Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Vysoká nad Kysucou

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
192 251€ 161 986€ 175 956€ 149 437€ 135 815€ 164 540€ 126 652€ 140 387€ 169 592€ 173 538€ 171 766€ 244 175€ 156 545€ 177 322€ 187 485€
02
501
Spotreba materiálu
76 051€ 82 733€ 92 373€ 72 132€ 71 181€ 75 928€ 58 914€ 72 107€ 110 133€ 81 865€ 87 925€ 151 821€ 67 358€ 74 386€ 87 805€
03
502
Spotreba energie
115 508€ 78 829€ 76 966€ 76 837€ 63 706€ 88 612€ 67 738€ 68 280€ 59 459€ 91 673€ 83 816€ 92 174€ 88 398€ 101 630€ 99 680€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
692€ 424€ 6 618€ 468€ 928€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 180€ 789€ 1 306€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
271 038€ 283 930€ 213 594€ 226 833€ 168 156€ 249 489€ 226 858€ 162 559€ 208 524€ 167 300€ 256 401€ 171 270€ 211 674€ 292 361€ 185 246€
07
511
Opravy a udržiavanie
105 689€ 121 567€ 61 710€ 60 942€ 44 247€ 116 209€ 90 096€ 33 334€ 61 524€ 74 551€ 174 486€ 61 107€ 106 335€ 200 316€ 84 522€
08
512
Cestovné
108€ 0€ 101€ 329€ 312€ 307€ 556€ 779€ 705€ 452€ 906€ 432€ 657€ 803€ 530€
09
513
Náklady na reprezentáciu
28 416€ 9 231€ 5 541€ 25 675€ 22 527€ 22 750€ 28 942€ 15 996€ 19 618€ 9 760€ 6 998€ 9 709€ 5 765€ 13 796€ 1 038€
10
518
Ostatné služby
136 826€ 153 132€ 146 242€ 139 888€ 101 069€ 110 223€ 107 265€ 112 450€ 126 677€ 82 538€ 74 011€ 100 022€ 98 917€ 77 446€ 99 156€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
488 609€ 523 869€ 483 695€ 493 759€ 399 923€ 358 500€ 346 304€ 334 503€ 367 952€ 373 030€ 381 401€ 377 603€ 342 780€ 321 295€ 297 190€
12
521
Mzdové náklady
343 617€ 369 641€ 338 481€ 344 675€ 277 407€ 247 807€ 243 781€ 234 241€ 254 111€ 257 829€ 266 467€ 263 533€ 234 630€ 225 525€ 207 582€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
118 926€ 127 981€ 119 709€ 121 734€ 92 449€ 90 176€ 87 677€ 85 538€ 96 952€ 97 642€ 99 262€ 97 932€ 84 915€ 83 122€ 77 204€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
26 066€ 26 247€ 25 505€ 27 350€ 30 067€ 20 516€ 14 846€ 14 724€ 16 889€ 17 559€ 15 672€ 16 138€ 23 235€ 12 648€ 12 404€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 025€ 631€ 627€ 714€ 1 477€ 941€ 566€ 0€ 0€ 61€ 31€ 0€ 156€ 122€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 156€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 025€ 631€ 627€ 714€ 1 477€ 941€ 566€ 0€ 0€ 61€ 31€ 0€ 0€ 122€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
20 066€ 32 108€ 20 363€ 15 797€ 11 795€ 5 187€ 12 135€ 6 447€ 5 065€ 6 223€ 5 341€ 9 256€ 5 748€ 8 557€ 3 397€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 517€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 357€ 0€ 0€ 55€ 2 854€ 2 262€ 1 381€ 373€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 1 142€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 220€ 0€ 10€ 4€ 14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 540€ 99€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 380€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 138€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
19 946€ 30 967€ 19 247€ 15 797€ 11 785€ 5 183€ 12 121€ 5 090€ 5 065€ 6 223€ 5 287€ 4 862€ 3 387€ 6 038€ 3 024€
28
549
Manká a škody
120€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
