Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
94 716€ 106 462€ 61 318€ 63 831€ 73 830€ 61 365€ 67 881€ 57 961€ 64 973€ 43 825€ 62 729€ 92 620€ 76 454€ 79 421€ 71 765€
02
501
Spotreba materiálu
34 318€ 67 031€ 18 638€ 16 893€ 28 941€ 17 756€ 20 023€ 12 254€ 21 793€ 7 063€ 16 714€ 25 090€ 25 012€ 18 867€ 38 073€
03
502
Spotreba energie
60 398€ 39 431€ 42 680€ 46 937€ 44 889€ 43 610€ 47 858€ 45 708€ 43 180€ 36 761€ 46 016€ 67 530€ 51 442€ 60 554€ 33 692€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
311 537€ 361 001€ 91 707€ 230 387€ 170 033€ 72 647€ 45 551€ 60 112€ 29 950€ 63 151€ 118 719€ 226 709€ 463 090€ 195 561€ 121 522€
07
511
Opravy a udržiavanie
229 574€ 299 288€ 74 611€ 205 705€ 140 050€ 38 588€ 25 050€ 36 095€ 8 317€ 5 828€ 60 930€ 72 938€ 128 562€ 100 436€ 62 504€
08
512
Cestovné
12€ 7 826€ 1 243€ 78€ 259€ 443€ 144€ 275€ 184€ 59€ 1 367€ 117€ 187€ 206€ 166€
09
513
Náklady na reprezentáciu
7 031€ 2 517€ 1 241€ 4 022€ 4 763€ 6 097€ 5 757€ 5 787€ 6 578€ 5 672€ 5 374€ 9 429€ 5 554€ 5 463€ 6 406€
10
518
Ostatné služby
74 920€ 51 370€ 14 611€ 20 582€ 24 960€ 27 520€ 14 599€ 17 956€ 14 872€ 51 592€ 51 048€ 144 225€ 328 787€ 89 456€ 52 446€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
235 208€ 218 758€ 195 366€ 199 164€ 176 465€ 165 166€ 155 653€ 153 004€ 160 730€ 130 754€ 170 064€ 209 759€ 185 074€ 170 409€ 180 475€
12
521
Mzdové náklady
166 075€ 152 277€ 135 010€ 139 221€ 121 347€ 115 106€ 110 238€ 110 232€ 107 279€ 93 249€ 123 176€ 150 624€ 134 785€ 124 423€ 130 120€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
58 317€ 54 642€ 49 279€ 50 034€ 43 915€ 41 271€ 39 702€ 37 858€ 36 931€ 32 308€ 39 206€ 49 849€ 41 718€ 38 122€ 40 895€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 238€ 1 310€ 737€ 720€ 720€ 720€ 720€ 759€ 1 020€ 1 032€ 1 006€ 1 115€ 797€ 764€ 963€
15
527
Zákonné sociálne náklady
9 578€ 10 529€ 10 340€ 9 189€ 10 483€ 8 068€ 4 893€ 4 156€ 15 400€ 4 065€ 6 575€ 8 171€ 7 774€ 7 100€ 7 070€
16
528
Ostatné sociálne náklady
100€ 0€ 100€ 100€ 100€ 0€ 0€ 0€ 1 427€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
377€ 404€ 1 464€ 404€ 418€ 3 002€ 491€ 0€ 3 240€ 7 096€ 6 296€ 270€ 2 057€ 417€ 2 689€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
377€ 404€ 1 464€ 404€ 418€ 3 002€ 491€ 0€ 3 240€ 7 096€ 6 296€ 270€ 2 057€ 417€ 2 689€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
12 854€ 8 494€ 14 989€ 13 429€ 10 695€ 435 126€ 9 803€ 6 118€ 14 619€ 8 481€ 21 686€ 9 697€ 9 015€ 6 066€ 7 037€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 1 768€ 7 234€ 1 926€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
26€ 0€ 0€ 8 198€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
1 298€ 1 881€ 846€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 854€ 7 171€ 13 108€ 12 583€ 10 688€ 435 126€ 9 803€ 6 118€ 6 420€ 6 714€ 14 452€ 7 771€ 9 015€ 6 066€ 7 037€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
308 154€ 198 206€ 177 194€ 201 691€ 197 345€ 174 087€ 201 417€ 162 849€ 173 447€ 178 924€ 145 776€ 140 878€ 136 602€ 110 932€ 74 985€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
