Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
912 003€ 801 021€ 671 579€ 975 636€ 781 070€ 774 000€ 739 524€ 781 845€ 842 768€ 844 731€ 819 672€ 917 710€ 1 122 988€ 894 369€ 850 191€
02
501
Spotreba materiálu
487 988€ 461 375€ 313 106€ 545 918€ 416 780€ 389 637€ 331 736€ 284 547€ 279 422€ 272 454€ 246 389€ 311 722€ 556 930€ 324 221€ 369 899€
03
502
Spotreba energie
422 720€ 333 894€ 357 866€ 428 984€ 363 107€ 384 164€ 407 422€ 496 798€ 563 049€ 571 897€ 573 062€ 605 988€ 566 058€ 570 148€ 480 292€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
1 295€ 5 751€ 608€ 734€ 1 182€ 199€ 366€ 500€ 297€ 380€ 221€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 537 949€ 3 462 440€ 2 545 143€ 3 147 814€ 2 859 664€ 2 530 117€ 2 392 767€ 2 141 476€ 2 085 208€ 1 734 353€ 1 715 774€ 1 606 503€ 1 774 028€ 1 713 552€ 2 098 087€
07
511
Opravy a udržiavanie
435 964€ 1 270 509€ 650 855€ 1 179 228€ 1 050 581€ 725 441€ 615 372€ 576 899€ 447 164€ 150 774€ 101 151€ 69 831€ 167 665€ 39 358€ 86 932€
08
512
Cestovné
2 716€ 1 945€ 1 040€ 3 684€ 6 709€ 3 809€ 2 269€ 1 824€ 1 903€ 2 415€ 1 895€ 1 397€ 3 736€ 5 739€ 9 269€
09
513
Náklady na reprezentáciu
19 483€ 13 054€ 7 375€ 20 224€ 21 870€ 19 907€ 24 807€ 14 436€ 12 921€ 27 710€ 9 773€ 3 380€ 1 832€ 12 447€ 22 867€
10
518
Ostatné služby
2 079 786€ 2 176 932€ 1 885 873€ 1 944 677€ 1 780 503€ 1 780 960€ 1 750 318€ 1 548 317€ 1 623 220€ 1 553 454€ 1 602 955€ 1 531 895€ 1 600 795€ 1 656 008€ 1 979 019€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 284 891€ 3 954 730€ 3 697 718€ 3 605 838€ 3 076 918€ 2 945 269€ 2 717 523€ 2 596 768€ 2 492 734€ 2 342 489€ 2 363 846€ 2 397 773€ 2 497 828€ 2 499 866€ 2 258 147€
12
521
Mzdové náklady
2 987 739€ 2 774 361€ 2 636 207€ 2 546 825€ 2 175 391€ 2 083 710€ 1 945 841€ 1 859 975€ 1 796 747€ 1 676 543€ 1 684 147€ 1 721 116€ 1 810 647€ 1 814 196€ 1 640 714€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 047 864€ 962 562€ 855 546€ 875 242€ 753 303€ 723 626€ 669 051€ 639 598€ 610 000€ 582 381€ 574 394€ 574 446€ 575 495€ 584 205€ 533 085€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
32 089€ 43 639€ 42 361€ 39 123€ 28 643€ 26 692€ 2 855€ 2 679€ 2 553€ 2 632€ 2 798€ 3 028€ 3 331€ 3 650€ 3 339€
15
527
Zákonné sociálne náklady
217 198€ 174 168€ 163 605€ 144 649€ 119 581€ 111 241€ 99 777€ 94 317€ 83 435€ 80 934€ 102 506€ 99 183€ 108 355€ 97 815€ 81 009€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
79 570€ 77 434€ 57 866€ 7 989€ 5 738€ 7 349€ 5 972€ 9 417€ 4 174€ 4 712€ 11 525€ 39 915€ 7 339€ 6 029€ 4 413€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
79 570€ 77 434€ 57 866€ 7 989€ 5 738€ 7 349€ 5 972€ 9 417€ 4 174€ 4 712€ 11 525€ 39 915€ 7 339€ 6 029€ 4 413€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
120 134€ 102 107€ 198 592€ 97 831€ 107 546€ 145 045€ 89 647€ 283 310€ 102 852€ 561 332€ 985 636€ 545 000€ 191 334€ 226 311€ 869 765€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 701€ 57 525€ 21 331€ 16 697€ 33 033€ 32 527€ 49 092€ 238 670€ 34 502€ 485 311€ 918 695€ 390 219€ 143 557€ 138 568€ 620 559€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 37€ 0€ 0€ 5 782€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 111€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 5 801€ 111€ 111€ 0€ 0€ 477€ 0€ 0€ 0€ 100 066€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
