Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
157 224€ 130 737€ 127 802€ 108 941€ 224 590€ 106 631€ 108 268€ 78 495€ 69 421€ 75 469€ 66 207€ 96 009€ 89 703€ 70 171€ 83 358€ 70 982€
02
501
Spotreba materiálu
86 834€ 89 804€ 99 997€ 87 010€ 200 310€ 79 761€ 82 804€ 59 847€ 47 796€ 51 823€ 41 714€ 65 042€ 56 603€ 44 900€ 44 031€ 45 446€
03
502
Spotreba energie
70 389€ 40 933€ 27 805€ 21 930€ 24 280€ 26 869€ 25 464€ 18 648€ 21 625€ 23 646€ 24 493€ 30 967€ 33 100€ 25 271€ 39 235€ 25 536€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 92€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
217 128€ 297 628€ 195 682€ 127 284€ 133 567€ 130 067€ 165 766€ 122 622€ 180 957€ 74 072€ 108 187€ 83 986€ 104 814€ 103 825€ 105 027€ 130 045€
07
511
Opravy a udržiavanie
67 132€ 173 169€ 79 178€ 18 486€ 22 495€ 29 627€ 82 763€ 45 132€ 18 086€ 4 876€ 23 743€ 13 443€ 8 151€ 8 438€ 27 513€ 65 259€
08
512
Cestovné
451€ 42€ 36€ 552€ 156€ 240€ 232€ 1 545€ 106€ 276€ 138€ 146€ 145€ 108€ 215€
09
513
Náklady na reprezentáciu
12 754€ 6 829€ 5 265€ 3 470€ 6 189€ 4 073€ 1 768€ 3 710€ 2 448€ 3 069€ 1 869€ 1 304€ 2 651€ 2 138€ 2 618€ 2 792€
10
518
Ostatné služby
136 791€ 117 588€ 111 239€ 105 292€ 104 331€ 96 212€ 80 995€ 73 547€ 158 879€ 66 020€ 82 299€ 69 102€ 93 866€ 93 104€ 74 788€ 61 779€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
364 567€ 312 695€ 305 205€ 286 225€ 265 835€ 274 353€ 237 896€ 223 460€ 194 112€ 203 925€ 165 249€ 212 235€ 172 508€ 148 481€ 149 713€ 126 243€
12
521
Mzdové náklady
261 850€ 215 670€ 214 201€ 195 901€ 184 107€ 180 070€ 165 992€ 156 756€ 134 617€ 139 985€ 115 944€ 150 199€ 122 040€ 105 839€ 109 622€ 91 063€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
88 494€ 79 910€ 76 934€ 70 257€ 69 672€ 64 315€ 59 011€ 54 356€ 47 105€ 47 820€ 40 535€ 51 186€ 41 930€ 35 141€ 32 872€ 29 716€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€ 463€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 563€ 15 395€ 13 280€ 19 167€ 11 528€ 29 503€ 12 408€ 11 876€ 10 838€ 15 308€ 8 771€ 10 347€ 7 597€ 7 501€ 7 139€ 4 792€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 660€ 1 720€ 790€ 901€ 528€ 465€ 485€ 472€ 1 552€ 812€ 0€ 503€ 941€ 0€ 0€ 209€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
627€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 201€ 56€ 788€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
627€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 201€ 56€ 788€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11 798€ 27 599€ 12 198€ 12 837€ 16 406€ 11 663€ 14 366€ 7 149€ 2 693€ 2 992€ 19 988€ 2 365€ 6 315€ 14 370€ 151 226€ 4 940€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 233€ 357€ 276€ 3€ 342€ 805€ 1 018€ 1 337€ 1 114€ 883€ 5 261€ 0€ 922€ 2 799€ 148 353€ 1 557€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 526€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
5 656€ 0€ 0€ 0€ 1 291€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 505€ 25 997€ 11 922€ 12 192€ 14 272€ 10 858€ 7 692€ 5 812€ 1 579€ 2 109€ 14 727€ 1 074€ 5 393€ 11 571€ 2 873€ 2 857€
28
549
Manká a škody
1 246€ 641€ 1 792€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
166 646€ 122 497€ 120 845€ 122 580€ 151 253€ 88 263€ 75 759€ 64 443€ 62 588€ 74 815€ 61 494€ 59 720€ 59 724€ 56 818€ 65 006€ 82 423€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
162 634€ 120 858€ 118 421€ 120 172€ 108 478€ 85 945€ 73 290€ 57 144€ 59 875€ 61 987€ 58 947€ 52 470€ 53 049€ 49 486€ 47 901€ 54 924€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
