Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
184 122€ 191 394€ 187 431€ 172 196€ 150 646€ 164 991€ 170 207€ 153 696€ 132 161€ 180 371€ 172 568€ 144 060€ 173 221€
02
501
Spotreba materiálu
90 221€ 92 031€ 91 771€ 85 496€ 70 221€ 63 740€ 50 362€ 56 022€ 45 354€ 63 772€ 52 571€ 52 607€ 52 023€
03
502
Spotreba energie
93 901€ 99 363€ 95 660€ 86 700€ 80 425€ 101 251€ 119 845€ 97 674€ 86 807€ 116 599€ 119 997€ 91 453€ 121 198€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
240 633€ 338 066€ 250 341€ 227 084€ 202 767€ 217 463€ 216 893€ 223 859€ 290 538€ 390 751€ 422 228€ 292 163€ 412 487€
07
511
Opravy a udržiavanie
90 294€ 122 399€ 58 969€ 65 601€ 28 155€ 94 223€ 60 827€ 96 919€ 98 338€ 83 721€ 169 461€ 80 283€ 185 992€
08
512
Cestovné
248€ 823€ 1 221€ 1 155€ 1 537€ 708€ 3 755€ 2 177€ 1 146€ 1 970€ 2 584€ 1 985€ 2 732€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 173€ 11 422€ 10 629€ 10 598€ 7 519€ 6 675€ 10 172€ 5 484€ 7 861€ 5 061€ 10 272€ 9 275€ 5 279€
10
518
Ostatné služby
147 918€ 203 422€ 179 522€ 149 731€ 165 555€ 115 857€ 142 139€ 119 279€ 183 193€ 299 999€ 239 911€ 200 620€ 218 484€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
915 756€ 852 423€ 771 700€ 668 082€ 643 792€ 626 553€ 604 784€ 542 213€ 564 118€ 547 466€ 546 730€ 555 836€ 513 768€
12
521
Mzdové náklady
637 947€ 593 185€ 542 167€ 467 657€ 446 836€ 429 798€ 413 013€ 380 226€ 394 180€ 388 070€ 395 501€ 405 994€ 376 041€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
223 339€ 209 246€ 188 526€ 164 325€ 158 764€ 156 004€ 142 006€ 132 703€ 135 738€ 130 957€ 123 948€ 123 136€ 115 627€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 641€ 4 035€ 3 486€ 2 840€ 1 527€ 1 700€ 1 673€ 1 667€ 1 527€ 1 725€ 1 798€ 1 908€ 1 872€
15
527
Zákonné sociálne náklady
42 129€ 45 957€ 37 520€ 33 261€ 36 664€ 39 052€ 48 091€ 27 618€ 32 673€ 26 714€ 25 483€ 24 798€ 20 228€
16
528
Ostatné sociálne náklady
7 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
19 215€ 16 962€ 15 851€ 16 132€ 12 634€ 5 089€ 5 249€ 5 540€ 16 561€ 6 303€ 4 793€ 9 158€ 7 722€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 3 677€ 3 052€ 3 319€ 3 421€ 4 288€ 4 483€ 4 483€ 4 483€ 4 589€ 3 671€ 3 384€ 3 911€
20
538
Ostatné dane a poplatky
19 215€ 13 284€ 12 799€ 12 813€ 9 213€ 801€ 766€ 1 056€ 12 078€ 1 714€ 1 122€ 5 774€ 3 811€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
84 792€ 153 881€ 91 102€ 69 165€ 53 809€ 59 504€ 77 741€ 59 229€ 295 598€ 131 911€ 308 477€ 128 483€ 1 517 934€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 094€ 99 813€ 43 538€ 13 193€ 11 181€ 10 876€ 27 004€ 21 272€ 250 965€ 72 839€ 289 287€ 93 204€ 1 434 979€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1 300€ 0€ 9€ 0€ 0€ 120€ 0€ 905€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
30€ 622€ 1 407€ 4 145€ 2 558€ 2 129€ 7 601€ 772€ 2 831€ 4 509€ 706€ 8 803€ 595€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
67 669€ 51 779€ 46 157€ 51 819€ 40 069€ 46 499€ 42 174€ 37 185€ 40 898€ 54 563€ 18 484€ 26 476€ 82 360€
28
549
Manká a škody
0€ 367€ 0€ 0€ 0€ 0€ 843€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
399 255€ 367 971€ 330 447€ 393 681€ 435 691€ 486 474€ 537 123€ 556 051€ 558 658€ 361 064€ 343 065€ 268 482€ 226 191€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
388 486€ 353 225€ 317 785€ 367 251€ 424 716€ 478 465€ 498 508€ 500 295€ 484 372€ 319 739€ 312 496€ 239 801€ 200 269€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
