Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
7 196 498€ 6 862 280€ 5 065 987€ 5 067 098€ 5 005 721€ 4 475 461€ 4 180 436€ 3 907 773€ 3 761 536€ 3 737 351€ 3 756 460€ 3 759 591€ 3 654 037€ 3 549 968€ 3 050 751€ 2 913 253€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
5 135 309€ 4 638 522€ 2 992 929€ 2 851 222€ 2 765 678€ 2 303 412€ 1 934 507€ 1 533 598€ 1 474 640€ 1 492 890€ 1 459 072€ 1 425 014€ 1 443 714€ 2 199 492€ 1 670 032€ 1 661 084€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
15 776€ 17 581€ 20 055€ 20 836€ 4 697€ 1 755€ 2 667€ 944€ 1 096€ 826€ 997€ 932€ 1 266€ 1 393€ 726€ 839€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
13 742€ 15 547€ 17 891€ 18 270€ 2 424€ 586€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
2 034€ 2 034€ 2 164€ 2 566€ 2 273€ 1 169€ 2 667€ 944€ 1 096€ 826€ 997€ 932€ 1 266€ 1 393€ 726€ 839€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
4 703 227€ 4 204 635€ 2 561 568€ 2 419 080€ 2 349 675€ 1 890 352€ 1 520 534€ 1 121 348€ 1 062 238€ 1 080 759€ 1 046 769€ 1 012 776€ 1 031 142€ 1 786 793€ 1 258 000€ 1 248 940€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
156 265€ 146 382€ 143 482€ 141 722€ 136 253€ 73 491€ 71 302€ 71 303€ 71 488€ 62 504€ 63 421€ 35 427€ 35 427€ 31 198€ 33 996€ 36 086€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
19 385€ 16 757€ 16 757€ 15 317€ 9 185€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 140 859€ 1 799 859€ 1 843 292€ 1 805 476€ 1 725 385€ 1 132 559€ 889 417€ 875 737€ 835 561€ 874 916€ 841 120€ 831 714€ 866 309€ 888 686€ 744 638€ 718 090€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
223 510€ 190 681€ 205 036€ 225 916€ 248 354€ 384 383€ 88 761€ 64 150€ 73 495€ 65 078€ 66 298€ 54 947€ 47 920€ 53 116€ 46 618€ 54 306€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
133 918€ 92 437€ 108 454€ 124 471€ 140 488€ 157 900€ 164 278€ 21 325€ 841€ 2 956€ 5 525€ 8 094€ 11 979€ 9 320€ 7 271€ 12 156€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
5 910€ 7 597€ 6 217€ 4 153€ 2 846€ 7 487€ 7 964€ 6 793€ 3 850€ 3 351€ 3 705€ 128€ 127€ 127€ 127€ 128€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
3 431€ 2 240€ 2 240€ 4 792€ 5 799€ 5 319€ 5 319€ 9 003€ 11 275€ 14 644€ 18 030€ 21 196€ 20 953€ 23 350€ 20 402€ 24 001€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
19 949€ 1 948 682€ 236 089€ 97 235€ 81 366€ 128 213€ 292 493€ 72 038€ 64 728€ 57 310€ 48 670€ 61 271€ 48 427€ 780 996€ 404 948€ 404 173€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
416 306€ 416 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 305€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 306€ 411 305€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
2 056 650€ 2 218 644€ 2 069 511€ 2 212 282€ 2 236 744€ 2 168 666€ 2 244 614€ 2 372 805€ 2 285 113€ 2 243 152€ 2 296 200€ 2 333 434€ 2 208 050€ 1 340 129€ 1 380 127€ 1 251 556€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
9 329€ 7 582€ 3 892€ 24 562€ 23 977€ 21 410€ 20 404€ 20 622€ 19 219€ 22 690€ 22 577€ 19 068€ 18 375€ 18 233€ 18 259€ 18 480€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
6 766€ 4 183€ 3 892€ 24 562€ 23 977€ 21 410€ 20 404€ 20 622€ 19 219€ 22 690€ 22 577€ 19 068€ 18 375€ 18 233€ 18 259€ 18 480€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
2 564€ 3 399€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 821 546€ 1 888 032€ 1 844 655€ 1 875 516€ 1 941 702€ 1 979 221€ 2 018 095€ 2 084 252€ 2 125 092€ 2 172 083€ 2 205 189€ 2 245 095€ 2 139 507€ 1 294 627€ 1 191 691€ 1 181 213€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
