Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
40 625 470€ 40 071 699€ 38 394 384€ 39 305 855€ 38 985 359€ 39 545 073€ 38 261 265€ 38 294 693€ 36 023 324€ 36 936 289€ 38 262 839€ 39 022 786€ 39 432 294€ 38 535 374€ 38 320 764€ 33 090 858€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
34 909 493€ 34 029 207€ 32 878 334€ 32 010 906€ 33 184 435€ 33 630 714€ 32 853 574€ 32 734 140€ 30 455 256€ 30 992 670€ 31 422 541€ 31 554 011€ 33 378 292€ 31 356 656€ 32 991 353€ 27 489 173€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
151 878€ 84 481€ 77 453€ 56 759€ 60 073€ 60 597€ 55 730€ 46 049€ 37 283€ 39 783€ 39 958€ 29 251€ 36 741€ 50 013€ 27 497€ 15 172€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
103 243€ 34 490€ 22 048€ 1 638€ 3 822€ 6 344€ 8 960€ 12 654€ 3 888€ 6 389€ 15 515€ 29 251€ 36 741€ 50 013€ 27 497€ 8 372€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 800€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
48 635€ 49 991€ 51 347€ 52 703€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 4 058€ 2 418€ 56 251€ 54 253€ 46 770€ 33 395€ 33 395€ 33 395€ 24 443€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
23 588 180€ 22 780 291€ 21 706 446€ 21 109 711€ 22 279 926€ 22 725 681€ 21 953 409€ 21 843 655€ 19 573 537€ 20 108 451€ 20 538 148€ 21 045 325€ 23 293 402€ 21 258 495€ 23 048 777€ 21 415 925€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
10 567 216€ 10 452 096€ 10 412 963€ 9 959 341€ 9 775 720€ 9 691 328€ 9 575 301€ 9 509 639€ 6 468 424€ 6 410 338€ 6 235 534€ 6 049 946€ 6 007 035€ 5 279 384€ 5 256 991€ 5 219 977€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
46 633€ 46 753€ 39 773€ 38 833€ 38 833€ 39 073€ 38 573€ 38 573€ 38 573€ 38 573€ 38 817€ 38 817€ 66 793€ 33 793€ 33 793€ 33 401€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
10 888 445€ 10 587 455€ 9 952 768€ 10 685 074€ 11 509 754€ 11 468 757€ 11 250 544€ 11 889 290€ 12 448 200€ 13 149 104€ 13 852 399€ 14 454 414€ 14 250 049€ 13 239 856€ 13 487 475€ 12 311 456€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
607 037€ 252 088€ 73 207€ 83 777€ 93 528€ 71 655€ 87 771€ 117 355€ 66 921€ 79 949€ 150 085€ 103 968€ 97 948€ 119 851€ 123 456€ 110 585€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
27 140€ 26 077€ 17 499€ 416€ 8 911€ 20 599€ 36 364€ 30 848€ 24 453€ 14 961€ 0€ 2 742€ 11 149€ 26 864€ 46 050€ 44 583€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 954€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 451 709€ 1 415 820€ 1 210 236€ 342 271€ 853 180€ 1 434 270€ 964 856€ 257 950€ 526 966€ 415 526€ 261 313€ 395 437€ 2 860 428€ 2 558 747€ 4 101 012€ 3 683 969€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
11 169 435€ 11 164 435€ 11 094 435€ 10 844 435€ 10 844 435€ 10 844 435€ 10 844 435€ 10 844 435€ 10 844 435€ 10 844 435€ 10 844 435€ 10 479 435€ 10 048 149€ 10 048 148€ 9 915 079€ 6 058 076€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
8 412 927€ 8 407 927€ 8 337 927€ 8 087 927€ 8 087 927€ 8 087 927€ 8 087 927€ 8 087 927€ 8 087 927€ 8 087 927€ 8 087 927€ 7 722 927€ 7 291 640€ 7 291 640€ 7 158 571€ 3 301 434€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
2 756 508€ 2 756 508€ 2 756 508€ 2 756 508€ 2 756 508€ 2 756 508€ 2 756 508€ 2 756 508€ 2 756 508€ 2 756 508€ 2 756 508€ 2 756 508€ 2 756 509€ 2 756 508€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 756 508€ 2 756 642€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 700 696€ 6 022 803€ 5 495 526€ 7 278 997€ 5 788 632€ 5 898 847€ 5 392 239€ 5 545 963€ 5 552 250€ 5 927 289€ 6 826 338€ 7 458 587€ 6 041 527€ 7 166 975€ 5 309 712€ 5 599 026€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