10 769€ 14 746€ 12 663€ 26 430€ 10 975€ 8 009€ 38 614€ 55 756€ 74 286€ 41 325€ 30 569€ 28 681€ 25 922€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 922€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
6 500€ 10 500€ 6 700€ 8 400€ 7 700€ 4 400€ 33 906€ 42 200€ 41 737€ 26 713€ 29 638€ 21 138€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 270€ 931€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 269€ 4 246€ 5 963€ 18 030€ 3 275€ 3 609€ 4 709€ 13 557€ 32 549€ 7 342€ 0€ 7 543€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
56 183€ 51 496€ 47 279€ 47 678€ 68 420€ 65 002€ 51 307€ 55 018€ 62 812€ 56 278€ 39 369€ 41 281€ 40 468€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 167€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
11 163€ 11 320€ 10 130€ 12 222€ 15 308€ 18 219€ 19 447€ 21 861€ 28 275€ 24 405€ 11 408€ 12 854€ 14 628€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
45 020€ 40 176€ 37 149€ 35 456€ 53 113€ 33 603€ 31 859€ 33 157€ 34 537€ 31 873€ 27 961€ 28 422€ 25 840€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 866 511€ 2 009 684€ 1 906 032€ 1 623 725€ 1 443 145€ 1 231 400€ 1 188 888€ 1 201 555€ 1 281 600€ 1 221 324€ 1 370 008€ 1 142 814€ 1 011 840€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 755 024€ 1 890 169€ 1 819 094€ 1 542 105€ 1 381 664€ 1 191 370€ 1 148 650€ 1 139 300€ 1 242 086€ 1 175 978€ 1 321 425€ 1 095 692€ 971 632€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 800€ 1 759€ 24 652€ 24 673€ 22 000€ 23 236€ 18 854€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
108 337€ 115 616€ 84 089€ 77 970€ 61 482€ 40 031€ 38 438€ 60 496€ 14 861€ 20 673€ 23 263€ 23 886€ 21 354€
61
587
Náklady na ostatné transfery
3 150€ 3 900€ 2 850€ 3 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 320€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 766 466€ 3 981 877€ 3 600 184€ 3 217 743€ 3 010 904€ 2 856 477€ 2 852 190€ 2 797 161€ 3 202 045€ 2 895 468€ 3 207 238€ 2 582 277€ 3 903 631€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
14 614€ 24 814€ 1 071€ 2 201€ 28 591€ 33 234€ 31 942€ 28 560€ 52 403€ 39 737€ 37 969€ 44 457€ 44 517€
67
602
Tržby z predaja služieb
14 236€ 22 518€ 426€ 861€ 24 551€ 27 118€ 24 933€ 22 716€ 46 717€ 39 737€ 37 969€ 44 457€ 44 517€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
378€ 2 297€ 645€ 1 341€ 4 040€ 6 115€ 7 009€ 5 844€ 5 686€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 5 172€ 1 093€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 1 004€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 5 172€ 88€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3 556 507€ 3 469 597€ 3 298 029€ 2 992 610€ 2 838 009€ 2 479 443€ 2 228 511€ 2 191 395€ 2 411 516€ 2 252 486€ 2 291 005€ 2 595 618€ 2 725 077€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
3 210 166€ 3 225 283€ 3 033 481€ 2 735 647€ 2 570 574€ 2 225 748€ 1 980 242€ 1 918 643€ 2 123 900€ 2 044 454€ 2 042 038€ 2 339 809€ 2 501 627€
82
633
Výnosy z poplatkov
346 341€ 244 314€ 264 548€ 256 963€ 267 435€ 253 695€ 248 269€ 272 753€ 287 616€ 208 032€ 248 967€ 255 809€ 223 450€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
115 121€ 306 552€ 134 748€ 132 659€ 88 131€ 111 528€ 93 433€ 110 188€ 150 810€ 100 896€ 251 207€ 290 343€ 372 703€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 778€ 198 034€ 4 268€ 17 065€ 16 880€ 25 894€ 17 581€ 32 712€ 61 128€ 30 745€ 180 947€ 242 734€ 333 489€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 458€ 430€ 32€ 0€ 973€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 990€ 3 762€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
