Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
288 740€ 137 797€ 189 536€ 231 755€ 234 419€ 223 919€ 207 914€ 267 931€ 225 340€ 266 807€ 279 289€ 309 345€ 252 850€ 307 021€
02
501
Spotreba materiálu
221 250€ 119 999€ 98 601€ 124 780€ 135 806€ 117 452€ 106 758€ 113 776€ 99 561€ 99 130€ 107 179€ 162 914€ 96 235€ 147 465€
03
502
Spotreba energie
67 489€ 17 798€ 90 934€ 106 889€ 98 028€ 106 169€ 100 820€ 153 864€ 125 298€ 167 215€ 171 713€ 145 899€ 156 322€ 159 039€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 86€ 584€ 297€ 335€ 291€ 481€ 462€ 397€ 532€ 293€ 517€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
522 997€ 521 626€ 269 450€ 222 788€ 269 669€ 228 517€ 182 069€ 167 903€ 164 881€ 180 593€ 203 891€ 118 932€ 190 315€ 216 425€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 288€ 19 092€ 28 212€ 26 648€ 10 172€ 51 449€ 40 646€ 28 918€ 25 829€ 28 883€ 50 381€ 40 999€ 143 801€ 157 264€
08
512
Cestovné
7€ 191€ 280€ 637€ 367€ 258€ 513€ 234€ 336€ 304€ 321€ 151€ 40€ 154€
09
513
Náklady na reprezentáciu
26€ 34€ 719€ 893€ 2 747€ 613€ 249€ 522€ 391€ 303€ 291€ 315€ 350€ 879€
10
518
Ostatné služby
517 675€ 502 309€ 240 239€ 194 610€ 256 383€ 176 198€ 140 661€ 138 229€ 138 325€ 151 104€ 152 898€ 77 467€ 46 124€ 58 128€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 516 031€ 153 990€ 885 231€ 959 342€ 861 183€ 769 305€ 665 803€ 608 335€ 554 844€ 561 952€ 537 973€ 515 714€ 523 434€ 463 513€
12
521
Mzdové náklady
1 015 747€ 104 061€ 626 930€ 671 612€ 605 496€ 536 841€ 467 522€ 430 546€ 390 134€ 398 227€ 384 427€ 362 008€ 379 168€ 332 899€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
497 462€ 39 308€ 211 548€ 230 439€ 207 067€ 187 824€ 162 671€ 147 603€ 135 207€ 135 362€ 128 265€ 116 753€ 121 477€ 107 686€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 1 033€ 6 036€ 7 093€ 5 122€ 2 943€ 3 023€ 2 311€ 2 356€ 2 469€ 2 618€ 2 718€ 2 920€ 2 757€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 822€ 9 588€ 37 879€ 47 359€ 39 854€ 37 905€ 28 857€ 24 070€ 23 334€ 22 439€ 18 034€ 16 554€ 15 179€ 8 932€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 2 838€ 2 838€ 3 644€ 3 793€ 3 731€ 3 806€ 3 813€ 3 455€ 4 629€ 17 681€ 4 690€ 11 239€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
3 098€ 11 668€ 9 275€ 7 959€ 6 325€ 8 575€ 11 141€ 10 212€ 16 227€ 9 552€ 1 557€ 6 094€ 2 873€ 9 864€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31€ 11€ 34€ 0€ 0€ 11€ 11€ 11€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 098€ 11 668€ 9 275€ 7 959€ 6 325€ 8 575€ 11 111€ 10 201€ 16 193€ 9 552€ 1 557€ 6 083€ 2 862€ 9 853€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
645€ 388€ 4 895€ 2 981€ 13 828€ 15 241€ 13 229€ 45 242€ 6 316€ 76 288€ 43 901€ 77 870€ 155 741€ 103 497€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 786€ 869€ 6 206€ 0€ 3 584€ 1 135€ 104€ 141€ 21 923€ 6 223€ 46 015€ 2 891€
23
542
Predaný materiál
0€ 388€ 410€ 99€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 650€ 550€ 60€ 0€ 0€ 1 241€ 0€ 0€ 133€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
645€ 0€ 2 653€ 1 087€ 99€ 0€ 0€ 2 831€ 0€ 51 649€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 395€ 343€ 7 464€ 15 241€ 9 645€ 40 035€ 6 212€ 24 498€ 21 845€ 71 647€ 109 726€ 100 606€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
107 130€ 113 757€ 116 295€ 160 710€ 131 664€ 163 307€ 217 621€ 187 008€ 216 894€ 176 084€ 177 655€ 196 186€ 178 854€ 174 036€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
107 130€ 113 757€ 116 295€ 113 378€ 111 003€ 152 107€ 105 499€ 153 365€ 155 383€ 127 682€ 133 015€ 153 978€ 133 642€ 130 764€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 47 331€ 20 662€ 11 200€ 112 121€ 33 643€ 61 510€ 48 403€ 44 640€ 42 208€ 45 212€ 43 272€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41 771€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 31 500€ 17 000€ 11 200€ 13 700€ 22 000€ 47 400€ 45 200€ 44 640€ 42 208€ 45 212€ 1 328€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 173€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 15 831€ 3 662€ 0€ 98 421€ 11 643€ 14 110€ 3 203€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
14 644€ 6 042€ 5 688€ 7 302€ 9 891€ 12 594€ 9 879€ 8 796€ 8 247€ 2 063€ 1 891€ 5 642€ 1 910€ 1 812€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
14 644€ 6 042€ 5 688€ 7 302€ 9 891€ 12 594€ 9 879€ 8 796€ 8 247€ 2 063€ 1 891€ 5 642€ 1 908€ 1 812€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
83 864€ 67 808€ 90 285€ 104 249€ 94 453€ 100 514€ 98 261€ 84 529€ 86 617€ 89 410€ 81 683€ 92 186€ 41 143€ 38 013€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