4 012€ 1 639€ 2 424€ 2 408€ 42 774€ 2 318€ 2 469€ 7 300€ 2 713€ 12 828€ 2 547€ 7 250€ 6 675€ 7 332€ 17 105€ 26 578€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 694€ 0€ 4 036€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 280€ 0€ 0€ 10 618€ 1 453€ 7 250€ 6 675€ 6 638€ 7 423€ 1 270€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 037€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 732€ 1 639€ 2 424€ 2 408€ 42 774€ 2 318€ 2 469€ 7 300€ 2 713€ 2 210€ 1 094€ 0€ 0€ 0€ 9 682€ 11 235€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 921€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 423€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
26 687€ 30 927€ 21 007€ 12 537€ 10 320€ 5 783€ 5 017€ 3 224€ 5 524€ 5 835€ 9 387€ 15 583€ 10 054€ 7 771€ 4 281€ 8 364€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
19 892€ 13 972€ 7 482€ 1 474€ 881€ 1 084€ 139€ 406€ 1 233€ 2 191€ 3 453€ 5 518€ 6 359€ 3 211€ 2 325€ 5 335€
43
563
Kurzové straty
150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 645€ 16 955€ 13 525€ 11 063€ 9 439€ 4 699€ 4 878€ 2 818€ 4 291€ 3 644€ 5 934€ 10 065€ 3 695€ 4 560€ 1 956€ 3 029€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
179 229€ 0€ 0€ 0€ 0€ 174€ 116€ 0€ 0€ 127€
50
572
Škody
179 229€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 116€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 174€ 0€ 0€ 0€ 127€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
359 583€ 304 611€ 276 630€ 294 655€ 299 269€ 251 061€ 236 422€ 216 907€ 199 944€ 193 144€ 184 523€ 179 485€ 170 669€ 134 100€ 121 934€ 108 184€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
340 209€ 284 779€ 261 970€ 279 185€ 283 831€ 237 001€ 222 569€ 206 318€ 186 807€ 178 056€ 174 558€ 167 224€ 162 652€ 121 314€ 112 302€ 96 512€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 841€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 5 130€ 0€ 4 911€ 8 017€ 12 174€ 9 632€ 10 831€
61
587
Náklady na ostatné transfery
19 374€ 19 832€ 14 660€ 15 470€ 15 437€ 14 061€ 13 853€ 10 589€ 13 137€ 9 958€ 9 965€ 7 350€ 0€ 612€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 304 258€ 1 226 693€ 1 059 368€ 965 059€ 1 280 468€ 867 821€ 843 494€ 716 299€ 715 240€ 630 251€ 615 034€ 649 558€ 613 903€ 535 737€ 680 601€ 532 096€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
95 318€ 17 285€ 8 128€ 9 691€ 9 760€ 9 342€ 14 845€ 10 451€ 10 713€ 17 628€ 19 878€ 23 067€ 19 950€ 16 678€ 13 652€ 8 550€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
95 318€ 17 285€ 8 128€ 9 691€ 9 760€ 9 342€ 14 845€ 6 773€ 10 713€ 17 628€ 19 878€ 23 067€ 19 950€ 16 678€ 13 522€ 8 253€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 3 679€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130€ 297€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
9 223€ 11 550€ 18 450€ 15 302€ 46 068€ 33 406€ 0€ 3 714€ 5 982€ 37 158€ 18 037€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
9 223€ 11 550€ 18 450€ 15 302€ 46 068€ 33 406€ 0€ 3 714€ 5 982€ 37 158€ 18 037€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
994 453€ 889 463€ 810 873€ 786 268€ 801 042€ 726 241€ 693 756€ 650 616€ 586 611€ 533 102€ 522 618€ 514 773€ 494 210€ 382 328€ 478 916€ 497 757€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
910 755€ 820 288€ 746 103€ 722 522€ 748 574€ 676 314€ 642 018€ 597 970€ 534 330€ 480 894€ 470 434€ 459 045€ 404 372€ 342 440€ 443 807€ 465 493€
82
633
Výnosy z poplatkov
83 698€ 69 175€ 64 770€ 63 746€ 52 469€ 49 927€ 51 738€ 52 646€ 52 281€ 52 208€ 52 184€ 55 728€ 89 838€ 39 888€ 35 109€ 32 264€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
