Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
410 407€ 297 595€ 285 204€ 293 407€ 293 590€ 305 734€ 364 803€ 284 399€ 239 103€ 227 947€ 183 363€ 199 210€ 175 624€ 232 708€ 239 528€
02
501
Spotreba materiálu
261 185€ 181 363€ 158 521€ 151 129€ 172 927€ 165 318€ 226 659€ 123 106€ 89 552€ 66 229€ 62 318€ 44 691€ 54 436€ 123 433€ 125 606€
03
502
Spotreba energie
149 222€ 116 232€ 126 683€ 142 279€ 120 664€ 140 416€ 138 144€ 161 293€ 149 551€ 161 719€ 121 045€ 154 519€ 121 188€ 109 275€ 113 922€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
681 525€ 806 771€ 382 638€ 346 176€ 391 147€ 363 464€ 438 742€ 335 002€ 234 241€ 273 718€ 171 779€ 294 661€ 233 273€ 207 848€ 261 734€
07
511
Opravy a udržiavanie
148 642€ 488 024€ 114 466€ 50 659€ 63 388€ 45 441€ 131 193€ 86 902€ 40 443€ 5 013€ 5 556€ 9 991€ 21 271€ 40 031€ 61 376€
08
512
Cestovné
16€ 13€ 43€ 524€ 165€ 290€ 339€ 626€ 1 295€ 638€ 701€ 514€ 830€
09
513
Náklady na reprezentáciu
15 077€ 8 433€ 14 737€ 17 087€ 11 948€ 8 046€ 13 531€ 5 742€ 4 224€ 1 295€ 1 551€ 2 124€ 7 873€ 2 885€ 2 921€
10
518
Ostatné služby
517 791€ 310 314€ 253 435€ 278 417€ 315 769€ 309 453€ 293 853€ 242 067€ 189 235€ 266 785€ 163 377€ 281 908€ 203 428€ 164 418€ 196 607€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 066 775€ 928 932€ 804 739€ 885 812€ 840 183€ 772 103€ 605 624€ 450 846€ 404 832€ 379 129€ 379 853€ 507 182€ 477 333€ 688 406€ 703 015€
12
521
Mzdové náklady
751 990€ 652 645€ 535 719€ 626 445€ 589 642€ 540 903€ 424 814€ 315 712€ 277 197€ 266 704€ 266 154€ 348 889€ 333 340€ 493 226€ 500 133€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
251 000€ 218 954€ 188 165€ 207 597€ 202 052€ 185 676€ 146 639€ 110 285€ 96 676€ 91 075€ 88 544€ 118 042€ 107 206€ 161 850€ 167 596€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 067€ 5 374€ 5 171€ 4 355€ 3 995€ 1 182€ 1 248€ 1 301€ 1 355€ 1 394€ 1 594€ 1 614€ 3 088€ 299€
15
527
Zákonné sociálne náklady
56 066€ 49 520€ 79 939€ 46 364€ 41 931€ 38 674€ 31 832€ 23 137€ 28 861€ 19 034€ 22 831€ 38 574€ 34 272€ 29 773€ 34 323€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 653€ 2 438€ 916€ 234€ 2 203€ 2 855€ 1 157€ 465€ 797€ 963€ 930€ 83€ 901€ 469€ 664€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
27 770€ 34 315€ 33 075€ 17 242€ 8 817€ 8 471€ 1 484€ 579€ 619€ 1 213€ 1 699€ 22 702€ 3 100€ 5 991€ 3 319€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
27 770€ 34 315€ 33 075€ 17 242€ 8 817€ 8 471€ 1 484€ 579€ 619€ 1 213€ 1 699€ 22 702€ 3 100€ 5 991€ 3 319€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
33 107€ 41 889€ 39 853€ 888 939€ 29 112€ 124 249€ 34 158€ 12 392€ 26 302€ 89 416€ 345€ 2 468€ 68 917€ 3 221€ 4 017€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
414 801€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
411€ 41€ 17€ 10€ 0€ 0€ 79 544€ 113€ 36€ 63 751€ 85€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 81€ 200€ 16 713€ 42€ 300€ 0€ 201€ 0€ 7€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
12 661€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 077€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
33 007€ 41 889€ 39 772€ 460 865€ 29 072€ 124 232€ 17 435€ 12 351€ 26 002€ 9 872€ 30€ 1 355€ 5 159€ 3 136€ 3 685€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
801 930€ 786 819€ 804 921€ 780 915€ 720 698€ 645 814€ 2 483 558€ 837 434€ 872 788€ 563 871€ 269 675€ 290 332€ 246 967€ 1 874 597€ 111 631€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
