497€ 137 503€ 145 755€
03
502
Spotreba energie
81 193€ 76 610€ 62 224€ 61 186€ 62 949€ 51 835€ 50 647€ 56 924€ 56 891€ 50 101€ 79 064€ 64 137€ 62 814€ 55 040€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
395 132€ 190 703€ 328 349€ 447 359€ 358 169€ 212 109€ 193 711€ 247 572€ 244 744€ 226 549€ 143 366€ 156 661€ 186 906€ 305 510€
07
511
Opravy a udržiavanie
126 106€ 14 779€ 174 850€ 325 087€ 233 996€ 82 619€ 47 391€ 66 463€ 72 366€ 108 639€ 36 681€ 36 307€ 65 506€ 69 089€
08
512
Cestovné
90€ 119€ 945€ 648€ 566€ 549€ 816€ 545€ 735€ 522€ 678€ 954€ 776€ 1 570€
09
513
Náklady na reprezentáciu
943€ 847€ 2 070€ 4 576€ 4 082€ 5 081€ 2 157€ 3 679€ 3 091€ 2 799€ 2 610€ 4 386€ 3 120€ 3 753€
10
518
Ostatné služby
267 994€ 174 958€ 150 486€ 117 048€ 119 525€ 123 859€ 143 347€ 176 885€ 168 552€ 114 588€ 103 397€ 115 014€ 117 504€ 231 098€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 188 622€ 1 219 269€ 1 103 035€ 920 393€ 890 709€ 859 596€ 759 313€ 687 850€ 589 141€ 579 025€ 643 963€ 612 691€ 644 261€ 651 858€
12
521
Mzdové náklady
844 266€ 857 803€ 776 997€ 646 918€ 622 819€ 596 424€ 529 521€ 474 108€ 414 084€ 409 858€ 451 618€ 434 103€ 464 788€ 470 756€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
292 351€ 299 218€ 270 535€ 223 971€ 216 915€ 207 684€ 184 259€ 167 155€ 144 897€ 139 723€ 153 649€ 142 539€ 149 334€ 156 181€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 176€ 10 515€ 9 943€ 8 619€ 7 831€ 6 289€ 5 786€ 5 797€ 5 508€ 5 467€ 5 359€ 5 059€ 5 834€ 5 966€
15
527
Zákonné sociálne náklady
41 829€ 51 732€ 45 560€ 40 886€ 43 144€ 49 199€ 39 747€ 40 789€ 24 651€ 23 977€ 33 337€ 30 990€ 24 305€ 18 955€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
14 253€ 2 817€ 39 369€ 39 364€ 34 480€ 39 150€ 45 424€ 53 193€ 52 593€ 50 244€ 55 011€ 50 688€ 48 219€ 39 205€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
14 253€ 2 817€ 39 369€ 39 364€ 34 480€ 39 150€ 45 424€ 53 193€ 52 593€ 50 244€ 55 011€ 50 688€ 48 219€ 39 205€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
116 573€ 185 416€ 154 739€ 109 144€ 117 061€ 251 539€ 140 941€ 122 573€ 115 788€ 84 532€ 94 448€ 70 867€ 74 945€ 67 448€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 477€ 22 418€ 4 250€ 2 913€ 16 320€ 149 192€ 32 578€ 4 404€ 13 718€ 3 778€ 3 727€ 6 163€ 10 653€ 21 087€
23
542
Predaný materiál
1 000€ 2 528€ 882€ 972€ 986€ 912€ 836€ 1 444€ 1 869€ 1 675€ 1 134€ 1 399€ 954€ 2 001€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 80€ 0€ 30€ 0€ 525€ 0€ 604€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
7 851€ 0€ 98€ 0€ 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 659€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
90 245€ 160 469€ 149 429€ 105 260€ 99 611€ 101 436€ 107 003€ 116 726€ 99 598€ 79 080€ 86 928€ 63 305€ 63 336€ 44 360€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 002 795€ 987 859€ 500 845€ 327 617€ 325 518€ 301 839€ 279 186€ 276 983€ 294 776€ 254 377€ 226 918€ 221 325€ 218 726€ 210 266€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
991 295€ 976 359€ 496 821€ 323 494€ 320 768€ 297 399€ 274 750€ 271 609€ 267 274€ 230 032€ 206 031€ 204 257€ 198 949€ 191 894€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