71€ 880€ 1 644€ 2 422€ 885€ 1 831€ 2 272€ 1 560€ 2 209€ 493€ 888€ 998€ 2 059€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
178€ 0€ 40€ 418€ 91€ 12€ 303€ 247€ 89€ 138€ 197€ 0€ 4 085€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
82 094€ 106 648€ 125 034€ 107 754€ 70 275€ 83 791€ 73 277€ 75 651€ 86 926€ 69 090€ 69 143€ 46 611€ 32 097€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
27 538€ 10 010€ 14 270€ 7 039€ 32 431€ 12 323€ 64 827€ 43 971€ 30 656€ 51 766€ 7 854€ 34 538€ 25 074€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
27 538€ 10 010€ 14 270€ 7 039€ 32 431€ 12 323€ 64 827€ 43 971€ 30 656€ 51 766€ 7 854€ 34 538€ 25 074€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 922€ 25 074€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
10 500€ 6 700€ 10 900€ 5 200€ 29 083€ 9 223€ 42 200€ 41 737€ 26 713€ 45 263€ 5 514€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 038€ 3 310€ 3 370€ 1 839€ 3 348€ 3 100€ 22 628€ 2 234€ 3 943€ 6 503€ 2 340€ 8 616€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
640€ 2 724€ 2 153€ 1 794€ 1 361€ 20 234€ 1 041€ 661€ 1 217€ 1 650€ 2 463€ 10 454€ 23 837€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
490€ 1 479€ 1 153€ 1 696€ 1 361€ 434€ 1 041€ 661€ 808€ 1 650€ 1 484€ 10 449€ 19 906€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
150€ 245€ 0€ 97€ 0€ 0€ 0€ 0€ 409€ 0€ 979€ 0€ 3 931€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 1 000€ 3 000€ 1 000€ 0€ 41 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 276€ 1 806€ 105€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 276€ 297€ 93€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 1 000€ 3 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 509€ 12€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
627 299€ 722 094€ 583 046€ 444 540€ 476 219€ 458 870€ 419 376€ 458 713€ 598 537€ 453 288€ 422 085€ 345 295€ 683 398€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
242 268€ 237 308€ 173 375€ 139 072€ 144 659€ 154 020€ 90 915€ 129 633€ 105 822€ 303 066€ 300 041€ 161 497€ 122 152€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
154 944€ 137 856€ 101 818€ 148 948€ 195 087€ 181 830€ 198 671€ 190 360€ 272 376€ 17 219€ 8 753€ 7 821€ 256 583€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 759€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
7 094€ 7 580€ 9 584€ 12 909€ 4 535€ 1 758€ 3 760€ 19 376€ 9 296€ 29 799€ 2 147€ 12 929€ 56 446€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
13 794€ 66 683€ 14 162€ 12 325€ 11 688€ 14 262€ 26 387€ 11 929€ 127 300€ 15 175€ 34 466€ 76 534€ 156 800€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
209 200€ 272 668€ 284 107€ 131 286€ 120 250€ 107 000€ 99 642€ 107 415€ 83 743€ 88 029€ 76 678€ 86 514€ 86 658€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 341 718€ 4 536 792€ 4 041 489€ 3 582 936€ 3 464 742€ 3 156 858€ 2 839 130€ 2 833 488€ 3 245 139€ 2 899 823€ 3 018 859€ 3 322 511€ 3 874 711€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
575 252€ 554 915€ 441 305€ 365 193€ 453 838€ 300 381€ -13 061€ 36 327€ 43 094€ 4 355€ -188 379€ 740 234€ -28 920€
136
591
Splatná daň z príjmov
11€ 134€ 85€ 181€ 153€ 34€ 63€ 69€ 52€ 836€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
575 242€ 554 781€ 441 220€ 365 012€ 453 685€ 300 347€ -13 123€ 36 259€ 43 041€ 3 519€ -188 379€ 740 234€ -28 920€