Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 660 928€ 1 715 822€ 1 761 974€ 1 794 741€ 1 821 257€ 1 832 950€ 1 860 350€ 1 900 598€ 1 895 306€ 1 959 712€ 2 044 148€ 2 032 315€ 2 046 655€ 1 483 739€ 1 255 886€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 538 556€ 1 587 665€ 1 646 962€ 1 708 834€ 1 743 487€ 1 595 272€ 1 661 245€ 1 709 846€ 1 702 674€ 1 794 284€ 1 778 371€ 1 863 906€ 1 909 832€ 1 307 932€ 1 149 760€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 764€ 809€ 1 692€ 2 575€ 3 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 823€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
1 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
809€ 1 692€ 2 575€ 3 458€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 823€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
1 359 822€ 1 410 695€ 1 469 992€ 1 531 864€ 1 565 708€ 1 416 610€ 1 481 700€ 1 529 418€ 1 525 704€ 1 617 314€ 1 601 401€ 1 686 936€ 1 732 862€ 1 130 962€ 976 163€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
227 872€ 227 872€ 228 679€ 228 679€ 228 679€ 228 679€ 228 557€ 219 595€ 219 595€ 225 969€ 140 755€ 140 755€ 123 385€ 208 088€ 40 490€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
1 044 891€ 1 093 272€ 1 171 631€ 1 059 154€ 1 037 736€ 1 104 307€ 1 192 279€ 1 266 619€ 1 261 664€ 1 345 467€ 1 413 270€ 1 497 073€ 351 039€ 364 886€ 859 010€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
16 667€ 1 454€ 2 578€ 4 110€ 5 642€ 5 671€ 5 467€ 5 119€ 6 187€ 7 255€ 8 323€ 9 391€ 10 459€ 11 845€ 13 237€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
2 778€ 2 150€ 1 107€ 1 579€ 2 232€ 1 437€ 2 034€ 2 752€ 735€ 1 100€ 1 529€ 2 194€ 1 085€ 1 565€ 2 045€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
67 614€ 85 946€ 65 996€ 238 342€ 291 419€ 76 517€ 53 364€ 35 334€ 37 523€ 37 523€ 37 523€ 37 523€ 1 246 894€ 544 578€ 61 381€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 172 774€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 172 774€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
176 970€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 176 970€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
121 751€ 128 085€ 114 940€ 85 613€ 77 461€ 237 342€ 198 686€ 190 631€ 192 485€ 165 069€ 265 112€ 168 116€ 136 539€ 174 474€ 105 373€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
552€ 1 003€ 604€ 1 354€ 949€ 808€ 972€ 493€ 365€ 688€ 405€ 754€ 357€ 58€ 137€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
552€ 1 003€ 604€ 1 354€ 949€ 808€ 972€ 493€ 365€ 688€ 405€ 754€ 357€ 58€ 137€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
3 226€ 2 632€ 2 604€ 3 270€ 2 664€ 11 399€ 17 819€ 88 740€ 35 971€ 46 055€ 54 276€ 62 049€ 71 108€ 80 155€ 89 207€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
3 226€ 2 632€ 2 604€ 3 270€ 2 664€ 11 399€ 17 819€ 26 882€ 35 971€ 45 065€ 54 276€ 62 049€ 71 108€ 80 155€ 89 207€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 61 858€ 0€ 990€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
3 389€ 3 406€ 8 093€ 9 089€ 9 234€ 9 159€ 11 552€ 19 241€ 21 495€ 23 334€ 26 616€ 32 164€ 38 398€ 22 357€ 1 716€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 119€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 947€ 1 544€ 7 224€ 7 193€ 7 456€ 7 403€ 9 196€ 14 259€ 15 875€ 17 642€ 20 401€ 28 568€ 35 071€ 20 063€ 1 435€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 441€ 1 770€ 868€ 1 698€ 1 691€ 1 628€ 2 110€ 4 755€ 5 369€ 5 525€ 4 951€ 3 467€ 3 208€ 2 294€ 141€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
92€ 198€ 86€ 128€ 246€ 227€ 252€ 167€ 101€ 129€ 119€ 0€ 21€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 163€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
114 585€ 121 045€ 103 640€ 71 901€ 64 613€ 215 976€ 168 344€ 82 157€ 134 654€ 94 992€ 183 815€ 73 149€ 26 676€ 71 904€ 14 313€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
596€ 282€ 520€ 205€ 450€ 1 461€ 893€ 533€ 488€ 594€ 470€ 368€ 50€ 118€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
113 990€ 120 762€ 103 120€ 71 696€ 64 164€ 214 515€ 167 451€ 81 624€ 134 166€ 94 398€ 183 345€ 72 781€ 26 626€ 68 257€ 14 313€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 529€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