11 500€ 11 500€ 4 024€ 4 122€ 4 750€ 4 439€ 4 436€ 5 374€ 27 502€ 24 345€ 20 887€ 17 068€ 19 777€ 18 372€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 372€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 24 708€ 22 097€ 20 887€ 17 068€ 19 777€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 000€ 10 000€ 2 524€ 2 622€ 3 250€ 2 939€ 2 936€ 3 874€ 2 794€ 2 248€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
59 114€ 17 168€ 14 589€ 15 792€ 14 473€ 16 553€ 27 452€ 23 846€ 19 722€ 23 482€ 17 471€ 13 440€ 17 862€ 22 310€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
4 324€ 4 727€ 5 523€ 5 265€ 6 947€ 6 511€ 7 932€ 8 767€ 9 828€ 9 936€ 1 350€ 147€ 3 298€ 7 582€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
54 789€ 12 441€ 9 066€ 10 527€ 7 526€ 10 042€ 19 521€ 15 079€ 9 894€ 13 546€ 16 121€ 13 293€ 14 563€ 14 728€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
598 497€ 547 867€ 522 916€ 511 782€ 477 161€ 439 981€ 425 814€ 398 032€ 407 669€ 424 320€ 370 050€ 388 089€ 337 488€ 135 025€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
548 006€ 500 683€ 468 903€ 450 184€ 420 049€ 385 821€ 380 223€ 355 156€ 356 309€ 379 535€ 323 515€ 334 573€ 268 919€ 55 271€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 1 000€ 2 582€ 3 748€ 3 748€ 3 748€ 3 748€ 3 758€ 3 748€ 3 748€ 3 668€ 3 628€ 4 039€ 24 364€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
50 492€ 46 184€ 51 431€ 57 850€ 53 365€ 50 412€ 41 843€ 39 118€ 47 612€ 41 037€ 42 867€ 49 888€ 64 530€ 55 390€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 585 411€ 3 347 091€ 2 854 073€ 2 569 703€ 2 413 726€ 2 282 022€ 2 088 666€ 1 991 865€ 1 878 198€ 1 795 832€ 1 762 273€ 1 695 395€ 1 728 724€ 1 632 417€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
72 603€ 62 372€ 64 339€ 51 056€ 47 319€ 54 652€ 38 609€ 67 703€ 46 044€ 48 386€ 49 977€ 40 156€ 51 740€ 81 382€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
72 603€ 62 372€ 64 339€ 51 056€ 47 319€ 54 652€ 38 609€ 67 703€ 46 044€ 48 386€ 49 977€ 40 156€ 51 740€ 81 382€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
2 385 177€ 2 293 617€ 2 286 093€ 2 075 779€ 1 920 758€ 1 886 896€ 1 712 544€ 1 569 298€ 1 512 872€ 1 400 363€ 1 408 299€ 1 260 285€ 1 468 876€ 1 523 202€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 148 926€ 2 101 107€ 2 143 492€ 1 939 500€ 1 786 450€ 1 754 269€ 1 578 621€ 1 442 644€ 1 392 927€ 1 301 616€ 1 306 665€ 1 160 993€ 1 367 039€ 1 416 380€
82
633
Výnosy z poplatkov
236 251€ 192 510€ 142 601€ 136 279€ 134 308€ 132 626€ 133 924€ 126 653€ 119 945€ 98 748€ 101 634€ 99 292€ 101 837€ 106 822€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
128 797€ 257 694€ 102 780€ 178 322€ 181 299€ 188 416€ 222 419€ 122 536€ 111 048€ 86 373€ 98 705€ 98 166€ 102 364€ 157 847€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
29 478€ 161 128€ 6 690€ 4 649€ 22 346€ 19 490€ 120 495€ 16 418€ 16 212€ 10 009€ 12 213€ 29 295€ 33 985€ 62 961€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 000€ 2 528€ 853€ 891€ 935€ 886€ 760€ 1 420€ 1 485€ 1 675€ 10 610€ 1 403€ 983€ 2 033€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 385€ 0€ 13 409€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
453€ 1 848€ 1 720€ 729€ 416€ 649€ 594€ 286€ 743€ 390€ 673€ 260€ 160€ 93€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
