Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
403 693€ 408 114€ 425 490€ 395 377€ 349 021€ 339 485€ 299 579€ 340 162€ 438 481€ 423 343€ 444 271€ 420 537€ 836 619€ 576 799€ 563 754€
02
501
Spotreba materiálu
188 068€ 206 181€ 224 929€ 189 917€ 132 717€ 127 108€ 114 028€ 123 414€ 126 037€ 101 147€ 128 264€ 99 695€ 515 046€ 245 842€ 199 314€
03
502
Spotreba energie
215 626€ 201 933€ 200 562€ 205 460€ 216 304€ 212 377€ 185 551€ 216 748€ 312 444€ 322 196€ 316 007€ 320 842€ 321 573€ 330 957€ 364 440€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 224 501€ 988 212€ 674 994€ 1 042 317€ 915 130€ 814 361€ 729 368€ 502 642€ 420 232€ 317 633€ 569 812€ 473 077€ 508 901€ 492 473€ 670 600€
07
511
Opravy a udržiavanie
580 353€ 651 551€ 454 461€ 601 706€ 475 994€ 431 675€ 443 522€ 135 593€ 134 322€ 129 596€ 121 612€ 203 349€ 80 772€ 105 750€ 160 557€
08
512
Cestovné
733€ 241€ 159€ 2 167€ 1 954€ 2 917€ 3 076€ 5 586€ 1 770€ 3 188€ 3 162€ 2 163€ 5 020€ 4 899€ 9 975€
09
513
Náklady na reprezentáciu
15 783€ 11 354€ 10 104€ 15 085€ 14 550€ 12 477€ 10 336€ 9 743€ 11 098€ 9 588€ 10 643€ 9 905€ 12 171€ 11 458€ 10 725€
10
518
Ostatné služby
627 632€ 325 066€ 210 270€ 423 359€ 422 631€ 367 292€ 272 434€ 351 720€ 273 042€ 175 262€ 434 396€ 257 660€ 410 938€ 370 366€ 489 343€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 290 232€ 3 213 549€ 3 017 944€ 3 027 043€ 2 587 885€ 2 551 721€ 2 364 663€ 2 059 038€ 1 980 031€ 1 879 403€ 1 794 734€ 1 901 353€ 1 996 463€ 1 934 231€ 1 681 294€
12
521
Mzdové náklady
2 301 782€ 2 263 670€ 2 127 040€ 2 126 828€ 1 816 721€ 1 798 222€ 1 653 325€ 1 451 076€ 1 377 039€ 1 311 243€ 1 264 012€ 1 340 385€ 1 451 119€ 1 399 154€ 1 214 264€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
805 794€ 804 608€ 752 071€ 751 919€ 643 721€ 630 932€ 586 275€ 517 882€ 505 949€ 480 597€ 445 675€ 462 105€ 461 999€ 456 633€ 398 320€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
10 731€ 10 790€ 11 125€ 10 916€ 11 574€ 11 195€ 11 265€ 11 786€ 11 617€ 12 075€ 11 278€ 8 227€ 8 117€ 7 327€ 6 602€
15
527
Zákonné sociálne náklady
171 926€ 134 481€ 127 708€ 137 381€ 115 869€ 111 371€ 113 799€ 78 294€ 85 426€ 75 489€ 73 769€ 90 636€ 75 228€ 71 117€ 62 108€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
293 391€ 307 422€ 319 588€ 320 979€ 316 155€ 309 516€ 316 893€ 309 221€ 337 154€ 340 220€ 390 662€ 326 899€ 457 331€ 459 497€ 457 786€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
293 391€ 307 422€ 319 588€ 320 979€ 316 155€ 309 516€ 316 893€ 309 221€ 337 154€ 340 220€ 390 662€ 326 899€ 457 331€ 459 497€ 457 786€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
170 284€ 364 447€ 203 177€ 161 694€ 103 274€ 1 119 429€ 105 153€ 92 037€ 169 165€ 910 641€ 214 442€ 155 036€ 264 930€ 160 212€ 178 969€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 665€ 162 654€ 2 469€ 52 439€ 10 828€ 1 004 739€ 5 629€ 2€ 22 512€ 826 847€ 88 754€ 95 332€ 153 647€ 27 400€ 81 886€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 047€ 4 799€ 25 022€ 1 928€ 56€ 5 671€ 5 587€ 475€ 66€ 0€ 104€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
24 889€ 31 826€ 18 484€ 2 764€ 2 177€ 22 284€ 0€ 1 585€ 4€ 0€ 9€ 486€ 1 202€ 12 955€ 3 193€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
132 683€ 165 169€ 157 202€ 104 563€ 90 213€ 86 736€ 93 937€ 89 975€ 146 583€ 83 794€ 125 575€ 58 720€ 110 081€ 119 857€ 93 890€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
673 546€ 749 758€ 670 279€ 659 315€ 575 712€ 573 712€ 455 948€ 262 116€ 378 159€ 653 489€ 614 556€ 479 748€ 403 205€ 398 205€ 265 765€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
299 692€ 375 766€ 269 572€ 267 487€ 206 936€ 192 053€ 200 021€ 197 603€ 206 699€ 369 189€ 407 204€ 317 597€ 259 170€ 261 832€ 219 265€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
