Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Slovenská Ľupča

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
164 388€ 210 906€ 99 993€ 107 635€ 112 808€ 90 593€ 82 929€ 89 756€ 88 162€ 99 026€ 75 106€ 89 569€ 87 684€
02
501
Spotreba materiálu
88 279€ 46 594€ 33 380€ 40 303€ 44 017€ 24 041€ 27 421€ 29 826€ 28 870€ 27 123€ 22 381€ 34 172€ 52 538€
03
502
Spotreba energie
76 109€ 164 312€ 66 613€ 67 331€ 68 791€ 66 553€ 55 507€ 59 929€ 59 292€ 71 903€ 52 725€ 55 397€ 35 146€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
346 561€ 319 641€ 368 352€ 290 473€ 273 344€ 278 051€ 274 442€ 288 831€ 252 522€ 215 246€ 196 128€ 268 318€ 218 888€
07
511
Opravy a udržiavanie
64 682€ 53 768€ 17 649€ 13 025€ 36 437€ 22 490€ 27 150€ 95 999€ 24 184€ 17 335€ 22 823€ 82 995€ 34 602€
08
512
Cestovné
398€ 171€ 845€ 695€ 629€ 193€ 250€ 785€ 974€ 512€ 165€ 53€ 200€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 786€ 3 897€ 4 954€ 2 855€ 6 921€ 10 372€ 8 646€ 12 447€ 11 763€ 7 738€ 9 230€ 3 135€ 2 330€
10
518
Ostatné služby
278 695€ 261 805€ 344 905€ 273 898€ 229 357€ 244 996€ 238 395€ 179 600€ 215 602€ 189 661€ 163 910€ 182 135€ 181 756€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
369 671€ 361 041€ 355 392€ 344 944€ 352 461€ 329 178€ 310 244€ 367 331€ 280 533€ 279 708€ 257 954€ 235 152€ 225 911€
12
521
Mzdové náklady
260 155€ 259 398€ 257 665€ 246 759€ 249 498€ 236 277€ 213 848€ 273 660€ 201 085€ 198 067€ 191 499€ 170 491€ 163 700€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
87 152€ 85 752€ 82 496€ 79 599€ 81 285€ 78 064€ 82 167€ 79 340€ 63 922€ 58 863€ 54 941€ 53 317€ 51 564€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 406€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 737€ 15 892€ 15 232€ 18 586€ 21 578€ 14 837€ 14 229€ 14 231€ 14 209€ 13 703€ 11 414€ 11 344€ 10 547€
16
528
Ostatné sociálne náklady
220€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 100€ 1 316€ 9 075€ 100€ 0€ 100€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
455€ 190€ 2 150€ 1 986€ 646€ 654€ 1 061€ 1 832€ 1 227€ 1 929€ 1 806€ 1 073€ 7€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
455€ 190€ 2 150€ 1 986€ 646€ 654€ 1 061€ 1 832€ 1 227€ 1 929€ 1 806€ 1 073€ 7€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 147€ 17 466€ 9 625€ 33 634€ 8 727€ 5 422€ 4 866€ 3 054€ 4 377€ 131 621€ 1 421€ 5 006€ 3 702€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
664€ 88€ 0€ 0€ 1 292€ 436€ 2 158€ 177€ 795€ 107 211€ 0€ 3 922€ 604€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 900€ 890€ 650€ 708€ 0€ 1 049€ 1 558€ 246€ 0€ 52€ 704€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
38€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
285€ 6 728€ 3 673€ 1 400€ 0€ 1 000€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 3 207€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 090€ 1 421€ 501€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
6 160€ 10 649€ 5 052€ 6 786€ 3 578€ 3 278€ 2 697€ 1 744€ 2 023€ 2 074€ 0€ 531€ 2 394€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 24 557€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
457 199€ 518 221€ 538 723€ 602 542€ 992 070€ 877 976€ 172 667€ 162 755€ 156 381€ 146 331€ 164 703€ 205 590€ 268 822€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
456 119€ 428 704€ 428 862€ 488 556€ 936 335€ 408 136€ 74 898€ 70 479€ 74 366€ 75 508€ 80 201€ 77 971€ 90 941€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 080€ 89 517€ 9 835€ 18 830€ 14 781€ 384 239€ 14 170€ 10 737€ 10 737€ 8 680€ 7 650€ 8 232€ 89 716€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 9 835€ 18 830€ 14 781€ 14 708€ 14 170€ 10 737€ 10 737€ 8 680€ 7 650€ 0€ 8 756€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 080€ 0€ 0€ 0€ 0€ 369 531€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 232€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 89 517€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80 960€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 100 026€ 95 156€ 40 953€ 85 601€ 83 599€ 81 540€ 71 278€ 62 143€ 76 852€ 119 387€ 88 165€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 100 026€ 95 156€ 40 953€ 85 601€ 83 599€ 81 540€ 71 278€ 62 143€ 76 852€ 119 387€ 88 165€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
15 901€ 6 496€ 14 507€ 12 265€ 15 316€ 16 094€ 15 880€ 8 702€ 12 713€ 13 251€ 11 065€ 12 241€ 18 599€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
4 585€ 5 460€ 5 188€ 3 906€ 6 707€ 7 379€ 6 413€ 3 822€ 5 392€ 5 544€ 7 627€ 10 851€ 12 512€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 104€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
11 316€ 1 036€ 9 319€ 8 359€ 8 609€ 8 715€ 9 467€ 4 862€ 7 217€ 7 707€ 3 438€ 1 390€ 6 087€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
815 802€ 859 254€ 821 643€ 722 089€ 858 306€ 695 746€ 674 057€ 662 030€ 530 961€ 581 283€ 540 128€ 524 756€ 407 151€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