2 038€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 821 546€ 1 888 032€ 1 844 655€ 1 875 516€ 1 941 702€ 1 977 183€ 2 018 095€ 2 084 252€ 2 125 092€ 2 172 083€ 2 205 189€ 2 245 095€ 2 139 507€ 1 294 627€ 1 191 691€ 1 181 213€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
11 214€ 18 145€ 1 989€ 3 047€ 3 487€ 3 716€ 4 149€ 2 661€ 8 666€ 12 790€ 19 059€ 13 221€ 6 454€ 6 503€ 16 001€ 13 584€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
2 527€ 5 272€ 0€ 442€ 5 074€ 7 322€ 9 469€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 144€ 11 891€ 1 462€ 2 734€ 2 881€ 2 879€ 2 998€ 833€ 2 559€ 3 848€ 8 071€ 11 893€ 5 797€ 6 012€ 15 062€ 12 288€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
1 197€ 982€ 527€ 313€ 606€ 836€ 1 151€ 1 387€ 1 034€ 1 620€ 1 496€ 1 328€ 651€ 485€ 939€ 726€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 159€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 6€ 6€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
5 187€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 570€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
214 560€ 304 886€ 218 976€ 309 158€ 267 578€ 164 320€ 201 966€ 265 270€ 132 136€ 35 590€ 49 374€ 56 050€ 43 714€ 20 766€ 154 176€ 38 279€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
168€ 1 541€ 1 192€ 18€ 213€ 1 450€ 136€ 855€ 400€ 639€ 651€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
111€ 322€ 1 231€ 843€ 310€ 463€ 2 353€ 10€ 603€ 57€ 0€ 35€ 69€ 68€ 37€ 14€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
214 281€ 303 022€ 216 552€ 308 297€ 267 054€ 162 407€ 199 478€ 264 406€ 131 132€ 34 893€ 48 723€ 56 015€ 43 645€ 20 698€ 154 139€ 38 265€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 539€ 5 113€ 3 547€ 3 593€ 3 299€ 3 383€ 1 316€ 1 370€ 1 783€ 1 308€ 1 189€ 1 143€ 2 273€ 10 347€ 592€ 613€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 539€ 3 621€ 3 547€ 3 593€ 3 299€ 3 383€ 1 316€ 1 370€ 1 783€ 1 308€ 1 189€ 1 143€ 1 221€ 644€ 592€ 613€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 492€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 052€ 9 703€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
7 196 498€ 6 862 280€ 5 065 987€ 5 067 098€ 5 005 721€ 4 475 461€ 4 180 436€ 3 907 773€ 3 761 536€ 3 737 351€ 3 756 460€ 3 759 591€ 3 654 037€ 3 549 968€ 3 050 751€ 2 913 253€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
3 516 445€ 3 412 770€ 3 379 133€ 3 416 456€ 3 338 866€ 3 208 867€ 3 086 379€ 2 964 753€ 2 860 022€ 2 777 316€ 2 748 402€ 2 645 862€ 2 562 392€ 2 553 522€ 2 503 437€ 2 397 248€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
3 516 445€ 3 412 770€ 3 379 133€ 3 416 456€ 3 338 866€ 3 208 867€ 3 086 379€ 2 964 753€ 2 860 022€ 2 777 316€ 2 748 402€ 2 645 862€ 2 562 392€ 2 553 522€ 2 503 437€ 2 397 248€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
3 412 770€ 3 384 133€ 3 395 356€ 3 338 866€ 3 100 156€ 3 151 929€ 2 964 743€ 2 860 022€ 2 777 316€ 2 745 637€ 2 647 785€ 2 565 402€ 2 555 256€ 2 579 494€ 2 389 434€ 2 290 007€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
103 675€ 28 637€ -16 223€ 77 590€ 238 710€ 56 939€ 121 636€ 104 731€ 82 706€ 31 680€ 100 617€ 80 461€ 7 136€ -25 972€ 114 003€ 107 241€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 645 574€ 1 503 696€ 356 034€ 238 533€ 216 689€ 224 073€ 214 953€ 170 912€ 92 406€ 112 607€ 135 156€ 208 998€ 250 767€ 328 894€ 171 065€ 118 974€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
12 898€ 15 588€ 14 560€ 14 480€ 12 118€ 21 266€ 12 118€ 12 118€ 12 118€ 11 618€ 2 453€ 8 250€ 8 675€ 7 438€ 7 423€ 5 306€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