373 854€ 373 992€ 400 707€ 378 476€ 368 776€ 364 323€ 255 927€ 64 513€ 171 460€ 284 299€ 207 352€ 162 151€ 144 035€ 136 373€ 46 500€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121 495€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68 139€ 0€ 46 500€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
80 112€ 111 930€ 98 902€ 101 338€ 92 958€ 58 291€ 101 829€ 36 990€ 118 223€ 262 233€ 156 551€ 122 345€ 51 023€ 136 373€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 603€ 27 523€ 53 237€ 22 066€ 50 344€ 39 806€ 24 873€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
293 741€ 262 062€ 301 805€ 277 138€ 275 818€ 306 032€ 0€ 0€ 0€ 0€ 458€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 13 352€ 0€ 17 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 13 352€ 0€ 17 336€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
159 383€ 157 309€ 158 758€ 164 619€ 160 392€ 169 252€ 180 923€ 305 477€ 261 646€ 278 783€ 321 946€ 295 900€ 230 546€ 313 371€ 154 422€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83 790€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
122 663€ 110 675€ 124 087€ 129 470€ 132 998€ 140 911€ 147 209€ 185 701€ 206 764€ 208 951€ 268 211€ 250 932€ 172 762€ 155 571€ 142 430€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 8€ 7€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
36 720€ 46 634€ 34 621€ 35 149€ 27 394€ 28 341€ 33 715€ 35 987€ 54 882€ 69 832€ 53 729€ 44 968€ 57 784€ 157 792€ 11 985€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
11 289 437€ 9 608 658€ 9 052 780€ 9 283 426€ 8 584 728€ 7 903 106€ 7 170 490€ 6 767 239€ 6 408 897€ 5 649 455€ 5 502 913€ 5 494 772€ 6 002 503€ 6 015 398€ 5 693 983€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
10 660 494€ 9 054 899€ 8 544 828€ 8 791 778€ 8 147 833€ 7 460 889€ 6 878 181€ 6 403 998€ 5 971 614€ 5 153 511€ 5 100 432€ 4 888 177€ 5 372 574€ 5 377 191€ 5 013 831€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
609 161€ 547 504€ 502 945€ 485 852€ 431 906€ 436 863€ 286 728€ 358 547€ 433 120€ 491 960€ 397 430€ 603 090€ 625 637€ 634 407€ 675 970€
61
587
Náklady na ostatné transfery
19 783€ 6 254€ 5 007€ 5 796€ 4 989€ 5 354€ 5 581€ 4 694€ 4 163€ 3 985€ 5 051€ 3 505€ 4 292€ 3 800€ 4 182€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
17 504 468€ 15 797 469€ 14 523 009€ 15 054 772€ 13 592 297€ 13 780 582€ 11 623 017€ 10 637 931€ 10 393 764€ 10 452 968€ 9 853 337€ 9 547 322€ 10 700 498€ 10 350 186€ 9 666 573€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
187 509€ 186 819€ 272 911€ 251 204€ 263 677€ 232 414€ 226 410€ 196 569€ 208 948€ 189 843€ 158 620€ 172 804€ 232 810€ 208 968€ 309 053€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
187 509€ 186 819€ 272 911€ 251 204€ 263 677€ 232 414€ 226 410€ 196 569€ 208 948€ 189 843€ 158 620€ 172 804€ 232 810€ 208 968€ 309 053€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
13 327 776€ 12 682 388€ 12 456 815€ 12 217 582€ 11 430 007€ 10 653 120€ 9 836 333€ 8 741 764€ 8 092 902€ 7 709 688€ 8 060 305€ 7 827 593€ 6 900 700€ 8 312 790€ 8 367 782€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
12 430 303€ 11 798 181€ 11 538 093€ 11 519 684€ 10 651 749€ 9 884 525€ 9 202 917€ 8 109 343€ 7 315 714€ 7 054 464€ 7 489 747€ 7 138 779€ 6 405 095€ 7 647 413€ 7 569 533€
82
633
Výnosy z poplatkov
897 473€ 884 207€ 918 722€ 697 898€ 778 258€ 768 594€ 633 417€ 632 421€ 777 188€ 655 224€ 570 557€ 688 814€ 495 605€ 665 377€ 798 249€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
868 095€ 1 258 175€ 775 765€ 539 868€ 732 703€ 2 446 865€ 631 165€ 579 215€ 2 269 816€ 1 414 974€ 832 277€ 626 197€ 861 281€ 622 670€ 1 368 828€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