56 149€ 65 288€ 23 624€ 19 320€ 19 417€ 16 704€ 23 355€ 14 217€ 18 246€ 15 180€ 55 415€ 11 540€ 14 796€ 25 666€ 39 506€ 46 967€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 840€ 47 144€ 9 163€ 906€ 5 256€ 5 344€ 305€ 60€ 6 776€ 3 822€ 7 171€ 1 100€ 1 000€ 2 594€ 18 687€ 7 532€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 220€ 0€ 0€ 0€ 0€ 729€ 426€ 0€ 647€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 43€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
54 309€ 18 143€ 14 461€ 18 414€ 14 161€ 11 360€ 23 049€ 13 938€ 11 470€ 11 358€ 48 245€ 10 440€ 13 007€ 22 646€ 20 819€ 38 745€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
6 609€ 2 424€ 11 569€ 2 784€ 136 786€ 14 824€ 8 361€ 3 835€ 0€ 1 453€ 7 250€ 6 675€ 5 762€ 6 923€ 159 906€ 2 184€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
6 609€ 2 424€ 11 569€ 2 784€ 136 786€ 14 824€ 8 361€ 3 835€ 0€ 1 453€ 7 250€ 6 675€ 5 762€ 6 923€ 159 906€ 2 184€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 1 453€ 7 250€ 6 675€ 5 762€ 6 923€ 4 897€ 2 184€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 970€ 2 372€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 639€ 2 424€ 11 569€ 2 784€ 134 414€ 14 824€ 8 361€ 3 835€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 155 009€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
542€ 1 430€ 245€ 338€ 2 367€ 2 181€ 1 901€ 2 019€ 1 076€ 1 055€ 1 067€ 168€ 35€ 50€ 505€ 177€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
32€ 280€ 255€ 70€ 51€ 27€ 31€ 30€ 71€ 35€ 50€ 505€ 177€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
542€ 1 430€ 245€ 306€ 2 087€ 1 926€ 1 830€ 1 969€ 1 049€ 1 023€ 1 037€ 97€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
2 519€ 107 641€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 543€ 876€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
2 519€ 107 641€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 543€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 876€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
245 639€ 267 890€ 167 737€ 208 952€ 396 153€ 155 511€ 189 520€ 139 910€ 181 305€ 89 802€ 103 446€ 135 343€ 67 379€ 78 120€ 102 119€ 83 702€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
89 619€ 152 881€ 47 290€ 58 781€ 164 303€ 64 740€ 111 091€ 79 745€ 126 068€ 42 803€ 50 891€ 87 562€ 18 626€ 48 012€ 74 308€ 59 386€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
84 495€ 60 127€ 64 753€ 50 645€ 60 266€ 60 576€ 59 151€ 38 861€ 38 764€ 35 216€ 40 213€ 39 623€ 36 832€ 19 869€ 20 907€ 14 168€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
107 524€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 275€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
22 565€ 24 999€ 23 762€ 21 969€ 16 836€ 4 162€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 600€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 42€ 339€ 42€ 315€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 289€ 2 765€ 2 386€ 2 283€ 1 173€ 345€ 333€ 380€ 344€ 683€ 301€ 223€ 210€ 0€ 0€ 62€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
38 071€ 27 118€ 29 546€ 75 275€ 46 052€ 25 688€ 18 946€ 20 925€ 16 028€ 11 100€ 12 042€ 7 935€ 10 369€ 9 900€ 6 862€ 9 771€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 407 933€ 1 255 330€ 1 043 145€ 1 042 655€ 1 519 234€ 924 803€ 965 143€ 821 049€ 797 951€ 661 935€ 715 656€ 730 266€ 621 045€ 509 765€ 794 604€ 639 337€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
103 675€ 28 637€ -16 223€ 77 596€ 238 766€ 56 982€ 121 649€ 104 750€ 82 711€ 31 683€ 100 622€ 80 708€ 7 142€ -25 972€ 114 003€ 107 241€
136
591
Splatná daň z príjmov
6€ 56€ 43€ 13€ 19€ 5€ 3€ 5€ 247€ 6€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
103 675€ 28 637€ -16 223€ 77 590€ 238 710€ 56 939€ 121 636€ 104 731€ 82 706€ 31 680€ 100 617€ 80 461€ 7 136€ -25 972€ 114 003€ 107 241€