Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Kysucké Nové Mesto

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
157 123€ 157 528€ 172 263€ 133 246€ 130 863€ 118 503€ 126 894€ 124 039€ 120 144€ 120 832€ 133 046€ 120 218€ 238 984€ 253 311€ 371 639€
02
501
Spotreba materiálu
94 039€ 91 584€ 126 585€ 96 179€ 97 997€ 85 548€ 94 584€ 89 949€ 83 006€ 78 053€ 85 799€ 64 188€ 189 363€ 204 346€ 315 493€
03
502
Spotreba energie
63 084€ 65 944€ 45 679€ 37 067€ 32 866€ 32 954€ 32 310€ 34 090€ 37 138€ 42 779€ 47 247€ 56 030€ 49 621€ 48 965€ 56 146€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 106 971€ 971 752€ 952 410€ 957 046€ 949 657€ 873 487€ 834 877€ 769 278€ 807 281€ 816 425€ 846 365€ 848 221€ 1 160 217€ 948 935€ 1 748 263€
07
511
Opravy a udržiavanie
178 635€ 121 584€ 162 691€ 152 308€ 211 886€ 168 990€ 131 783€ 89 554€ 102 897€ 150 092€ 157 939€ 169 116€ 372 084€ 317 608€ 145 326€
08
512
Cestovné
666€ 89€ 209€ 1 786€ 3 638€ 1 298€ 1 579€ 671€ 1 103€ 792€ 447€ 5 206€ 762€ 714€ 1 441€
09
513
Náklady na reprezentáciu
23 771€ 10 507€ 6 945€ 10 090€ 7 668€ 15 901€ 6 163€ 6 631€ 4 881€ 5 075€ 4 792€ 6 503€ 3 375€ 4 875€ 3 572€
10
518
Ostatné služby
903 900€ 839 571€ 782 566€ 792 862€ 726 466€ 687 297€ 695 351€ 672 422€ 698 400€ 660 468€ 683 187€ 667 396€ 783 996€ 625 738€ 1 597 924€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 617 988€ 2 440 046€ 2 354 451€ 2 095 253€ 1 624 862€ 1 469 780€ 1 412 135€ 1 302 328€ 1 330 315€ 1 199 382€ 1 204 085€ 1 239 147€ 1 222 619€ 1 153 318€ 1 097 616€
12
521
Mzdové náklady
1 797 065€ 1 667 652€ 1 604 438€ 1 441 351€ 1 102 321€ 1 012 082€ 965 790€ 895 704€ 926 522€ 828 535€ 841 445€ 873 858€ 882 872€ 820 526€ 771 283€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
633 923€ 600 394€ 570 619€ 510 415€ 394 314€ 358 938€ 342 116€ 318 315€ 319 311€ 295 936€ 293 060€ 292 705€ 272 172€ 269 667€ 259 350€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
43 437€ 42 137€ 40 500€ 34 758€ 23 983€ 21 597€ 20 106€ 18 973€ 19 234€ 17 984€ 17 327€ 18 306€ 17 323€ 16 862€ 15 641€
15
527
Zákonné sociálne náklady
143 562€ 129 862€ 137 740€ 107 871€ 102 997€ 76 593€ 82 888€ 69 274€ 64 423€ 56 162€ 52 175€ 52 630€ 49 279€ 45 973€ 51 126€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 1 155€ 859€ 1 247€ 570€ 1 236€ 62€ 825€ 766€ 78€ 1 648€ 973€ 290€ 216€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
52 211€ 62 287€ 52 104€ 2 587€ 2 189€ 1 502€ 1 354€ 337€ 4 118€ 616€ 368€ 1 312€ 571€ 4 455€ 6 436€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
52 211€ 62 287€ 52 104€ 2 587€ 2 189€ 1 502€ 1 354€ 337€ 4 118€ 616€ 368€ 1 312€ 571€ 4 455€ 6 436€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
224 950€ 118 028€ 287 405€ 173 771€ 239 982€ 208 192€ 809 839€ 1 113 721€ 356 710€ 42 588€ 149 495€ 89 668€ 138 978€ 796 441€ 203 368€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 071€ 2 454€ 6 168€ 1 850€ 15 534€ 23 187€ 17 063€ 983 718€ 311 502€ 5 519€ 10 874€ 38 610€ 88 117€ 451 373€ 165 038€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1 130€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 29 189€ 163 397€ 9 338€ 13 418€ 70 608€ 0€ 4 605€ 20€ 386€ 1 220€ 1 593€ 11 724€ 293 775€ 113€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
209 828€ 85 255€ 116 841€ 162 583€ 211 030€ 114 397€ 792 758€ 125 398€ 45 188€ 36 682€ 137 401€ 49 391€ 39 137€ 51 293€ 38 217€
28
549
Manká a škody
50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
705 134€ 670 065€ 625 843€ 717 932€ 531 818€ 481 215€ 547 133€ 838 469€ 614 750€ 1 134 882€ 1 234 528€ 780 902€ 819 687€ 921 625€ 3 857 051€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
677 263€ 647 540€ 587 212€ 710 329€ 488 964€ 476 165€ 538 966€ 378 710€ 580 888€ 1 041 678€ 669 688€ 710 669€ 743 224€ 806 147€ 809 550€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