337 476€ 509 621€ 30 863€ 57 336€ 266 830€ 1 621 322€ 115 009€ 83 282€ 281 490€ 1 053 277€ 240 699€ 263 459€ 560 443€ 266 046€ 1 146 087€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
28 008€ 23 256€ 23 988€ 25 959€ 25 894€ 25 849€ 29 754€ 29 530€ 23 541€ 26 217€ 27 665€ 20 175€ 44 799€ 31 988€ 38 651€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
502 612€ 725 299€ 720 914€ 456 573€ 439 979€ 799 693€ 486 402€ 466 403€ 1 964 784€ 335 480€ 563 913€ 342 563€ 256 039€ 324 636€ 184 090€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
379 878€ 400 707€ 382 755€ 345 245€ 364 323€ 356 856€ 60 516€ 121 523€ 238 399€ 166 595€ 162 151€ 136 250€ 66 036€ 46 500€ 29 263€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
379 878€ 400 707€ 382 755€ 345 245€ 364 323€ 356 856€ 60 516€ 121 523€ 238 399€ 166 595€ 162 151€ 136 250€ 66 036€ 46 500€ 29 263€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66 354€ 65 988€ 46 500€ 29 263€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
111 930€ 98 902€ 101 338€ 92 958€ 58 291€ 223 323€ 42 290€ 119 173€ 215 840€ 156 551€ 122 345€ 44 998€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 125 485€ 18 227€ 2 350€ 22 559€ 10 045€ 39 806€ 24 898€ 48€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
267 947€ 301 805€ 281 417€ 252 287€ 306 032€ 8 048€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
100 000€ 100 001€ 238€ 101 610€ 101 148€ 101 570€ 100 586€ 166 409€ 1 817€ 179 797€ 106 393€ 477 824€ 2 041€ 15 466€ 136 306€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 126 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 1€ 111€ 1 611€ 1 148€ 1 571€ 586€ 409€ 1 817€ 791€ 502€ 1 378€ 2 041€ 15 466€ 56 109€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
100 000€ 100 000€ 0€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 40 000€ 0€ 179 006€ 105 891€ 476 446€ 0€ 0€ 80 197€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 478 771€ 1 952 557€ 1 407 522€ 1 818 356€ 1 857 191€ 1 357 533€ 1 346 111€ 1 006 169€ 937 361€ 831 662€ 1 054 929€ 1 168 590€ 1 356 523€ 623 347€ 532 918€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
622 375€ 472 299€ 437 528€ 447 750€ 276 178€ 364 203€ 379 122€ 236 378€ 358 654€ 262 495€ 446 411€ 772 489€ 1 050 510€ 378 420€ 293 705€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
313 241€ 268 114€ 174 689€ 279 270€ 289 722€ 298 474€ 286 996€ 297 238€ 241 850€ 236 847€ 211 473€ 105 426€ 39 997€ 18 149€ 9 154€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 372€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
53 616€ 33 616€ 35 853€ 38 866€ 116 592€ 42 067€ 40 011€ 30 990€ 15 110€ 30 318€ 36 083€ 32 470€ 32 869€ 2 778€ 6 239€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
201 227€ 155 741€ 12 615€ 29 373€ 21 863€ 542€ 32 422€ 32 339€ 32 214€ 32 215€ 63 834€ 31 649€ 34 276€ 27 659€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
1 288 312€ 1 022 788€ 746 837€ 1 023 097€ 1 152 836€ 652 248€ 607 560€ 409 223€ 289 533€ 269 786€ 297 128€ 226 556€ 197 499€ 196 341€ 223 820€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
17 342 028€ 16 580 648€ 15 296 006€ 15 273 865€ 14 749 050€ 15 148 358€ 12 201 121€ 10 811 649€ 11 749 243€ 10 492 559€ 10 374 675€ 10 409 258€ 9 419 391€ 9 829 741€ 10 744 150€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-162 440€ 783 179€ 772 996€ 219 094€ 1 156 753€ 1 367 777€ 578 104€ 173 718€ 1 355 480€ 39 592€ 521 338€ 861 936€ -1 281 107€ -520 445€ 1 077 577€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 346€ 0€ 0€ 2 347€ 449€ 2 361€ 10 412€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-162 440€ 783 179€ 772 996€ 219 094€ 1 156 753€ 1 367 777€ 578 104€ 173 718€ 1 355 134€ 39 592€ 521 338€ 859 589€ -1 281 556€ -522 806€ 1 067 165€