Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Krásno nad Kysucou

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
20 189 431€ 19 500 241€ 18 902 812€ 18 463 973€ 17 627 118€ 15 772 401€ 15 268 065€ 15 329 100€ 15 318 530€ 15 281 128€ 14 882 157€ 13 906 538€ 12 123 414€ 10 756 375€ 7 496 586€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
17 041 743€ 16 242 632€ 16 435 733€ 15 849 383€ 15 146 242€ 12 774 018€ 12 558 678€ 13 056 561€ 13 403 797€ 13 330 548€ 12 749 274€ 11 807 351€ 9 992 673€ 9 911 607€ 6 741 999€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
25 513€ 5 306€ 3 183€ 4 963€ 6 743€ 5 967€ 2 741€ 5 099€ 7 457€ 9 815€ 0€ 130€ 1 995€ 5 888€ 8 324€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
3 229€ 5 306€ 3 183€ 4 963€ 6 743€ 5 967€ 2 741€ 5 099€ 7 457€ 9 815€ 0€ 130€ 494€ 802€ 1 138€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 501€ 3 426€ 5 526€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
22 284€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 660€ 1 660€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
15 786 053€ 15 007 150€ 15 202 373€ 14 614 243€ 13 909 322€ 11 537 874€ 11 325 760€ 11 826 285€ 12 170 365€ 12 094 758€ 11 523 442€ 10 581 104€ 8 764 561€ 8 679 602€ 5 507 558€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
921 206€ 909 365€ 928 489€ 929 277€ 921 843€ 858 129€ 853 373€ 807 490€ 761 431€ 765 595€ 484 257€ 463 600€ 457 719€ 455 458€ 380 063€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
24 930€ 16 464€ 16 464€ 16 464€ 10 014€ 1 114€ 1 114€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
13 086 488€ 12 857 428€ 13 199 857€ 12 920 020€ 9 959 382€ 9 807 752€ 9 863 555€ 10 370 293€ 10 623 632€ 10 412 355€ 10 197 967€ 8 665 869€ 7 050 480€ 5 915 535€ 2 787 209€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
129 829€ 136 619€ 171 214€ 189 238€ 102 426€ 92 542€ 94 429€ 108 036€ 141 138€ 61 409€ 86 065€ 106 404€ 72 370€ 97 972€ 115 665€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
279 262€ 303 065€ 417 901€ 343 470€ 400 618€ 392 995€ 293 618€ 105 493€ 89 974€ 149 033€ 167 222€ 156 204€ 43 965€ 62 665€ 80 603€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 6 243€ 19 756€ 36 504€ 53 259€ 70 737€ 88 947€ 43 619€ 5 084€ 6 538€ 7 992€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 344 338€ 784 210€ 462 206€ 196 018€ 2 478 535€ 332 083€ 148 933€ 346 026€ 510 571€ 701 281€ 581 392€ 1 181 035€ 1 140 027€ 2 147 972€ 2 144 018€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 230 177€ 1 230 177€ 1 230 177€ 1 230 177€ 1 230 177€ 1 230 177€ 1 230 177€ 1 225 177€ 1 225 975€ 1 225 975€ 1 225 832€ 1 226 117€ 1 226 117€ 1 226 117€ 1 226 117€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 11 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
1 218 538€ 1 218 538€ 1 218 538€ 1 218 538€ 1 218 538€ 1 218 538€ 1 218 538€ 1 218 538€ 1 219 336€ 1 219 336€ 1 219 193€ 1 219 478€ 1 219 478€ 1 219 478€ 1 219 478€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 140 804€ 3 251 784€ 2 461 636€ 2 610 385€ 2 476 941€ 2 994 771€ 2 706 060€ 2 269 898€ 1 913 152€ 1 949 027€ 2 131 748€ 2 097 171€ 2 129 619€ 843 016€ 752 301€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 850€ 3 462€ 1 182€ 1 024€ 1 061€ 1 023€ 1 657€ 1 089€ 819€ 1 857€ 89 631€ 84 660€ 27 968€ 23 100€ 15 029€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 850€ 3 462€ 1 182€ 1 024€ 1 061€ 1 023€ 1 657€ 1 089€ 819€ 1 857€ 89 631€ 84 660€ 27 968€ 23 100€ 15 029€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 281 989€ 1 348 063€ 1 399 700€ 1 448 563€ 1 498 229€ 1 555 048€ 1 313 994€ 1 349 270€ 1 289 367€ 1 383 409€ 1 509 309€ 1 632 433€ 1 755 649€ 264 995€ 290 047€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
