Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
2 804 322 € 2 862 189 € 2 891 650 € 2 936 722 € 2 991 046 € 3 099 372 € 3 185 816 € 3 181 788 € 2 647 093 € 2 218 754 € 2 178 309 €
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
2 376 789 € 2 268 840 € 2 291 733 € 2 351 723 € 2 433 826 € 2 465 356 € 2 543 682 € 2 483 088 € 2 413 485 € 1 979 101 € 1 905 896 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
32 865 € 34 661 € 40 219 € 41 697 € 45 313 € 38 911 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 €
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
30 075 € 34 661 € 39 247 € 41 252 € 45 313 € 35 411 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
2 790 € 972 € 444 € 0 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 960 506 € 1 850 761 € 1 868 096 € 1 926 608 € 2 005 094 € 2 043 027 € 2 156 764 € 2 096 170 € 2 026 567 € 1 592 183 € 1 528 068 €
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
223 752 € 222 969 € 221 914 € 222 913 € 223 115 € 220 383 € 224 978 € 222 439 € 223 143 € 222 044 € 222 277 €
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 508 562 € 1 415 580 € 1 499 812 € 1 592 783 € 1 675 330 € 1 703 594 € 1 746 372 € 1 119 764 € 1 153 203 € 1 210 336 € 1 088 494 €
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
89 264 € 94 126 € 95 111 € 87 380 € 79 127 € 66 543 € 70 026 € 58 905 € 62 335 € 61 322 € 42 467 €
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
1 234 € 1 234 € 1 234 € 1 234 € 7 078 € 18 655 € 30 842 € 43 030 € 27 317 € 36 905 € 45 258 €
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
11 971 € 11 919 € 16 967 € 21 543 € 15 817 € 18 756 € 23 619 € 17 393 € 10 099 € 3 093 € 2 508 €
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 1 498 € 3 135 € 4 772 € 6 409 € 0 €
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
125 723 € 104 933 € 33 057 € 755 € 4 627 € 15 096 € 59 430 € 631 504 € 545 698 € 52 074 € 127 064 €
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
(r. 025 až 032))
383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 374 328 €
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely
(063) -
(096AÚ))
383 418 € 383 418 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069) -
(096AÚ))
383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 383 418 € 374 328 €
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
423 071 € 590 666 € 597 434 € 582 452 € 555 062 € 633 904 € 641 361 € 697 546 € 232 820 € 238 977 € 271 697 €
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 586 € 2 570 € 1 472 € 1 502 € 1 466 € 463 € 61 € 285 € 549 € 927 € 1 666 €
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
2 586 € 2 570 € 1 472 € 1 502 € 1 466 € 463 € 61 € 285 € 549 € 927 € 1 666 €
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
341 328 € 365 827 € 393 429 € 432 841 € 472 501 € 517 524 € 560 451 € 605 973 € 137 267 € 156 941 € 163 595 €
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
0 € 0 € 206 € 329 € 0 € 1 € 0 € 0 € 8 €
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
341 328 € 365 827 € 393 429 € 432 841 € 472 295 € 517 195 € 560 450 € 605 972 € 137 267 € 156 941 € 163 587 €
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
19 692 € 10 681 € 14 377 € 11 191 € 10 887 € 10 500 € 6 599 € 6 058 € 6 456 € 12 138 € 8 499 €
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
6 661 € 472 € 3 478 € 332 € 1 146 € 0 € 593 € 0 € 0 € 0 € 0 €
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
9 403 € 6 212 € 5 950 € 4 159 € 3 753 € 3 534 € 3 029 € 2 949 € 4 763 € 10 330 € 6 431 €
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
(319) -
(391AÚ))
3 628 € 3 997 € 4 949 € 6 701 € 5 987 € 6 966 € 2 977 € 3 109 € 1 693 € 1 808 € 2 068 €
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
59 466 € 211 588 € 188 156 € 136 918 € 70 208 € 105 417 € 74 250 € 85 230 € 88 548 € 68 971 € 97 937 €
087
2.