10 618€ 13 218€ 10 618€ 10 618€ 10 618€ 10 618€ 10 618€ 10 618€ 10 618€ 10 618€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 453€ 5 250€ 6 675€ 6 638€ 7 423€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 280€ 2 370€ 3 942€ 3 862€ 1 500€ 10 648€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 3 000€ 2 000€ 800€ 0€ 5 306€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
23 927€ 1 957€ 13 199€ 24 660€ 4 076€ 18 323€ 41 781€ 110 715€ 21 018€ 7 323€ 15 036€ 24 043€ 29 053€ 2 070€ 63 307€ 2 197€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
23 927€ 1 957€ 13 199€ 24 660€ 4 076€ 18 323€ 41 768€ 110 715€ 21 018€ 7 323€ 15 036€ 24 043€ 29 053€ 2 070€ 63 307€ 2 197€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
13€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 270 808€ 1 098 404€ 91 595€ 1 048€ 645€ 387€ 7 867€ 15 846€ 101€ 55€ 364€ 1 233€ 1 150€ 1 319€ 937€ 375€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 270 357€ 1 098 030€ 90 362€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
452€ 373€ 1 233€ 1 048€ 645€ 387€ 0€ 113€ 101€ 55€ 364€ 1 233€ 1 150€ 1 319€ 937€ 375€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
7 867€ 15 733€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
126 379€ 92 665€ 108 110€ 50 575€ 70 881€ 171 098€ 137 437€ 31 155€ 27 158€ 28 703€ 19 495€ 24 767€ 28 285€ 20 321€ 18 662€ 18 546€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
22 252€ 15 976€ 82 558€ 7 564€ 7 490€ 135 507€ 103 736€ 3 166€ 9 374€ 4 890€ 4 251€ 4 875€ 10 480€ 5 980€ 5 991€ 0€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
800€ 103€ 1 152€ 258€ 2 093€ 1 905€ 187€ 1 780€ 1 373€ 722€ 370€ 1 238€ 829€ 849€ 283€ 1 431€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
45 579€ 48 613€ 6 000€ 11 400€ 8 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 710€ 0€ 0€ 1 375€ 745€ 0€ 0€ 0€ 2 440€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 609€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
26 938€ 140€ 70€ 17 625€ 37 689€ 199€ 40€ 40€ 40€ 53€ 53€ 54€ 54€ 706€ 0€ 0€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
17 166€ 15 709€ 13 384€ 11 378€ 12 199€ 15 210€ 12 408€ 9 823€ 8 896€ 13 748€ 7 733€ 9 499€ 10 015€ 7 023€ 2 758€ 1 870€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
267€ 249€ 377€ 475€ 538€ 642€ 482€ 498€ 603€ 343€ 350€ 314€ 350€ 422€ 5 092€ 4 227€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
10 824€ 9 303€ 8 543€ 7 470€ 7 762€ 9 199€ 7 793€ 6 023€ 5 783€ 6 459€ 4 752€ 7 218€ 5 870€ 4 666€ 3 932€ 3 457€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 552€ 2 573€ 2 025€ 1 511€ 1 584€ 2 435€ 1 392€ 1 116€ 1 090€ 2 487€ 612€ 825€ 687€ 675€ 606€ 512€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
4 296€ 1 526€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
211 562€ 295 083€ 128 569€ 147 769€ 128 969€ 13 000€ 15 750€ 1 077€ 32 010€ 64 909€ 97 807€ 150 705€ 183 604€ 297 746€ 80 736€ 92 550€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
159 647€ 211 562€ 90 569€ 109 769€ 128 969€ 13 000€ 15 750€ 1 077€ 32 010€ 64 909€ 97 807€ 150 705€ 183 604€ 195 418€ 80 736€ 92 550€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
51 914€ 45 521€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 102 328€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
38 000€ 38 000€ 38 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
2 034 479€ 1 945 814€ 1 330 820€ 1 412 109€ 1 450 166€ 1 042 521€ 879 104€ 772 109€ 809 107€ 847 427€ 872 903€ 904 731€ 840 878€ 667 552€ 376 249€ 397 031€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 933€ 767€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
2 034 479€ 1 945 814€ 1 330 820€ 1 412 109€ 1 450 166€ 1 042 521€ 879 104€ 772 109€ 809 107€ 847 427€ 872 903€ 904 731€ 840 878€ 667 552€ 375 316€ 396 264€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€