82 898€ 66 528€ 88 924€ 93 840€ 87 793€ 93 591€ 95 261€ 82 229€ 80 507€ 84 551€ 75 601€ 87 615€ 32 956€ 30 693€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
54€ 184€ 181€ 6 606€ 6 660€ 6 923€ 3 000€ 2 300€ 6 110€ 4 859€ 6 082€ 4 571€ 8 187€ 7 320€
61
587
Náklady na ostatné transfery
912€ 1 095€ 1 180€ 3 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 537 149€ 1 013 076€ 1 570 655€ 1 697 085€ 1 621 432€ 1 521 972€ 1 405 917€ 1 379 956€ 1 279 366€ 1 362 750€ 1 327 840€ 1 321 969€ 1 347 120€ 1 314 181€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
80 224€ 52 240€ 55 246€ 78 027€ 83 301€ 83 449€ 101 084€ 100 859€ 121 592€ 98 836€ 93 253€ 112 492€ 73 512€ 121 329€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
80 148€ 52 221€ 54 983€ 77 802€ 82 763€ 83 113€ 100 748€ 100 567€ 121 110€ 98 435€ 92 856€ 111 959€ 73 245€ 120 775€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
76€ 19€ 263€ 224€ 539€ 336€ 335€ 291€ 481€ 401€ 397€ 533€ 267€ 554€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 389 020€ 1 534 467€ 1 466 310€ 1 449 245€ 1 342 470€ 1 256 914€ 1 134 377€ 1 038 504€ 992 353€ 942 724€ 931 174€ 817 613€ 949 894€ 1 034 489€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 361 693€ 1 425 823€ 1 344 555€ 1 333 691€ 1 225 854€ 1 141 027€ 1 026 864€ 930 604€ 891 556€ 852 838€ 844 104€ 733 849€ 864 992€ 939 602€
82
633
Výnosy z poplatkov
27 328€ 108 644€ 121 756€ 115 553€ 116 616€ 115 887€ 107 513€ 107 900€ 100 796€ 89 886€ 87 070€ 83 764€ 84 902€ 94 887€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
68 481€ 50 447€ 139 976€ 173 419€ 146 270€ 118 663€ 116 841€ 88 780€ 140 044€ 143 229€ 147 664€ 293 924€ 192 607€ 95 512€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 562€ 4 320€ 3 433€ 2 795€ 173€ 4 237€ 5 781€ 1 544€ 1 736€ 3 053€ 137€ 11 042€ 546€ 6 912€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 40€ 117€ 118€ 9€ 20€ 165€ 158€ 313€ 522€ 90€ 343€ 577€ 229€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
66 919€ 46 087€ 136 426€ 170 506€ 146 088€ 114 406€ 110 895€ 87 078€ 137 995€ 139 654€ 147 437€ 282 539€ 191 484€ 88 371€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 1 525€ 32 375€ 11 200€ 13 700€ 33 643€ 64 713€ 46 833€ 82 248€ 42 245€ 45 571€ 43 681€ 57 597€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 1 525€ 32 375€ 11 200€ 13 700€ 33 643€ 64 713€ 46 833€ 82 248€ 42 245€ 45 571€ 43 681€ 57 597€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41 771€ 55 509€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1 525€ 17 000€ 11 200€ 13 700€ 22 000€ 47 400€ 45 200€ 44 640€ 42 208€ 45 212€ 1 328€ 1 328€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37€ 359€ 582€ 760€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 15 375€ 0€ 0€ 11 643€ 17 313€ 1 633€ 37 608€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 423€ 1 006€ 1 187€ 966€ 485€ 763€ 392€ 2 720€ 6 024€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 45€ 423€ 1 006€ 1 187€ 966€ 485€ 763€ 392€ 2 720€ 6 024€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73€ 634€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73€ 485€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 149€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
751 821€ 15 117€ 187 184€ 114 265€ 141 751€ 135 514€ 94 741€ 99 509€ 95 501€ 100 147€ 123 716€ 217 070€ 129 644€ 61 872€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
705 643€ 2 416€ 128 461€ 56 403€ 84 831€ 49 895€ 39 499€ 41 723€ 40 262€ 45 655€ 52 107€ 143 064€ 104 188€ 39 325€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
45 723€ 12 383€ 44 391€ 48 740€ 48 779€ 48 686€ 45 097€ 42 814€ 41 832€ 41 431€ 64 630€ 67 340€ 18 311€ 14 992€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 7 897€ 1 658€ 1 402€ 1 840€ 1 199€ 5 925€ 3 684€ 7 634€ 1 280€ 2 354€ 2 127€ 2 499€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
456€ 318€ 442€ 456€ 456€ 21 094€ 456€ 214€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 5 993€ 7 008€ 6 282€ 13 999€ 8 490€ 8 834€ 9 558€ 5 261€ 5 533€ 4 146€ 4 852€ 4 890€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 289 547€ 1 652 271€ 1 850 242€ 1 847 330€ 1 725 036€ 1 608 662€ 1 481 692€ 1 393 551€ 1 397 288€ 1 367 668€ 1 338 815€ 1 487 062€ 1 392 131€ 1 377 457€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-247 602€ 639 195€ 279 587€ 150 246€ 103 605€ 86 689€ 75 776€ 13 595€ 117 922€ 4 918€ 10 975€ 165 093€ 45 011€ 63 276€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-247 602€ 639 195€ 279 587€ 150 246€ 103 605€ 86 689€ 75 776€ 13 595€ 117 922€ 4 918€ 10 975€ 165 093€ 44 942€ 63 276€