532€ 338€ 5 192€ 367€ 187€ 918€ 841€ 3 217€ 2 547€ 0€ 40€ 67€ 667€ 19€ 504€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 281 457€ 1 332 828€ 1 386 040€ 1 446 167€ 1 498 005€ 1 525 191€ 1 309 263€ 1 346 053€ 1 286 820€ 1 383 409€ 1 509 270€ 1 632 366€ 1 754 982€ 264 976€ 289 543€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 14 897€ 8 467€ 2 028€ 37€ 28 940€ 3 890€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 19 971€ 46 777€ 82 768€ 180 757€ 208 819€ 180 082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 19 971€ 46 777€ 82 768€ 180 757€ 208 819€ 180 082€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
82 788€ 86 849€ 104 933€ 108 986€ 334 785€ 737 655€ 65 812€ 48 957€ 217 242€ 281 460€ 209 085€ 259 571€ 248 475€ 180 009€ 118 974€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
13 827€ 15 151€ 15 930€ 14 696€ 15 600€ 15 646€ 18 627€ 17 581€ 15 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
5 729€ 7 054€ 11 401€ 5 763€ 3 858€ 10 098€ 11 200€ 6 235€ 5 929€ 28 191€ 29 071€ 4 693€ 2 019€ 3 163€ 1 316€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
31 141€ 26 868€ 40 519€ 48 804€ 31 166€ 24 270€ 24 728€ 15 138€ 184 623€ 242 668€ 168 160€ 245 160€ 240 310€ 159 640€ 111 644€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
26 983€ 34 410€ 37 033€ 39 624€ 14 792€ 15 101€ 11 156€ 9 952€ 11 380€ 10 491€ 6 597€ 9 628€ 6 050€ 17 110€ 5 157€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
3 555€ 3 316€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 5€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 167€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 553€ 50€ 50€ 100€ 269 369€ 672 340€ 100€ 50€ 0€ 111€ 85€ 85€ 96€ 96€ 857€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 774 178€ 1 813 410€ 935 850€ 1 005 035€ 560 098€ 520 287€ 1 115 779€ 690 500€ 372 170€ 248 097€ 87 723€ 108 370€ 85 390€ 362 775€ 316 114€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 938€ 2 752€ 4 595€ 1 269€ 3 352€ 1 666€ 1 653€ 989€ 1 435€ 897€ 1 500€ 1 505€ 1 560€ 1 228€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
331€ 2 304€ 2 820€ 2 768€ 2 892€ 3 861€ 2 562€ 2 538€ 1 834€ 294€ 1 650€ 2 250€ 2 733€ 1 781€ 149€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 769 908€ 1 808 354€ 928 435€ 1 000 998€ 553 853€ 514 761€ 1 111 564€ 686 973€ 368 901€ 246 906€ 84 573€ 104 615€ 81 097€ 359 766€ 315 965€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 235 999€ 12 137€ 12 137€ 12 137€ 12 137€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 235 999€ 12 137€ 12 137€ 12 137€ 12 137€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 553€ 34 204€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33 553€ 33 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 651€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
6 884€ 5 824€ 5 443€ 4 205€ 3 935€ 3 613€ 3 328€ 2 641€ 1 581€ 1 552€ 1 136€ 2 016€ 1 122€ 1 752€ 2 286€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
6 884€ 5 824€ 5 443€ 4 205€ 3 935€ 3 613€ 3 328€ 2 641€ 1 581€ 1 552€ 1 136€ 2 016€ 1 062€ 1 692€ 667€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 60€ 1 619€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
20 189 431€ 19 500 241€ 18 902 812€ 18 463 973€ 17 627 118€ 15 772 401€ 15 268 065€ 15 329 100€ 15 318 530€ 15 281 128€ 14 882 157€ 13 906 538€ 12 123 414€ 10 756 375€ 7 496 586€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
10 898 199€ 10 317 050€ 9 780 684€ 9 082 759€ 8 631 817€ 8 347 430€ 8 275 444€ 8 019 622€ 7 743 642€ 7 560 389€ 6 288 518€ 6 066 181€ 5 816 091€ 5 785 197€ 5 186 884€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
10 898 199€ 10 317 050€ 9 780 684€ 9 082 759€ 8 631 817€ 8 347 430€ 8 275 444€ 8 019 622€ 7 743 641€ 7 560 389€ 6 288 518€ 6 066 181€ 5 816 091€ 5 785 197€ 5 186 884€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
10 317 050€ 9 780 590€ 9 061 804€ 8 631 450€ 8 344 615€ 8 275 745€ 8 014 397€ 7 732 877€ 7 494 782€ 7 121 477€ 6 107 004€ 5 767 678€ 5 736 066€ 5 111 082€ 5 043 864€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
