Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
80 917€ 167 811€ 45 697€ 142 161€ 102 849€ 146 870€ 107 644€ 90 891€ 104 334€ 101 115€ 147 070€ 126 263€ 123 247€
02
501
Spotreba materiálu
49 296€ 141 433€ 15 728€ 49 944€ 41 850€ 62 094€ 56 356€ 45 046€ 60 513€ 48 639€ 83 161€ 63 969€ 62 498€
03
502
Spotreba energie
31 621€ 26 378€ 29 969€ 92 217€ 60 999€ 84 775€ 51 288€ 45 845€ 43 821€ 52 476€ 63 909€ 62 294€ 60 749€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
146 428€ 164 545€ 191 746€ 113 021€ 108 067€ 91 159€ 162 963€ 145 208€ 154 631€ 640 939€ 159 444€ 167 774€ 129 761€
07
511
Opravy a udržiavanie
20 329€ 33 646€ 76 131€ 24 871€ 15 693€ 2 003€ 54 894€ 62 183€ 41 354€ 413 316€ 23 577€ 28 430€ 29 144€
08
512
Cestovné
247€ 1 818€ 666€ 280€ 215€ 743€ 389€ 132€ 223€ 183€ 526€ 178€ 590€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 944€ 8 216€ 5 560€ 3 439€ 4 371€ 2 300€ 10 692€ 6 565€ 5 493€ 6 126€ 2 500€ 4 433€ 4 182€
10
518
Ostatné služby
123 907€ 120 864€ 109 389€ 84 431€ 87 788€ 86 113€ 96 988€ 76 328€ 107 561€ 221 314€ 132 841€ 134 733€ 95 845€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
333 389€ 312 198€ 281 572€ 228 621€ 215 965€ 209 593€ 234 208€ 203 372€ 225 704€ 232 716€ 241 366€ 263 570€ 236 641€
12
521
Mzdové náklady
241 773€ 228 588€ 204 506€ 164 074€ 158 092€ 152 960€ 174 581€ 153 587€ 169 147€ 173 844€ 176 987€ 192 322€ 170 308€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
82 589€ 78 555€ 70 761€ 56 583€ 53 524€ 52 261€ 54 714€ 46 327€ 52 602€ 56 801€ 55 598€ 56 621€ 54 680€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 2 306€ 455€ 562€ 752€ 759€ 343€ 475€ 2 528€ 551€ 591€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 028€ 5 055€ 6 305€ 5 658€ 3 894€ 3 810€ 4 162€ 2 700€ 3 612€ 1 596€ 6 253€ 14 076€ 10 913€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 149€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
763€ 1 297€ 423€ 33€ 2 157€ 2 174€ 6 564€ 2 957€ 2 214€ 2 227€ 1 901€ 2 878€ 2 212€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 37€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
763€ 1 297€ 423€ 33€ 2 157€ 2 174€ 6 564€ 2 957€ 2 214€ 2 227€ 1 901€ 2 878€ 2 175€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
29 430€ 26 411€ 7 304€ 8 473€ 3 221€ 4 319€ 4 807€ 4 221€ 4 088€ 3 242€ 5 201€ 7 664€ 25 429€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 980€ 436€ 0€ 2 285€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 098€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 563€ 1 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
24 450€ 25 703€ 6 741€ 4 741€ 3 221€ 4 319€ 4 807€ 4 221€ 4 088€ 3 242€ 5 201€ 7 664€ 6 331€
28
549
Manká a škody
0€ 271€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
342 844€ 317 117€ 137 558€ 219 305€ 206 498€ 182 151€ 340 554€ 176 982€ 206 249€ 110 957€ 127 016€ 587 021€ 105 598€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
336 334€ 312 461€ 132 776€ 219 305€ 204 439€ 180 137€ 339 354€ 171 005€ 200 872€ 103 635€ 122 343€ 578 979€ 96 875€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
6 510€ 4 598€ 4 782€ 2 059€ 2 014€ 1 200€ 5 977€ 5 377€ 7 322€ 4 673€ 8 042€ 8 723€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 559€ 514€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 673€ 0€ 8 723€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 060€ 1 500€ 500€ 1 500€ 1 500€ 1 200€ 5 977€ 5 377€ 7 322€ 0€ 8 042€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 450€ 3 098€ 4 282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 58€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
18 926€ 19 330€ 42 407€ 21 368€ 32 001€ 38 982€ 22 356€ 32 125€ 30 100€ 16 531€ 13 228€ 10 093€ 10 087€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
12 036€ 13 519€ 36 082€ 16 078€ 17 878€ 21 421€ 15 792€ 22 830€ 23 012€ 9 733€ 5 371€ 4 002€ 7 609€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 1€ 6€ 19€ 0€ 13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 890€ 5 811€ 6 324€ 5 284€ 14 103€ 17 561€ 6 550€ 9 295€ 7 088€ 6 798€ 7 857€ 6 091€ 2 478€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