41 883€ 44 089€ 29 716€ 23 216€ 27 488€ 19 669€ 16 084€ 15 949€ 14 568€ 19 684€ 15 802€ 11 735€ 12 963€ 15 483€ 15 610€ 20 184€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
29 000€ 29 243€ 21 349€ 16 716€ 21 029€ 19 194€ 12 469€ 14 311€ 12 996€ 16 563€ 13 437€ 11 181€ 12 963€ 15 483€ 15 610€ 20 184€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
585€ 600€ 560€ 470€ 470€ 470€ 380€ 350€ 350€ 470€ 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
12 299€ 14 246€ 7 807€ 6 030€ 5 989€ 4€ 3 235€ 1 288€ 1 222€ 2 651€ 1 956€ 554€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 023 700€ 1 985 504€ 2 216 085€ 2 533 989€ 2 561 511€ 2 791 850€ 2 618 578€ 3 073 367€ 3 804 191€ 4 602 105€ 5 375 324€ 6 172 302€ 5 262 074€ 6 140 837€ 3 869 691€ 4 505 495€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
10 120€ 8 444€ 5 030€ 6 573€ 7 765€ 443€ 0€ 30€ 0€ 2€ 32€ 1 056€ 777€ 5 551€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 013 580€ 1 977 061€ 2 211 055€ 2 527 417€ 2 553 746€ 2 791 407€ 2 618 578€ 3 073 337€ 3 804 191€ 4 602 103€ 5 375 292€ 6 171 246€ 5 261 297€ 6 135 286€ 3 869 691€ 4 505 495€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 673€ 673€ 10 653€ 5 205€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 673€ 673€ 10 653€ 5 205€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
217 856€ 103 401€ 111 640€ 133 168€ 124 225€ 137 110€ 177 979€ 201 590€ 269 446€ 303 464€ 347 548€ 643 495€ 193 648€ 198 484€ 195 445€ 147 979€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
963€ 2 683€ 4 935€ 963€ 963€ 963€ 963€ 963€ 963€ 963€ 963€ 963€ 963€ 963€ 1 743€ 5 464€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
66 422€ 0€ 15 325€ 15 357€ 0€ 26€ 0€ 54€ 110€ 450€ 596€ 8 553€ 16 776€ 17 402€ 18 747€ 20 300€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
80 576€ 76 400€ 70 359€ 100 623€ 107 424€ 121 264€ 159 688€ 176 736€ 200 401€ 224 823€ 257 748€ 421 033€ 47 503€ 38 117€ 87 331€ 64 887€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
24 306€ 13 239€ 14 053€ 13 451€ 10 771€ 12 897€ 13 977€ 21 749€ 22 024€ 30 926€ 41 240€ 164 610€ 82 480€ 82 304€ 64 252€ 48 738€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
11 307€ 8 590€ 6 967€ 2 774€ 3 172€ 1 961€ 2 468€ 2 088€ 2 654€ 3 008€ 3 707€ 2 302€ 2 632€ 1 876€ 2 912€ 2 592€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 310€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
127€ 177€ 0€ 0€ 763€ 0€ 483€ 0€ 43 294€ 43 294€ 43 294€ 43 726€ 43 294€ 47 622€ 20 460€ 4 853€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
34 156€ 2 312€ 0€ 0€ 1 132€ 0€ 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 200€ 0€ 1 145€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
3 417 257€ 3 889 809€ 3 138 085€ 4 588 624€ 3 075 409€ 2 950 218€ 2 579 598€ 2 255 056€ 1 464 045€ 1 002 037€ 1 087 664€ 631 055€ 572 169€ 811 498€ 1 218 313€ 920 163€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
373€ 478€ 675€ 741€ 414€ 400€ 10€ 423€ 400€ 300€ 499€ 525€ 364€ 0€ 0€ 2 203€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 200€ 151€ 1 198€ 9 128€ 591€ 1 323€ 23 556€ 26 401€ 18 175€ 14 709€ 3 266€ 195€ 201€ 320€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
3 416 884€ 3 889 131€ 3 137 260€ 4 586 685€ 3 065 867€ 2 949 227€ 2 578 265€ 2 231 077€ 1 437 244€ 983 562€ 1 072 456€ 627 265€ 571 610€ 811 297€ 1 217 993€ 917 960€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