620€ 72€ 72€ 294€ 310€ 337€ 419€ 121€ 147€ 358€ 666€ 293€ 284€ 1 333€ 753€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
620€ 72€ 72€ 294€ 310€ 337€ 419€ 121€ 147€ 358€ 666€ 293€ 284€ 1 333€ 753€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 660 928€ 1 715 822€ 1 761 974€ 1 794 741€ 1 821 257€ 1 832 950€ 1 860 350€ 1 900 598€ 1 895 306€ 1 959 712€ 2 044 148€ 2 032 315€ 2 046 655€ 1 483 739€ 1 255 886€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
1 436 803€ 1 442 149€ 1 462 199€ 1 455 134€ 1 463 004€ 1 435 873€ 1 435 247€ 1 453 982€ 1 495 642€ 1 530 736€ 1 590 256€ 1 599 630€ 899 339€ 909 340€ 760 654€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 4 196€ 4 196€ 4 196€ 4 196€ 4 196€ 4 196€ 4 196€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 4 196€ 4 196€ 4 196€ 4 196€ 4 196€ 4 196€ 4 196€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
1 436 803€ 1 442 149€ 1 462 199€ 1 455 134€ 1 463 004€ 1 435 873€ 1 435 247€ 1 449 786€ 1 491 447€ 1 526 541€ 1 586 060€ 1 595 434€ 895 143€ 905 144€ 760 654€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
1 442 149€ 1 462 199€ 1 455 134€ 1 463 004€ 1 435 873€ 1 435 247€ 1 462 552€ 1 491 447€ 1 526 478€ 1 586 060€ 1 595 434€ 922 721€ 892 210€ 760 652€ 725 678€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-5 346€ -20 050€ 7 065€ -7 871€ 27 131€ 627€ -27 306€ -41 660€ -35 031€ -59 520€ -9 374€ 672 713€ 2 933€ 144 492€ 34 976€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
26 482€ 43 971€ 38 063€ 33 053€ 16 529€ 22 447€ 19 067€ 10 585€ 11 704€ 16 301€ 16 450€ 19 290€ 1 013 619€ 430 111€ 12 050€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
1 400€ 1 350€ 1 200€ 1 600€ 3 374€ 1 600€ 1 400€ 1 040€ 1 040€ 6 290€ 5 305€ 3 118€ 2 025€ 3 413€ 3 248€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
1 774€ 0€ 0€ 0€ 5 250€ 4 265€ 2 278€ 1 545€ 3 173€ 2 219€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
1 400€ 1 350€ 1 200€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 400€ 1 040€ 1 040€ 1 040€ 1 040€ 840€ 480€ 240€ 1 029€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
8 974€ 12 144€ 20 334€ 13 622€ 112€ 10 599€ 7 437€ 0€ 926€ 0€ 3 006€ 4 941€ 7 738€ 2 237€ 585€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
8 974€ 12 144€ 20 334€ 13 622€ 112€ 10 599€ 7 437€ 0€ 926€ 0€ 3 006€ 4 941€ 7 738€ 2 237€ 585€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
504€ 1 407€ 1 561€ 1 383€ 821€ 504€ 326€ 97€ 156€ 166€ 177€ 105€ 40€ 61€ 149€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
504€ 1 407€ 1 561€ 1 383€ 821€ 504€ 326€ 97€ 156€ 166€ 177€ 105€ 40€ 61€ 149€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
15 604€ 29 070€ 14 968€ 16 447€ 12 223€ 9 744€ 9 904€ 9 448€ 9 582€ 9 845€ 7 961€ 11 126€ 1 003 816€ 424 400€ 8 068€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 964€ 18 047€ 4 862€ 4 655€ 2 728€ 2 078€ 1 192€ 2 030€ 1 958€ 2 323€ 1 704€ 1 641€ 2 755€ 11 811€ 3 086€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 701 646€ 402 586€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
5 560€ 6 203€ 5 395€ 6 482€ 5 307€ 2 677€ 2 106€ 2 006€ 2 127€ 2 212€ 1 689€ 1 623€ 2 329€ 2 566€ 1 253€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 555€ 2 866€ 2 310€ 2 730€ 2 026€ 1 897€ 1 874€ 1 517€ 1 587€ 1 639€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
44€ 0€ 117€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
3 673€ 3 777€ 3 737€ 4 299€ 3 188€ 2 745€ 3 170€ 2 403€ 2 226€ 2 720€ 2 107€ 2 009€ 2 304€ 2 379€ 1 748€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 500€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
907€ 1 043€ 974€ 1 011€ 1 000€ 645€ 569€ 583€ 540€ 564€ 564€ 479€ 469€ 566€ 342€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 201€ 2 905€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 291 595€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
197 642€ 229 702€ 261 712€ 306 554€ 341 724€ 374 630€ 406 037€ 436 031€ 387 960€ 412 674€ 437 442€ 413 395€ 133 697€ 144 288€ 483 182€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
197 642€ 229 702€ 261 712€ 306 554€ 341 724€ 374 630€ 406 037€ 436 031€ 387 960€ 412 674€ 437 442€ 413 395€ 133 697€ 144 288€ 483 182€