Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Kysucký Lieskovec

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
141 454€ 138 435€ 114 367€ 109 500€ 103 177€ 103 554€ 117 960€ 144 690€ 118 468€ 125 749€ 170 345€ 152 131€ 177 407€ 129 722€
02
501
Spotreba materiálu
65 327€ 61 666€ 40 419€ 40 599€ 31 929€ 23 218€ 23 548€ 39 418€ 21 007€ 22 145€ 27 670€ 46 056€ 55 911€ 35 883€
03
502
Spotreba energie
76 127€ 76 769€ 73 948€ 68 901€ 71 248€ 80 335€ 94 412€ 105 272€ 97 461€ 103 604€ 142 675€ 106 075€ 121 496€ 93 839€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
158 688€ 125 598€ 110 296€ 132 195€ 94 844€ 100 610€ 121 363€ 394 842€ 140 809€ 132 863€ 217 587€ 629 074€ 280 389€ 118 272€
07
511
Opravy a udržiavanie
24 608€ 24 684€ 12 153€ 26 538€ 2 998€ 7 064€ 11 777€ 18 689€ 5 245€ 9 662€ 13 430€ 113 750€ 136 871€ 42 787€
08
512
Cestovné
384€ 2 280€ 2 863€ 1 499€ 1 725€ 2 440€ 2 683€ 2 098€ 962€ 6 163€ 7 717€ 5 445€ 4 342€ 4 016€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 329€ 2 548€ 5 092€ 5 772€ 2 298€ 3 165€ 1 439€ 3 121€ 2 052€ 3 416€ 3 603€ 8 632€ 4 170€ 1 593€
10
518
Ostatné služby
129 368€ 96 087€ 90 188€ 98 386€ 87 824€ 87 941€ 105 464€ 370 933€ 132 550€ 113 622€ 192 837€ 501 247€ 135 006€ 69 876€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
293 101€ 286 736€ 248 615€ 269 758€ 212 274€ 198 693€ 211 479€ 214 118€ 160 088€ 172 611€ 202 238€ 181 436€ 171 357€ 158 069€
12
521
Mzdové náklady
208 905€ 204 083€ 172 547€ 184 989€ 151 284€ 138 081€ 146 051€ 149 016€ 115 187€ 125 411€ 145 457€ 136 929€ 128 749€ 117 739€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
68 514€ 67 882€ 58 400€ 64 252€ 51 599€ 49 139€ 51 849€ 50 608€ 39 194€ 40 442€ 46 325€ 38 280€ 37 665€ 35 650€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
15 682€ 14 771€ 17 668€ 20 516€ 9 391€ 11 473€ 13 579€ 14 494€ 5 707€ 6 758€ 10 456€ 6 227€ 4 943€ 4 680€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
19 595€ 20 388€ 18 062€ 12 289€ 8 140€ 9 260€ 9 579€ 1 750€ 3 381€ 5 742€ 4 604€ 3 214€ 4 645€ 1 992€
18
531
Daň z motorových vozidiel
112€ 111€ 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
19 595€ 20 276€ 17 951€ 12 160€ 8 140€ 9 260€ 9 579€ 1 750€ 3 381€ 5 742€ 4 604€ 3 214€ 4 645€ 1 992€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11 620€ 7 943€ 7 154€ 8 549€ 30 291€ 71 403€ 9 541€ 1 358€ 1 231€ 13 662€ 2 538€ 6 766€ 33 157€ 53 708€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
390€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 30 031€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 688€ 16 200€ 6 501€ 59€ 0€ 0€ 0€ 209€ 440€ 196€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
312€ 6 408€ 500€ 860€ 5 385€ 0€ 350€ 346€ 0€ 0€ 0€ 332€
26
546
Odpis pohľadávky
682€ 295€ 4 874€ 12 119€ 62 426€ 2 480€ 0€ 0€ 11 981€ 0€ 0€ 22€ 199€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 547€ 7 336€ 746€ 988€ 1 471€ 1 616€ 1 617€ 1 358€ 881€ 1 330€ 2 329€ 3 010€ 2 908€ 53 177€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 316€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
272 662€ 270 056€ 313 227€ 355 750€ 417 104€ 204 859€ 666 626€ 196 652€ 191 375€ 223 924€ 150 084€ 103 146€ 108 370€ 68 246€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