306 079€ 196 526€ 174 597€ 196 679€ 195 665€ 172 687€ 199 917€ 161 849€ 172 447€ 176 735€ 142 758€ 139 058€ 134 524€ 107 657€ 69 342€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 075€ 1 680€ 2 597€ 5 012€ 1 680€ 1 400€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 2 189€ 3 019€ 1 820€ 2 078€ 3 275€ 5 643€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 980€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 400€ 0€ 1 000€ 1 000€ 2 189€ 3 019€ 1 820€ 2 078€ 3 275€ 5 643€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
95€ 917€ 3 332€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
23 743€ 15 653€ 26 482€ 29 896€ 24 474€ 20 425€ 24 164€ 31 388€ 66 750€ 59 771€ 40 744€ 50 554€ 18 670€ 14 083€ 8 000€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 3 651€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
17 699€ 10 366€ 21 232€ 25 049€ 19 321€ 16 031€ 18 849€ 24 489€ 61 457€ 53 475€ 36 219€ 31 371€ 13 867€ 9 247€ 3 618€
43
563
Kurzové straty
68€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 044€ 5 287€ 5 249€ 4 847€ 5 153€ 4 326€ 5 315€ 3 248€ 5 293€ 6 296€ 4 525€ 19 183€ 4 803€ 4 836€ 4 382€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
888 580€ 666 330€ 550 568€ 645 937€ 672 120€ 556 690€ 572 114€ 545 774€ 577 298€ 514 327€ 465 415€ 389 576€ 369 832€ 358 248€ 317 268€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
695 172€ 655 025€ 547 022€ 637 253€ 662 503€ 547 569€ 558 127€ 529 720€ 560 488€ 470 428€ 457 080€ 380 046€ 358 828€ 346 724€ 301 567€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
176 741€ 6 054€ 2 025€ 5 667€ 5 453€ 5 974€ 8 871€ 9 406€ 6 213€ 31 306€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
16 100€ 5 200€ 1 179€ 2 950€ 2 350€ 3 080€ 5 000€ 6 082€ 8 936€ 9 308€ 7 334€ 9 530€ 11 004€ 11 524€ 15 701€
61
587
Náklady na ostatné transfery
567€ 50€ 342€ 67€ 1 815€ 67€ 117€ 565€ 1 661€ 3 285€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 875 170€ 1 575 308€ 1 119 087€ 1 384 740€ 1 325 379€ 1 488 508€ 1 077 074€ 1 017 207€ 1 092 007€ 1 006 330€ 1 031 428€ 1 120 063€ 1 260 794€ 935 137€ 783 741€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
240€ 100€ 207€ 922€ 2 420€ 2 021€ 619€ 413 525€ 206€ 3 660€ 4 320€ 7 727€ 288 576€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
240€ 100€ 200€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
7€ 422€ 2 420€ 2 021€ 619€ 413 525€ 206€ 3 660€ 4 320€ 7 727€ 288 576€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
2 718€ 1 535€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
2 718€ 1 535€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 608 824€ 1 333 690€ 1 307 431€ 1 331 584€ 1 216 608€ 1 117 980€ 1 071 737€ 968 130€ 881 029€ 825 778€ 735 002€ 702 473€ 624 073€ 742 344€ 773 319€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 523 863€ 1 236 066€ 1 215 786€ 1 255 120€ 1 150 006€ 1 064 531€ 1 013 347€ 911 924€ 818 663€ 763 064€ 682 377€ 649 049€ 572 345€ 704 562€ 735 345€
82
633
Výnosy z poplatkov
84 961€ 97 624€ 91 645€ 76 463€ 66 602€ 53 449€ 58 390€ 56 205€ 62 366€ 62 713€ 52 626€ 53 424€ 51 728€ 37 782€ 37 974€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 261 658€ 133 327€ 99 175€ 91 983€ 91 318€ 103 015€ 90 624€ 85 266€ 105 701€ 72 536€ 77 705€ 60 366€ 58 584€ 91 026€ 28 679€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 126€ 11 220€ 7€ 33€ 3 952€ 2€ 714€ 24 584€ 1 768€ 11 428€ 1 926€ 0€ 46 467€ 33€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