798 972€ 840 954€ 782 021€ 684 304€ 820 977€ 655 882€ 638 857€ 621 022€ 481 934€ 543 251€ 508 440€ 466 515€ 371 254€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
16 830€ 18 300€ 39 622€ 37 785€ 37 328€ 39 865€ 35 200€ 41 008€ 49 026€ 38 032€ 31 688€ 58 241€ 35 897€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 177 123€ 2 293 215€ 2 210 385€ 2 115 568€ 2 613 677€ 2 293 715€ 1 536 145€ 1 584 290€ 1 326 877€ 1 468 395€ 1 248 311€ 1 341 705€ 1 230 764€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
306€ 2 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 5 140€ 0€ 1 873€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
306€ 2 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 5 140€ 0€ 1 873€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 624€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 624€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 943 075€ 1 861 559€ 1 716 828€ 1 566 710€ 1 459 671€ 1 297 836€ 1 212 461€ 1 103 649€ 1 133 244€ 1 096 686€ 832 994€ 1 146 207€ 1 096 239€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 720 453€ 1 713 789€ 1 551 702€ 1 412 831€ 1 341 726€ 1 253 716€ 1 154 610€ 1 056 553€ 1 044 382€ 1 017 339€ 744 059€ 1 059 395€ 1 007 530€
82
633
Výnosy z poplatkov
222 622€ 147 770€ 165 126€ 153 879€ 117 945€ 44 120€ 57 851€ 47 096€ 88 862€ 79 347€ 88 935€ 86 812€ 88 709€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
96 648€ 118 876€ 109 061€ 141 208€ 97 578€ 100 208€ 132 615€ 164 634€ 119 084€ 145 183€ 61 875€ 54 543€ 72 075€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
22 173€ 21 414€ 700€ 7 920€ 10 558€ 30 078€ 56 313€ 1 305€ 38 592€ 62 760€ 7 188€ 2 001€ 4 406€
85
642
Tržby z predaja materiálu
10 861€ 22€ 915€ 210€ 660€ 1 130€ 100€ 930€ 1 802€ 1 614€ 3 491€ 918€ 5 191€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
33€ 0€ 424€ 955€ 991€ 579€ 2 398€ 2 177€ 700€ 923€ 3 656€ 1 076€ 1 135€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
63 581€ 97 440€ 107 022€ 132 123€ 85 369€ 68 421€ 73 804€ 160 222€ 77 990€ 79 886€ 47 540€ 50 548€ 61 343€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 220€ 108 260€ 111 286€ 55 734€ 100 709€ 96 549€ 96 197€ 82 015€ 72 581€ 165 463€ 127 945€ 96 594€ 6 509€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 220€ 107 160€ 16 130€ 55 734€ 15 108€ 12 950€ 14 657€ 10 737€ 10 438€ 165 463€ 8 232€ 8 756€ 6 509€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 16 130€ 14 781€ 15 108€ 12 950€ 14 657€ 10 737€ 10 438€ 7 650€ 8 232€ 8 756€ 6 509€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 220€ 7 135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 40 953€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 100 026€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 157 813€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 1 100€ 95 156€ 0€ 85 601€ 83 599€ 81 540€ 71 278€ 62 143€ 0€ 119 713€ 87 838€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 1 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 95 156€ 0€ 85 601€ 83 599€ 81 540€ 71 278€ 62 143€ 0€ 119 713€ 87 838€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
390€ 1 602€ 0€ 5€ 450€ 977€ 1 225€ 1 243€ 8 214€ 9 331€ 157 566€ 881€ 4 254€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
168€ 1 602€ 0€ 5€ 450€ 977€ 1 225€ 1 178€ 7 303€ 9 331€ 157 254€ 875€ 780€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 911€ 0€ 312€ 0€ 3 474€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 874€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 874€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
550 170€ 368 702€ 519 565€ 504 828€ 968 976€ 763 934€ 170 432€ 154 152€ 143 768€ 109 444€ 161 988€ 168 489€ 719 269€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 364 882€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
413 510€ 3 819€ 34 126€ 53 397€ 63 820€ 65 171€ 83 780€ 75 995€ 66 175€ 36 141€ 85 411€ 97 405€ 661 840€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 372 442€ 373 853€ 672 626€ 634 926€ 5 680€ 5 680€ 6 197€ 6 197€ 6 197€ 6 197€ 6 196€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 100€ 0€ 3 000€ 700€ 100€ 0€ 1 013€ 12 924€ 5 170€ 92€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
136 660€ 0€ 112 896€ 77 578€ 229 530€ 63 137€ 80 871€ 72 477€ 70 382€ 54 182€ 65 210€ 64 795€ 51 233€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 591 810€ 2 461 439€ 2 456 739€ 2 268 485€ 2 627 386€ 2 259 503€ 1 612 929€ 1 505 693€ 1 476 941€ 1 526 107€ 1 347 508€ 1 471 338€ 1 901 093€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
414 687€ 168 224€ 246 354€ 152 917€ 13 709€ -34 212€ 76 783€ -78 597€ 150 065€ 57 712€ 99 197€ 129 633€ 670 329€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 296€ 641€ 283€ 1€ 11€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
414 686€ 167 942€ 246 354€ 152 917€ 13 709€ -34 212€ 76 783€ -78 597€ 148 769€ 57 071€ 98 914€ 129 632€ 670 318€