Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy
(r. 002 až r. 005)
10 610 € 11 262 € 12 340 € 12 252 € 14 542 € 14 050 € 8 952 € 15 006 € 5 811 € 12 866 € 15 037 €
02
501
Spotreba materiálu
3 964 € 5 135 € 5 445 € 4 302 € 8 033 € 8 283 € 5 056 € 7 208 € 2 756 € 4 787 € 6 108 €
03
502
Spotreba energie
6 588 € 6 092 € 6 849 € 7 904 € 6 463 € 5 740 € 3 869 € 7 774 € 3 032 € 8 057 € 8 896 €
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
59 € 35 € 46 € 46 € 45 € 27 € 26 € 24 € 23 € 22 € 33 €
06
51
Služby
(r. 007 až r. 010)
82 253 € 55 215 € 43 377 € 20 921 € 189 703 € 84 680 € 39 828 € 37 726 € 37 119 € 35 169 € 47 123 €
07
511
Opravy a udržiavanie
50 571 € 20 918 € 13 116 € 6 461 € 30 933 € 9 596 € 8 926 € 15 515 € 15 446 € 10 011 € 24 198 €
08
512
Cestovné
1 345 € 1 777 € 1 091 € 907 € 836 € 589 € 563 € 536 € 602 € 1 083 € 465 €
09
513
Náklady na reprezentáciu
969 € 766 € 1 124 € 499 € 1 144 € 1 481 € 617 € 292 € 546 € 428 € 597 €
10
518
Ostatné služby
29 369 € 31 754 € 28 045 € 13 055 € 156 789 € 73 014 € 29 722 € 21 383 € 20 525 € 23 647 € 21 863 €
11
52
Osobné náklady
(r. 012 až r. 016)
51 320 € 44 771 € 38 438 € 34 869 € 39 013 € 33 578 € 33 049 € 30 137 € 32 841 € 35 280 € 30 604 €
12
521
Mzdové náklady
37 730 € 32 919 € 28 133 € 25 584 € 29 060 € 24 815 € 25 723 € 23 334 € 25 414 € 27 747 € 23 003 €
13
524
Zákonné sociálne poistenie
12 274 € 10 565 € 9 070 € 8 028 € 8 855 € 7 663 € 6 274 € 6 063 € 6 687 € 6 795 € 6 705 €
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 316 € 1 287 € 1 234 € 1 256 € 1 097 € 1 101 € 1 052 € 740 € 740 € 738 € 896 €
17
53
Dane a poplatky
(r. 018 až r. 020)
964 € 367 € 224 € 32 € 179 € 8 € 5 € 132 € 0 € 0 € 0 €
20
538
Ostatné dane a poplatky
964 € 367 € 224 € 32 € 179 € 8 € 5 € 132 € 0 € 0 € 0 €
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r. 022 až r. 028)
1 768 € 1 992 € 2 051 € 1 866 € 2 975 € 2 440 € 2 593 € 1 648 € 1 322 € 2 407 € 1 593 €
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 441 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 66 €
26
546
Odpis pohľadávky
122 € 0 € 0 € 0 € 529 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 646 € 1 992 € 2 051 € 1 866 € 1 946 € 2 440 € 1 153 € 1 648 € 1 322 € 2 407 € 1 527 €
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)
13 884 € 9 171 € 9 226 € 15 845 € 11 101 € 15 144 € 22 238 € 20 364 € 13 172 € 8 675 € 16 431 €
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 884 € 9 171 € 9 226 € 13 199 € 8 482 € 12 876 € 19 921 € 18 944 € 10 827 € 8 675 € 7 170 €
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)
0 € 0 € 0 € 2 646 € 2 619 € 2 268 € 2 317 € 1 420 € 2 345 € 0 € 9 261 €
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 2 119 € 2 268 € 2 317 € 1 420 € 2 345 € 0 € 3 120 €
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 2 646 € 500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 141 €
40
56
Finančné náklady
(r. 041 až r. 048)
752 € 494 € 555 € 580 € 829 € 628 € 1 034 € 3 720 € 1 166 € 1 655 € 1 760 €
42
562
Úroky
282 € 148 € 215 € 251 € 527 € 278 € 643 € 3 040 € 665 € 1 098 € 1 328 €
43
563
Kurzové straty
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 0 €
47
568
Ostatné finančné náklady
470 € 346 € 340 € 329 € 302 € 349 € 391 € 680 € 501 € 556 € 432 €
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)
180 € 180 € 180 € 798 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 216 €
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
180 € 180 € 180 € 798 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 216 €
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet
(r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)
161 732 € 123 452 € 106 390 € 87 162 € 258 341 € 150 527 € 107 699 € 108 733 € 91 431 € 96 052 € 116 764 €
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar
(r. 066 až r. 068)