Ceniny
(213))
51 € 0 € 0 € 121 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 € 0 €
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
59 415 € 211 588 € 188 156 € 136 918 € 70 087 € 105 417 € 74 250 € 85 230 € 88 548 € 68 941 € 97 937 €
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
4 462 € 2 683 € 2 483 € 2 546 € 2 159 € 111 € 773 € 1 154 € 788 € 676 € 716 €
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
4 462 € 2 683 € 2 483 € 2 546 € 2 159 € 111 € 773 € 1 154 € 788 € 676 € 716 €
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
2 804 322 € 2 862 189 € 2 891 650 € 2 936 722 € 2 991 046 € 3 099 372 € 3 185 816 € 3 181 788 € 2 647 093 € 2 218 754 € 2 178 309 €
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
2 044 916 € 2 053 711 € 1 998 585 € 1 994 204 € 1 973 221 € 2 014 907 € 2 006 308 € 2 047 277 € 2 066 333 € 2 097 235 € 2 055 638 €
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet
(r. 118 + r. 119))
0 € 9 090 € 9 090 € 9 090 € 9 090 € 9 090 € 9 090 € 9 090 € 0 €
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
(+/– 415))
0 € 9 090 € 9 090 € 9 090 € 9 090 € 9 090 € 9 090 € 9 090 € 0 €
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
2 044 916 € 2 053 711 € 1 998 585 € 1 985 113 € 1 964 130 € 2 005 817 € 1 997 218 € 2 038 187 € 2 057 243 € 2 088 145 € 2 055 638 €
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
2 053 711 € 1 998 585 € 1 994 204 € 1 964 130 € 2 007 490 € 1 997 218 € 2 038 185 € 2 057 241 € 2 088 145 € 2 069 144 € 1 985 987 €
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-8 795 € 55 127 € 4 381 € 20 983 € -43 359 € 8 599 € -40 967 € -19 054 € -30 902 € 19 001 € 69 651 €
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
46 589 € 39 830 € 51 643 € 57 751 € 87 720 € 108 147 € 142 156 € 695 072 € 555 128 € 108 585 € 110 370 €
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
1 100 € 1 100 € 700 € 700 € 950 € 11 932 € 11 591 € 15 083 € 5 311 € 7 345 € 4 512 €
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
1 100 € 1 100 € 700 € 700 € 950 € 11 932 € 11 591 € 15 083 € 5 311 € 7 345 € 4 512 €
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
4 207 € 3 736 € 6 708 € 130 € 696 € 203 € 284 € 542 887 € 42 292 € 116 € 92 €
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
4 207 € 3 736 € 6 708 € 130 € 696 € 203 € 284 € 542 887 € 42 292 € 116 € 92 €
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
1 241 € 1 690 € 1 172 € 2 119 € 1 945 € 1 543 € 1 204 € 841 € 522 € 200 € 741 €
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
1 241 € 1 690 € 1 172 € 2 119 € 1 945 € 1 543 € 1 204 € 841 € 522 € 200 € 741 €
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
34 562 € 16 866 € 15 667 € 16 448 € 34 816 € 18 197 € 17 847 € 22 302 € 395 173 € 15 167 € 9 268 €
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
10 569 € 275 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 27 448 € 0 € 3 609 €
157
6.
Záväzky z nájmu
(474AÚ))
0 € 0 € 0 € 968 € 4 611 € 7 918 € 0 € 2 941 € 5 659 €
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
496 € 570 € 324 € 426 € 457 € 775 € 497 € 548 € 484 € 309 € 0 €
163
12.
Zamestnanci
(331))
13 222 € 8 920 € 8 060 € 8 483 € 21 865 € 8 582 € 6 513 € 6 753 € 9 274 € 5 286 € 0 €
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
7 834 € 6 170 € 5 860 € 6 299 € 5 371 € 6 327 € 5 140 € 5 695 € 5 145 € 5 428 € 0 €
166
15.
Daň z príjmov
(341))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 16 € 0 € 0 € 0 €
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
2 439 € 1 205 € 1 148 € 1 240 € 7 124 € 1 546 € 1 086 € 1 372 € 1 619 € 1 203 € 0 €
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 351 203 € 0 € 0 €
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet
(r. 174 až 179))
5 479 € 16 437 € 27 396 € 38 354 € 49 313 € 76 271 € 111 230 € 113 959 € 111 830 € 85 757 € 95 757 €
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé
(461AÚ))
5 479 € 16 437 € 27 396 € 38 354 € 49 313 € 76 271 € 111 230 € 113 959 € 111 830 € 85 757 € 95 757 €
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
712 817 € 768 648 € 841 423 € 884 766 € 930 105 € 976 317 € 1 037 352 € 439 439 € 25 632 € 12 934 € 12 301 €
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
7 341 € 10 620 € 25 941 € 13 186 € 6 175 € 7 633 € 11 900 € 6 218 € 7 078 € 6 827 € 1 347 €
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
705 476 € 758 028 € 815 481 € 871 581 € 923 931 € 968 684 € 1 025 452 € 433 221 € 18 554 € 6 107 € 10 954 €