15 280€ 19 690€ 20 524€ 15 952€ 12 292€ 15 512€ 15 452€ 14 590€ 15 819€ 16 330€ 13 960€ 10 188€ 12 475€ 11 743€ 19 699€ 2 659€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
15 280€ 19 690€ 20 524€ 15 952€ 12 292€ 15 512€ 15 452€ 14 590€ 15 819€ 16 330€ 13 960€ 8 489€ 10 779€ 10 010€ 9 066€ 2 659€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 699€ 1 696€ 1 733€ 10 633€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
40 625 470€ 40 071 699€ 38 394 384€ 39 305 855€ 38 985 359€ 39 545 073€ 38 261 265€ 38 294 693€ 36 023 324€ 36 936 289€ 38 262 839€ 39 022 786€ 39 432 294€ 38 535 374€ 38 320 764€ 33 090 858€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
31 346 358€ 30 822 814€ 30 012 812€ 30 989 304€ 30 685 461€ 30 695 666€ 29 107 113€ 28 386 973€ 25 496 850€ 25 442 768€ 25 703 234€ 25 288 899€ 24 377 198€ 24 921 494€ 27 030 733€ 26 153 181€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 211€ 217 600€ 217 600€ 217 600€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 212€ 323 211€ 217 600€ 217 600€ 217 600€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
31 346 358€ 30 499 603€ 29 689 601€ 30 666 092€ 30 362 250€ 30 372 455€ 28 783 901€ 28 063 761€ 25 173 639€ 25 119 557€ 25 380 022€ 24 965 688€ 24 053 987€ 24 703 894€ 26 813 133€ 25 935 581€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
30 813 011€ 29 689 601€ 30 652 747€ 30 362 250€ 30 379 844€ 28 789 586€ 28 063 761€ 27 953 840€ 25 128 257€ 25 436 697€ 25 033 595€ 24 075 751€ 24 700 882€ 25 875 324€ 27 261 985€ 27 193 512€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
533 347€ 810 002€ -963 146€ 303 842€ -17 595€ 1 582 869€ 720 140€ 109 921€ 45 382€ -317 140€ 346 427€ 889 937€ -646 895€ -1 171 430€ -448 852€ -1 257 931€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
4 740 183€ 5 288 826€ 4 959 104€ 4 527 324€ 4 351 649€ 4 946 923€ 5 015 615€ 5 288 528€ 5 553 654€ 5 947 422€ 6 299 428€ 6 545 269€ 8 671 038€ 8 171 565€ 7 759 889€ 4 844 799€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
33 960€ 33 360€ 21 160€ 25 180€ 25 800€ 17 100€ 17 250€ 16 200€ 19 270€ 27 085€ 124 397€ 187 386€ 422 197€ 149 735€ 155 796€ 121 251€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121 251€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
33 960€ 33 360€ 21 160€ 25 180€ 25 800€ 17 100€ 17 250€ 16 200€ 19 270€ 27 085€ 124 397€ 187 386€ 422 197€ 149 735€ 155 796€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
502 664€ 233 903€ 365 340€ 273 487€ 156 964€ 172 916€ 80 806€ 158 872€ 50 308€ 50 154€ 11 966€ 39 598€ 15 635€ 152 862€ 9 779€ 19 916€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
447 646€ 233 903€ 324 723€ 243 445€ 156 964€ 172 916€ 30 096€ 101 365€ 50 308€ 50 154€ 11 966€ 39 598€ 15 635€ 152 862€ 9 779€ 19 916€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
55 018€ 0€ 40 617€ 30 043€ 0€ 0€ 50 710€ 57 507€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 014 570€ 1 024 071€ 977 680€ 982 085€ 1 043 193€ 1 103 785€ 1 164 016€ 1 225 069€ 1 279 278€ 1 332 361€ 1 382 335€ 1 418 957€ 1 462 670€ 1 511 971€ 1 571 990€ 1 693 193€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
858 886€ 920 250€ 944 982€ 958 039€ 1 019 485€ 1 079 375€ 1 137 852€ 1 194 644€ 1 250 199€ 1 304 324€ 1 358 331€ 1 407 850€ 1 455 454€ 1 502 166€ 1 557 713€ 1 674 796€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
25 271€ 25 548€ 32 698€ 24 046€ 23 709€ 24 410€ 26 164€ 30 425€ 29 079€ 28 036€ 24 004€ 11 107€ 7 136€ 9 408€ 14 277€ 18 349€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