13 928€ 3 685€ 62 117€ 16 298€ 44 964€ 3 212€ 8 878€ 4 849€ 9 238€ 45 198€ 17 651€ 20 837€ 207€ 12 431€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
92 486€ 40 776€ 108 745€ 64 725€ 29 438€ 103 523€ 31 677€ 39 314€ 59 111€ 30 823€ 49 273€ 33 878€ 47 330€ 74 969€ 23 238€
28
549
Manká a škody
20€ 122€ 450€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 240€ 341€ 225 968€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 404 636€ 1 413 518€ 1 482 818€ 1 326 119€ 1 151 476€ 1 093 850€ 1 315 438€ 1 062 467€ 1 054 038€ 1 604 032€ 1 540 796€ 1 741 124€ 1 164 583€ 1 056 389€ 914 814€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 252 651€ 1 359 808€ 1 308 574€ 1 251 888€ 1 107 608€ 1 066 703€ 1 201 432€ 987 906€ 994 893€ 981 219€ 949 575€ 819 576€ 771 397€ 768 627€ 697 933€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
151 984€ 53 710€ 174 244€ 74 231€ 43 868€ 27 147€ 114 005€ 74 561€ 59 145€ 622 813€ 591 221€ 921 548€ 393 186€ 287 762€ 216 881€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44 000€ 0€ 121 251€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
19 074€ 7 160€ 7 180€ 25 800€ 6 800€ 8 250€ 7 200€ 19 270€ 19 085€ 124 397€ 187 386€ 422 197€ 105 735€ 129 821€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
132 911€ 46 550€ 167 064€ 48 431€ 37 068€ 18 897€ 106 805€ 55 291€ 40 060€ 498 416€ 403 835€ 499 351€ 243 451€ 157 941€ 95 630€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
64 458€ 56 363€ 61 213€ 66 413€ 69 993€ 75 885€ 205 152€ 170 849€ 164 131€ 170 022€ 311 971€ 190 407€ 187 452€ 238 889€ 193 562€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 932€ 0€ 0€
42
562
Úroky
44 974€ 36 570€ 39 813€ 43 661€ 46 466€ 51 707€ 91 826€ 124 553€ 139 008€ 130 581€ 186 856€ 165 424€ 140 196€ 212 647€ 115 446€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 148€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 489€ 359€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
19 484€ 19 793€ 21 400€ 22 751€ 23 527€ 24 178€ 113 326€ 46 148€ 25 123€ 39 441€ 125 116€ 24 983€ 30 324€ 25 753€ 77 757€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 170 097€ 0€ 0€ 7€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 170 097€ 0€ 0€ 7€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 752 023€ 4 518 652€ 4 040 667€ 3 928 041€ 3 503 051€ 3 447 808€ 3 804 251€ 3 549 899€ 3 583 536€ 3 405 349€ 3 515 772€ 3 342 004€ 2 974 729€ 3 139 052€ 4 529 804€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 032 354€ 2 918 347€ 2 665 219€ 2 626 339€ 2 374 856€ 2 522 542€ 2 734 709€ 2 570 033€ 2 507 861€ 2 474 622€ 2 664 765€ 2 604 405€ 2 365 005€ 2 446 938€ 2 738 813€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 3 800€ 2 268€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 249€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 695 413€ 1 572 017€ 1 350 430€ 1 277 169€ 1 110 794€ 917 150€ 1 061 013€ 972 594€ 1 054 497€ 926 118€ 848 822€ 737 232€ 585 729€ 639 682€ 1 728 817€