42 596€ 216 804€ 205 639€ 256 566€ 200 256€ 200 256€ 187 398€ 172 672€ 206 448€ 210 653€ 209 694€ 173 688€ 171 019€ 150 719€ 187 946€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 216 804€ 205 639€ 256 566€ 200 256€ 200 256€ 187 398€ 172 672€ 184 712€ 186 813€ 186 461€ 154 203€ 155 613€ 130 956€ 171 399€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
42 596€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 736€ 23 840€ 23 233€ 19 485€ 15 406€ 19 763€ 16 547€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 547€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21 736€ 23 840€ 23 233€ 19 485€ 15 406€ 19 763€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
39 196€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
19 444€ 19 412€ 18 587€ 15 570€ 11 830€ 12 164€ 15 347€ 15 445€ 6 114€ 5 248€ 7 742€ 9 069€ 5 846€ 3 143€ 5 289€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
8 509€ 8 438€ 8 902€ 9 293€ 9 999€ 10 661€ 13 274€ 12 997€ 2 832€ 2 108€ 2 999€ 4 001€ 485€ 1 240€ 2 928€
43
563
Kurzové straty
0€ 6€ 8€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 935€ 10 968€ 9 676€ 6 271€ 1 831€ 1 504€ 2 072€ 2 449€ 3 282€ 3 140€ 4 743€ 5 068€ 5 361€ 1 903€ 2 361€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 827€ 0€ 1 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 827€ 0€ 1 242€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
384 017€ 342 257€ 294 161€ 325 481€ 314 746€ 280 920€ 324 578€ 266 613€ 137 354€ 104 630€ 91 853€ 98 023€ 90 086€ 88 818€ 65 881€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
351 023€ 312 342€ 276 982€ 288 666€ 277 414€ 270 840€ 293 398€ 229 387€ 110 727€ 81 146€ 66 948€ 71 914€ 62 855€ 61 848€ 48 061€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 330€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
32 994€ 29 915€ 17 179€ 36 814€ 37 332€ 10 080€ 31 180€ 37 227€ 26 628€ 23 484€ 24 906€ 26 109€ 27 231€ 26 929€ 14 459€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 41€ 31€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 419 047€ 1 580 997€ 1 412 622€ 1 484 156€ 1 243 997€ 1 271 997€ 1 239 838€ 1 100 453€ 1 101 048€ 1 041 924€ 1 124 229€ 1 083 084€ 983 854€ 1 042 337€ 932 434€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
19 948€ 17 696€ 29 590€ 25 515€ 17 767€ 19 167€ 17 070€ 21 022€ 50 969€ 59 111€ 49 420€ 65 766€ 61 083€ 62 196€ 76 841€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
18 319€ 16 711€ 22 933€ 24 666€ 16 779€ 16 123€ 16 295€ 18 207€ 44 891€ 58 873€ 49 396€ 65 586€ 60 325€ 60 890€ 76 841€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
1 628€ 985€ 6 657€ 848€ 988€ 3 044€ 775€ 2 815€ 6 077€ 239€ 24€ 180€ 758€ 1 306€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 232€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 235 581€ 1 139 137€ 1 116 907€ 1 129 912€ 1 042 190€ 943 527€ 904 070€ 814 535€ 739 741€ 708 051€ 639 419€ 645 998€ 560 876€ 664 780€ 711 233€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 156 982€ 1 064 967€ 1 045 884€ 1 077 607€ 989 029€ 890 232€ 849 501€ 768 186€ 696 554€ 662 135€ 597 192€ 608 965€ 522 313€ 633 764€ 681 203€
82
633
Výnosy z poplatkov
78 598€ 74 170€ 71 024€ 52 305€ 53 161€ 53 295€ 54 569€ 46 349€ 43 188€ 45 916€ 42 227€ 37 033€ 38 563€ 31 016€ 30 030€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