130 413€ 78 273€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€ 397€ 0€ 48€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
767 680€ 726 099€ 950 092€ 609 177€ 694 098€ 517 008€ 722 554€ 566 395€ 528 511€ 536 229€ 545 415€ 587 910€ 1 711 216€ 1 339 095€ 692 679€ 316 846€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
133 035€ 140 607€ 319 635€ 88 849€ 245 756€ 104 614€ 216 791€ 85 300€ 72 148€ 71 704€ 103 206€ 155 020€ 863 731€ 694 005€ 330 202€ 202 750€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
62 273€ 62 231€ 56 942€ 49 690€ 40 257€ 39 820€ 139 978€ 140 837€ 136 077€ 135 476€ 134 543€ 127 054€ 129 499€ 103 341€ 0€ 7 366€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
111 756€ 94 115€ 92 724€ 110 085€ 88 836€ 87 253€ 86 024€ 85 078€ 86 059€ 95 972€ 98 168€ 110 198€ 522 160€ 100 168€ 73 991€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 1 190€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 985€ 21€ 3 723€ 1 833€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
40 619€ 85 372€ 116 801€ 58 595€ 30 899€ 31 233€ 37 769€ 36 660€ 27 635€ 33 436€ 16 934€ 25€ 1 060€ 49 895€ 43 704€ 48 759€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150 000€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
244 967€ 196 717€ 200 203€ 164 433€ 158 047€ 142 452€ 132 917€ 123 761€ 117 245€ 113 313€ 109 098€ 100 128€ 106 814€ 149 938€ 129 482€ 15 186€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 4 031€ 4 642€ 6 064€ 4 205€ 5 732€ 4 147€ 4 316€ 4 684€ 4 589€ 4 183€ 4 278€ 3 918€ 4 358€ 2 314€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
147 551€ 122 920€ 128 140€ 106 356€ 103 141€ 88 071€ 86 833€ 76 793€ 72 363€ 69 810€ 67 930€ 70 136€ 71 850€ 67 063€ 83 873€ 33 365€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 195€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
27 188€ 24 137€ 27 235€ 21 579€ 21 098€ 18 620€ 16 509€ 13 819€ 12 669€ 11 836€ 10 947€ 13 183€ 11 803€ 17 044€ 25 236€ 6 911€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
291€ 0€ 707€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 2 484€ 4 948€ 0€ 740€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
2 421 309€ 3 271 394€ 2 644 832€ 2 637 395€ 2 431 594€ 3 136 114€ 3 030 990€ 3 321 992€ 3 676 287€ 4 001 593€ 4 235 316€ 4 311 418€ 5 059 320€ 5 017 902€ 5 329 645€ 2 693 593€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
2 070 359€ 2 415 599€ 1 767 206€ 1 833 537€ 2 132 548€ 2 431 560€ 2 730 572€ 3 036 380€ 3 260 981€ 3 586 287€ 3 851 593€ 3 958 176€ 4 706 078€ 4 664 660€ 5 225 403€ 2 693 593€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
350 950€ 350 978€ 372 810€ 299 043€ 299 046€ 704 554€ 300 418€ 285 611€ 415 306€ 415 306€ 383 722€ 353 242€ 353 242€ 353 242€ 104 242€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 504 816€ 504 816€ 504 816€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
4 538 929€ 3 960 059€ 3 422 468€ 3 789 227€ 3 948 248€ 3 902 483€ 4 138 537€ 4 619 192€ 4 972 820€ 5 546 099€ 6 260 177€ 7 188 618€ 6 384 058€ 5 442 315€ 3 530 142€ 2 092 878€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 794€ 7 396€ 8 871€ 8 258€ 18 913€ 13 740€ 9 856€ 16 899€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
4 538 929€ 3 960 059€ 3 422 432€ 3 789 227€ 3 948 248€ 3 902 483€ 4 138 537€ 4 616 398€ 4 965 424€ 5 537 228€ 6 251 919€ 7 169 705€ 6 370 318€ 5 432 459€ 3 513 243€ 2 092 878€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€