61
587
Náklady na ostatné transfery
24 257€ 24 488€ 22 750€ 19 534€ 17 401€ 8 116€ 8 529€ 7 272€ 3 900€ 4 610€ 2 185€ 367€ 23 995€ 52 432€ 57 925€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
14 155 664€ 14 386 265€ 12 755 597€ 13 155 681€ 11 555 455€ 11 019 324€ 11 270 276€ 10 596 030€ 10 329 442€ 10 667 021€ 11 264 992€ 10 950 533€ 9 920 281€ 9 774 457€ 11 718 790€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
411 269€ 269 168€ 254 731€ 355 085€ 329 805€ 295 823€ 299 902€ 301 898€ 309 987€ 298 350€ 305 723€ 303 393€ 248 126€ 215 277€ 197 190€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
300€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
409 215€ 259 581€ 253 912€ 352 788€ 329 550€ 295 587€ 299 454€ 301 299€ 309 595€ 297 841€ 305 412€ 303 369€ 245 361€ 213 376€ 190 484€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
1 753€ 9 527€ 819€ 2 296€ 255€ 236€ 448€ 599€ 391€ 509€ 311€ 24€ 2 765€ 1 901€ 6 706€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-260€ 90€ 0€ 0€ 90€ 30€ 0€ -120€ 60€ 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
-260€ 90€ 0€ 0€ 90€ 30€ 0€ -120€ 60€ 410€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
12 259 751€ 11 346 695€ 11 015 652€ 11 114 549€ 10 295 129€ 9 533 564€ 9 019 883€ 8 165 667€ 7 419 847€ 7 004 115€ 7 302 503€ 7 161 926€ 6 453 749€ 7 725 442€ 7 517 940€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
11 385 997€ 10 601 453€ 10 242 679€ 10 334 683€ 9 515 191€ 8 752 253€ 8 239 851€ 7 389 291€ 6 694 528€ 6 255 667€ 6 594 788€ 7 016 340€ 6 287 205€ 7 471 276€ 7 351 913€
82
633
Výnosy z poplatkov
873 754€ 745 243€ 772 973€ 779 866€ 779 938€ 781 311€ 780 032€ 776 377€ 725 319€ 748 448€ 707 714€ 145 586€ 166 544€ 254 166€ 166 027€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
572 740€ 466 553€ 366 192€ 406 958€ 1 392 612€ 594 725€ 665 995€ 701 483€ 602 759€ 1 737 742€ 2 330 943€ 1 245 689€ 915 158€ 655 898€ 2 193 689€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
206 208€ 138 296€ 52 724€ 39 332€ 934 274€ 198 238€ 300 047€ 422 734€ 149 339€ 1 101 432€ 1 762 522€ 569 388€ 530 744€ 255 921€ 1 427 321€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 10€ 369€ 0€ 0€ 7 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 251€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
15 060€ 9 576€ 11 010€ 29 060€ 17 480€ 11 687€ 11 225€ 9 683€ 14 245€ 8 077€ 13 126€ 8 756€ 12 165€ 22 067€ 18 594€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
351 473€ 318 670€ 302 089€ 338 566€ 440 857€ 377 800€ 334 723€ 269 066€ 439 176€ 628 233€ 555 295€ 667 545€ 371 998€ 377 910€ 747 774€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
167 554€ 8 457€ 114 915€ 25 992€ 95 822€ 141 585€ 34 241€ 33 892€ 134 199€ 591 909€ 899 177€ 461 366€ 131 697€ 202 834€ 74 482€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