581 149€ 536 460€ 718 880€ 451 310€ 287 202€ 71 685€ 261 047€ 286 745€ 248 859€ 438 911€ 181 513€ 298 503€ 80 025€ 674 115€ 143 020€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 514 939€ 2 547 644€ 2 690 530€ 2 831 547€ 4 325 571€ 2 945 050€ 2 306 252€ 2 397 836€ 2 406 660€ 2 610 728€ 2 991 896€ 2 353 012€ 2 514 831€ 2 287 963€ 2 309 702€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 500€ 2 420€ 2 420€ 47 420€ 42 420€ 42 400€ 42 400€ 42 600€ 4 000€ 44 677€ 54 301€ 54 386€ 54 958€ 49 316€ 47 990€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 901€ 52 726€ 49 478€ 49 316€ 47 492€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 500€ 2 420€ 2 420€ 47 420€ 2 420€ 2 400€ 2 400€ 2 600€ 4 000€ 44 677€ 4 400€ 1 660€ 5 480€ 0€ 498€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
217 498€ 137 410€ 120 185€ 93 489€ 56 903€ 88 357€ 7 781€ 38 054€ 14 781€ 38 384€ 22 225€ 16 979€ 15 051€ 6 341€ 26 583€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
217 498€ 137 410€ 120 185€ 93 489€ 56 903€ 88 357€ 7 781€ 38 054€ 14 781€ 38 384€ 22 225€ 16 979€ 15 051€ 6 341€ 26 583€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 091 749€ 2 201 363€ 2 308 671€ 2 405 219€ 2 510 323€ 2 615 260€ 2 050 219€ 2 134 588€ 2 218 067€ 2 302 194€ 2 467 685€ 1 929 568€ 1 773 874€ 1 813 434€ 788 305€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 086 102€ 2 195 882€ 2 304 554€ 2 402 215€ 2 508 709€ 2 614 205€ 2 049 544€ 2 133 790€ 2 217 127€ 2 300 402€ 2 462 375€ 1 918 716€ 1 757 432€ 1 812 070€ 787 072€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 647€ 5 482€ 4 117€ 3 004€ 1 614€ 1 055€ 674€ 797€ 940€ 1 792€ 444€ 0€ 787€ 1 364€ 658€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 867€ 10 852€ 15 655€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 575€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
203 192€ 206 451€ 259 254€ 285 419€ 209 756€ 199 033€ 205 852€ 182 595€ 169 812€ 225 472€ 201 356€ 262 070€ 148 888€ 112 691€ 116 882€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
34 806€ 26 344€ 38 243€ 110 178€ 49 132€ 32 201€ 42 063€ 43 730€ 34 740€ 38 888€ 114 986€ 136 886€ 46 894€ 8 867€ 21 439€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 5 720€ 400€ 0€ 0€ 1 578€ 0€ 9 659€ 11 549€ 10 853€ 11 912€ 11 258€ 15 324€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
111 558€ 109 486€ 108 376€ 106 494€ 108 915€ 108 038€ 85 196€ 83 337€ 82 557€ 81 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 186€ 0€ 41 520€ 24 217€ 32 517€ 28 383€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
384€ 6 440€ 57 457€ 463€ 4 757€ 1 225€ 12 844€ 1 190€ 1 078€ 1 172€ 1 037€ 1 088€ 891€ 1 217€ 4€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
32 025€ 36 582€ 31 418€ 34 223€ 25 997€ 33 094€ 38 540€ 30 765€ 28 791€ 47 446€ 43 535€ 37 030€ 38 682€ 34 710€ 29 214€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
20 359€ 21 805€ 19 610€ 22 802€ 16 662€ 20 381€ 23 161€ 18 625€ 18 836€ 30 839€ 26 265€ 29 199€ 23 162€ 20 730€ 19 043€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 61€ 13€ 136€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 244€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
4 060€ 5 793€ 4 150€ 5 539€ 3 455€ 4 034€ 3 895€ 3 234€ 3 801€ 5 283€ 3 984€ 5 494€ 3 130€ 3 387€ 3 231€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 438€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 506 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 246 329€ 90 009€ 522 060€ 306 181€ 1 329 942€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 329€ 90 009€ 516 660€ 0€ 115€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 506 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 236 000€ 0€ 0€ 306 181€ 1 329 827€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 400€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 776 292€ 6 635 546€ 6 431 598€ 6 549 667€ 4 669 729€ 4 479 922€ 4 686 370€ 4 911 641€ 5 168 228€ 5 110 011€ 5 601 743€ 5 487 345€ 3 792 492€ 2 683 215€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 392€ 0€ 0€ 295€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
6 776 292€ 6 635 546€ 6 431 598€ 6 549 667€ 4 669 729€ 4 479 922€ 4 686 370€ 4 911 641€ 5 168 228€ 5 110 011€ 5 600 351€ 5 487 345€ 3 792 492€ 2 682 920€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€