27 871€ 22 525€ 38 631€ 7 603€ 42 854€ 5 050€ 8 167€ 459 758€ 33 863€ 93 204€ 564 840€ 70 233€ 76 463€ 115 478€ 3 047 501€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 747€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
27 871€ 22 525€ 38 631€ 7 603€ 42 854€ 5 050€ 8 167€ 207 537€ 33 863€ 93 204€ 166 014€ 69 508€ 76 463€ 77 967€ 75 147€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 252 222€ 0€ 0€ 398 826€ 725€ 0€ 37 511€ 2 971 607€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
58 694€ 55 518€ 57 667€ 50 808€ 39 634€ 37 353€ 42 141€ 44 041€ 42 928€ 47 167€ 45 321€ 52 746€ 49 761€ 62 860€ 75 529€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
17 927€ 18 578€ 19 793€ 20 897€ 22 200€ 23 163€ 26 891€ 25 224€ 25 980€ 26 947€ 29 051€ 32 162€ 34 537€ 47 980€ 62 597€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 61€ 4€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
40 768€ 36 941€ 37 874€ 29 911€ 17 435€ 14 190€ 15 250€ 18 818€ 16 947€ 20 220€ 16 270€ 20 572€ 15 224€ 14 819€ 12 928€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
6 300 949€ 5 603 428€ 5 173 566€ 5 190 134€ 4 800 427€ 4 290 957€ 3 882 231€ 3 775 398€ 3 586 399€ 3 404 322€ 3 656 272€ 3 732 543€ 3 674 290€ 3 318 489€ 3 320 085€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
6 185 522€ 5 486 484€ 5 045 801€ 5 082 508€ 4 698 442€ 4 243 583€ 3 837 064€ 3 728 514€ 3 549 094€ 3 372 399€ 3 553 021€ 3 676 289€ 3 612 678€ 3 254 007€ 3 238 680€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
700€ 680€ 18 650€ 750€ 300€ 200€ 300€ 0€ 430€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
114 726€ 103 323€ 109 115€ 106 876€ 101 186€ 47 174€ 44 867€ 46 884€ 36 875€ 31 923€ 103 251€ 56 254€ 61 612€ 64 482€ 81 173€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 12 941€ 0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
11 224 020€ 10 078 652€ 9 675 711€ 9 320 777€ 8 319 432€ 7 480 987€ 7 656 605€ 7 967 611€ 6 862 643€ 6 766 215€ 7 269 480€ 6 864 757€ 7 305 107€ 7 459 434€ 10 679 987€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
45 369€ 7 662€ 11 114€ 10 645€ 10 411€ 36 192€ 19 154€ 14 279€ 56 359€ 50 139€ 46 870€ 53 027€ 52 812€ 52 670€ 77 535€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
42 358€ 4 604€ 5 711€ 7 975€ 10 411€ 36 192€ 19 154€ 14 279€ 56 359€ 50 139€ 46 870€ 53 027€ 52 812€ 52 670€ 77 535€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
3 011€ 3 058€ 5 403€ 2 670€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
8 996 137€ 8 435 643€ 8 267 555€ 7 998 439€ 7 454 844€ 6 907 577€ 6 447 551€ 5 837 612€ 5 250 817€ 5 155 687€ 5 848 786€ 5 768 387€ 5 399 287€ 5 857 738€ 6 048 601€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
8 307 670€ 7 760 302€ 7 541 788€ 7 408 024€ 6 859 659€ 6 674 520€ 6 165 617€ 5 579 063€ 5 042 555€ 4 918 025€ 5 605 615€ 5 291 300€ 4 924 435€ 5 263 808€ 5 509 248€
82
633
Výnosy z poplatkov
688 467€ 675 341€ 725 767€ 590 415€ 595 185€ 233 057€ 281 934€ 258 549€ 208 262€ 237 662€ 243 171€ 477 087€ 474 852€ 593 930€ 539 353€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
582 779€ 665 928€ 329 048€ 383 160€ 576 968€ 377 478€ 860 407€ 465 058€ 1 343 714€ 418 509€ 449 419€ 690 375€ 1 651 536€ 596 998€ 1 593 152€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
139 056€ 381 104€ 4 875€ 7 263€ 56 775€ 6 581€ 184 872€ 18 867€ 31 264€ 5 397€ 49 046€ 121 462€ 1 198 696€ 37 182€ 1 056 531€
85
642
Tržby z predaja materiálu
3 545€ 500€ 0€ 10€ 0€ 5 076€ 0€ 0€ 0€ 2 200€ 0€ 1 300€ 2 300€ 403€ 10 439€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
590€ 243€ 257€ 404€ 986€ 735€ 647€ 9 946€ 8 671€ 9 553€ 9 753€ 7 599€ 5 970€ 6 039€ 8 022€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 120€ 5 440€ 5 495€ 4 426€ 7 765€ 13 479€ 14 420€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 116€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 141€ 0€ 133€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