167 554€ 8 457€ 114 915€ 25 992€ 95 822€ 141 585€ 34 241€ 33 892€ 134 199€ 591 909€ 899 177€ 461 366€ 131 697€ 202 834€ 74 482€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99 223€ 86 524€ 74 482€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 4 000€ 0€ 8 124€ 50€ 1 500€ 10 270€ 11 885€ 116 397€ 193 447€ 422 197€ 149 735€ 31 922€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 552€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
167 554€ 4 457€ 114 915€ 17 868€ 95 772€ 140 085€ 23 971€ 22 007€ 17 802€ 398 462€ 476 980€ 311 631€ 0€ 116 310€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
200 000€ 30 000€ 0€ 0€ 0€ 101€ 51 123€ 101 442€ 160 860€ 66 090€ 14 931€ 59 564€ 18 834€ 2 467€ 18 548€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 932€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 1 001€ 1 442€ 860€ 975€ 1 100€ 1 564€ 1 698€ 2 331€ 18 090€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13€ 60€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
200 000€ 30 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 000€ 100 000€ 160 000€ 65 000€ 0€ 58 000€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 93€ 122€ 0€ 0€ 115€ 13 831€ 0€ 204€ 123€ 398€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 354 612€ 1 302 155€ 1 307 950€ 1 235 503€ 1 024 866€ 1 173 637€ 1 309 241€ 1 337 421€ 1 384 751€ 1 313 274€ 1 301 799€ 1 071 984€ 981 287€ 523 687€ 459 183€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
488 249€ 481 685€ 592 683€ 504 096€ 305 490€ 325 299€ 353 604€ 415 521€ 467 905€ 422 726€ 378 534€ 355 706€ 420 968€ 274 994€ 199 295€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
221 516€ 296 217€ 226 617€ 197 657€ 192 765€ 329 090€ 481 720€ 514 280€ 520 292€ 517 070€ 495 085€ 441 257€ 176 896€ 78 160€ 49 362€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 719€ 129 252€ 55 827€ 196 442€ 14 237€ 10 369€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
150 247€ 153 964€ 153 965€ 148 491€ 124 395€ 178 507€ 148 548€ 99 649€ 99 097€ 92 977€ 91 667€ 47 718€ 22 516€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
47 777€ 29 064€ 14 452€ 5 297€ 68 031€ 20 381€ 7 101€ 7 646€ 8 383€ 13 144€ 22 390€ 650€ 10 410€ 0€ 166€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
40 873€ 28 421€ 23 520€ 22 345€ 21 972€ 21 972€ 19 684€ 17 287€ 17 287€ 17 287€ 17 287€ 17 287€ 9 662€ 4 000€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
405 950€ 312 804€ 296 713€ 357 617€ 312 212€ 298 388€ 298 584€ 283 039€ 271 786€ 224 349€ 167 584€ 153 539€ 144 393€ 152 296€ 199 991€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
14 965 666€ 13 423 118€ 13 059 439€ 13 138 087€ 13 138 324€ 11 739 465€ 11 380 384€ 10 641 684€ 10 012 463€ 11 013 570€ 12 155 076€ 10 303 922€ 8 748 851€ 9 325 605€ 10 461 032€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
810 002€ -963 146€ 303 842€ -17 595€ 1 582 869€ 720 141€ 110 108€ 45 654€ -316 978€ 346 549€ 890 083€ -646 611€ -1 171 430€ -448 852€ -1 257 758€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 187€ 272€ 162€ 121€ 146€ 284€ 0€ 0€ 173€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
810 002€ -963 146€ 303 842€ -17 595€ 1 582 869€ 720 140€ 109 921€ 45 382€ -317 140€ 346 427€ 889 937€ -646 895€ -1 171 430€ -448 852€ -1 257 931€