243 169€ 236 362€ 224 488€ 217 445€ 207 376€ 202 139€ 175 521€ 132 629€ 126 895€ 116 409€ 94 799€ 88 286€ 87 387€ 33 791€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
29 493€ 33 694€ 88 739€ 138 305€ 209 728€ 2 720€ 484 134€ 64 023€ 64 479€ 107 516€ 55 285€ 14 860€ 20 983€ 34 455€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 609€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 536€ 1 626€ 51 702€ 94 468€ 92 968€ 2 720€ 432 788€ 8 247€ 13 339€ 14 494€ 28 637€ 8 516€ 16 485€ 2 025€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 620€ 1 504€ 914€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 203€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
26 337€ 30 565€ 36 123€ 43 837€ 116 760€ 0€ 51 347€ 55 776€ 51 140€ 89 819€ 26 648€ 6 344€ 4 498€ 2 821€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 6 971€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 6 971€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 797€ 9 696€ 10 527€ 11 357€ 15 800€ 20 755€ 21 911€ 17 791€ 39 780€ 36 841€ 25 857€ 10 848€ 2 265€ 1 095€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 725€ 2 415€ 3 492€ 4 167€ 5 565€ 7 764€ 9 897€ 11 086€ 25 053€ 19 668€ 14 241€ 7 190€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
7 072€ 7 281€ 7 035€ 7 189€ 10 235€ 12 990€ 12 013€ 6 705€ 14 727€ 17 173€ 11 616€ 3 658€ 2 262€ 1 095€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
638 227€ 583 124€ 564 490€ 522 319€ 408 420€ 333 701€ 317 289€ 321 754€ 320 454€ 335 484€ 291 215€ 303 415€ 374 280€ 270 961€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
624 835€ 573 470€ 559 912€ 518 839€ 408 420€ 333 701€ 317 289€ 320 158€ 309 196€ 326 067€ 263 874€ 269 349€ 323 487€ 242 979€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
13 393€ 9 654€ 4 578€ 3 480€ 0€ 0€ 1 596€ 11 258€ 9 417€ 27 341€ 34 066€ 50 793€ 27 982€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 544 144€ 1 441 977€ 1 386 739€ 1 421 718€ 1 290 051€ 1 042 833€ 1 475 749€ 1 292 954€ 975 583€ 1 046 875€ 1 064 468€ 1 390 030€ 1 151 870€ 802 065€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
66 320€ 70 015€ 66 197€ 62 546€ 66 436€ 61 714€ 67 940€ 53 496€ 54 134€ 73 609€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
16 873€ 17 310€ 16 277€ 15 659€ 66 436€ 61 714€ 67 940€ 53 496€ 54 134€ 73 609€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
49 448€ 52 705€ 49 919€ 46 888€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
3 544€ 15 718€ 851€ 2 558€ 1 977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
3 544€ 15 718€ 851€ 2 558€ 1 977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 271 284€ 1 243 910€ 1 194 894€ 1 115 633€ 990 543€ 898 884€ 802 651€ 746 532€ 712 498€ 730 264€ 823 420€ 730 945€ 861 027€ 719 445€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 217 143€ 1 187 238€ 1 149 013€ 1 109 490€ 983 033€ 888 176€ 794 595€ 722 813€ 684 725€ 723 852€ 714 402€ 679 684€ 791 489€ 656 177€
82
633
Výnosy z poplatkov
54 141€ 56 672€ 45 881€ 6 143€ 7 510€ 10 708€ 8 055€ 23 719€ 27 773€ 6 411€ 109 018€ 51 261€ 69 538€ 63 268€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