121€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
55€ 0€ 629€ 451€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 255 532€ 121 985€ 99 168€ 91 950€ 91 318€ 99 063€ 90 568€ 84 551€ 80 488€ 70 318€ 66 277€ 58 440€ 58 584€ 44 559€ 28 646€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 275€ 1 680€ 3 788€ 1 680€ 1 400€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 2 189€ 3 019€ 1 820€ 2 078€ 2 445€ 4 799€ 2 888€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 275€ 1 680€ 3 788€ 1 680€ 1 400€ 1 500€ 1 000€ 1 000€ 2 189€ 3 019€ 1 820€ 2 078€ 2 445€ 4 799€ 2 888€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 000€ 1 000€ 2 189€ 3 019€ 1 820€ 2 078€ 2 445€ 4 799€ 2 058€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 680€ 1 400€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 830€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
595€ 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
189€ 1 851€ 1 797€ 1 314€ 92€ 6 801€ 23€ 18€ 27€ 47€ 63€ 72€ 863€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 6 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
189€ 1 851€ 1 797€ 1 314€ 92€ 201€ 23€ 18€ 27€ 47€ 63€ 72€ 133€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 730€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
987€ 967€ 1 866€ 0€ 664€ 1 144€ 416€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
987€ 967€ 1 866€ 0€ 664€ 1 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 416€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
328 961€ 253 175€ 166 410€ 223 826€ 256 019€ 183 553€ 203 857€ 157 111€ 187 291€ 203 725€ 205 849€ 273 433€ 179 873€ 150 153€ 71 234€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
23 559€ 83 325€ 34 855€ 26 431€ 19 357€ 19 024€ 17 283€ 15 776€ 27 729€ 36 692€ 66 437€ 171 965€ 94 302€ 82 220€ 32 796€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
153 096€ 66 408€ 66 555€ 67 812€ 110 825€ 111 422€ 111 608€ 110 483€ 108 788€ 108 903€ 86 962€ 47 121€ 36 936€ 24 719€ 12 680€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 300€ 13 700€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 1 332€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
38 920€ 35 278€ 30 235€ 50 912€ 17 699€ 13 344€ 33 822€ 0€ 21 044€ 25 048€ 23 708€ 25 206€ 23 280€ 23 280€ 1 925€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
107 087€ 68 163€ 34 765€ 64 971€ 106 138€ 39 763€ 41 144€ 30 852€ 29 730€ 33 083€ 28 742€ 29 141€ 24 355€ 18 602€ 23 833€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 204 675€ 1 721 972€ 1 578 186€ 1 652 813€ 1 569 561€ 1 412 784€ 1 367 930€ 1 632 496€ 1 177 583€ 1 109 152€ 1 024 723€ 1 046 124€ 1 153 614€ 988 394€ 876 983€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 329 505€ 146 664€ 459 100€ 268 073€ 244 181€ -75 724€ 290 856€ 615 289€ 85 576€ 102 823€ -6 706€ -73 939€ -107 180€ 53 257€ 93 242€
136
591
Splatná daň z príjmov
36€ 352€ 341€ 250€ 16€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 329 505€ 146 664€ 459 064€ 267 721€ 243 840€ -75 973€ 290 839€ 615 268€ 85 576€ 102 823€ -6 706€ -73 939€ -107 180€ 53 257€ 93 242€