88 782€ 92 336€ 92 464€ 85 531€ 82 503€ 56 434€ 48 125€ 48 641€ 83 281€ 62 610€ 58 873€ 62 172€ 64 586€ 47 856€ 39 011€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
810€ 0€ 6 826€ 0€ 1 177€ 0€ 1 233€ 1 773€ 19 580€ 0€ 201€ 12 365€ 7 701€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
87 972€ 92 336€ 85 638€ 85 531€ 81 326€ 56 434€ 46 892€ 46 868€ 63 701€ 62 610€ 58 671€ 49 807€ 56 885€ 47 856€ 38 931€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 565€ 20 032€ 23 233€ 19 485€ 15 406€ 19 763€ 17 113€ 14 820€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 565€ 20 032€ 23 233€ 19 485€ 15 406€ 19 763€ 17 113€ 14 820€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 547€ 14 820€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 565€ 20 032€ 23 233€ 19 485€ 15 406€ 19 763€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 566€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
6€ 112€ 503€ 717€ 754€ 892€ 573€ 4 484€ 246€ 78€ 455€ 761€ 700€ 1 965€ 20 747€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 57€ 411€ 194€ 120€ 43€ 33€ 14€ 39€ 20€ 51€ 153€ 76€ 229€ 398€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
6€ 55€ 92€ 523€ 634€ 849€ 539€ 4 469€ 207€ 57€ 405€ 608€ 624€ 1 736€ 20 349€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 2 388€ 600€ 1 295€ 1 679€ 2 274€ 2 943€ 434€ 0€ 5 094€ 40 680€ 2 021€ 0€ 132€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 888€ 0€ 0€ 200€ 2 259€ 2 598€ 0€ 0€ 902€ 1 485€ 2 021€ 0€ 132€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 1 500€ 600€ 1 295€ 1 479€ 14€ 345€ 434€ 0€ 4 192€ 39 195€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
91 402€ 184 216€ 197 795€ 369 916€ 207 706€ 218 992€ 242 778€ 184 423€ 168 640€ 182 028€ 238 960€ 237 588€ 150 886€ 223 946€ 138 127€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
49 218€ 137 676€ 65 930€ 215 179€ 63 236€ 82 438€ 88 276€ 59 616€ 43 542€ 60 911€ 60 397€ 151 333€ 66 247€ 140 731€ 84 423€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 63 205€ 80 568€ 63 504€ 63 504€ 53 884€ 49 542€ 53 480€ 53 376€ 53 164€ 49 560€ 49 467€ 69 950€ 38 251€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 365€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55€ 3 673€ 62 670€ 809€ 4 146€ 200€ 1 328€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 6 835€ 33 478€ 36 528€ 36 528€ 36 528€ 36 528€ 39 331€ 53 148€ 53 148€ 52 668€ 22 724€ 18 475€ 1 311€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
38 819€ 39 704€ 35 181€ 37 641€ 44 438€ 36 522€ 64 090€ 35 934€ 18 415€ 10 919€ 10 061€ 13 162€ 12 551€ 11 754€ 14 125€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 435 719€ 1 433 497€ 1 439 647€ 1 612 191€ 1 352 215€ 1 240 691€ 1 214 889€ 1 100 613€ 1 063 343€ 1 035 110€ 1 011 706€ 1 068 371€ 860 147€ 1 017 856€ 1 000 911€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
16 672€ -147 500€ 27 025€ 128 035€ 108 218€ -31 306€ -24 949€ 159€ -37 706€ -6 814€ -112 524€ -14 713€ -123 707€ -24 481€ 68 477€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
16 672€ -147 500€ 27 025€ 128 035€ 108 218€ -31 306€ -24 949€ 159€ -37 706€ -6 814€ -112 524€ -14 713€ -123 707€ -24 481€ 68 477€