434 469€ 278 642€ 318 421€ 371 057€ 511 442€ 351 608€ 660 468€ 436 246€ 1 303 779€ 401 359€ 390 620€ 560 014€ 444 429€ 553 374€ 517 911€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
308 605€ 34 508€ 155 492€ 103 139€ 92 577€ 165 309€ 25 712€ 10 515€ 64 157€ 162 267€ 532 248€ 74 891€ 80 987€ 75 147€ 2 986 418€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
308 605€ 34 508€ 155 492€ 103 139€ 92 577€ 165 309€ 25 712€ 10 515€ 64 157€ 162 267€ 532 248€ 74 891€ 80 987€ 75 147€ 2 986 281€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
12 151€ 17 767€ 10 339€ 81 336€ 5 050€ 102 067€ 7 537€ 10 100€ 63 866€ 162 086€ 66 950€ 74 891€ 76 581€ 75 147€ 74 246€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
296 454€ 16 741€ 145 153€ 21 803€ 87 527€ 63 242€ 18 175€ 415€ 290€ 181€ 465 298€ 0€ 4 406€ 0€ 2 912 035€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 137€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 137€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
4 334€ 1 928€ 11 055€ 33 205€ 414€ 0€ 2 494€ 10 595€ 22 705€ 18 009€ 6 513€ 5 674€ 5 986€ 22 913€ 13 091€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
611€ 1 928€ 2 720€ 3 117€ 414€ 0€ 2 494€ 10 595€ 22 705€ 18 009€ 6 513€ 5 674€ 5 986€ 22 912€ 13 091€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
3 723€ 0€ 8 335€ 30 088€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
41€ 3 570€ 17€ 5 759€ 23€ 70€ 11€ 61€ 0€ 493€ 180€ 44€ 0€ 228€ 840€
110
672
Náhrady škôd
41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 3 570€ 17€ 5 759€ 23€ 70€ 11€ 61€ 0€ 493€ 180€ 44€ 0€ 228€ 840€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 198 733€ 1 124 716€ 890 381€ 947 068€ 716 224€ 706 610€ 1 232 689€ 538 645€ 593 573€ 966 944€ 564 491€ 541 411€ 903 716€ 1 347 605€ 409 409€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 296€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
305 180€ 327 917€ 152 109€ 112 524€ 114 089€ 83 438€ 91 529€ 87 104€ 118 522€ 75 434€ 116 868€ 144 423€ 573 440€ 148 339€ 140 739€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
504 216€ 497 808€ 56 111€ 59 970€ 65 626€ 64 937€ 105 262€ 111 225€ 130 265€ 133 219€ 139 531€ 142 018€ 126 191€ 153 995€ 113 028€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 69 734€ 15 504€ 18 527€ 56 875€ 47 396€ 1 058€ 5 093€ 19 049€ 17 860€ 0€ 35 538€ 142 890€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 386 293€ 488 970€ 273 621€ 256 359€ 752 228€ 140 567€ 157 310€ 165 627€ 160 985€ 146 586€ 54 410€ 668 446€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7 752€ 8 181€ 5 800€ 5 793€ 6 400€ 4 837€ 17 773€ 2 872€ 2 795€ 12 941€ 885€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 591€ 10 340€ 5 168€ 1 514€ 1 458€ 1 439€ 1 893€ 1 899€ 1 901€ 428 975€ 1 832€ 1 826€ 1 826€ 1 494€ 6 786€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
370 995€ 280 471€ 215 167€ 262 793€ 236 503€ 238 725€ 216 607€ 193 920€ 177 686€ 131 402€ 126 529€ 106 558€ 112 311€ 232 441€ 148 856€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
11 135 998€ 10 273 957€ 9 664 662€ 9 481 415€ 8 851 462€ 8 193 237€ 8 588 018€ 6 876 764€ 7 331 324€ 6 772 048€ 7 448 506€ 7 133 809€ 8 094 324€ 7 953 299€ 11 129 046€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-88 021€ 195 304€ -11 049€ 160 638€ 532 029€ 712 250€ 931 413€ -1 090 847€ 468 682€ 5 834€ 179 026€ 269 052€ 789 217€ 493 865€ 449 059€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 745€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-88 021€ 195 304€ -11 049€ 160 638€ 532 029€ 712 250€ 931 413€ -1 090 847€ 468 682€ 5 834€ 179 026€ 269 052€ 789 217€ 493 865€ 444 314€