307 593€ 290 228€ 276 336€ 220 566€ 198 927€ 167 353€ 143 089€ 129 455€ 124 376€ 132 938€ 145 265€ 116 178€ 43 338€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
304 373€ 286 953€ 272 229€ 217 566€ 196 427€ 164 853€ 140 237€ 122 502€ 122 636€ 131 738€ 140 791€ 110 473€ 41 326€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 220€ 3 276€ 4 107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 2 999€ 2 500€ 2 500€ 2 852€ 6 953€ 1 740€ 1 200€ 4 474€ 5 705€ 2 012€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 260 289€ 1 298 938€ 983 043€ 953 548€ 869 684€ 842 601€ 1 022 185€ 785 211€ 851 696€ 1 240 665€ 840 491€ 1 281 441€ 676 313€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
29 406€ 30 884€ 29 995€ 31 069€ 31 996€ 29 687€ 31 460€ 44 739€ 33 323€ 26 307€ 30 776€ 37 765€ 31 488€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 326€ 628€ 1 551€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
29 406€ 30 884€ 29 995€ 31 069€ 31 996€ 29 361€ 30 832€ 43 188€ 33 323€ 26 307€ 30 776€ 37 765€ 31 488€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
928 701€ 942 728€ 853 106€ 777 689€ 735 540€ 673 938€ 621 405€ 563 590€ 564 422€ 591 520€ 686 318€ 657 642€ 578 425€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
867 897€ 885 002€ 797 624€ 721 839€ 676 902€ 619 280€ 569 117€ 516 201€ 514 890€ 588 482€ 682 062€ 617 515€ 533 086€
82
633
Výnosy z poplatkov
60 803€ 57 727€ 55 483€ 55 850€ 58 637€ 54 658€ 52 288€ 47 389€ 49 533€ 3 038€ 4 256€ 40 127€ 45 339€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
96 249€ 83 788€ 56 075€ 162 985€ 21 622€ 17 738€ 13 207€ 16 734€ 22 603€ 8 328€ 8 025€ 24 443€ 12 468€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 193€ 1 322€ 777€ 1 418€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 160€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 421€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 24€ 0€ 100€ 45€ 100€ 40€ 30€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
91 056€ 82 466€ 55 275€ 161 566€ 21 622€ 17 638€ 13 162€ 16 634€ 22 563€ 8 298€ 8 025€ 24 443€ 6 887€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 280€ 1 500€ 3 000€ 559€ 2 014€ 1 200€ 5 977€ 5 377€ 28 767€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 280€ 1 500€ 3 000€ 559€ 2 014€ 1 200€ 5 977€ 5 377€ 28 767€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 280€ 1 500€ 3 000€ 559€ 2 014€ 1 200€ 5 977€ 5 377€ 28 767€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
5€ 3€ 39€ 57€ 5€ 16€ 2€ 11€ 11€ 159€ 242€ 74€ 43€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
5€ 3€ 39€ 56€ 5€ 16€ 2€ 9€ 11€ 159€ 242€ 74€ 43€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 515€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 515€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
286 567€ 324 011€ 217 123€ 176 252€ 170 998€ 116 826€ 330 026€ 179 906€ 834 836€ 526 646€ 54 140€ 252 206€ 46 530€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
93 939€ 150 200€ 28 283€ 22 950€ 21 446€ 27 646€ 69 608€ 69 202€ 727 216€ 479 736€ 46 925€ 211 388€ 37 392€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
169 270€ 150 800€ 139 202€ 130 487€ 124 314€ 74 736€ 242 885€ 99 927€ 99 980€ 39 283€ 0€ 40 421€ 8 336€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 1 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
23 357€ 23 011€ 49 638€ 22 815€ 25 238€ 12 924€ 17 532€ 10 777€ 7 640€ 7 627€ 7 215€ 397€ 802€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 343 207€ 1 382 915€ 1 159 339€ 1 148 611€ 962 175€ 839 405€ 1 002 076€ 810 357€ 1 483 962€ 1 152 960€ 779 501€ 972 645€ 668 954€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
82 918€ 83 976€ 176 296€ 195 063€ 92 492€ -3 196€ -20 109€ 25 146€ 632 266€ -87 705€ -60 990€ -308 796€ -7 359€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 403€ 0€ 10 995€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
82 918€ 83 976€ 176 296€ 195 063€ 92 492€ -3 196€ -20 109€ 25 146€ 621 863€ -87 705€ -71 985€ -308 796€ -7 359€