34 147€ 24 517€ 23 604€ 42 689€ 27 610€ 35 817€ 24 246€ 44 436€ 26 873€ 32 873€ 33 078€ 105 849€ 256 272€ 53 840€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 200€ 350€ 340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 500€ 0€ 1€ 202 064€ 8 431€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
78€ 26€ 15€ 122€ 65€ 180€ 0€ 130€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 87€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
29 267€ 24 275€ 23 589€ 42 339€ 27 270€ 35 695€ 24 181€ 44 256€ 26 873€ 29 243€ 32 991€ 105 848€ 54 208€ 45 409€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
63 142€ 91 257€ 28 212€ 13 870€ 97 099€ 451 712€ 157 063€ 14 799€ 20 830€ 42 799€ 19 863€ 16 525€ 30 689€ 4 183€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
63 142€ 91 257€ 28 212€ 13 870€ 97 099€ 444 741€ 157 063€ 14 799€ 20 830€ 42 799€ 19 863€ 16 525€ 30 689€ 4 183€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 0€ 0€ 27 698€ 3 685€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
51 792€ 87 309€ 6 524€ 7 195€ 59 681€ 380 774€ 137 243€ 10 799€ 13 300€ 25 807€ 8 736€ 16 115€ 2 025€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
693€ 267€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 658€ 3 682€ 21 688€ 6 675€ 37 418€ 63 967€ 19 821€ 4 000€ 7 530€ 16 792€ 11 127€ 410€ 966€ 498€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
6 971€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
6 971€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
72€ 331€ 158€ 231€ 68€ 13€ 9€ 9€ 12€ 15€ 23€ 82€ 133€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
72€ 331€ 158€ 231€ 68€ 13€ 9€ 9€ 12€ 15€ 23€ 82€ 133€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
308 178€ 230 098€ 261 553€ 275 988€ 220 673€ 188 298€ 427 227€ 156 659€ 125 397€ 144 579€ 418 134€ 379 923€ 133 664€ 46 637€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
69 500€ 20 567€ 17 958€ 28 765€ 17 476€ 30 738€ 206 681€ 50 114€ 17 602€ 47 140€ 357 580€ 323 118€ 74 583€ 16 365€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
160 734€ 155 255€ 154 386€ 153 690€ 167 297€ 130 792€ 200 116€ 63 676€ 87 914€ 76 512€ 44 975€ 40 037€ 40 037€ 15 136€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 24 619€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 470€ 3 220€ 5 166€ 5 720€ 3 338€ 3 900€ 950€ 1 100€ 1 250€ 3 350€ 1 700€ 5 064€ 1 570€ 3 983€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 930€ 1 750€ 887€ 486€ 486€ 486€ 0€ 259€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
74 545€ 49 305€ 83 156€ 87 326€ 32 076€ 22 383€ 19 480€ 16 891€ 18 631€ 17 577€ 13 879€ 11 704€ 17 474€ 11 153€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 746 616€ 1 675 587€ 1 575 642€ 1 513 442€ 1 404 570€ 1 636 493€ 1 479 139€ 1 015 931€ 939 740€ 1 024 136€ 1 294 510€ 1 233 265€ 1 281 734€ 824 238€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
202 472€ 233 610€ 188 904€ 91 725€ 114 519€ 593 660€ 3 390€ -277 023€ -35 843€ -22 739€ 230 042€ -156 765€ 129 864€ 22 173€
136
591
Splatná daň z príjmov
14€ 63€ 28€ 44€ 11€ 2€ 1€ 1€ 2€ 14€ 4€ 15€ 33€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
202 472€ 233 597€ 188 841€ 91 697€ 114 475€ 593 649€ 3 388€ -277 024€ -35 845€ -22 741€ 230 028€ -156 769€ 129 849€ 22 140€