97 867€ 91 804€ 93 517€ 158 644€ 157 602€ 167 391€ 100 570€ 104 413€ 92 608€ 74 299€ 75 209€ 67 208€ 67 236€ 92 760€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
8 924€ 4 024€ 7 029€ 29 298€ 5 215€ 4 922€ 7 062€ 35 383€ 30 169€ 20 887€ 17 068€ 19 777€ 19 534€ 16 647€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
8 924€ 4 024€ 7 029€ 29 298€ 5 215€ 4 922€ 7 062€ 35 383€ 30 169€ 20 887€ 17 068€ 19 777€ 19 534€ 16 647€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 24 708€ 22 097€ 20 887€ 16 068€ 18 777€ 18 372€ 16 647€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
240€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 1 000€ 1 162€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 684€ 2 524€ 5 529€ 27 798€ 3 715€ 3 422€ 5 562€ 10 675€ 8 071€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
550€ 129€ 397€ 5 237€ 3 530€ 1 259€ 10 851€ 1 238€ 619€ 214€ 173€ 202€ 27 471€ 5 840€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 48€ 361€ 952€ 1 835€ 1 224€ 301€ 1 215€ 619€ 214€ 173€ 202€ 4 395€ 5 840€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 076€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 660€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
550€ 81€ 35€ 4 284€ 35€ 35€ 10 550€ 23€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 4 519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 4 519€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 069 073€ 1 133 094€ 556 994€ 415 508€ 455 750€ 445 387€ 507 600€ 305 527€ 311 343€ 243 025€ 275 729€ 300 929€ 344 660€ 210 361€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
324 399€ 427 640€ 243 702€ 230 292€ 290 711€ 317 343€ 401 840€ 207 530€ 194 774€ 136 093€ 194 753€ 189 988€ 235 439€ 127 213€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
113 011€ 103 144€ 64 065€ 49 238€ 47 521€ 44 032€ 42 451€ 42 340€ 40 882€ 42 698€ 22 872€ 20 361€ 19 710€ 20 359€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 22 626€ 11 297€ 8 069€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 800€ 36 547€ 36 390€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
498 740€ 479 401€ 147 336€ 69 139€ 64 756€ 52 055€ 44 499€ 43 495€ 43 495€ 43 495€ 43 495€ 43 495€ 43 495€ 43 496€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 785€ 3 200€ 34 000€ 35 300€ 33 500€ 14 862€ 4 191€ 2 717€ 24 191€ 4 518€ 900€ 500€ 2 983€ 3 983€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
126 138€ 119 709€ 59 698€ 2 931€ 2 717€ 2 717€ 9 521€ 3 381€ 3 291€ 3 202€ 3 012€ 2 837€ 2 824€ 2 893€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 8 192€ 5 981€ 5 247€ 6 309€ 5 099€ 6 064€ 4 709€ 13 018€ 4 897€ 7 201€ 3 819€ 12 417€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 665 124€ 3 750 931€ 3 017 632€ 2 755 199€ 2 613 870€ 2 586 051€ 2 499 085€ 2 101 684€ 2 012 095€ 1 799 249€ 1 849 951€ 1 719 515€ 2 014 645€ 1 995 279€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
79 713€ 403 840€ 163 558€ 185 496€ 200 143€ 304 029€ 410 420€ 109 818€ 133 897€ 3 417€ 87 678€ 24 120€ 285 921€ 362 862€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 38€ 371€ 320€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
79 713€ 403 831€ 163 558€ 185 496€ 200 143€ 304 029€ 410 420€ 109 818€ 133 897€ 3 417€ 87 678€ 24 082€ 285 550€ 362 542€