798 533€ 782 734€ 799 126€ 778 415€ 701 794€ 618 976€ 800 803€ 677 340€ 471 911€ 437 461€ 256 407€ 232 544€ 232 227€ 207 403€ 111 631€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
3 397€ 4 085€ 5 794€ 2 500€ 18 903€ 26 838€ 31 796€ 160 094€ 400 877€ 126 410€ 13 269€ 57 788€ 14 740€ 16 235€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 700€ 1 600€ 1 600€ 15 352€ 13 269€ 41 791€ 14 740€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 000€ 3 000€ 3 000€ 2 500€ 2 400€ 1 700€ 0€ 147 720€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 235€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 4 167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
397€ 1 085€ 2 794€ 16 503€ 25 138€ 30 096€ 6 608€ 399 277€ 111 057€ 0€ 15 997€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
1 650 959€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 650 959€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
1 650 959€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 650 959€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 681 358€ 29 362€ 31 977€ 34 011€ 34 801€ 30 168€ 34 965€ 68 871€ 68 817€ 62 439€ 73 678€ 107 736€ 50 961€ 66 842€ 66 952€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
4 807€ 5 618€ 6 641€ 8 929€ 11 458€ 7 107€ 12 173€ 28 114€ 50 994€ 41 504€ 54 932€ 37 957€ 38 242€ 46 076€ 43 949€
43
563
Kurzové straty
14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 117€ 66€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 676 537€ 23 745€ 25 337€ 25 083€ 23 343€ 23 060€ 22 792€ 40 757€ 17 823€ 20 935€ 18 747€ 69 779€ 12 719€ 20 649€ 22 937€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
800 167€ 699 122€ 608 524€ 646 380€ 558 888€ 508 711€ 467 305€ 433 248€ 379 624€ 367 620€ 307 850€ 291 471€ 241 023€ 85 107€ 18 223€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
777 167€ 681 260€ 587 668€ 620 380€ 529 453€ 489 011€ 435 790€ 388 318€ 360 444€ 328 395€ 303 986€ 286 261€ 228 366€ 70 691€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
5 221€ 0€ 0€ 0€ 27 996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
23 000€ 12 640€ 20 856€ 26 000€ 29 435€ 19 700€ 31 515€ 44 930€ 19 180€ 11 228€ 3 864€ 5 210€ 12 657€ 14 416€ 18 223€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
5 503 039€ 3 624 804€ 2 990 930€ 3 892 882€ 2 877 236€ 2 758 712€ 4 430 638€ 2 422 770€ 2 226 327€ 1 965 353€ 1 388 242€ 1 715 762€ 1 497 198€ 3 164 720€ 1 408 419€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 307€ 63 799€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 307€ 63 799€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
20 683€ 26 031€ 382€ 16 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
20 683€ 26 031€ 382€ 16 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
2 765 510€ 2 485 355€ 2 423 452€ 2 424 675€ 2 196 287€ 1 994 353€ 1 866 293€ 1 620 254€ 1 476 248€ 1 399 904€ 1 268 325€ 1 239 252€ 1 053 273€ 1 285 178€ 1 391 821€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 568 178€ 2 327 039€ 2 264 455€ 2 249 545€ 2 038 867€ 1 871 763€ 1 811 976€ 1 585 872€ 1 444 950€ 1 368 576€ 1 198 793€ 1 233 376€ 1 048 275€ 1 214 712€ 1 360 254€
82
633
Výnosy z poplatkov
197 331€ 158 316€ 158 996€ 175 130€ 157 420€ 122 589€ 54 318€ 34 382€ 31 298€ 31 328€ 69 532€ 5 876€ 4 998€ 70 466€ 31 567€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
189 276€ 184 375€ 543 490€ 123 304€ 114 753€ 335 352€ 129 251€ 101 866€ 143 572€ 98 575€ 72 282€ 95 372€ 85 099€ 101 242€ 111 267€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 860€ 7 624€ 710€ 5 615€ 7 662€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 5 311€