19 304 € 6 941 € 7 022 € 3 803 € 5 079 € 6 396 € 5 960 € 4 799 € 3 014 € 8 356 € 4 979 €
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 90 € 17 € 2 € 0 € 0 €
67
602
Tržby z predaja služieb
19 304 € 6 941 € 7 022 € 3 803 € 5 079 € 6 396 € 5 870 € 4 782 € 3 012 € 8 356 € 4 979 €
74
62
Aktivácia
(r. 075 až r. 078)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 317 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 317 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)
97 733 € 91 024 € 94 368 € 77 052 € 82 383 € 73 012 € 37 815 € 38 528 € 31 819 € 29 926 € 38 007 €
81
632
Daňové výnosy samosprávy
88 685 € 82 120 € 83 973 € 68 065 € 72 663 € 65 631 € 30 841 € 31 715 € 25 724 € 24 248 € 29 211 €
82
633
Výnosy z poplatkov
9 048 € 8 903 € 10 395 € 8 987 € 9 720 € 7 381 € 6 974 € 6 813 € 6 095 € 5 678 € 8 796 €
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 599 € 0 € 33 269 € 135 € 2 090 € 4 647 €
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 500 € 0 € 30 972 € 0 € 279 € 1 095 €
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 99 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 297 € 135 € 1 811 € 3 552 €
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 +r. 099)
0 € 0 € 2 646 € 2 841 € 2 074 € 2 317 € 1 420 € 2 345 € 1 737 € 2 911 € 1 958 €
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
(r. 092 až r. 095)
0 € 0 € 2 646 € 2 841 € 2 074 € 2 317 € 1 420 € 2 345 € 1 737 € 2 911 € 1 958 €
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 0 € 2 841 € 2 074 € 2 317 € 1 420 € 2 345 € 1 237 € 2 911 € 1 958 €
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0 € 0 € 2 646 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 500 € 0 € 0 €
100
66
Finančné výnosy
(r. 101 až r. 108)
17 € 63 € 19 € 5 € 12 € 13 € 19 € 11 € 12 € 766 € 896 €
102
662
Úroky
3 € 46 € 19 € 5 € 12 € 13 € 19 € 11 € 12 € 766 € 830 €
108
668
Ostatné finančné výnosy
15 € 18 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 66 €
109
67
Mimoriadne výnosy
(r. 110 až r. 113)
0 € 0 € 15 000 € 0 € 8 432 € 468 € 30 € 0 € 150 € 0 € 0 €
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0 € 0 € 15 000 € 0 € 8 432 € 468 € 30 € 0 € 150 € 0 € 0 €
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)
9 342 € 8 857 € 9 243 € 30 481 € 155 869 € 69 654 € 56 098 € 54 895 € 45 962 € 49 925 € 57 558 €
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 29 012 € 25 331 € 0 € 0 €
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 497 € 1 414 € 1 800 € 6 725 € 140 285 € 8 799 € 44 448 € 2 244 € 4 416 € 34 173 € 41 791 €
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
7 845 € 7 443 € 7 443 € 11 924 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 660 € 0 € 9 958 €
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0 € 0 € 0 € 11 832 € 0 € 50 700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0 € 0 € 0 € 0 € 7 453 € 10 154 € 9 637 € 9 854 € 4 055 € 4 055 € 4 050 €
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2 013 € 13 785 € 10 500 € 10 024 € 1 759 €
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 673 € 0 €
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 8 131 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
134
 
Účtová trieda 6 súčet
(r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)
126 396 € 106 885 € 128 297 € 114 182 € 253 848 € 155 776 € 101 342 € 133 847 € 82 829 € 93 974 € 108 045 €
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením
(r. 134 mínus r. 064)
(+/-)
-35 336 € -16 566 € 21 907 € 27 020 € -4 494 € 5 249 € -6 356 € 25 114 € -8 602 € -2 078 € -8 719 €
136
591
Splatná daň z príjmov
0 € 0 € 0 € 0 € 1 € 2 € 3 € 1 € 0 € 95 € 100 €
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus
(r. 136, r. 137)
(+/-)
-35 336 € -16 566 € 21 907 € 27 020 € -4 494 € 5 247 € -6 359 € 25 113 € -8 602 € -2 173 € -8 819 €