85
642
Tržby z predaja materiálu
47€ 0€ 0€ 0€ 954€ 0€ 0€ 619€ 3 353€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 966€ 1 292€ 1 700€ 40€ 2 484€ 650€ 90€ 230€ 2 367€ 340€ 630€ 517€ 150€ 53€ 797€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
183 450€ 175 459€ 541 790€ 122 554€ 112 269€ 329 087€ 121 452€ 101 636€ 141 205€ 98 235€ 70 698€ 94 854€ 84 949€ 100 570€ 101 806€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 653 959€ 11 049€ 12 087€ 448 299€ 1 700€ 165 594€ 1 660 267€ 20 192€ 49 821€ 13 269€ 11 764€ 16 426€ 17 549€ 23 311€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 000€ 11 049€ 12 087€ 448 299€ 1 700€ 165 594€ 9 307€ 20 192€ 49 821€ 13 269€ 11 764€ 16 426€ 17 549€ 23 311€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 600€ 1 600€ 45 379€ 13 269€ 11 764€ 16 426€ 17 549€ 23 311€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 000€ 3 000€ 2 500€ 2 400€ 1 700€ 149 420€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
8 049€ 9 587€ 445 899€ 16 175€ 7 707€ 18 592€ 4 441€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
1 650 959€ 1 650 959€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
1 650 959€ 1 650 959€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
74€ 0€ 7€ 11€ 16€ 733€ 12€ 31€ 4 847€ 34€ 100€ 432€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 721€ 0€ 0€ 4 811€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
74€ 0€ 7€ 11€ 16€ 13€ 12€ 31€ 36€ 34€ 100€ 432€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
133€ 160€ 8 432€ 4 932€ 0€ 1 239€ 477€ 1 590€ 166€ 0€ 564€
110
672
Náhrady škôd
133€ 160€ 8 432€ 4 932€ 0€ 1 239€ 477€ 1 590€ 166€ 0€ 564€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
945 843€ 699 168€ 685 554€ 736 493€ 590 331€ 532 000€ 751 392€ 605 255€ 415 304€ 451 448€ 228 133€ 357 835€ 267 951€ 253 587€ 218 582€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
302 864€ 75 547€ 64 230€ 137 246€ 42 263€ 25 611€ 37 990€ 69 222€ 52 329€ 44 382€ 46 935€ 188 240€ 98 584€ 124 594€ 99 947€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
516 146€ 536 923€ 551 595€ 528 851€ 491 342€ 444 162€ 632 237€ 495 100€ 51 379€ 52 514€ 32 143€ 29 158€ 27 631€ 25 332€ 64 761€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 272 528€ 240 087€ 109 082€ 113 119€ 113 119€ 94 472€ 52 413€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 9 700€ 33 970€ 107€ 143€ 64 138€ 0€ 450€ 870€ 676€ 697€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 141€ 2 414€ 13 780€ 1 797€ 1 450€ 1 380€ 1 380€ 1 033€ 964€ 964€ 979€ 993€ 996€ 996€ 764€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
121 692€ 81 283€ 52 949€ 65 600€ 52 277€ 51 146€ 45 815€ 39 793€ 37 961€ 49 363€ 38 993€ 25 875€ 26 751€ 7 517€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
5 575 344€ 3 405 978€ 3 665 097€ 3 732 771€ 2 903 231€ 3 044 188€ 4 415 646€ 2 352 515€ 2 085 678€ 1 964 446€ 1 581 011€ 1 715 322€ 1 424 072€ 1 713 725€ 1 786 465€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
72 305€ -218 827€ 674 167€ -160 111€ 25 994€ 285 475€ -14 992€ -70 255€ -140 649€ -907€ 192 769€ -440€ -73 126€ -1 450 995€ 378 046€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 1€ 2€ 3€ 2€ 2€ 5€ 5€ 6€ 18€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
72 305€ -218 827€ 674 167€ -160 111€ 25 994€ 285 474€ -14 994€ -70 257€ -140 651€ -909€ 192 764€ -445€ -73 132€ -1 451 013€ 378 046€